Vyhlásenie o prístupnosti

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na URL adrese: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Nevzťahuje sa na iný obsah alebo webové stránky uverejnené na jej poddoménach. Tieto webové sídla a ich obsah budú mať vlastné osobitné vyhlásenie o prístupnosti.

Toto webové sídlo spravuje GR pre obchod, oddelenie F1 „Jednotné kontaktné miesto na presadzovanie práva, prístup na trh a MSP“. Je navrhnutý tak, aby ho používalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Mali by ste mať možnosť:

 • priblížiť bez problémov až do 200 %,
 • pohybovať sa na väčšine webového sídla len pomocou klávesnice
 • pohybovať sa na väčšine stránok pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (na vašom počítači alebo telefóne).

Toto webové sídlo je navrhnuté tak, aby bolo v súlade s technickou normou pre webové sídla a mobilné aplikácie, EN 301549, v.3.2.1. Toto úzko zodpovedá úrovni „AA“ usmernení o prístupnosti webového obsahu (WCAG) verzie 2.1.

Stav súladu

Toto webové sídlo je plne v súlade s technickou normou EN 301549 v.3.2.1 a s usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG) 2.1 úrovne AA. Ďalšie podrobnosti nájdete v neprístupnom obsahu.

Webové sídlo bolo naposledy testované 19. apríla 2023.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo preskúmané 19. apríla 2023.

Hodnotenie súladu webového sídla Access2Markets s požiadavkami smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané na základe vlastného posúdenia GR pre obchod, oddelenie R3.

Spätná väzba


Vítame Vašu spätnú väzbu o prístupnosti webového sídla Access2Markets. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti:

 • E-mail: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Formulár spätnej väzby: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Snažíme sa odpovedať na spätnú väzbu do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami

Webová stránka Access2Markets je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s týmito asistenčnými technológiami:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • V kombinácii s najnovšími verziami JAWS, NVDA a VoiceOver.

Technické špecifikácie

Prístupnosť webového sídla Access2Markets závisí od týchto technológií pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek podporných technológií alebo zásuvných častí nainštalovaných vo vašom počítači:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie dostupnosti webového sídla Access2Markets si uvedomujeme určité obmedzenia. Ďalej je uvedený opis známych obmedzení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia webového sídla Access2Markets:

 1. Niektoré dokumenty vo formáte PDF nie sú prístupné
 2. Niektoré videá neobsahujú titulky
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy