Unjoni Doganali UE-San Marino

Inti interessat li timporta prodotti minn San Marino? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-unjoni doganali tal-UE ma’ San Marino.

F’daqqa t’għajn

Il-Ftehim UE-San Marino dwar il-kooperazzjoni u l-unjoni doganali (2002) ilu fis-seħħ mill-1991.

 • telimina t-tariffi u l-miżuri mhux tariffarji kollha għal kważi l-prodotti kollha
 • dan jipprevedi ċ-ċirkolazzjoni libera għall-merkanzija kollha li hija prodotta fl-UE jew f’San Marino, kif ukoll għal dik li tiġi minn pajjiżi terzi, jekk il-formalitajiet tal-importazzjoni jkunu ġew imħarsa u kwalunkwe dazju doganali jew ħlas li jkollu effett ekwivalenti pagabbli jkun ġie impost, u ma jkun hemm l-ebda rifużjoni totali jew parzjali ta’ tali dazji jew imposti fir-rigward tal-prodotti msemmija

Il-kummerċ fil-Merkanzija jkopri l-kategoriji kollha tal-oġġetti, minbarra l-prodotti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar.

Tariffi

 • dan jipprevedi tariffi żero u l-ebda kwota għall-prodotti koperti

Regoli tal-oriġini

 • San Marino japplika, bl-istess mod bħall-Komunità, id-dispożizzjonijiet Komunitarji dwar ir-regoli tal-oriġini fil-kummerċ ma’ pajjiżi li jgawdu preferenzi tariffarji.

 

Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

 • skopri aktar dwar id-dokumenti tal-approvazzjoni doganali u l-proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • skopri aktar dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-PI u l-IĠ fl-UE, kif ukoll il-politika tal-UE dwar id-DPI fil-kummerċ

Kummerċ fis-Servizzi

 • sib aktar informazzjoni dwar ir-regoli, ir-regolamenti u l-faċilitajiet għall-kummerċ fis-servizzi

Akkwist Pubbliku

 • sib informazzjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku, ir-regoli u l-aċċess fi swieq differenti
 • sib informazzjoni speċifika dwar is-suq tal-UE tal-akkwist pubbliku

Investiment

 • sib informazzjoni ġenerali biex tippermetti l-investiment tiegħek barra minn pajjiżek
 • sib informazzjoni speċifika jekk qed tinvesti minn barra lejn l-UE

Links u dokumenti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr