Kauppajärjestelmä ja yleinen tuoteturvallisuus

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana vain EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Oma kaupan alan avustajani -sivustolta.

Huomaa, että tällä sivulla on yleiskuvaus kustakin otsakkeesta kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Kauppajärjestelmä – tuontitodistukset ja -asiakirjat

Tämä vaatimusryhmä koskee useita tuoteryhmiä erityisesti aloilla, joilla tulliselvitys edellyttää erityisiä asiakirjoja.

 

Maataloustuotteiden tuontitodistus

Valittujen tuotteiden tuonnin edellytyksenä on, että tuojajäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on etukäteen myöntänyt tuontitodistuksen, jäljempänä ’tuontitodistus’.

 

Ampuma-aseita ja niiden kaltaisia tarvikkeita koskevat tuontivaatimukset

Ampuma-aseita ja sotatarvikkeita ei käsitellä erikseen tässä tietokannassa.

 

Yleinen tuoteturvallisuus

Yleinen tuoteturvallisuus

Tähän sisältyvät yleiset turvallisuus-, terveys- ja kuluttajansuojavaatimukset tuotteille, jotka eivät kuulu käyttötuen verkkosivuston tarkempien turvallisuusvaatimusten piiriin.

 
Jaa tämä sivu: