Določba o mirovanju

V „klavzuli o mirovanju“ se pogodbenice trgovinskega sporazuma zavezujejo, da bodo v prihodnosti ohranile trg vsaj tako odprt, kot je bil ob sklenitvi sporazuma.

V praksi to pomeni, da če se pogodbenica po sklenitvi trgovinskega sporazuma odloči za nadaljnje odpiranje svojega trga in se nato odloči, da se bo vrnila k bolj omejevalnemu okviru, ta okvir nikoli ne sme pasti pod raven odprtosti, ki je določena v sporazumu.

Primer: če se pogodbenica v trgovinskem sporazumu zaveže, da bo dovolila 30 % tujega lastništva v domačih družbah in se pozneje enostransko odloči, da bo dovolila 40 %, lahko ponovno uvede prvotno raven 30 %, kadar koli želi (vendar ne more dodatno omejiti pod 30 %).

Deli to stran:

Hitre povezave