Švica

Gospodarske in trgovinske odnose Švice z EU ureja predvsem vrsta dvostranskih sporazumov, v okviru katerih se je Švica strinjala, da bo prevzela nekatere vidike zakonodaje EU v zameno za dostop do dela enotnega trga EU.

Temelj odnosov med EU in Švico je sporazum o prosti trgovini iz leta 1972.

Da bi bil vaš izdelek upravičen do preferencialne obravnave, mora izpolnjevati pravila o poreklu iz sporazuma. Preverite interaktivnoorodje za samoocenjevanje pravil o poreklu (ROSA)v mojem trgovinskem pomočniku, da ocenite, ali vaš izdelek izpolnjuje pravila o poreklu, in ugotovite, kako pripraviti pravilne dokumente.

Pravila o poreklu ureja Vseevro-mediteranska konvencija.

Leta 1999 je bilo podpisanih sedem sektorskih sporazumov, imenovanih „dvostranski sporazumi I“. Zajemajo:

  • prosto gibanje oseb
  • tehnične trgovinske ovire
  • javna naročila
  • kmetijstvo
  • zračni in kopenski promet
  • raziskave.

Nadaljnji sklop sektorskih sporazumov, podpisanih leta 2004 („dvostranski sporazumi II“), zajema:

  • predelanih kmetijskih izdelkov
  • statistični podatki
  • boj proti goljufijam.

Med EU in Švico je sklenjenih več kot 100 dvostranskih sporazumov, ki jih upravlja več kot 20 skupnih odborov.  V skladu s sporazumi mora Švica prevzeti ustrezno zakonodajo EU v zajetih sektorjih.

V zameno za delno vključitev v enotni trg EU Švica plačuje finančni prispevek za ekonomsko in socialno kohezijo v državah članicah EU, ki so se pridružile po letu 2004.

Trgovinski sporazumi med EU in Švico

 

Veljavno tarifno stopnjo za vaš izdelek poiščite v Moji trgovinski pomočnik.

EU je glavna trgovinska partnerica Švice, Švica pa je četrta največja trgovinska partnerica EU.

Več o trgovinskih odnosih med EU in Švico.

Deli to stran:

Hitre povezave