Služby

V tomto oddiele sa uvádzajú obchodné koncepcie a postupy, ktoré by ste mali poznať pri zvažovaní obchodných služieb. Koncepcie týkajúce sa obchodu s tovarom sú vypracované v samostatnej osobitnej časti.

 

Úplný prehľad získate aj v časti Trhy, ktorá obsahuje informácie o obchodných službách s konkrétnou krajinou.

Pilier Služby pokrýva

  • Začiatok poskytovania obchodných služieb: tento oddiel vám pomôže posúdiť, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať v zahraničí a pomôže vám pochopiť základné prvky procesu dovozu/vývozu služieb.
  • Služby – Hlavné koncepcie: v tomto oddiele sa podrobne opisujú hlavné pojmy relevantné pre obchodovanie so službami.
  • Digitálny obchod: v tomto oddiele sa uvádza koncepcia a hlavné body politiky EÚ v oblasti digitálneho obchodu.
  • Štatistiky: v tomto oddiele sa uvádza hlavný zdroj údajov o obchode so službami medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ zoskupených podľa odvetví.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy