Javna naročila

Ali želi vaše podjetje prodajati storitve na trgu javnih naročil?

Preberite, kako se potegovati za javna naročila, skupaj z ustreznimi pravili in postopki.

Ocenite svojo upravičenost do sodelovanja v tujem javnem razpisu

Če ste upravičeni do sodelovanja na določenem javnem razpisu zunaj EU, uporabite orodje Access2Procurement Tool.

Cilj javnega naročanja Access2Procurement je pomagati evropskim podjetjem oceniti, ali so upravičena do sodelovanja na javnem razpisu zunaj EU. Ocena zahteva, da uporabnik vnese informacije, ki so običajno vsebovane v obvestilu o javnem naročilu: Naročnik, predmet urejanja in ocenjena vrednost javnega naročila.

Orodje kot pilotni projekt trenutno omogoča oceno javnih razpisov za javna naročila iz Kanade (na podlagi sporazuma GPA in dvostranskega sporazuma CETA). Naslednja država, ki bo vključena, bo Japonska. V orodje bodo pravočasno vključene tudi druge države.

Dostop2 Javna naročila

Deli to stran:

Hitre povezave