Klassifikazzjoni ta’ mediċini tal-ħxejjex aromatiċi

Din il-gwida se tgħinek tifhem il-klassifikazzjoni tal-mediċini veġetali, sabiex tiddetermina r-rati tad-dazju doganali u l-miżuri mhux tariffarji applikabbli għall-prodotti tiegħek.

Din il-gwida tkopri firxa ta’ prodotti li jistgħu jissejħu

 • mediċini erbali jew medikamenti tal-ħxejjex.
 • rimedji omeopatiċi u erbali
 • supplimenti, ikel u dieta
 • itoniċi

Il-mediċini tal-ħxejjex aromatiċi huma kklassifikati skont

 • l-għan tagħhom — kemm jekk ikunu mediċinali kif ukoll jekk ikunu għas-saħħa u l-benesseri ġenerali
 • il-kontenut u l-addittivi tagħhom
 • il-mod ta’ kif ikunu magħmula — pereżempju għall-bejgħ bl-imnut jew f’dożi mkejla għal użu speċifiku

Ġeneralment, dawn il-prodotti jkunu koperti f’wieħed mill-kapitoli li ġejjin tat-tariffa.

 • Kapitolu 21 — għal preparazzjonijiet tal-ikel bħal tejiet erbali jew supplimenti tad-dieta
 • Kapitolu 22 — għal xarbiet b’ingredjenti miżjuda bħal vitamini — pereżempju inbejjed toniċi ffortifikati
 • Kapitolu 29 — għall-vitamini u komposti organiċi simili li huma definiti separatament
 • Kapitolu 30 — għal preparazzjonijiet mediċinali erbali kemm għall-bnedmin kif ukoll għall-annimali
 • Kapitolu 23 — għal supplimenti tal-għalf tal-annimali

Xi prodotti jistgħu madankollu jiġu kklassifikati x’imkien ieħor, pereżempju fil-Kapitolu 7, il-Kapitolu 8, il-Kapitolu 9, il-Kapitolu 12, il-Kapitolu 13 jew il-Kapitolu 19.

Id-definizzjoni ta’ mediċini erbali, supplimenti u toniċi

Meta tkun qed tikklassifika preparazzjonijiet mediċinali għall-finijiet tat-Tariffa, b’mod partikolari l-Kapitolu 30, tista’ tiġi f’ċerti termini u taqsiriet. Xi eżempji huma elenkati hawn taħt.

Termini użati meta ssir referenza għal medikamenti

 • Sustanza attiva — sustanza definita kimikament, grupp ta’ sustanzi definiti kimikament, bħal alkalojdi, polifenoli jew antoċjanini, jew estratt ta’ pjanta, li kollha kemm huma għandu jkollhom proprjetajiet mediċinali biex jipprevjenu jew jittrattaw mard u kundizzjonijiet mediċi speċifiċi, jew is-sintomi tagħhom
 • Eċċipjent — sustanza mhux nutrizzjonali (bħal magnesium stearate) miżjuda matul il-produzzjoni ta’ pilloli
 • Preparazzjonijiet mediċinali veġetali — dawn huma preparazzjonijiet ibbażati fuq sustanza attiva waħda jew aktar (ara hawn fuq) u miksubin minn impjant, jew partijiet ta’ impjant, bi proċess bħal tnixxif, tifrik, estrazzjoni jew purifikazzjoni
 • Preparazzjonijiet mediċinali omeopatiċi — dawn huma ppreparati minn prodotti, sustanzi jew komposizzjonijiet imsejħa “ħażniet omeopatiċi” jew “tinturi omm”, li jiġu dilwiti, pereżempju f’alkoħol jew ilma u fejn għandu jintwera l-grad ta’ dilwizzjoni (pereżempju D6).
 • Provitamina — prekursur tal-vitamina li ġie kkonvertit mill-korp f’forma attiva bħala vitamina
 • Vitamini jew preparazzjonijiet minerali — dawn huma preparazzjonijiet ibbażati fuq vitamini li huma koperti taħt il-kodiċi 2936, jew ibbażati fuq minerali, inklużi elementi ta’ traċċa, u taħlitiet ta’ minerali. Jintużaw biex jikkuraw jew jipprevjenu mard jew kundizzjonijiet mediċi speċifiċi — jew il-mard tagħhom. Dan it-tip ta’ preparazzjoni fih ammont ħafna ogħla ta’ vitamini jew minerali, ġeneralment mill-inqas tliet darbiet ogħla mill-benefiċċju ta’ kuljum rakkomandat (ara hawn fuq).
 • RDA — il-konċessjoni ta’ kuljum rakkomandata ta’ vitamina jew mineral meħtieġa mill-ġisem biex tibqa’ b’saħħitha

It-tabella li ġejja mill-Anness tad-Direttiva tal-Kunsill90/496/KEE — (emendata bid-Direttiva 2008/100/KE) — dwar l-ittikkettar tan-nutrizzjoni tal-oġġetti tal-ikel tistabbilixxi l-RDA għal firxa ta’ vitamini u minerali.

Vitamini

RDA

Minerali

RDA

Vitamina A

800 mikrogramma

Potassju

2 gramma

Vitamina D

5 mikrogramma

Klorur

800 milligramma

Vitamina E

12 milligramma

Kalċju

800 milligramma

Vitamina K

75 mikrogramma

Fosfru

700 milligramma

Vitamina Ċ

80 milligramma

Manjeżju

375 milligramma

Tiamina

1.1 milligramma

Ħadid

14 milligramma

RIBOFLAVIN

1.4 milligramma

Żingu

10 milligramma

Niaċina

16 milligramma

Ram

1 milligramma

Vitamina B6

1.4 milligramma

Manganiż

2 milligramma

Aċidu Foliku

200 mikrogramma

Fluworur

3.5 milligramma

Vitamina B12

2.5 mikrogramma

Selenju

55 mikrogramma

Bijotina

50 mikrogramma

Kromju

40 mikrogramma

Aċidu Pantoteniku

6 milligramma

Molibdenu

50 mikrogramma

Jodju

150 mikrogramma

 

 

Preparazzjonijiet ta’ l-ikel diversi

Il-prodotti li ma jittrattawx, itfejqu jew ma jipprevenux il-mard jew il-mard huma ġeneralment ikklassifikati taħt il-kodiċi 2106 bħala preparazzjonijiet tal-ikel li mhumiex speċifikati jew inklużi band’ oħra.

Ħafna oġġetti huma kklassifikati taħt dan il-kodiċi ta’ l-intestatura, inkluż

 • taħlit ta’ pjanti, jew partijiet ta’ pjanti, ma’ ingredjenti oħra, bħal estratti tal-pjanti. Dawn it-taħlitiet ma jiġux ikkunsmati f’din il-forma, iżda jintużaw biex isiru tejiet erbali u infużjonijiet. Jista’ jkollhom skop partikolari, pereżempju biex jintużaw bħala lassattivi, purganti jew dijuretiċi, jew li jtaffu l-fatturenza. Oħrajn isostnu li jipprovdu għajnuna mill-uġigħ jew li jippromwovu saħħa jew benesseri ġenerali.
 • taħlitiet ta’ estratt ta’ ġinseng b’ingredjenti oħra li jagħmlu t-te jew xarba ta’ ġinseng
 • ikel jew supplimenti tad-dieta li huma bbażati fuq sustanzi bħall-estratti tal-pjanti, konċentrati tal-frott, għasel jew fruttożju u li fihom vitamini miżjuda — l-imballaġġ ta’ dawn il-preparazzjonijiet spiss jindika li huma ta’ benefiċċju biex jinżammu s-saħħa jew il-benessri ġenerali

Għalkemm ħafna prodotti bħall-vitamini huma normalment ikklassifikati taħt din l-intestatura, huwa importanti li jitqiesu

 • il-kontenut attwali tal-prodott
 • kif isir il-prodott, kif ippreżentat jew ittikkettat

Dawn jistgħu jfissru li prodott jiġi kklassifikat taħt intestatura differenti. Pereżempju, il-vitamini li jkunu mħallta mal-ilma u ma’ ingredjenti oħra u li jkunu lesti għall-konsum immedjat bħala xorb jew tontoniċi, ma jkunux koperti bil-kodiċi 2106. Minflok huma koperti fil-Kapitolu 22.

Supplimenti ta’ ikel b’tonalitajiet u likwidi

Il-Kapitolu 22 ikopri toniċi u supplimenti tal-ikel likwidi li huma maħsuba għall-konsum immedjat. Dawn il-preparazzjonijiet jinkludu vitamini jew komposti tal-ħadid miżjuda u huma mfassla biex iżommu saħħa jew benesseri ġenerali. Dan it-tip ta’ prodott huwa ġeneralment kopert taħt waħda mill-kodiċijiet tal-intestatura li ġejjin

 • intestatura kodiċi 2202 — xarbiet mhux alkoħoliċi
 • kodiċi ta’ l-intestatura 2205 — inbejjed aromatizzati
 • kodiċi ta’ l-intestatura 2206 — taħlitiet ta’ xorb iffermentat, taħlit ta’ xorb iffermentat ma’ xorb mhux alkoħoliku u xorb ieħor iffermentat
 • titlu 2208 — xorb spirituż inkluż prodotti bħal inbid toniku imqawwi b’estratti ta’ ħxejjex u/jew vitamini, u rimedji veġetali likwidi b’bażi ta’ alkoħol iddistillat — dawn huma inklużi taħt din l-intestatura anke jekk huma maħsuba li jittieħdu fi kwantitajiet żgħar ħafna

Provitamini u vitamini

Il-komposti organiċi definiti b’mod separat, bħall-vitamini, huma koperti fil-Kapitolu 29. Iżda biex ikunu koperti f’dan il-kapitolu għandhom jikkonformaw ma’ kondizzjonijiet stretti li jispeċifikaw l-addittivi li huma permessi. Dawn il-komposti jistgħu jiġu dissolti fl-ilma jew f’xi solvent ieħor, iżda s-soluzzjoni għandha tintuża biss minħabba li hija meħtieġa għal raġunijiet ta’ sikurezza jew għal finijiet ta’ trasport. L-istabbilizzaturi, bħal aġenti anti-caking, jistgħu wkoll jiġu miżjuda, iżda biss biex jippreservaw il-kompost jew għal skopijiet ta’ trasport.

Għalhekk, jekk pereżempju element essenzjali ta’ traċċa bħal perkolinat tal-kromju jiġi ppreparat bħala suppliment djetetiku fil-forma ta’ pilloli jew kapsuli, dan ma jkunx kopert f’dan il-kapitolu. Dan minħabba li l-ingredjenti miżjuda, bħall-binder, il-qoxra tal-kapsula u l-eċċipjenti, ma ġewx miżjuda biss għall-finijiet ta’ preservazzjoni jew trasport. Dan it-tip ta’ prodott huwa kopert fil-Kapitolu 21 taħt l-intestatura 2106.

Intestatura 2936 speċifikament koperta

 • provitamini.
 • vitamini
 • derivattivi użati prinċipalment bħala vitamini
 • taħlitiet ta’ provitamini, vitamini u derivattivi ta’ vitamini

Ċerti addittivi speċifikati, bħal antiossidanti, huma permessi sakemm l-ammont miżjud ikun biss biżżejjed li l-vitamini jiġu ppreservati jew trasportati.

Għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni huwa importanti ħafna li kwalunkwe ħaġa miżjuda ma’ kompost ma tagħmilx il-prodott li jirriżulta adattat b’mod partikolari għal użu speċifiku aktar milli għal użu ġenerali. Pereżempju jekk il-vitamini jkunu ppreparati bħala supplimenti ta’ l-ikel fil-forma ta’ pilloli, kapsuli jew kappullits, allura ma jkunux ikklassifikati taħt il-kodiċi ta’ l-intestatura 2936. Minħabba l-mod kif jiġu ppreżentati, b’dożaġġ ta’ kuljum maħsub, jitqiesu bħala adattati għal użu speċifiku. Huma wkoll esklużi minn dan il-kodiċi ta’ l-intestatura minħabba li l-iskop ta’ l-addittivi huwa għal aktar minn sempliċiment il-preservazzjoni jew it-trasport tal-vitamini. L-addittivi qegħdin hemm biex jagħtu lill-prodott soluzzjoni konvenjenti u faċli biex tintuża.

Preparazzjonijiet mediċinali erbali

Preparazzjonijiet mediċinali erbali, jew medikamenti, huma koperti f’Kapitolu 30 taħt l-intestaturi 3003 u 3004. Dawn jinkludu preparazzjonijiet użati (internament jew esternament) li jittrattaw jew jipprevjenu mard jew kundizzjonijiet mediċi fuq il-bniedem jew fuq l-annimali. Prodotti li jżommu s-saħħa u l-benesseri ġenerali huma esklużi b’mod speċifiku minn dan il-kapitolu.

Jekk preparazzjoni mediċinali tkun magħmula f’dożi mkejla, bħal ammples, siringi jew kapsuli, dawn għandhom jiġu kklassifikati taħt il-kodiċi ta’ l-intestatura 3004.

Dan il-kodiċi tal-intestatura jkopri wkoll speċifikament il-bejgħ bl-imnut ta’

 • preparazzjonijiet mediċinali erbali u omeopatiċi
 • ċerti preparazzjonijiet li fihom vitamini, minerali, amino aċidi essenzjali jew aċidi grassi

Dawn il-prodotti għandhom jinkludu ċerta informazzjoni għall-konsumaturi fuq it-tikketti jew l-imballaġġ tagħhom, jew fuq id-direzzjonijiet tal-utent li jkunu qed jakkumpanjawhom. Din l-informazzjoni trid turi

 • il-mard, uġigħ jew nuqqasijiet speċifiċi (jew is-sintomi tagħhom) li għalihom għandu jintuża l-prodott
 • il-konċentrazzjoni tas-sustanzi attivi li l-prodott huwa bbażat fuqhom
 • id-dożaġġ
 • mod ta’ applikazzjoni

Il-livell ta’ vitamini u minerali f’dawn il-prodotti għandu jkun ħafna ogħla mill-konċessjoni ta’ kuljum rakkomandata (RDA) ta’ dawn is-sustanzi biex tinżamm biss is-saħħa jew il-benesseri ġenerali.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr