Gwida fil-qosor dwar il-ħidma bir-regoli tal-oriġini

Gwida fil-qosor dwar il-ħidma bir-regoli tal-oriġini

Ir-regoli tal-oriġini — għaliex għandna bżonnhom?

Ir-regoli tal-oriġini huma parti essenzjali mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE. Tabilħaqq, biex jikkwalifika għal tariffa aktar baxxa jew żero skont ftehim kummerċjali tal-UE, il-prodott tiegħek irid jikkonforma mar-regoli speċifiċi tal-oriġini tal-ftehim.

Ir-regoli tal-oriġini jiddeterminaw f’liema pajjiż inkiseb jew sar prodott — in- “nazzjonalità ekonomika” tiegħu — u jgħinu biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet doganali japplikaw dazji aktar baxxi b’mod korrett sabiex in-negozji li jinsabu fil-pajjiżi tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles jibbenefikaw minnhom.

Huwa faċli daqs 1, 2, 3!

Ir-regoli tal-oriġini ta’ ftehim kummerċjali jistgħu jidhru diffiċli mal-ewwel daqqa t’għajn iżda ladarba tifhem l-elementi bażiċi, huwa faċli.

Tliet passi biex jitħallsu dazji doganali aktar baxxi:

Ibda bbenifika minn dazji doganali aktar baxxi għall-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet tiegħek!

Biex issib informazzjoni dwar l-esportazzjoni/l-importazzjoni għal prodott speċifiku lejn/minn pajjiż sieħeb speċifiku fi ftehim ta’ kummerċ ħieles, jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji l-provi korretti tal-oriġini.

Biex ikollok ħarsa ġenerali lejn il-prinċipji ġenerali għad-determinazzjoni tal-oriġini fil-ftehimiet ta’ kummerċ ħieles tal-UE, jekk jogħġbok aqra t-taqsima ta’ hawn taħt:

1

Ara jekk il-prodott tiegħek jikkwalifikax

Kif tiskopri jekk il-prodott tiegħek jikkwalifikax għal dazji doganali aktar baxxi

Kull ftehim kummerċjali jistabbilixxi regoli speċifiċi tal-oriġini għal kull prodott.

Il-prodott tiegħek jissodisfa wieħed mill-kriterji tal-oriġini?

L-ewwel, iddetermina jekk il-prodott tiegħek inkisibx kompletament fil-pajjiż ikkonċernat. Jekk iva, tista’ tikkwalifika għal dazji doganali aktar baxxi. Il-ksib sħiħ huwa fil-biċċa l-kbira rilevanti għall-annimali ħajjin u għall-prodotti agrikoli.

Jekk il-prodott tiegħek ma jkunx inkiseb kompletament fil-pajjiż ikkonċernat, dan ikollu jikkonforma ma’ regoli oħra speċifiċi għall-prodott. Jekk hemm regoli alternattivi, il-prodott tiegħek jeħtieġ jikkonforma biss ma’ waħda minnhom.

Tipikament, dawn huma r-regoli

jew

 • iddefinixxi liema prodotti jistgħu jitqiesu eliġibbli jekk ikunu magħmula esklussivament minn materjali oriġinarji

Eżempji ta’ regoli bażiċi speċifiċi għall-prodott

 • regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali mhux oriġinarji kollha użati ma jistax jaqbeż perċentwal partikolari tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali. Pereżempju, il-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku. Pereżempju, fibri tal-għażil fi ħjut. Regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Jekk il-prodott tiegħek ma jikkonformax direttament mar-regoli bażiċi speċifiċi għall-prodott, sett addizzjonali ta’ regoli xorta jista’ jgħin lill-prodott tiegħek jikkwalifika għall-istatus oriġinarju.

Flessibbiltà addizzjonali tirrigwarda prinċipalment it-tolleranza u l-akkumulazzjoni. Il-Ftehim kummerċjali jista’ jkun fih ukoll ċerti derogi.

Rata ta’ tolleranza
 • ir-regola tat-tolleranza tippermetti l-użu ta’ materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa ċertu perċentwal — normalment 10 % jew 15 % — tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • ma tistax tuża din it-tolleranza biex taqbeż il-limitu tal-valur tal-massimu permess ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
Akkumulazzjoni
 • il-kumulazzjoni tippermettilek tqis li toriġina f’pajjiżek jew li ssir f’pajjiżek
 • kwalunkwe materjal mhux oriġinarju użat

jew

 • ipproċessar magħmul f’pajjiż ieħor

Hemm tliet tipi ewlenin ta’ akkumulazzjoni

 • akkumulazzjoni bilaterali (żewġ sħab) - materjali li joriġinaw fil-pajjiż sieħeb jistgħu jintużaw bħala materjali li joriġinaw f’pajjiżek (u viċi versa).  Din il-kumulazzjoni tapplika għar-reġimi preferenzjali kollha tal-UE
 • akkumulazzjoni djagonali (aktar minn żewġ sħab li japplikaw regoli ta’ oriġini identiċi) - materjali li joriġinaw f’pajjiż terz definit (imsemmija fid-dispożizzjoni rilevanti dwar l-akkumulazzjoni) jistgħu jintużaw bħala materjali li joriġinaw f’pajjiżek
 • akkumulazzjoni sħiħa — il-proċessi mwettqa fi kwalunkwe pajjiż tal-UE jew fi kwalunkwe pajjiż definit ieħor (imsemmija fid-dispożizzjoni rilevanti dwar l-akkumulazzjoni) jistgħu jitqiesu li twettqu f’pajjiżek
Eċċezzjonijiet
 • jistgħu japplikaw ukoll derogi speċjali — iċċekkja l-ftehim kummerċjali

Jekk il-prodott tiegħek jikkonforma mar-regoli kollha, imbagħad trid tikkunsidra għadd ta’ rekwiżiti addizzjonali.

Il-prodott tiegħek jissodisfa wkoll ir-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha?

Il-prodott irid jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha, bħal operazzjonijiet minimi (xogħol jew ipproċessar suffiċjenti) u regoli dwar it-trasport dirett.

Operazzjonijiet minimi — ħdim jew ipproċessar suffiċjenti
 • trid tivverifika li x-xogħol jew l-ipproċessar li jsir f’pajjiżek imur lil hinn mill-operazzjonijiet minimi meħtieġa
 • l-operazzjonijiet minimi huma elenkati fir-regoli tal-oriġini tal-ftehim kummerċjali. Dawn jistgħu jinkludu operazzjonijiet bħal
  • l-imballaġġ
  • tqattigħ sempliċi
  • assemblaġġ sempliċi
  • taħlit sempliċi
  • mogħdija jew pressa tat-tessuti
  • operazzjonijiet ta’ żebgħa jew illustrar
 • jekk il-produzzjoni mwettqa f’pajjiżek hija waħda minn dawk elenkati u ma sar xejn aktar hemmhekk, jiġifieri l-ebda materjal ma ġie prodott jew ittrasformat, il-prodott ma jistax jitqies bħala oriġinarju, anki jekk ir-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott kienu ssodisfati
Regola tat-trasport dirett jew trasport minn pajjiż terz
 • anki jekk il-prodott tiegħek jgħodd bħala “oriġinarju”, xorta se jkollok tiżgura li l-prodott intbagħat mill-pajjiż esportatur u wasal fil-pajjiż tad-destinazzjoni mingħajr ma ġie mmanipulat fi kwalunkwe pajjiż ieħor, minbarra l-operazzjonijiet meħtieġa biex il-prodott jinżamm f’kundizzjonijiet tajbin
 • kull ftehim kummerċjali jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi
 • tipikament, it-trasbord jew il-ħżin temporanju f’pajjiż terz huwa permess jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali u ma jsirux operazzjonijiet għajr
  • il-ħatt
  • tagħbija mill-ġdid
  • kwalunkwe operazzjoni maħsuba biex iżżommhom f’kundizzjoni tajba
 • jekk jogħġbok innota li se jkollok tagħti prova lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur li l-prodott tiegħek ġie ttrasportat direttament
Restituzzjoni tad-dazji

Xi ftehimiet kummerċjali jippermettu rifużjoni tad-dazju.

Dan ifisser li jekk tħallas dazji fuq materjali mhux oriġinarji li tuża biex tagħmel prodott li mbagħad tesporta taħt tariffa preferenzjali, tista’ tapplika għal rifużjoni ta’ dawk id-dazji.

Min jista’ jgħin biex jiġi ddeterminat jekk il-prodott tiegħek jikkwalifikax?

 • uża ROSA biex tgħinek tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli. Mur għand l-Assistent Kummerċjali Tiegħi u agħżel il-prodott u s-suq tiegħek biex tilħaq din l-assistenza
 • jekk trid tkun legalment ċert li qed tapplika l-kodiċi tal-prodott korrett għall-oġġetti tiegħek minn qabel, tista’ tapplika għal deċiżjoni ta’ Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi (BTI)
 • jekk m’intix ċert dwar l-oriġini tal-oġġetti tiegħek, tista’ tapplika wkoll għal Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini (BOI). Deċiżjoni BOI tiċċertifika l-oriġini tal-oġġetti tiegħek u torbot fl-Unjoni Ewropea. Jekk jogħġbok innota li BOI ma jeżentakx milli tipprovdi prova tal-oriġini skont ir-regoli tal-ftehim kummerċjali rilevanti.

Jekk il-prodott tiegħek huwa “oriġinarju”

Ladarba tkun taf li l-prodott tiegħek jikkwalifika għal dazji doganali aktar baxxi (il-prodott tiegħek jgħodd bħala “oriġinarju”), il-pass li jmiss huwa li tagħti prova tal-istatus oriġinarju tiegħu lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż tad-destinazzjoni. F’dak il-każ biss, se tkun tista’ tħallas dazji doganali aktar baxxi.

2

Prova tal-oriġini tal-prodott tiegħek

Kull ftehim kummerċjali jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-proċeduri tal-oriġini. Tista’ tfittixhom fit-taqsima tas-Swieq jew fir-riżultati tat-tiftix tal-Assistent Kummerċjali Tiegħi.  Ir-regoli jispeċifikaw kif tista’ tipprova l-oriġini tal-prodott tiegħek.

Prova tal-oriġini

Hemm tipi differenti ta’ provi tal-oriġini skont il-ftehim kummerċjali. Tipikament jistgħu jkunu jew

 • ċertifikat uffiċjali tal-oriġini maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur (bħaċ- “Ċertifikat tal-moviment EUR.1”)
 • awtodikjarazzjoni mill-esportatur (spiss imsejħa “dikjarazzjoni tal-oriġini” jew “dikjarazzjoni tal-fattura”)

Għaċ-ċertifikati uffiċjali tal-oriġini, il-ftehim kummerċjali

 • jinkludi eżempju
 • tagħti struzzjonijiet dwar kif għandha timtela

Għall-awtodikjarazzjonijiet, il-ftehim kummerċjali

 • jindika liema test għandu jiġi inkluż fuq il-fattura jew fuq dokumenti oħra li jidentifikaw il-prodotti

Il-prova tal-oriġini hija valida għal numru speċifikat ta’ xhur mid-data tal-ħruġ.

Normalment, ma tkun meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini għal prodotti ta’ valur baxx.

Esportatur li japplika għal ċertifikat tal-oriġini għandu jkun ippreparat li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati.

Sabiex ikun jista’ jiddikjara l-oriġini huwa stess, l-esportatur normalment irid ikun awtorizzat minn qabel mill-awtoritajiet doganali bl-istatus ta’ “Esportatur Approvat”.

3

Ippreżenta l-prodotti u d-dokumenti tiegħek għall-iżdoganar tal-merkanzija

Ladarba jkollok id-dokumenti kollha meħtieġa għall-iżdoganar tal-merkanzija, inkluża l-prova korretta tal-oriġini għall-prodott tiegħek, tkun lest li tippreżenta t-talba tiegħek biex tħallas dazji doganali aktar baxxi lill-awtoritajiet doganali fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Ir-regoli tal-oriġini ta’ kull ftehim kummerċjali jiddeskrivu l-modi kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika normalment tkun ibbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur u dak esportatur
 • kontrolli mwettqa mill-awtoritajiet doganali lokali

Ibda bbenifika minn dazji doganali aktar baxxi għall-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet tiegħek!

X’jiġri jekk il-prodott tiegħek ma jissodisfax ir-rekwiżiti?

Jekk il-prodott tiegħek ma jikkonformax mar-regoli tal-oriġini tal-ftehim kummerċjali, japplikaw dazji doganali normali. 

 • għall-pajjiżi li huma membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, se japplikaw ir-rati tan-nazzjon l-aktar iffavorit (ir-rati tad-dazju MFN)
 • għal pajjiżi oħra għandha tapplika r-rata ġenerali (rati ta’ dazju GEN)
 • Rosa jgħinek issib ir-regoli tal-oriġini għall-prodott tiegħek
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr