REX-system

REX-systemet er et særligt tilfælde af fakturaerklæringer baseret på et princip om selvcertificering fra økonomiske aktører, der selv udsteder såkaldte "udtalelser om oprindelse".

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, der er tilføjet af den registrerede eksportør på fakturaen eller ethvert andet handelsdokument. Teksten til udtalelsen om oprindelse findes i bilag 22-07 til gennemførelsesforordningen til EU-toldkodeksen (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

For at kunne udfærdige en udtalelse om oprindelse skal erhvervsdrivende være registreret i en database af de kompetente myndigheder i deres oprindelsesland. Efter denne registrering bliver den erhvervsdrivende en "registreret eksportør".

Oplysninger om den registrerede eksportørs data offentliggøres på REX-webstedet på EU REX-webstedet, hvor erhvervsdrivende kan kontrollere gyldigheden af registreringerne for de registrerede eksportører, der indgiver udtalelser om oprindelse.

Bemærk, at oprindelseserklæringen for forsendelser med en værdi på under 6,000 EUR kan udfærdiges uden registreringsforpligtelse.

Gradvis gennemførelse af REX-systemet

REX-systemet erstatter gradvist det nuværende system, der er baseret på oprindelsescertifikater udstedt af statslige myndigheder, og fakturaerklæringer, der udfærdiges af økonomiske aktører.

Den er første og gradvist blevet anvendt i forbindelse med den generelle præferenceordning (GSP) og forventes at blive anvendt fuldt ud af alle GSP-lande senest i juni 2020.

Se den nuværende status for gennemførelsen og listen over lande, der anvender den her

Del denne side: