Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

EÚ a Spojené kráľovstvo dosiahli dohodu v zásade o dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa predbežne vykonáva od1. januára 2021. Dohodou sa vytvára ambiciózna zóna voľného obchodu s:

  • žiadne clá alebo kvóty na tovar, s ktorým sa obchoduje, pod podmienkou predloženia príslušného dôkazu o preferenčnom pôvode
  • úplný prístup na trh pre služby a verejné obstarávanie
  • spoľahlivé ustanovenia o rovnakých podmienkach

Aby váš výrobok spĺňal podmienky na preferenčné zaobchádzanie, bude musieť spĺňať pravidlá pôvodu podľa dohody. Pozrite si interaktívnynástroj na sebahodnotenie pravidiel pôvodu (ROSA) v časti Môj obchodný asistent s cieľom posúdiť, či váš výrobok spĺňa pravidlá pôvodu, a zistite, ako pripraviť správne dokumenty. Môžete získať aj podrobné informácie o clách, colných režimoch a požiadavkách na výrobky, ktoré sa vzťahujú na vaše výrobky na trhu Spojeného kráľovstva a EÚ.

 

Na obchod s tovarom medzi EÚ a Severným Írskom sa uplatňuje Protokol o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o vystúpení.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy