Klassifikazzjoni tal-kompjuters u s-software

Din il-gwida se tgħinek tikklassifika l-kompjuters u s-software b’mod korrett għall-finijiet tat-tariffa.

Il-kompjuters, il-partijiet tal-kompjuter u s-softwer tal-kompjuter koperti fil-Kapitolu 84 u fil-Kapitolu 85 tal-Klassifikazzjoni Ewropea tal-Merkanzija (NM) jistgħu jiġu kklassifikati skont

 • il-funzjoni tagħhom
 • id-disinn, il-bini u l-prestazzjoni tagħhom
 • jekk kellhomx aktar minn funzjoni waħda, inklużi funzjonijiet mhux relatati mal-kompjuters
 • jekk humiex parti minn sistema kompluta jew minn unità separata individwali

Ikkompletar tal-kompjuters

Oġġetti li huma kklassifikati taħt l-intestatura 8471 bħala “magni awtomatiċi għall-ipproċessar tad-data” — kompjuters — huma magni li għandhom ikunu kapaċi jwettqu dawn l-operazzjonijiet kollha li ġejjin

 • il-ħżin tal-programmi ta’ pproċessar li jaħdmu fuqhom — u mill-inqas id-data li hija meħtieġa biex jitmexxa programm
 • ikunu pprogrammati liberament skont ir-rekwiżiti tal-utent
 • twettiq ta’ komputazzjonijiet aritmetiċi speċifikati mill-utent
 • it-twettiq, mingħajr intervent uman, ta’ programm ta’ pproċessar li għalih jeħtieġ li jimmodifikaw l-eżekuzzjoni tagħhom billi jieħdu deċiżjonijiet loġiċi matul il-proċess kollu

In-nota 5a tal-Kapitolu 84 tiddefinixxi t-terminu “magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data” għall-għanijiet tal-intestatura 8471. Essenzjalment, il-prodotti li huma kklassifikati bħala kompjuters għandhom ikunu jistgħu jużaw softwer operattiv standard u jwettqu funzjonijiet bħal word processing u applikazzjonijiet ta’ spreadsheet. Dawn għandhom jinkorporaw hard disk drive.

Kompjuter jista’ jieħu l-forma ta’ sistema magħmula minn diversi unitajiet separati — pereżempju tastiera, monitor, unità bażi eċċ. B’xi eċċezzjonijiet, unità tiġi ttrattata bħala parti minn sistema tal-kompjuter jekk tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin

 • huwa ta’ tip użat biss jew prinċipalment f’sistema tal-kompjuter
 • jista’ jiġi konness mal-unità ċentrali tal-ipproċessar (CPU) jew direttament jew permezz ta’ unità waħda jew aktar
 • jista’ jaċċetta jew iwassal data f’forma li tista’ tintuża mis-sistema, bħal kodiċijiet jew sinjali

Tastieri, apparati tal-input tal-koordinati X-Y bħal joysticks u apparati tal-maws, u unitajiet tal-ħżin tad-diski jeħtieġ li jissodisfaw biss l-aħħar żewġ kundizzjonijiet.

Sistemi desktop u torri

Sistemi standard ta’ desktop u torri għandu jkollhom mill-inqas

 • CPU — l-unità bażi jew il- “kaxxa tas-sistema”
 • unità tal-input — pereżempju tastiera
 • unità tal-output — pereżempju moniter

Dawn jistgħu jinkludu wkoll unitajiet oħra bħal printers u scanners. Mibnija f’ “extras” bħal kards tan-netwerk u kards tat-televiżjoni huma ttrattati wkoll bħala parti mis-sistema. Sistemi tal-kompjuter desktop u torri huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 49 00 00.

Servers

Servers ta’ fajls tan-netwerk li għandhom kemm tastiera kif ukoll moniter huma, bħal sistemi ta’ kompjuters desktop, ikklassifikati taħt is-subintestatura 8471 49 00 00.

Servers ta’ fajls tan-netwerk li m’għandhomx kemm tastiera kif ukoll moniter huma kklassifikati bħala unitajiet separati individwali. L-unità bażi nnifisha hija kklassifikata taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8471 50 00 90. Jekk moniter ikun preżenti (ID-sub 15-pin biss — mhux vidjo), allura dan jiġi kklassifikat separatament taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 52 10 00, filwaqt li tastiera tiġi kklassifikata separatament taħt is-subintestatura 8471 60 60 90.

Is-servers tal-istampaturi u s-sistemi firewall mhumiex trattati bħala servers tal-kompjuter, iżda bħala apparat għall-komunikazzjoni tad-data. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00.

Kompjuters żgħar portabbli

Dawn jinkludu kompjuters laptop u notebook u assistenti diġitali personali b’kapaċitajiet simili għal laptops. Biex ikunu kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 30 00 00 għandhom jiżnu inqas minn 10 kilogrammi u jkollhom mill-inqas

 • CPU
 • tastiera
 • viżwalizzazzjoni
 • mezzi ta’ llowdjar tal-programmi

Biex kompjuter portabbli jiġi kklassifikat b’mod korrett, jekk jogħġbok irreferi wkoll għad-deskrizzjonijiet tal-punti li ġejjin.

Imwejjed li jinżammu fl-idejn

Dawn huma organizzaturi personali elettroniċi li normalment ma jkollhomx tastiera sħiħa. Ġeneralment ikollhom funzjonijiet predefiniti bħal djarju u ktieb tal-indirizzi. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8543 70 90 99.

Kompjuters portabbli oħrajn

Kompjuters portabbli li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ hawn fuq jistgħu jinkludu skrin tattili, kompjuters batuti u industrijali. M’hemmx piż massimu, iżda għandhom jinkludu mill-inqas dan li ġej fl-istess akkomodazzjoni

 • CPU
 • unità tal-input
 • unità ta’ produzzjoni

Skrin tattili normalment jgħodd kemm bħala unità tal-input kif ukoll bħala unità tal-output.

Dawn it-tipi ta’ kompjuters portabbli huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 41 00 00.

Unitajiet tal-kompjuter separati — moniters, skrins u proġekters

Apparati ta’ output bħal moniters, skrins u proġekters tal-kompjuter huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jiffurmawx parti minn sistema kompluta bħal kompjuter desktop. Il-kodiċi tas-subintestatura li taħtu huma kklassifikati jiddependi prinċipalment fuq

 • it-tip tagħhom — pereżempju tubu katodiku tar-raġġi (CRT) jew displej tal-kristalli likwidi (LCD)
 • l-għan tagħhom — għall-produzzjoni tal-kompjuter biss jew għal użu doppju

Innota li meta l-moniters u l-proġekters tal-kompjuter ikunu unitajiet separati, qatt ma jkunu kklassifikati taħt l-intestatura kodiċi 471.

Moniters tal-plażma, LCD u skrins oħrajn b’pannelli ċatti

Huwa neċessarju li jiġi deċiż jekk monitor LCD mhux imħallat ma’ apparat ieħor huwiex ikklassifikat taħt is-subintestatura 8528 52, jew bħala monitor “ieħor” taħt is-subintestatura 8528 59 00.

Is-subintestatura 8528 52 tkopri: moniters li kapaċi jikkonnettjaw direttament ma’ magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data tal-intestatura 8471 u huma ddisinjati għall-użu magħha, li mhumiex moniter tas-CRT.

Is-subintestatura 8528 59 00 tkopri moniters oħrajn għajr dawk imsemmija hawn fuq.

Biex jiġi deċiż liema subintestatura tapplika, hija meħtieġa valutazzjoni ġenerali tal-funzjonijiet imwettqa mill-moniter kif ukoll il-grad ta’ prestazzjoni tagħhom. Din il-valutazzjoni tista’ tqis karatteristiċi bħall-proporzjon tal-aspett, ir-riżoluzzjoni, id-daqs tal-iskrin, eċċ.

Ir-regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li ġejjin ikklassifikaw diversi moniters fiż-żewġ subintestaturi 8528 52 u 8528 59

Moniters li mhumiex kapaċi jirċievu sinjal direttament minn kompjuter, jew li ma jistgħux jirċievu sinjal minn kompjuter, huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 59 00.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 459/2014 jikklassifika diversi prodotti bħala moniters taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 59 00. Prodotti li jinkludu interfaċċa USB li hija ddisinjata purament għal pereżempju t-trasferiment ta’ media files jew għar-riproduzzjoni ta’ awdjo jew vidjo minn stikka tal-memorja USB eċċ, se jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 59 00. Jekk jogħġbok ara dawn il-prodotti fl-Annessi I, II u IV tar-Regolament.

LCD jew moniters b’dijodu li jemetti d-dawl (LED) li jinkludu tuner tat-televiżjoni huma kklassifikati taħt is-subintestaturi 8528 72 40 00 jew 8528 72 80 00 bħala apparat ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni rispettivament.

Il-moniters tat-tubu tar-raġġi katodiċi (CRT) huma kklassifikati taħt is-subintestaturi 8528 42 00 00 jew 8528 49 00.

Proġekters

Dawk li jistgħu biss jikkonnettjaw direttament ma’ u maħsubin għall-użu ma’ magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data tal-intestatura 8471 huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8528 62 00 00.

Projetturi bi skop doppju jistgħu juru sinjali minn kompjuter kif ukoll minn apparat ieħor, bħal

 • reġistraturi tal-vidjow u tad-DVD
 • tuners tat-televiżjoni
 • camcorders

Dawn it-tipi ta’ proġekters bi skop doppju huma ta’ spiss magħrufa bħala projetturi tal-vidjo. Proġekters b’pannelli ċatti li jużaw teknoloġiji bħal LCD u pproċessar diġitali tad-dawl (DLP) u tipi oħra ta’ projettur, bħas-CRT, huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8528 69

 • apparat monokromatiku — 8528 69 20 00
 • oħrajn — 8528 69 80

Ħajt tal-vidjow LED

Dawn huma pannelli ta’ skrin tal-moduli ddisinjati għal viżwalizzazzjoni fuq barra bħal fi stejdjum sportiv, postijiet ta’ divertiment eċċ. l-unitajiet jinkludu diversi moduli magħmula minn madum, kull madum fih LED aħmar, aħdar u blu, il-pannell jiġi ppreżentat b’proċessur tal-vidjo u proċessur tas-sinjal li jippermetti li jintwerew immaġnijiet u vidjow. Dawn huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8528 52 99 00. Madankollu, madum LED kemm jekk imqabbad f’madum mingħajr proċessur tal-vidjo kif ukoll jekk le u għalhekk ma jistax juri sors vidjo direttament fuq l-iskrin huwa kklassifikat taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8529 90 92 99.

Ir-regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2015/712 u 875/2014 ikklassifikaw ħajt tal-vidjo LED taħt is-subintestatura 8528 59 39 (bħalissa 8528 52 99) u maduma LED taħt is-subintestatura 8529 90 92.

Ħajt tal-vidjow LCD

Dawn il-moduli LCD huma maħsuba għal konfigurazzjoni multipla ta’ skrins sa eg 5x5, huma ddisinjati għal viżwalizzazzjoni interna bħal preżentazzjoni vidjo, informazzjoni pubblika, reklamar ta’ immaġni wieqaf jew li jiċċaqlaq eċċ. Il-kompjuter integrat huwa ddisinjat għall-ipproċessar tal-vidjow u l-kontroll tan-netwerk. Il-moduli LCD huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8528 52 91 00.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 877/2014 ikklassifika Ħajt ta’ Vidjo LCD taħt is-subintestatura 8528 59 31 (bħalissa 8528 52 91).

Tipi oħra ta’ skrin

Il-whiteboards elettroniċi huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00.

Skrins għall-projezzjoni mhux elettriċi huma kklassifikati fil-Kapitolu 90 taħt is-subintestatura 9010 60 00 00.

Printers u skeners tal-kompjuter

L-istampaturi tal-kompjuter u l-iskaners huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jiffurmawx parti minn sistema tal-kompjuter kompluta. Innota li meta printers — inklużi magni multifunzjonali — ikunu unitajiet separati, qatt ma jkunu kklassifikati taħt l-intestatura 8471.

Stampaturi tal-kompjuter

It-tipi kollha ta’ printer — laser, inkjet, trasferiment termali, żigarella u oħrajn — huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8443 32 10 90 sakemm ikunu maħsuba bħala strumenti ta’ output għall-kompjuters. Tipi oħrajn ta’ printer huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8443 39 00 00.

Skanners

Skanners b’sodda ċatta u tip ta’ film huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00.

Printers u skeners ikkombinati

Magni multifunzjonali li jikkombinaw printer bil-laser, scanner, fotokopjatur u kultant faks huma kklassifikati taħt is-subintestaturi 8443 31, 8443 32 jew 8443 39.

Kartuċċi tal-linka.

Cartridges tal-linka b’print head huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8443 99 10 90.

Cartridges tal-linka mingħajr print head huma kklassifikati f’Kapitlu 39 taħt subtitlu 3923 30 10 00 jekk ikunu vojta, u f’Kapitlu 32 taħt subtitlu 3215 90 70 90 jekk ikunu ġew mimlija mill-ġdid. Skrataċ b’ “ċippa” biex ikejlu l-livell tal-linka huma kklassifikati wkoll taħt is-subintestatura 3215 90 70 90.

Tastieri tal-kompjuter, apparati tal-maws u apparati oħra ta’ input tal-kompjuter

Apparati ta’ input tal-kompjuter, bħal tastieri, huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jiffurmawx parti minn sistema tal-kompjuter kompluta.

Tastieri tal-kompjuter

Tastieri tal-kompjuter huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8471 60 60 00.

Apparati tal-input tal-koordinati X-Y

Unitajiet ta’ dħul bħal apparat tal-ġurdien, boċċi tat-trackball, pilloli grafiċi u pinen ħfief huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00. Dan il-kodiċi tas-subintestatura jinkludi kemm apparati kkorreġuti standard kif ukoll unitajiet mingħajr fili.

Il-whiteboards elettroniċi huma wkoll apparati ta’ input u huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 60 70 00.

Hubs tal-kompjuter, adapters u unitajiet oħra tan-netwerk

L-unitajiet tan-netwerk jinkludu magni li jirċievu, jikkonvertu, jittrażmettu u jirriġeneraw il-vuċi, l-immaġnijiet jew data oħra. Dawn jinkludu diversi tipi ta’ apparat ta’ swiċċjar u ta’ routing. Innota li meta l-apparat tan-netwerk ikun unitajiet separati, qatt ma jkun ikklassifikat taħt l-intestatura 8471.

L-oġġetti kollha li ġejjin huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00

 • modems, inklużi modems esterni u adapters tan-Netwerk Diġitali tas-Servizzi Integrati (ISDN)
 • unitajiet tan-netwerk estern taż-żona lokali (LAN), inklużi adapters, pontijiet u hubs
 • unitajiet tan-netwerk ta’ żona wiesgħa (WAN), inklużi l-gateways u l-kards ISDN
 • kards tan-netwerk għall-ethernet, ċurkett token u teknoloġija oħra tan-netwerk

L-unitajiet tal-aċċess fiss bla fili (Wi-Fi) huma kklassifikati wkoll taħt dan il-kodiċi tas-subintestatura. Dawn huma unitajiet ta’ trażmettitur/riċevitur li jippermettu aċċess bla fili għal networks b’linja fissa. Dawn jistgħu jieħdu l-forma ta’ bordijiet ta’ ċirkwiti stampati jew unitajiet sħaħ f’kaxxa.

Moduli tas-Sistema Globali Mingħajr Fili għall-Komunikazzjoni Mobbli (GSM) u tas-Servizz Ġenerali tar-Radju tal-Pakkett (GPRS)

Dawn huma unitajiet ta’ trażmettituri/riċevituri li jippermettu aċċess remot bla fili għal tagħmir ta’ assistent diġitali personali (PDA) permezz ta’ networks ċellulari tat-telefonija mobbli. Huma wkoll ikklassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00.

Kejbils mgħammra b’konnetturi

Kejbils koassjali mgħammra b’konnetturi huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8544 20 00 00.

Kejbils użati biex jikkonnettjaw modems ma’ sokits tat-telefon huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8544 42 10 00.

Kejbils tad-data u kejbils tal-elettriku użati għal vultaġġ li ma jaqbiżx l-1,000 volt huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8544 42 90 00.

Tagħmir tal-ħoss, l-istampa u l-grafika tal-kompjuter

Webcams u kameras diġitali oħrajn li ma jirreġistrawx, jissejvjaw jew jaħżnu immaġnijiet huma kklassifikati bħala kameras tat-televiżjoni taħt is-subintestatura 8525 80 19 90. Huma ddisinjati biex jiffurmaw immaġni għat-trażmissjoni ‘l quddiem, bil-linja jew bir-radju, lil apparat ieħor.

Kameras diġitali oħra

Dawn huma kameras li jirreġistraw jew jissejvjaw immaġnijiet fuq kard tal-memorja jew modulu, diska, tejp jew apparat ieħor għall-ħżin.

Kameras diġitali b’immaġni wieqfa b’kapaċitajiet ta’ qbid tal-vidjow huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8525 80 91 jew taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8525 80 99 jekk jissodisfaw il-kriterji li ġejjin

 • huma kapaċi, bl-użu tal-kapaċità massima ta’ ħżin, li jirreġistraw fi kwalità ta’ 800 x 600 pixels jew aktar b’ 23 frejm kull sekonda, mill-inqas 30 minuta f’sekwenza waħda ta’ vidjow
 • xi kameras jistgħu jirrekordjaw vidjow kontinwament għal aktar minn 30 minuta, iżda l-immaġnijiet maqbuda jiġu rreġistrati f’fajls separati li jdumu inqas minn 30 minuta — sakemm il-kamera ma tintefiex awtomatikament wara 30 minuta, it-teħid ta’ immaġnijiet f’fajls separati li jdumu inqas minn 30 minuta ma jinfluwenzax id-durata tal-kapaċità ta’ reġistrazzjoni kontinwa tal-vidjow tal-kamera

Kameras tal-vidjow — camcorders diġitali — huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8525 80 99 00 jekk il-fajls jistgħu jiġu trasferiti fl-apparat minn magna awtomatika għall-ipproċessar tad-data jew apparat estern ieħor permezz tal-interfaċċja USB jew DV-in.

Innota li meta webcams, kameras diġitali u camcorders diġitali jkunu unitajiet separati, qatt ma jkunu kklassifikati taħt l-intestatura 8471.

Hemm diversi Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni relatati mal-kameras

Il-QtĠ-UE ħarġet ukoll Sentenza fil-Kawża C-178/14 Vario Tek GmbH vs Hauptzollamt Dusseldorf dwar il-klassifikazzjoni ta’ vidjokamera mingħajr funzjoni ta’ żum

Kelliema

Il-kelliema jistgħu jkunu unitajiet passivi jew attivi. L-unitajiet attivi jinkludu amplifikatur fl-housing jew fil-kabinett. Il-kodiċi tas-subintestatura li taħtu jiġu kklassifikati l-kelliema jiddependi fuq in-numru ta’ “unitajiet tas-sewqan” — il-koni jew iż-żigarelli attwali tal-loudspeaker — f’kull kabinett.

Speakers b’unità ta’ trażmissjoni waħda f’kull kabinett huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8518 21 00 00.

Speakers b’aktar minn unità tas-sewqan waħda f’kull kabinett huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8518 22 00 90.

Innota li meta l-kelliema — u l-mikrofoni — ikunu unitajiet separati, qatt ma jkunu kklassifikati taħt l-intestatura 8471.

MP3 plejers

MP3 plejers huma kklassifikati bħala apparat ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni tal-ħoss. Il-kodiċi tas-subintestatura li taħtu “jiġu kklassifikati” jiddependi minn jekk għandhomx apparat tar-radju jew vidjo inkorporat jew le.

MP3 plejers mingħajr radju huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8519 81 95 90. Dawk b’radju inkorporat huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8527 13 99 00. Jekk jistgħu jirrekordjaw jew jilagħbu vidjow, huma “huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8521 90 00 90 kemm jekk kellhom radju jew le.

Kards tal-grafika

Dawn jistgħu jkunu adapters bażiċi tal-grafika 2D, 2D/3D kards jew aċċelleraturi tal-grafika 3D li jaħdmu permezz ta’ kard tal-grafika eżistenti, jew permezz ta’ kard tal-ħtif jew tal-editjar. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 80 00 00.

Kards tal-ħoss

Kards akustiċi waħedhom huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 80 00 00.

Kards ta’ tuner tat-televiżjoni

Assemblaġġi ta’ tuner card tat-televiżjoni PCI huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8528 71 11 00. Prodotti f’housing jitqiesu li tilfu l-karattru tagħhom bħala assemblaġġi elettroniċi, u huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8528 71 19 00.

Unitajiet ta’ komputazzjoni separati oħrajn

Diversi unitajiet oħra tal-kompjuter huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jiffurmawx parti minn sistema tal-kompjuter kompluta.

Unitajiet bażi

L-unitajiet bażi, jew il- “kaxxi tas-sistema”, għandu jkun fihom mill-inqas unità ċentrali tal-ipproċessar (CPU) u memorja prinċipali. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 50 00 00.

Drives esterni

L-unitajiet ċentrali tal-ħżin, bħal sistemi Redundundant Array of Independent Disks (RAID) għan-netwerks, jistgħu jkunu diski manjetiċi, tejp jew drives ottiċi. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 20 00.

Kontrolluri tar-rajdi mingħajr drives huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 98 00.

Drives esterni għall-użu ma’ kompjuter wieħed huma kklassifikati skont it-tip ta’ drive, kif ġej

 • drives ottiċi, bħal drives CD, DVD u MO (magneto-ottiċi), huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 30 00 kemm jekk jaqraw u jiktbu biss (is-CD drives jistgħu jirkupraw sinjali minn CD-Roms, CDs awdjo u CDs tar-ritratti u jinkludu jack għall-earphones, kontroll tal-volum jew buttuna ta’ startjar/waqfien)
 • hard disk drives, inklużi disk drives u microdrives li jistgħu jitneħħew, huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 50 00
 • drives floppy, inkluż super floppy, huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 70 00
 • it-tape drives huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 80 00
 • drives tal-pinen — apparati tal-memorja USB li jistgħu jinġarru — huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 5110 00

Duplikaturi CD u DVD

Magni awtonomi għall-ikkupjar bil-kwantità CD jew DVD disks huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8521 90 00 90.

Qarrejja tal-kards

It-tipi li ġejjin ta’ qarrej tal-kards huma kollha kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 90 00 00

 • Qareji tal-kartolini manjetiċi.
 • apparat li jaqra l-ismart card (smart card hija kard inkorporata fiha ċirkwit elettroniku integrat wieħed jew aktar — mikroproċessur, memorja ta’ aċċess każwali (RAM) jew memorja li tinqara biss (ROM) — fil-forma ta’ “ċipep” li jista’ jkun fihom kuntatti, strixxa manjetika jew antenna inkorporata, iżda ma jinkludu l-ebda element ieħor ta’ ċirkwit attiv jew passiv)
 • qarrejja tal-karti tal-memorja — inklużi Flash Kompatt, Media Intelliġenti, Sigur Diġitali (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card u PC Card

Moduli tas-Sistema ta’ Pożizzjonament Globali (GPS)

Dawn l-unitajiet jipprovdu funzjoni determinanti għal apparat bħal assistenti diġitali personali (PDAs) u laptops permezz ta’ konnessjoni bil-kejbil jew mingħajr fili. Huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8526 91 20 20 jekk ikunu fil-forma ta’ assemblaġġ, jew taħt is-subintestatura 8526 91 20 90.

Ċentri tal-USB esterni

Dawn huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8517 62 00.

Dongles

Dongles huma apparati ta’ interfaċċa USB li jipprovdu mezz ta’ komunikazzjoni (Bluetooth jew WI-FI) ma’ kompjuter. Id-dongles huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8517 62 00 00.

Apparati ta’ kriptaġġ tal-ħardwer konnessi ma’ kompjuter permezz ta’ interfaċċa USB għad-diżattivazzjoni għal software jew għall-protezzjoni tad-data fil-kompjuter huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 80 00 00.

Apparati ta’ sigurtà ta’ kriptaġġ

Dawn huma ġeneraturi tal-kodiċi ta’ aċċess li jippermettu lill-utenti jilloggjaw f’network mill-bogħod. Ma jistgħux jitqabbdu direttament ma’ kompjuter. Apparati ta’ sigurtà ta’ kriptaġġ huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8543 70 90 99.

Aġġornamenti interni u partijiet

Ħafna partijiet u aċċessorji tal-kompjuter huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473. Madankollu xi oġġetti huma ttrattati bħala unitajiet kompluti, mhux partijiet, u kklassifikati taħt intestaturi oħrajn.

Bċejjeċ

L-oġġetti li ġejjin huma kklassifikati bħala partijiet aktar milli bħala unitajiet kompluti taħt l-intestatura 8473.

L-unitajiet ċentrali tal-ipproċessar (CPUs) huma magħmula minn żewġ ċirkwiti elettroniċi integrati jew aktar. Dawn jistgħu jiġu ppakkjati b’ċerti komponenti oħra, normalment sink tas-sħana u xi drabi fann tat-tkessiħ. Xi eżempji jinkludu l-proċessuri. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Is-sħana tas-CPU weħidhom huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 80 00.

Motherboards li mhumiex kompletament popolati b’CPU u memorja ta’ aċċess każwali (RAM) huma ttrattati bħala partijiet elettroniċi u kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Kejsings tal-kompjuter — bi provvista tal-enerġija jew mingħajrha — huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 80 00.

L-unitajiet ta’ barebone normalment jikkonsistu f’kaxxa tal-kompjuter, motherboard u provvista tal-enerġija. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 80 00.

Moduli ta’ memorja maħsubin għal użu biss, jew prinċipalment, ma’ kompjuters u unitajiet ta’ kompjuter li huma kklassifikati taħt l-intestatura 8471 huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473. Moduli ta’ memorja għall-użu biss, jew prinċipalment, ma’ apparat li huwa kklassifikat taħt intestatura differenti huma kklassifikati bħala parti mill-apparat. Moduli ta’ memorja maħsubin għal użu ma’ firxa ta’ apparat huma kklassifikati taħt l-intestatura 8548.

Memorja b’aċċess każwali dinamiku standard (DRAM) u moduli tat-teknoloġija tas-semikondutturi tal-ossidu tal-metall (MOS), bħal modulu tal-memorja b’linja waħda (SIMM) u modulu tal-memorja b’żewġ linji (DIMM), huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Moduli ta’ memorja standard oħrajn, inklużi tipi mhux volatili bħal moduli ta’ memorja ta’ aċċess każwali statiku (SRAM), huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8473 30 20 00.

Unitajiet sħaħ

L-oġġetti li ġejjin huma kklassifikati bħala unitajiet kompluti aktar milli bħala partijiet taħt diversi kodiċijiet differenti tal-intestatura.

L-unitajiet tal-provvista tal-enerġija (PSUs) li huma magħmula b’mod speċjali u tajbin għall-użu ma’ unitajiet tal-kompjuter bħal sistemi bażi jew printers huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8504 40 30 90.

Unitajiet ikkombinati ta’ fann u heatsink tas-CPU għal kompjuters personali huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8414 59 20 90.

Motherboards li huma kompluti b’CPU u RAM huma ttrattati bħala unità bażi tal-kompjuter kompluta u kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 50 00 90.

Id-drives interni huma kklassifikati skont it-tip ta’ trażmissjoni, kif ġej

 • drives ottiċi, bħal CD, DVD u MO, huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 30 00 kemm jekk jinqraw biss kif ukoll jekk jinqraw u jinkitbu
 • hard disk drives, inklużi disk drives li jistgħu jitneħħew, huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 50 00
 • qarrejja tal-kards għal mezzi semikondutturi huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 98 00
 • drives floppy, inkluż super floppy, huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 70 00
 • it-tape drives huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 80 00

Kards tal-espansjoni oħrajn huma kklassifikati wkoll bħala unitajiet kompluti aktar milli bħala partijiet. Il-kards tal-espansjoni li ġejjin huma kollha kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 80 00 00

 • kards tal-input/output (I/O)
 • kards tal-port tas-serje u paralleli
 • Kards tal-USB u adapters
 • SCSI (Interfaċċa żgħira tas-sistema tal-kompjuter) u kards tal-kontrollur tal-IDE (Integrated Drive Electronics)

Diversi tipi oħra ta’ kard tal-espansjoni tal-kompjuter huma kklassifikati wkoll taħt din is-subintestatura.

Moduli ta’ memorja maħsubin biex jintużaw ma’ apparat għajr kompjuters u unitajiet ta’ kompjuter ikklassifikati taħt l-intestatura 8471 huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8548 90.

Magni b’funzjoni speċifika li mhumiex kompjuters

“Parti tal-kompjuter” hija komponent integrali ta’ kompjuter. Diversi partijiet tal-kompjuter huma kklassifikati bħala unitajiet separati jekk ma jiffurmawx parti minn sistema tal-kompjuter kompluta.

“Aċċessorju tal-kompjuter” jagħti lill-kompjuter funzjoni addizzjonali, iżda mhuwiex komponent integrali. Huwa parti jew apparat interkambjabbli li huwa ddisinjat biex jadatta magna għal

 • agħmel operazzjoni partikolari
 • twettiq ta’ servizz partikolari
 • iżżid il-firxa ta’ operazzjonijiet tagħha

Partijiet tal-kompjuter

In-nota 2 tat-Taqsima XVI tistabbilixxi l-bażi ġuridika għall-klassifikazzjoni tal-partijiet (tal-kompjuter).

Ħafna partijiet integrali tal-kompjuter huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473.

Parti li hija parti integrali minn kompjuter, iżda li hija speċifikament koperta b’titlu f’Kapitlu 84 jew Kapitlu 85, hija kklassifikata taħt dik l-intestatura. Pereżempju, minħabba li kejbil koassjali huwa speċifikament kopert mill-intestatura 8544, huwa kklassifikat taħt din l-intestatura u mhux bħala parti tal-kompjuter taħt l-intestatura 8473. Madankollu, hemm ċerti intestaturi li għalihom tapplika din ir-regola minħabba li huma intestaturi ta’ partijiet deżinjati. Huma elenkati fin-Nota 2a tat-Taqsima XVI u huma

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Xi partijiet huma tajbin biss jew prinċipalment għal użu ma’ tip partikolari ta’ magna — jew ma’ għadd ta’ magni kklassifikati taħt l-istess intestatura — iżda mhumiex speċifikament koperti minn intestatura fil-Kapitolu 84 jew il-Kapitolu 85. Dawn huma kklassifikati jew taħt waħda mill-intestaturi elenkati hawn fuq jew taħt l-istess intestatura bħall-magna jew magni li huma tajbin għalihom.

Partijiet li huma ugwalment tajbin għal użu biss jew prinċipalment ma’ oġġetti kklassifikati taħt l-intestatura 8517, u taħt l-intestatura 8525 sa 8528, huma dejjem ikklassifikati taħt l-intestatura 8517. Din ir-regola hija stabbilita fin-Nota 2b tat-Taqsima XVI.

Kwalunkwe bċejjeċ oħrajn li huma tajbin għal użu ma’ għadd ta’ magni kklassifikati taħt intestaturi differenti huma kklassifikati, kif xieraq, taħt waħda mill-intestaturi li ġejjin

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Jekk l-ebda wieħed mill-kodiċijiet tal-intestatura ta’ hawn fuq ma huwa adattat, huma kklassifikati taħt l-intestatura 8487 jew 8548. Din ir-regola hija stabbilita fin-Nota 2c tat-Taqsima XVI.

Aċċessorji tal-kompjuter.

Ħafna aċċessorji tal-kompjuter huma kklassifikati taħt l-intestatura 8473, li tittratta speċifikament partijiet u aċċessorji għal magni li jinkludu kompjuters. Huma biss ftit l-intestaturi fil-Kapitolu 84 u fil-Kapitolu 85 li jkopru l-aċċessorji tal-kompjuter. Jekk l-oġġett, jew l-oġġetti, li għalihom l-aċċessorji huma maħsuba huma kklassifikati taħt intestatura li ma tkoprix l-aċċessorji, allura l-aċċessorji nfushom huma kklassifikati x’imkien ieħor fit-Tariffa skont il-funzjoni jew il-materjal kostitwenti tagħhom.

Softwer

Il-klassifikazzjoni tas-softwer tiddependi mill-mezzi li fuqhom ikun ġie rreġistrat u min-natura tas-softwer. Il-media tinkludi

 • CD, DVD, Laserdisc, Minidisc u diski oħrajn li jinqraw bil-laser. Għalkemm hemm differenzi fil-proċessi tal-manifattura u tar-reġistrazzjoni — jew tal-kitba — dawn huma kollha ddisinjati biex jinqraw minn xi tip ta’ sistema tal-laser ladarba tiġi rreġistrata.
 • diski floppy.
 • żigarelli manjetiċi.
 • kards bi strixxi manjetiċi
 • kards tal-memorja
 • skrataċ għal consoles tal-logħob tal-kompjuter

Għall-finijiet tal-klassifikazzjoni tat-Tariffi, il-kategoriji tas-software jinkludu

 • programmi u data
 • reġistrazzjonijiet tas-smigħ
 • logħob tal-kompjuter
 • films, stampi u fajls tal-immaġni
 • logħob għall-consoles tal-logħob tal-kompjuter

Programmi u data

Dawn jinkludu programmi ta’ word processing, spreadsheets, programmi ta’ pubblikazzjoni desktop, programmi ta’ pittura jew tpinġija, pjanifikaturi tar-rotot, enċiklopedija, direttorji tan-negozju jew tat-telefown, katalogi, sewwieqa tat-tagħmir, bootdisks tas-sistema u diski ta’ riżerva. Il-programmi u d-data huma kklassifikati skont il-mezzi li fuqhom huma rreġistrati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • CD, Laserdisc, Minidisc jew diski oħrajn li jinqraw bil-laser imbagħad jiġu kklassifikati taħt is-subintestaturi 8523 49 20 00
 • DVD, imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 00
 • tejp manjetiku u diska floppy, imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00

Reġistrazzjonijiet tas-smigħ

Dawn jinkludu diski mużikali, korsijiet tal-lingwa, reġistrazzjonijiet tal-organiżmi selvaġġi, gdim tal-awdjo tal-entużjasti tal-ferroviji, kotba li jitkellmu eċċ. Ir-reġistrazzjonijiet awdjo huma kklassifikati skont il-mezzi li fuqhom ikunu rrekordjati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • Minidisc imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00
 • kwalunkwe diska oħra li tinqara bil-laser — pereżempju CD, SACD jew DVD — imbagħad jiġu kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 jew 8523 49 20 00

Logħob tal-kompjuter

Dawn jinkludu simulaturi tat-titjiriet, “shoot “em ups”, logħob sportiv, logħob tat-tlielaq tal-karozzi, logħob strateġiku u oħrajn għall-użu biss fuq magna awtomatika tal-ipproċessar tad-data (kompjuter). Il-logħob tal-kompjuter huwa kklassifikat skont il-mezzi li huma rreġistrati fuqhom. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • CD, Laserdisc, Minidisc jew diski oħrajn li jaqraw il-laser imbagħad jiġu kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 20 00
 • floppy disk imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00

Films, stampi u fajls tal-immaġni

Dawn jinkludu films, filmati, CDs tar-ritratti, kollezzjonijiet tal-arti bil-klipp, kollezzjonijiet tar-ritratti u diski tal-karaoke. Il-films, l-istampi u l-fajls tal-immaġni huma kklassifikati skont il-mezzi li fuqhom huma rreġistrati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • DVD imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 00
 • kwalunkwe diska oħra li tinqara bil-laser imbagħad tkun ikklassifikata taħt is-subintestatura 8523 49 20 00
 • floppy disk imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 19 00

Logħob għall-consoles tal-logħob tal-kompjuter

Dawn huma kklassifikati skont il-mezzi li fuqhom huma rrekordjati. Jekk jiġu rreġistrati fi

 • DVD, imbagħad huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 49 10 00
 • kwalunkwe diska oħra li tinqara bil-laser, imbagħad tkun ikklassifikata taħt is-subintestatura 8523 49 20 00
 • skrataċ, imbagħad jiġu kklassifikati flimkien ma’ consoles tal-logħob fil-Kapitolu 95 taħt is-subintestatura 9504 50 00

Softwer fuq kards tal-memorja u kards bi strixxa manjetika

Software li huwa rreġistrat fuq karta tal-memorja — pereżempju Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card jew PCMCIA Card — huwa kklassifikat taħt is-subintestatura 8523 51 90 00.

Softwer li jiġi rreġistrat fuq karta bi strixxa manjetika huwa kklassifikat taħt is-subintestatura 8523 21 00 00.

Midja vojta

Mezzi vojta jinkludu

 • CD, DVD, Minidisc u diski oħrajn li jinqraw bil-laser
 • kards tal-memorja flash
 • tejps u diski manjetiċi
 • diski riġidi li jistgħu jitneħħew
 • mikrotrażmissjoni
 • floppy disks, floppy disk cookie biss u super floppy disks

CD, DVD, Minidisc u diski oħrajn li jinqraw bil-laser

Inbjank (diski mhux irreġistrati) huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 41. Jiddependi mill-kapaċità tad-diski huma kklassifikati taħt is-subintestaturi 8523 41 10, 8543 41 30 jew 8523 41 90.Minidiski tal-ġnub. Dawn jużaw teknoloġija manjetika ottika għar-reġistrazzjoni u t-tħassir. Għandhom saff manjetiku u huma diski manjetiċi riġidi. Il-Minidiski inbjank huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.

 • diski manjeto-ottiċi oħrajn inbjank — dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.
 • Diski DVD-R — it-teknoloġija ta’ dawn id-diski hija preżunta li hija simili għad-diska CD-R fis-sens li jużaw it-teknoloġija tal-laser kemm għall-qari kif ukoll għall-kitba — diski DVD-R huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 41.

Diski DVD + RW. Dawn jużaw it-teknoloġija tal-Bidla rapida għar-reġistrazzjoni u t-tħassir u huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 41.

Kards tal-memorja flash

Dawn il-kards fihom żewġ ċirkwiti elettroniċi integrati jew aktar tal-memorja flash immuntati fuq bażi. Hemm tipi differenti ta’ karta tal-memorja flash, inklużi Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card u PCMCIA Card. Il-karti tal-memorja flash huma kklassifikati taħt il-kodiċi tas-subintestatura 8523 51 10 00 jekk ma jiġux irreġistrati. Irreġistrati huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 51 90.

Tejps u diski manjetiċi

Dawn jinkludu cassettes kompatti, VHS u mini-DV u huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.

Diski riġidi li jistgħu jitneħħew — diska biss, mhux id-drive sħiħa

Dan it-tip ta’ diska normalment jiġi fornut b’xi utilitajiet tas-software mgħobbija minn qabel, għalhekk huwa kklassifikat bħala software rreġistrat taħt is-subintestatura 8523 80 10 00.

Mikrotrażmissjoni

Dawn huma hard disk drives żgħar għall-użu f’kard tal-PC jew slot simili. Dawn huma kklassifikati taħt is-subintestatura 8471 70 50 00.

Diski floppy.

Dawn jinkludu diski floppy standard, cookie tad-diski floppy biss u diski super floppy — pereżempju t-tip LS120. Huma kollha kklassifikati taħt is-subintestatura 8523 29 15 00.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr