Prodotti kimiċi

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti addizzjonali skont il-pajjiż ta’ destinazzjoni tal-UE. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura hija pprovduta fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Kontroll tal-kummerċ f’sustanzi kimiċi perikolużi

L-importazzjonijiet ta’ ċerti sustanzi kimiċi perikolużi (pestiċidi u sustanzi kimiċi industrijali) huma pprojbiti jew strettament ristretti u soġġetti għal miżuri ta’ kontroll ibbażati fil-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-proċedura ta’ Kunsens Infurmat minn Qabel (PIC).

 

Kontroll tal-kummerċ tal-merkurju

L-importazzjonijiet tal-merkurju metalliku u ċerti taħlitiet tal-merkurju huma pprojbiti jew ristretti ħafna, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent.

 

Kontroll ta’ pollutanti organiċi persistenti

Sabiex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (POPs) u l-Protokoll għall-Konvenzjoni reġjonali tal-UNECE dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Fuq Distanza Twila, l-importazzjonijiet tal-POPs huma pprojbiti jew ristretti b’mod sever.

 

Rekwiżiti ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-fertilizzanti

Ċerti fertilizzanti minerali jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi msemmija għad-denominazzjoni, il-klassifikazzjoni u l-kompożizzjoni; it-tikkettar u l-imballaġġ; il-valutazzjoni tal-konformità u t-traċċabbiltà.

 

Rekwiżiti ta’ kummerċjalizzazzjoni għad-deterġenti

Id-deterġenti jridu jikkonformaw ma’ dispożizzjonijiet speċifiċi mfassla biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali u saħħa tal-bniedem (Limitazzjonijiet tal-kummerċjalizzazzjoni bbażati fuq il-bijodegradabbiltà, it-Tikkettar u l-informazzjoni obbligatorja dwar il-prodott, miżuri ta’ kontroll u salvagwardja)

 

Rekwiżiti ta’ kummerċjalizzazzjoni għas-sustanzi kimiċi

Il-prodotti kimiċi jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni maħsuba biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent.

 

Rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni għall-pestiċidi u l-bijoċidi

Il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-prodotti bijoċidali u s-sustanzi attivi tagħhom iridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

 

Standards tal-kummerċjalizzazzjoni għall-petrol, id-diżil, iż-żejt tal-gass u ż-żejt tal-fjuwil tqil

Il-petrol bla ċomb u l-fjuwil tad-diżil ikkummerċjalizzati fl-UE jridu jikkonformaw ma’ ċerti speċifikazzjonijiet ta’ kwalità u ambjentali sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa mill-vetturi bil-mutur. Iż-żejt tal-gass u ż-żejt karburant tqil huma soġġetti għal restrizzjonijiet fuq il-kontenut tal-kubrit.

 

Restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti sustanzi kimiċi fil-prodotti tal-ġojjellerija

 

Restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti sustanzi kimiċi fil-prodotti tat-tessuti u tal-ġilda

 

Restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti sustanzi kimiċi fil-ġugarelli

 

Kontroll tal-prekursuri tad-droga

L-importazzjonijiet ta’ ċerti sustanzi kimiċi li jistgħu jintużaw b’mod illeċitu fil-manifattura tad-drogi huma soġġetti għar-rekwiżiti ta’ kontroll, jiġifieri l-liċenzjar u/jew ir-reġistrazzjoni tal-operaturi, il-ħatra ta’ uffiċjal responsabbli, il-forniment tad-dokumentazzjoni tal-importazzjoni tal-informazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-importazzjoni.

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr