Unjoni Doganali UE-San Marino

Interessat timporta prodotti minn San Marino? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-unjoni doganali tal-UE ma’ San Marino.

Mad-daqqa T’għajn

Il-Ftehim UE-San Marino dwar il-kooperazzjoni u l-unjoni doganali (2002) ilu fis-seħħ mill-1991.

 • telimina t-tariffi kollha u l-miżuri mhux tariffarji għal kważi l-oġġetti kollha
 • tipprovdi għaċ-ċirkolazzjoni libera għall-oġġetti kollha li jiġu prodotti fl-UE jew f’San Marino, kif ukoll għal dawk li jiġu minn pajjiżi terzi, jekk ikunu ġew osservati l-formalitajiet tal-importazzjoni u jekk ikunu ġew imposti xi dazji doganali jew ħlasijiet li jkollhom effett ekwivalenti pagabbli, u ma jkun hemm l-ebda rtirar totali jew parzjali ta’ dawn id-dazji jew imposti fir-rigward tal-prodotti msemmija.

Il-kummerċ ta’ Merkanzija jkopri l-kategoriji kollha ta’ oġġetti, ħlief il-prodotti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar.

It-tariffi

 • tipprevedi tariffi ta’ żero u l-ebda kwoti għal oġġetti koperti

Regoli ta’ l-oriġini

 • San Marino japplika, bl-istess mod bħall-Komunità, id-dispożizzjonijiet Komunitarji dwar ir-regoli ta’ oriġini fil-kummerċ ma’ pajjiżi li jgawdu minn preferenzi tariffarji.

 

Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

 • skopri aktar dwar id-dokumenti tal-approvazzjoni doganali u l-proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Il-proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • skopri aktar dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-Proprjetà Intellettwali u l-IE fl-UE, kif ukoll dwar il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-kummerċ

Il-kummerċ tas-Servizzi

 • sib aktar tagħrif dwar ir-regoli, ir-regolamenti u l-faċilitajiet għall-kummerċ fis-servizzi

L-akkwist Pubbliku

 • sib informazzjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni, ir-regoli u l-aċċess għall-akkwist pubbliku fi swieq differenti
 • sib informazzjoni speċifika dwar is-suq tal-UE tal-akkwist pubbliku

L-investiment

 • sib informazzjoni ġenerali biex tippermetti l-investiment tiegħek barra pajjiżek
 • sib informazzjoni speċifika jekk qed tinvesti minn barra lejn l-UE

Links u dokumenti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr