Reġim kummerċjali u sigurtà ġenerali tal-prodotti

Din il-paġna sservi biss bħala dokument ta’ referenza għar-rekwiżiti tal-prodotti madwar l-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti addizzjonali skont il-pajjiż destinatarju tal-UE. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent tal-Kummerċ tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura hija pprovduta fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Reġim tal-kummerċ — liċenzji u dokumenti tal-importazzjoni

Dan il-grupp ta’ rekwiżiti japplika għal diversi familji ta’ prodotti, b’mod partikolari setturi, li jeħtieġu dokumenti speċifiċi għall-iżdoganar tal-merkanzija.

 

Liċenzja tal-importazzjoni għal prodotti agrikoli

L-importazzjonijiet ta’ prodotti magħżula huma soġġetti għall-ħruġ minn qabel ta’ liċenzja tal-importazzjoni (iċ-ċertifikat tal-importazzjoni) mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-importazzjoni.

 

Rekwiżiti ta’ importazzjoni għal armi tan-nar u materjal tal-gwerra

L-armi tan-nar u l-materjal tal-gwerra mhumiex trattati b’mod speċifiku f’din il-bażi tad-data.

 

Sigurtà ġenerali tal-prodotti

Sigurtà ġenerali tal-prodotti

Dan jinkludi rekwiżiti ġenerali ta’ sikurezza, saħħa u protezzjoni tal-konsumatur għal prodotti li mhumiex koperti minn rekwiżiti ta’ sigurtà aktar speċifiċi x’imkien ieħor fis-sit web tal-Helpdesk.

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr