Verejného obstarávania

Chce vaša spoločnosť predávať služby na trhu verejného obstarávania?

Zistite, ako predkladať ponuky na vládne zákazky, spolu s príslušnými pravidlami a postupmi.

Posúdiť vašu oprávnenosť na účasť na zahraničnom verejnom obstarávaní

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danom verejnom obstarávaní mimo EÚ, použite nástroj Môj obchodný asistent pre obstarávanie.

Moja obchodná asistentka pre verejné obstarávanie má pomôcť európskym spoločnostiam posúdiť, či sú oprávnené zúčastniť sa na verejnom obstarávaní mimo EÚ. Posúdenie si vyžaduje, aby používateľ poskytol informácie, ktoré sú zvyčajne obsiahnuté v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: obstarávateľský subjekt, predmet a odhadovanú hodnotu obstarávania.

Tento nástroj ako pilotný projekt v súčasnosti umožňuje posúdenie verejných súťaží z Kanady (na základe Dohody o vládnom obstarávaní a dvojstrannej dohody CETA). Ďalšou krajinou, ktorá bude pokrytá, bude Japonsko. Vo vhodnom čase sa do nástroja začlenia ďalšie krajiny.

Pozrite si Môj obchodný asistent pre obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy