Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

EÚ a Spojené kráľovstvo dosiahli v zásade dohodu o dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa predbežne vykonáva od 1.januára 2021. Dohodou sa vytvára ambiciózna zóna voľného obchodu s:

  • žiadne clá alebo kvóty na tovar, s ktorým sa obchoduje, pod podmienkou predloženia vhodného dôkazu preferenčného pôvodu
  • úplný prístup na trh pre služby a verejné obstarávanie
  • pevné ustanovenia o rovnakých podmienkach

Na obchod s tovarom medzi EÚ a Severným Írskom sa uplatňuje Protokol o Írsku a Severnom Írsku zahrnutý v dohode o vystúpení.

 

Prostredníctvom môjho obchodného asistenta môžete získať podrobné informácie o colných režimoch, pravidlách pôvodu a požiadavkách na výrobky, ktoré sa vzťahujú na vaše výrobky na trhu Spojeného kráľovstva a EÚ.

 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy