Trh EÚ

EÚ je colná únia — jej 27 členských štátov tvorí na colné účely jediné územie.

To znamená, že

 • za tovar prepravovaný medzi členskými štátmi EÚ sa neplatia žiadne clá
 • Členské štáty EÚ uplatňujú spoločný colný sadzobník na tovar dovážaný z krajín mimo EÚ
 • tovar, ktorý bol legálne dovezený, sa môže pohybovať v celej EÚ bez ďalších colných kontrol.

Podniky v EÚ a mimo nej majú prospech z

 • trh pre ich výrobky s viac ako 400 miliónmi spotrebiteľov
 • ľahší prístup k širokej škále dodávateľov a spotrebiteľov
 • nižšie jednotkové náklady
 • väčšie obchodné príležitosti.

27 Členských štátov EÚ tvorí na colné účely jednotné územie. To znamená, že EÚ je colná únia, čo znamená, že jej členské štáty nemajú medzi sebou žiadne colné prekážky a všetky majú spoločný colný sadzobník na dovážaný tovar. Okrem toho po riadnom zaplatení ciel a kontrole súladu s dovoznými podmienkami sa dovážaný tovar môže voľne pohybovať v rámci zvyšku EÚ bez akýchkoľvek ďalších colných kontrol.

Colné územie Únie zahŕňa územia týchto členských štátov:

 • Belgicko,
 • Bulharsko,
 • Chorvátsko,
 • Česká republika,
 • Dánsko okrem Faerských ostrovov a Grónska,
 • Nemecko okrem ostrova Helgoland a územia Büsingen,
 • Estónsko,
 • Írsko,
 • Grécko,
 • Španielsko okrem Ceuty a Melilly,
 • Francúzsko okrem Nová Kaledónia, Saint-Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna, Francúzska Polynézia a francúzske južné a antarktické územia, ale vrátane zámorských departmánov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Mayotte a Réunion,
 • Taliansko okrem obcí Livigno a Campione d’Italia a národných vôd jazera Lugano, ktoré sa nachádzajú medzi brehom a politickou hranicou oblasti medzi Ponte Tresa a Porto Ceresio,
 • Cyprus (až do vyriešenia cyperského problému sa uplatňovanie acquis Spoločenstva pozastaví v tých oblastiach, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu),
 • Lotyšsko,
 • Litva,
 • Luxembursko,
 • Maďarsko,
 • Malty,
 • Holandsko v Európe,
 • Rakúsko,
 • Poľsko,
 • Portugalsko,
 • Rumunsko,
 • Slovinsko,
 • Slovenská republika,
 • Fínsko,
 • Švédsko.

Územie hlavného mesta Monaka vrátane jeho teritoriálnych vôd, vnútrozemských morských vôd a vzdušného priestoru, ktoré sa nachádza mimo územia členských štátov, sa tiež považuje za súčasť colného územia Spoločenstva.

 

Rakúsko

 

Belgicko

 

Bulharsko

 

Chorvátsko

 

Cyprus

 

Česká republika

 

Dánsko

 

Estónsko

 

Fínsko

 

Francúzsko

 

Nemecko

 

Grécko

 

Maďarsko

 

Írsko

 

Taliansko

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Luxembursko

 

Malta

 

Holandsko

 

Poľsko

 

Portugalsko

 

Rumunsko

 

Slovenská republika

 

Slovinsko

 

Španielsko

 

Švédsko

 
Územie Monackého kniežatstva (vrátane jeho teritoriálnych vôd, vnútrozemských morských vôd a vzdušného priestoru) sa tiež považuje za súčasť colného územia EÚ.

 

Trh EÚ je tiež o:

 • Legislatívny rámec — na zlepšenie vnútorného trhu s tovarom a posilnenie podmienok pre uvádzanie širokej škály výrobkov na trh EÚ bol v roku 2008 prijatý nový legislatívny rámec.
 • Základné prvky jednotného trhu — právne predpisy o jednotnom trhu s tovarom majú za cieľ zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh EÚ spĺňali vysoké zdravotné, bezpečnostné a environmentálne požiadavky – výrobky, ktoré sa môžu predávať v EÚ, môžu byť v obehu bez prekážok obchodu a s minimálnym administratívnym zaťažením
 • Voľný pohyb v harmonizovaných a neharmonizovaných odvetviach – zásada voľného pohybu tovaru zabezpečuje, aby tieto ustanovenia neviedli k vytváraniu neopodstatnených prekážok obchodu
 • Medzinárodné aspekty jednotného trhu – EÚ sa prostredníctvom svojich vzťahov s nečlenskými krajinami snaží zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre medzinárodný obchod s regulovanými výrobkami

Usmernenia týkajúce sa pravidiel EÚ týkajúcich sa výrobkov

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy