Služby – štatistika

V EÚ predstavujú služby jedinú najdynamickejšiu hospodársku činnosť, ktorá predstavuje približne 75 % HDP a zamestnanosti.

Služby zahŕňajú širokú škálu sektorov vrátane dopravy, telekomunikácií, profesionálnych služieb, finančných služieb, poštových a kuriérskych služieb, maloobchodu a distribúcie, environmentálnych služieb a cestovného ruchu.

EÚ je najväčším svetovým vývozcom a dovozcom služieb s približne 25 % svetového obchodu so službami. Obchod so službami predstavuje aj tretinu celkovej kombinovanej hodnoty obchodu s tovarom a službami EÚ, pričom dodatočné služby sú súčasťou hodnoty väčšiny tovaru.

Eurostat poskytuje štatistiky na úrovni sektora pre tieto hlavné odvetvia:

 • výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb
 • údržba a oprava inde nezahrnuté
 • doprava
 • cestovanie
 • stavebníctvo
 • poisťovníctvo a dôchodkové zabezpečenie
 • finančné služby
 • poplatky za využívanie duševného vlastníctva, inde neuvedené
 • telekomunikačné, počítačové a informačné služby
 • iné obchodné služby
 • personálne, kultúrne a rekreačné služby
 • tovar a služby verejnej správy inde neuvedené

Štatistické údaje o medzinárodnom obchode so službami zaznamenávajú transakcie so službami, ku ktorým dochádza

 • medzi rezidentmi členských štátov EÚ
 • medzi rezidentmi členských štátov EÚ a rezidentmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ

Tieto štatistiky poskytujú peňažné hodnoty podľa druhu služby a podľa partnerskej krajiny na základe transakcií zaznamenaných v rámci platobnej bilancie krajiny.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy