Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Najčastejšie otázky:

Ak chcem predávať svoj výrobok vo viacerých krajinách EÚ, sú dovozné clá povinné platiť zakaždým, keď môj výrobok vstúpi do inej krajiny?

Nie. EÚ je colná únia, a preto platíte len raz, keď váš výrobok prvýkrát vstúpi na colné územie EÚ.

Share this page:

Rýchle odkazy