Dikjarazzjoni ta’ aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat taħt l-URL: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets

Ma tapplikax għal kontenut jew siti web oħrajn ippubblikati fis-subdominji tiegħu. Dawn is-siti web u l-kontenut tagħhom se jkollhom id-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà speċifika tagħhom stess.

Dan is-sit web huwa ġestit mid-DĠ Kummerċ, l-Unità F1 “Punt ta’ dħul uniku għall-infurzar, l-aċċess għas-suq u l-SMEs”. Huwa mfassal biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inklużi persuni b’diżabilità.

Għandek tkun tista’:

 • tiżżummja sa 200 % mingħajr problemi
 • tinnaviga l-biċċa l-kbira tas-sit b’keyboard biss
 • tinnaviga l-biċċa l-kbira tas-sit web billi tuża apparat modern li jaqra l-iskrin u software li jirrikonoxxi d-diskors (fuq il-kompjuter jew it-telefown tiegħek)

Dan is-sit web huwa mfassal biex jikkonforma mal-istandard tekniku għas-siti web u l-apps mobbli, EN 301 549, v.3.2.1. Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal-verżjoni 2.1 tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG).

Status tal-konformità

Dan is-sit web huwa kompletament konformi mal-istandard tekniku EN 301 549 v.3.2.1 u mal-Livell AA tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG) 2.1. Ara l-kontenut mhux aċċessibbli għal aktar dettalji.

Is-sit web ġie ttestjat l-aħħar fid-19 ta’ April 2023.

Tħejjija ta’ din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni ġiet riveduta fid-19 ta’ April 2023.

L-evalwazzjoni tas-sit web Access2Markets tal-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva (UE) 2016/2102 twettqet b’awtovalutazzjoni mid-DĠ Kummerċ, Unità R3.

Reazzjonijiet


Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web Access2Markets. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà:

 • Email: TRADE-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
 • Formola ta’ feedback: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form

Nippruvaw inwieġbu l-feedback fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tal-mistoqsija mid-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni.

Kompatibbiltà ma’ brawżers u teknoloġija ta’ assistenza

Is-sit web Access2Markets huwa mfassal biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji ta’ assistenza li ġejjin:

 • Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge
 • Flimkien mal-aħħar verżjonijiet ta’ JAWS, NVDA u VoiceOver.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-aċċessibbiltà tas-sit web Access2Markets tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem bil-kombinazzjoni partikolari tal-brawżer tal-web u kwalunkwe teknoloġija ta’ assistenza jew plug-ins installati fuq il-kompjuter tiegħek:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web Access2Markets, aħna konxji ta’ xi limitazzjonijiet. Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufa. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa’ ma’ kwistjoni mhux elenkata hawn taħt.

Limitazzjonijiet magħrufa għas-sit web Access2Markets:

 1. Xi dokumenti fil-format PDF mhumiex aċċessibbli
 2. Xi filmati ma jinkludux didaskaliji
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr