Fælles kontaktpunkt

Det centrale kontaktpunkt er et team i Europa-Kommissionens handelsafdeling under ledelse af den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler. Det centrale kontaktpunkt er det første kontaktpunkt for alle EU-interessenter, der står over for potentielle handelshindringer i tredjelande, eller som konstaterer manglende overholdelse af bæredygtighedsreglerne i forbindelse med handel og bæredygtig udvikling eller den generelle toldpræferenceordning.

For at hjælpe dig med at finde vej har det centrale kontaktpunkt udviklet to klageformularer, en om markedsadgang/handelshindringer og en om bæredygtighedsspørgsmål — samt trinvis vejledning til udfyldelse af dem.

Ønsker du at indgive en klage til det centrale kontaktpunkt? Kontakt os!

Det centrale kontaktpunkt kan hjælpe dig, når du udarbejder din klage — du kan kontakte det centrale kontaktpunkt direkte på trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Som led i processen forud for anmeldelsen kan det centrale kontaktpunkt hjælpe dig med at afgøre, om du vil indgive en klage, og vejlede dig gennem klageproceduren, hvis det er nødvendigt.

Hvordan følger det centrale kontaktpunkt op på klager?

Når det centrale kontaktpunkt er modtaget via kontaktformularerne, sikrer det en strømlinet proces til vurdering af din klage. Dette omfatter en vurdering af dit spørgsmål foretaget af de relevante eksperter i GD TRADE i samarbejde med andre tjenestegrene i Europa-Kommissionen og EU-delegationer, hvor det er relevant. Når vurderingen er afsluttet, kontakter det centrale kontaktpunkt dig direkte for at forklare resultatet og eventuelle opfølgende foranstaltninger.

Kontakt os

Del denne side:

Genveje