Verejné obstarávanie

Chce vaša spoločnosť predávať služby na trhu verejného obstarávania?

Informácie o tom, ako sa uchádzať o vládne zákazky, spolu s príslušnými pravidlami a postupmi.

Posúdenie vašej oprávnenosti zúčastniť sa na zahraničnom verejnom obstarávaní

Ak chcete zistiť, či máte nárok zúčastniť sa na danom verejnom obstarávaní mimo EÚ, použite nástroj Môj obchodný asistent pre obstarávanie.

Cieľom môjho obchodného asistenta pre verejné obstarávanie je pomôcť európskym spoločnostiam posúdiť, či sú oprávnené zúčastniť sa na verejnej súťaži mimo EÚ. Posúdenie si vyžaduje, aby používateľ zadal informácie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: obstarávateľský subjekt, predmet a odhadovaná hodnota obstarávania.

Nástroj ako pilotný projekt v súčasnosti umožňuje posúdenie verejných súťaží v oblasti verejného obstarávania z Kanady (na základe GPA aj dvojstrannej dohody CETA). Ďalšou krajinou, ktorá bude pokrytá, bude Japonsko. Do tohto nástroja sa včas začlenia ďalšie krajiny.

Pozrite si Môj obchodný asistent pre obstarávanie

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy