Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)

Ostakli kummerċjali

F’din it-taqsima tista’ tara l-ostakli għall-kummerċ kollha rrappurtati lid-DĠ TRADE li jaffettwaw l-esportazzjonijiet tal-UE lejn pajjiżi mhux tal-UE. L-ostakli huma kklassifikati skont it-tip ta’ miżura u s-setturi li jaffettwaw. Kull meta jkun disponibbli, l-ostakli huma elenkati bil-kodiċijiet HS rilevanti tal-prodotti.

Lista ta’ ostakli għall-kummerċ skont il-pajjiż

Share this page:

Links ta’ malajr