Oġġetti mibdula b’mod suffiċjenti

Prodott jista’ jkun joriġina wkoll fl-UE jew f’pajjiż sieħeb, minkejja li jkun ġie prodott b’materjali ta’ pajjiżi oħra, jew ikun ġie pproċessat parzjalment barra mill-pajjiż, jiġifieri mhux fil-pajjiż sieħeb. Dan huwa l-każ jekk il-prodott ikun ġie trasformat b’mod suffiċjenti.

Il-kriterji meta prodott ikun ġie trasformat b’mod suffiċjenti huma deskritti f’listi speċifiċi għall-prodotti fir-regoli ta’ oriġini preferenzjali tal-UE f’kull sistema preferenzjali. Fil-Parti l-kbira tal-ftehimiet il-kriterji huma deskritti fil-format li ġej:

  • kolonna 1: Il-prodott kif elenkat fis-sistema ta’ klassifikazzjoni tal-prodotti tal-UE
  • kolonna 2: deskrizzjoni tal-prodott
  • kolonna 3: deskrizzjoni tal-ipproċessar meħtieġ li jrid jitwettaq fl-UE jew fil-pajjiż sieħeb kummerċjali biex il-prodott jitqies bħala oriġinarju
  • kolonna 4: tista’ ssib ipproċessar ieħor deskritt fil-kolonna 4. Jekk dan huwa l-każ, tista’ tagħżel bejn il-kolonna 3 jew 4 liema regola ssegwi

Ir-regoli tal-3 għal trasformazzjoni suffiċjenti

Hemm tliet regoli bażiċi użati fil-listi speċifiċi għall-prodotti (kolonna 3 u 4) li jiddeterminaw jekk prodott kienx trasformat b’mod suffiċjenti fl-UE jew f’pajjiż sieħeb kummerċjali.

A) Regola tal- “valur miżjud”

Tista’ ssib regola li fiha l-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati mill-produttur/esportatur fl-UE jew minn pajjiż sieħeb kummerċjali ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz (mill-fabbrika) tal-prodott.

Se jiġi ddikjarat bħala “ Manifattura” fejn il-valur tal-materjali kollha użati ma jaqbiżx [X]% tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott

F’dan il-każ, trid tqabbel

  • il-valur doganali tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati fil-produzzjoni tal-oġġett (jiġifieri abbażi tal-valur li jiġi ddikjarat fl-uffiċċju doganali tal-UE jew tal-pajjiż sieħeb kummerċjali għal dawk il-materjali meta jiġu importati hemmhekk)

ma’

  • il-prezz mill-fabbrika tal-oġġett (jiġifieri l-valur tal-oġġett meta jkun ħiereġ mill-faċilità fejn ġie prodott)

Ir-regola tiġi ssodisfata jekk il-valur tal-materjali mhux oriġinarji ma jaqbiżx il-perċentwal iddikjarat mir-regola.

Bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja

Tista’ ssib regola li tgħid li ma jistax ikollok prodott li għandu l-istess klassifikazzjoni tariffarja bħal kwalunkwe materjali mhux oriġinarji, li ġew importati minn pajjiż terz mill-produttur/esportatur u użati fil-prodott.

Se jiġi ddikjarat bħala Manifattura minn materjali ta’ kwalunkwe intestatura għajr dik tal-prodott

F’dan il-każ, trid tqabbel

  • il-klassifikazzjoni tariffarja tal-materjali mhux oriġinarji użati (4 ċifri)

ma’

  • il-klassifikazzjoni tat-tariffa tal-prodott li tixtieq tesporta jew timporta

Ir-regola hija sodisfatta jekk il-klassifikazzjoni tariffarja tat-tnejn li huma ma jkunux identiċi.

C) Manifattura minn ċerti prodotti

Tista’ ssib regola li tippermetti lill-produttur/esportatur juża materjal mhux oriġinarju speċifiku minn pajjiżi terzi (għajr l-UE jew il-pajjiż sieħeb kummerċjali) fil-manifattura tal-prodott u se jibqa’ jikkwalifika bħala li joriġina fl-UE jew f’pajjiż sieħeb kummerċjali.

Se jiġi ddikjarat bħala “ Manifattura minn tip ta’ eg/[ħajt] [ħajt] [laħam], eċċ.

Il-produttur/esportatur jista’ jimporta wkoll il-materjal fi stat ta’ produzzjoni preċedenti (eż. għal ħjut, tista’ timporta fibri). Madankollu, il-produttur/esportatur ma jistax jimporta materjal fi stadju aktar tard tal-produzzjoni (eż. għal ħjut, ma tistax timporta drapp).

Għal-lista sħiħa ara l-anness dwar ir-Regoli tal-oriġini għal kull ftehim preferenzjali. (link għat-taqsima tas-swieq?) Ikun af li f’xi każijiet ir-regola tista’ tkun taħlita ta’ kriterji a), b) u/jew c).

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr