Lähteet ja tekijänoikeudet

Tulossivu sisältää tietoja useista lähteistä. Jäljempänä on luettelo tulossivun osioista ja niiden lähteestä.

Jaoston kokous Kuvaus Lähde Päivitystaajuus
Tariffit Sovellettavat tullit (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel* Kutakin maata päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Tariffit EU:n tullit Verotuksen ja tulliliiton pääosasto, Taric-tietokanta Päivitetään joka päivä
Tariffit Tullien poistaminen Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tariffit Maantieteelliset merkinnät Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tariffit Kaupan suojatoimenpiteet Kauppapolitiikan pääosasto Kun uutta toimenpidettä sovelletaan
Alkuperäsäännöt Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Verot Verot ja lisätullit (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel* Kutakin maata päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Verot Sisäiset verot (EU:n jäsenvaltioiden osalta) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään kolmen kuukauden välein.
Menettelyt ja muodollisuudet Tuontimuodollisuudet (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel* Kutakin maata päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Tuontiin liittyvät vaatimukset Tuontivaatimukset (EU:n jäsenvaltiot) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään kolmen kuukauden välein.
Ohjaimet Vientioppaat Kauppapolitiikan pääosasto, terveys- ja kuluttaja -asioiden pääosasto Seurataan jatkuvasti tietojen ajantasaisuuden tarkistamiseksi
Kaupan esteet Kaupan esteet EU:n ulkopuolisissa maissa Kauppapolitiikan pääosasto Kun este päivitetään tai luodaan
Kauppavirtoja koskevat tilastot Tuotekohtaiset tilastot Eurostat (Comext-tietokanta) Joka kuukausi

*Tariffeja, veroja tai menettelyjä ja muodollisuuksia koskevaan jaksoon sisältyviä tietoja ei saa käyttää jälleenmyyntiin (tai konsulttipalvelujen tarjoamiseen), uudelleenjakeluun, tietokantojen rakentamiseen, varastointiin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin viitekäyttöön, kun Euroopan unionin käyttäjä on henkilökohtaisesti sijoittautunut johonkin Euroopan unionin jäsenvaltioon, Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Moldovaan, Montenegroon, Pohjois-Makedoniaan, Serbiaan, Türkiyeen tai Ukrainaan käyttäjän omien kansainvälisten liiketoimintaprosessien tukemiseksi. Kaikki muu käyttö on kielletty, ellei tietojen omistaja ole nimenomaisesti hyväksynyt sitä kirjallisesti: Tekijänoikeus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksa, sähköposti: A2M@mendel-verlag.de

Jos tietokone, jolla selaimesi on käytössä, ei ole suoraan yhteydessä internetiin Euroopan unionissa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa (tai Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Moldovassa, Montenegrossa, Pohjois-Makedoniassa, Serbiassa, Türkiyessa tai Ukrainassa) sijaitsevan ja siellä rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan kautta, teillä ei ole oikeutta katsoa tässä mainittuja tietoja missään tarkoituksessa.

Jaa tämä sivu: