Keskitetty asiointipiste

Keskitetty asiointipiste on Euroopan komission kauppapolitiikan osastoon kuuluva ryhmä, jota johtaa EU:n kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa valvova virkamies. Keskitetty asiointipiste on ensimmäinen yhteyspiste kaikille EU:n sidosryhmille, joilla on mahdollisia kaupan esteitä kolmansissa maissa tai jotka havaitsevat kauppaan ja kestävään kehitykseen tai yleiseen tullietuusjärjestelmään liittyvien kestävyyssääntöjen noudattamatta jättämisen.

Keskitetty asiointipiste on laatinut kaksi valituslomaketta, joista toinen koskee markkinoille pääsyn/kaupan esteitä ja toinen kestävyyskysymyksiä, sekä vaiheittaiset ohjeet niiden täyttämiseksi.

Haluatko tehdä valituksen keskitetyn yhteyspisteen kautta? Ota yhteyttä!

Keskitetty asiointipiste voi auttaa sinua valituksen valmistelussa. Voit ottaa yhteyttä keskitettyyn asiointipisteeseen suoraan osoitteesta Trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Keskitetty yhteyspiste voi osana ennakkoilmoitusmenettelyä auttaa sinua päättämään valituksen tekemisestä ja tarvittaessa opastamaan valitusprosessin läpi.

Miten keskitetty asiointipiste seuraa valituksia?

Kun keskitetty yhteyspiste saa yhteydenottolomakkeilla, se varmistaa yksinkertaistetun prosessin valituksen arvioimiseksi. Tähän sisältyy kauppapolitiikan pääosaston asiantuntijoiden suorittama arviointi asiasta yhteistyössä muiden Euroopan komission yksiköiden ja tarvittaessa EU:n edustustojen kanssa. Kun arviointi on saatu päätökseen, keskitetty yhteyspiste ottaa sinuun suoraan yhteyttä, jotta voit selvittää tulokset ja mahdolliset jatkotoimet.

Ota yhteyttä

Jaa tämä sivu: