Lähteet ja tekijänoikeudet

Tulossivulla on tietoa useista eri lähteistä. Ks. jäljempänä luettelo tulossivun osista ja niiden lähteestä.

Jakso Kuvaus Lähde: lähde Päivitystiheys
Tariffit Sovelletut tariffit (EU:n ulkopuolisten maiden osalta) Mendel* Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään joka kolmas kuukausi.
Tariffit EU:n tariffit Verotuksen ja tulliliiton pääosasto, Taric-tietokanta Päivitetty joka päivä
Tariffit Tullien poistaminen Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tariffit Maantieteelliset merkinnät Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tariffit Kaupan suojatoimenpiteet Kauppapolitiikan pääosasto Kun sovelletaan uutta toimenpidettä
Alkuperäsäännöt Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Verot Verot ja lisätullit (EU:n ulkopuolisten maiden osalta) Mendel* Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään joka kolmas kuukausi.
Verot Sisäiset verot (EU:n jäsenvaltioiden osalta) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään kolmen kuukauden välein.
Menettelyt ja muodollisuudet Tuontia koskevat muodollisuudet (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel* Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään joka kolmas kuukausi.
Tuontia koskevat vaatimukset Tuontivaatimukset (EU:n jäsenvaltioiden osalta) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään kolmen kuukauden välein.
Oppaat Vientioppaiden vientiä koskevat ohjeet Kauppapolitiikan pääosasto, Terveys- ja kuluttaja -asioiden pääosasto Tietoja seurataan jatkuvasti, jotta tiedot ovat ajan tasalla
Kaupan esteet Kaupan esteet EU:n ulkopuolisissa maissa Kauppapolitiikan pääosasto Kun este päivitetään tai luodaan
Kauppavirtoja koskevat tilastot Tuotteisiin liittyvät tilastot Eurostat (Comext-tietokanta) Joka kuukausi

*Tariffeja, veroja tai menettelyjä ja muodollisuuksia koskevassa osiossa olevia tietoja ei saa käyttää jälleenmyyntiin (tai konsulttipalvelujen tarjoamiseen), uudelleenjakeluun, tietokantojen rakentamiseen, tallentamiseen eikä mihinkään muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Turkissa, Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa, Montenegrossa, Serbiassa, Moldovassa ja Ukrainassa sijaitsevan Euroopan unionin käyttäjän omaan käyttöön käyttäjän omien kansainvälisten liiketoimintaprosessien tukemiseksi. Kaikki muu käyttö on kielletty, ellei tietojen omistaja ole nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt sitä: Tekijänoikeudet: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksa, sähköposti: A2M@mendel-verlag.de

Jos tietokone, jolla selaimesi toimii, ei ole suoraan yhteydessä internetiin Euroopan unionissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (tai Turkissa, Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa, Montenegrossa, Serbiassa, Moldovassa ja Ukrainassa) sijaitsevan ja siellä rekisteröidyn internetpalvelun tarjoajan kautta, sinut eivät saa katsella näitä tietoja mihinkään tarkoitukseen.

Jaa tämä sivu: