Antidumpingtold

Ud over normal told kan et produkt også være omfattet af antidumping- eller andre handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter.

Dumping finder sted, når en virksomhed eksporterer et produkt til en lavere pris end produktets normale værdi på dets hjemmemarked. Denne normale værdi kunne være produktets pris på hjemmemarkedet eller produktionsomkostningerne.

Hvis en undersøgelse viser, at importørerne har foretaget dumping, og dette har forvoldt skade for den indenlandske erhvervsgren i importlandet, kan der indføres antidumpingforanstaltninger på importen af den pågældende vare.

Disse foranstaltninger antager en af følgende former:

  • En værditold (beskattes efter transaktionsværdien)
  • Specifik told (beskattet pr. specifik mængde af produktet)
  • Pristilsagn (eksportøren accepterer at sælge sine produkter til en mindstepris)

Når din virksomhed overvejer at handle med sine produkter, bør du finde ud af, hvilke importafgifter og andre omkostninger du kan komme til at stå over for. Kontroller de tilgængelige oplysninger her

Del denne side: