Klassifikazzjoni ta’ frott u ġewż li jittiekel

Din il-gwida se tgħinek tifhem il-klassifikazzjoni ta’ frott u ġewż li jittiekel sabiex tiddetermina r-rati tad-dazju doganali applikabbli u l-miżuri mhux tariffarji applikabbli għall-prodotti tiegħek.

Il-frott u l-ġewż li jittieklu huma kklassifikati fil-Klassifikazzjoni Ewropea tal-Oġġetti (NM) skont

 • il- “ġeneru” jew il-familja tal-pjanti tagħhom — pereżempju frott taċ-ċitru bħal-larinġ u l-grejpfrut
 • l-Istat tagħhom — jistgħu jkunu friski, imkessħa, iffriżati, imnixxfa jew ippreservati provviżorjament

Definizzjonijiet

 • ġeneru — grupp ta’ tipi ta’ pjanti simili. It-terminu jifforma l-ewwel parti tal-isem Latin jew botaniku tal-pjanta
 • genera — il-plural tal-ġenus
 • żejtni — li jipproduċu ż-żejt, pereżempju karawett
 • speċi — suddiviżjoni ta’ familja ta’ pjanti jew ġeneru. Hija tifforma t-tieni parti tal-isem Latin jew botaniku
 • Vaccinium — familja ta’ pjanti ta’ arbuxelli li fihom il-berry, inklużi cranberries, mirtill u mirtill
 • Varjetà (varjant) — dan jindika subdiviżjoni ta’ speċi

Frott u ġewż iffriżat

Il-frott u l-ġewż iffriżat huma kklassifikati taħt l-intestatura kodiċi 0811. Jistgħu jkunu jew nejjin, jew imsajrin bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma qabel ma jiġu ffriżati. Jista’ jkollhom jew le zokkor jew dolċifikanti oħra miżjuda. “Iffriżat” tfisser li l-prodott ikun tkessaħ sa taħt il-punt tal-iffriżar tiegħu sakemm jiġi ffriżat fit-triq it-tajba.

Jekk prodott tal-frott kopert mill-Kapitolu 8 ma jkunx iffriżat matul iż-żmien kollu ma jistax jiġi kklassifikat taħt l-intestatura kodiċi 0811. Frott artab iffriżat jew parzjalment iffriżat għandu jiġi kklassifikat bħala mkessaħ.

It-tipi ta’ frott u ġewż li ġejjin huma elenkati speċifikament taħt l-intestatura kodiċi 0811

 • frawli
 • lampun, tut, ċawsli, loganberries, passolina sewda, passolina bajda, passolina ħamra u ribes
 • cranberries, mirtill u mirtill
 • frott tropikali
 • lewż tropikali

Frott imqadded u ġewż imnixxef

Il-Kapitolu 8 ikopri varjetà ta’ frott u ġewż imnixxef. Sakemm jibqgħu jżommu l-karatteristiċi tal-frott imnixxef jew tal-ġewż niexef, dawn setgħu assorbew xi fluwidu sabiex ikunu ġew parzjalment idrati mill-ġdid. Setgħu ġew ittrattati wkoll għal wieħed mill-iskopijiet li ġejjin

 • biex tippreserva jew tistabbilizza l-prodott — pereżempju bi trattament bis-sħana moderat, sulfurizzazzjoni jew żieda ta’ aċidu sorbiku jew sorbat tal-potassju
 • biex tittejjeb jew tinżamm id-dehra tal-prodott — pereżempju billi jiżdied żejt veġetali jew kwantitajiet żgħar ta’ ġulepp tal-glukożju

Frott tropikali ffriżat

Il-frott iffriżat huwa kopert mis-subintestaturi

 • 0811 90 11
 • 0811 90 31
 • 0811 90 85

Dan jinkludi frott tropikali, biz-zokkor jew sustanzi oħra li jagħtu l-ħlewwa miżjuda jew mingħajrhom. Għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni, għal dawn il-kodiċijiet kollha tas-subintestatura “frott tropikali” tfisser

 • karambola
 • tuffieħ tal-anakardju
 • gwavas
 • frott tal-ġilja
 • litchi
 • mango
 • mangostana
 • frott tal-passjoni
 • papaja (jew papaja)
 • pitaħaja
 • għanbaqar tas-sapodilja
 • tamarind

Lewż tropikali

Il-ġewż iffriżat huwa kopert mill-kodiċijiet tas-subintestatura

 • 0811 90 11
 • 0811 90 31
 • 0811 90 85

Dan jinkludi ġewż tropikali, biz-zokkor jew sustanzi oħra li jagħtu l-ħlewwa miżjuda jew mingħajrhom. Ġewż tropikali li huma ppreservati provviżorjament huma koperti taħt il-kodiċi tas-subintestatura 0812 90 70. Il-kodiċi tas-subintestatura 0813 50 31 ikopri taħlitiet ta’ ġewż tropikali. Għall-finijiet ta’ klassifikazzjoni għal dawn il-kodiċijiet kollha tas-subintestatura, “ġewż tropikali” tfisser

 • areca (jew betel nut)
 • ġewż tal-Brażil
 • ġewż ta’ l-anakardju
 • ġewż ta’ l-Indi
 • il-lewż tal-kola
 • ġewż Macadamia

Ġewż tropikali frisk jew imnixxef li mhuwiex imħallat huwa kopert taħt l-intestatura kodiċi 0801.

Frott u ġewż ippreservat provviżorjament

Il-frott u l-ġewż ippreservati provviżorjament huma kklassifikati taħt l-intestatura kodiċi 0812. Ma jridux ikunu tajbin għall-ikel minnufih. Ġeneralment jiġu ppreservati f’soluzzjoni bħall-gass tad-diossidu tal-kubrit, is-salmura jew l-ilma tal-kubrit biss għal skopijiet ta’ trasport u ħżin qabel ma jintużaw fl-industrija tal-ikel — prinċipalment biex isir il-ġamm. Għandhom jibqgħu f’dak l-istat u jibqgħu mhux tajbin għall-konsum immedjat.

Għalhekk l-oġġetti tal-frott li jkunu ġew ippreservati iżda li jistgħu jittieklu direttament mill-vażett, bħaċ-ċirasa glizzjali jew il-ġamm tal-frawli, ma jiġux ippreservati provviżorjament u jiġu kklassifikati x’imkien ieħor. Jekk jistgħu jittieklu mingħajr trattament jew ipproċessar ulterjuri huma kklassifikati fil-Kapitolu 20.

Klassifikazzjoni u ismijiet bil-Latin għal frott u ġewż li jittiekel

Isem komuni

Alternattivi

Isem Latin

Kodiċi HS

AKEE

 

Blighia sapida

0810 90

Alkekengy

Lantern Ċiniż
Strawberry tomato
Cape gooseberry

Physalis (diversi)

0810 90

Lanġas ta’ l-avokado

 

Persea americana

0804 40

Annona

 

Annona (diversi)

0810 90

Frott Arbutus

Frott tas-siġar tal-frawli

Arbutus unedo

0810 90

Averrhoa

Karambola

Averrhoa carambola

0810 90

Bael

Quince Bengal

Aegle marmelos

0810 90

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

Artocarpus incisa
Artocarpus communis

0810 90

Bullace

 

Prunus insititia

0809 40

Karambola

Averrhoa

Averrhoa carambola

0810 90

Ceriman

 

Monstera deliciosa

0810 90

Ċerimoya

 

Annona cherimolia

0810 90

Kinotto

 

Citrus aurantium var. myrtifolia

0805 90

Tronġ

 

Citrus medica

0805 90

Etrog

 

Citrus medica var.
etrog

0805 90

Filbert

Ġellewż

Corylus maxima

0802 21 0802 22

Għanbaqar tal-gvernatur

Botoko plum
Ramontochi

Flacourtia indica

0810 90

Gaġġa

 

Prunus italica

0809 40

Gean

Ċirasa ħelwa

Prunus avium L.

0809 20

Granadilla (vjola)

Frott tal-passjoni

Passiflora edulis

0810 90

Granadilla (ġgant)

 

Passiflora quadrangularis

0810 90

Frott tal-ġilja

Frott tal-jak

Artocarpus integrifolia

0810 90

Naspli Ġappuniż

Naspla tal-Ġappun

Eriobotrya japonica

0810 90

Ġujube

Id-data ta’ T’Sao Ċiniża

Zizyphus jujuba

0810 90

Frott tal-kiwi

Ribes Ċiniż

Actinidia chinensis

0810 50

Kumkwat

 

Fortunella (diversi) Citrus
japonica/margarita

0810 90

Langsat

Lanzone boboa

Lansium domesticum

0810 90

Naspla tal-Ġappun

Naspli Ġappuniż

Eriobotrya japonica

0810 90

Malaquina (ibrida tal-larinġ u tal-mandolin)

   

0805 20

Naspli

 

Mespilu germanica

0810 90

Mirabelle

 

Prunus domestica var. syriaca

0809 40

Mineola

   

0805 20

Monreale

   

0805 20

Papaw

Papaja

Carica papaya

0807 20

Kaki

Kaki
Data tal-għanbaqar

Diospyros (varji)

0810 90

Pomelo

Pommelo
Shaddock

Citrus grandis

0805 40

Pulasan

 

Mutabbli tan-Nephelium

0810 90

Sfarġel

 

Cydonia vulgaris

0808 20

Rambutan

 

Lappaceum Nephelium

0801 90

Sapodilja

Naseberry
sapota
Chiko

Achras sapota

0810 90

Sors

 

Annona muricata

0810 90

Sorbi

Berry Rowan

Sorbus aucuparia

0810 90

Soppa tal-ħlewwa

Tuffieħ Custard

Annona squamosa

0810 90

UGLI (ibridi tal-grejpfrut u t-tangerine)

 

Taċ-ċitru

0805 20

Qastan tal-ilma

Kalzetti

Natans Trapa

0802 90

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr