Fælles kontaktpunkt

Det fælles kontaktpunkt er et team i Europa-Kommissionens handelsafdeling under ledelse af den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler. Det fælles kontaktpunkt er det første kontaktpunkt for alle EU-interessenter, der står over for potentielle handelshindringer i tredjelande, eller som konstaterer manglende overholdelse af bæredygtighedsreglerne i forbindelse med handel og bæredygtig udvikling eller den generelle toldpræferenceordning.

For at hjælpe dig med at finde vej har det fælles kontaktpunkt udviklet to klageformularer, en om markedsadgang/handelshindringer og én om bæredygtighedsspørgsmål — samt trinvise vejledninger til udfyldelse af dem. Hvis du har spørgsmål vedrørende instrumentet til bekæmpelse af tvang, og for at indsende relevante oplysninger, kan du besøge det centrale kontaktpunkt for instrumentet til bekæmpelse af tvang.

Ønsker du at indgive en klage til det centrale kontaktpunkt? Kontakt os!

Det centrale kontaktpunkt kan hjælpe dig, når du forbereder din klage — du kan kontakte det centrale kontaktpunkt direkte trade-single-entry-point@ec.europa.eu Som led i processen forud for anmeldelsen kan det centrale kontaktpunkt hjælpe dig med at afgøre, om du skal indgive en klage, og vejlede dig gennem klageproceduren, hvis det er nødvendigt.

Hvordan følger det fælles kontaktpunkt op på klager?

Når det centrale kontaktpunkt har modtaget kontaktformularerne, sikrer det en strømlinet proces til vurdering af din klage. Dette omfatter en vurdering af dit spørgsmål foretaget af de relevante eksperter i GD TRADE i samarbejde med andre af Kommissionens tjenestegrene og EU-delegationerne, alt efter hvad der er relevant. Når vurderingen er afsluttet, kontakter det centrale kontaktpunkt dig direkte for at forklare resultatet og eventuelle opfølgende foranstaltninger.

Kontakt os

Del denne side: