Kauppajärjestelmä ja yleinen tuoteturvallisuus

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana ainoastaan EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Lisätietoja saa kohdasta My Trade Assistant.

Huomaa, että tällä sivulla on yleinen kuvaus kustakin otsikosta kaikilla EU:n kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Kauppajärjestelmä – tuontitodistukset ja -asiakirjat

Tätä vaatimusryhmää sovelletaan useisiin tuoteryhmiin, erityisesti aloihin, joilla tulliselvitystä varten tarvitaan erityisiä asiakirjoja.

 

Maataloustuotteiden tuontitodistus

Tiettyjen tuotteiden tuonnin edellytyksenä on, että tuontijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen myöntää etukäteen tuontitodistuksen (tuontitodistus).

 

Ampuma-aseita ja sodan kaltaisia materiaaleja koskevat tuontivaatimukset

Tässä tietokannassa ei käsitellä erikseen ampuma-aseita ja sodan kaltaista materiaalia.

 

Yleinen tuoteturvallisuus

Yleinen tuoteturvallisuus

Tähän sisältyvät yleiset turvallisuus-, terveys- ja kuluttajansuojavaatimukset tuotteille, joihin ei sovelleta tarkempia turvallisuusvaatimuksia muualla neuvontapalvelun verkkosivustolla.

 
Jaa tämä sivu: