Verejné obstarávanie

Chce vaša spoločnosť predávať služby na trhu verejného obstarávania?

Zistite, ako sa uchádzať o vládne zákazky, spolu s príslušnými pravidlami a postupmi.

Posúdiť vašu oprávnenosť zúčastniť sa na zahraničnej verejnej súťaži

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danej verejnej súťaži v rámci verejného obstarávania mimo EÚ, použite nástroj Access2Procurement.

Access2Procurement má pomôcť európskym spoločnostiam posúdiť, či sú oprávnené zúčastniť sa verejného obstarávania mimo EÚ. Posúdenie si vyžaduje, aby používateľ poskytol informácie, ktoré sú zvyčajne obsiahnuté v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: Obstarávateľský subjekt, predmet a odhadovaná hodnota obstarávania.

Tento nástroj ako pilotný projekt v súčasnosti umožňuje posúdenie verejných súťaží z Kanady (na základe dohody GPA, ako aj dvojstrannej dohody CETA). Ďalšou krajinou, ktorá bude pokrytá, bude Japonsko. Ďalšie krajiny sa vo vhodnom čase začlenia do nástroja.

Access2Obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy