Is-sistema REX

Is-sistema REX hija każ partikolari ta’ dikjarazzjonijiet tal-fatturi, ibbażata fuq il-prinċipju tal-awtoċertifikazzjoni mill-operaturi ekonomiċi li joħorġu huma stess l-hekk imsejħa “dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini”.

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni ta’ oriġini miżjuda mill-esportatur irreġistrat fuq il-fattura jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini huwa mogħti fl-Anness 22–07 tal-AI KDU (ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (ĠU L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Biex ikunu intitolati jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-oriġini, l-operaturi ekonomiċi jridu jiġu rreġistrati f’bażi tad-dejta mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. Wara din ir-reġistrazzjoni l-operatur ekonomiku jsir “esportatur irreġistrat”.

L-informazzjoni dwar id-dejta tal-esportatur irreġistrat hija ppubblikata fuq is-sit web REX tal-UE fejn l-operaturi ekonomiċi jistgħu jivverifikaw il-validità tar-reġistrazzjonijiet tal-esportaturi rreġistrati li jippreżentaw dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini.

Innota li għal kunsinni ta’ valur inqas minn EUR 6,000, id-dikjarazzjoni tal-oriġini ma tista’ ssir bl-ebda obbligu għal reġistrazzjoni.

Implimentazzjoni progressiva tas-sistema REX

Is-sistema REX qed tissostitwixxi progressivament is-sistema attwali bbażata fuq ċertifikati ta’ oriġini maħruġa minn awtoritajiet governattivi u fuq id-dikjarazzjonijiet tal-fatturi magħmula minn operaturi ekonomiċi.

Din ġiet applikata l-ewwel u gradwalment għas-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) u hija prevista li tiġi applikata b’mod sħiħ mill-pajjiżi kollha tas-SĠP sa Ġunju 2020.

Ara l-istat attwali ta’ implimentazzjoni tagħha u l-lista ta’ pajjiżi li japplikawha hawnhekk.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr