L-Iżvizzera

Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali tal-Iżvizzera mal-UE huma prinċipalment irregolati minn sensiela ta’ ftehimiet bilaterali fejn l-Iżvizzera qablet li tieħu f’idejha ċerti aspetti tal-leġiżlazzjoni tal-UE bi skambju għall-aċċess ta’ parti mis-suq uniku tal-UE.

Il-pedament tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Iżvizzera huwa l-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles tal-1972.

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattivafl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Ir-regoli tal-oriġini huma rregolati mill-Konvenzjoni Pan-Ewro-Mediterranja.

Fl-1999 ġew iffirmati seba’ ftehimiet settorjali, magħrufa bħala “Bilaterali I”. Dawn ikopru

  • il-moviment liberu ta’ persuni
  • ostakli tekniċi għall-kummerċ
  • l-akkwist pubbliku
  • fl-agrikoltura
  • trasport bl-ajru u fuq l-art
  • ir-riċerka.

Sett ieħor ta’ ftehimiet settorjali ffirmati fl-2004 (“Bilaterali II”) ikopri

  • prodotti agrikoli pproċessati
  • statistika
  • il-ġlieda kontra l-frodi.

Hemm aktar minn 100 ftehim bilaterali bejn l-UE u l-Iżvizzera, ġestiti minn aktar minn 20 kumitat konġunt.  Il-ftehimiet jobbligaw lill-Iżvizzera tieħu f’idejha l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE fis-setturi koperti.

Bi tpattija għall-integrazzjoni parzjali tagħha fis-suq uniku tal-UE, l-Iżvizzera tħallas kontribuzzjoni finanzjarja għall-koeżjoni ekonomika u soċjali fl-Istati Membri tal-UE li ssieħbu wara l-2004.

Ftehimiet relatati mal-kummerċ bejn l-UE u l-Iżvizzera

 

Sib ir-rata tariffarja applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

L-UE hija s-sieħeb kummerċjali ewlieni tal-Iżvizzera, u l-Iżvizzera hija r-raba’ l-akbar sieħeb kummerċjali tal-UE.

Aktar dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u l-Iżvizzera.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr