Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Lähteet ja tekijänoikeudet

Tulossivulla on tietoa useista eri lähteistä. Ks. jäljempänä luettelo tulossivun osioista ja niiden lähteestä.

Osa Kuvaus Lähde Päivitystaajuus
Tullit Sovellettavat tariffit (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel * Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään 3 kuukauden välein.
Tullit EU:n tullit Verotuksen ja tulliliiton pääosasto, Taric-tietokanta Päivitetään päivittäin
Tullit Tullien poistaminen Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tullit Maantieteelliset merkinnät Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tullit Kaupan suojatoimenpiteet Kauppapolitiikan pääosasto Uuden toimenpiteen soveltaminen
Alkuperäsäännöt Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Verot Verot ja lisätullit (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel * Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään 3 kuukauden välein.
Verot Sisäiset verot (EU:n jäsenvaltiot) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään 3 kuukauden välein.
Menettelyt ja muodollisuudet Tuontimuodollisuudet (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel * Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään 3 kuukauden välein.
Tuontiin liittyvät vaatimukset Tuontia koskevat vaatimukset (EU:n jäsenvaltiot) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään 3 kuukauden välein.
> Kaupan esteet Kaupan esteet EU:n ulkopuolisissa maissa Kauppapolitiikan pääosasto Kun estettä päivitetään tai luodaan
Kauppavirtoja koskevat tilastot Tuotekohtaiset tilastot Eurostat (Comext-tietokanta) Joka kuukausi

* Tariffeja, veroja tai menettelyjä ja muodollisuuksia koskevan jakson tietoja ei saa käyttää jälleenmyyntiin (tai konsultointipalvelujen tarjoamiseen), uudelleenjakeluun, tietokantojen rakentamiseen, varastointiin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Turkissa, Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa, Montenegrossa tai Serbiassa henkilökohtaisesti sijaitsevan Euroopan unionin käyttäjän käyttämiin tarkoituksiin käyttäjän omien kansainvälisten liiketoimintaprosessien tukemiseksi. Kaikki muu käyttö on kielletty, ellei tietojen omistaja ole nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt sitä: Tekijänoikeudet: Mendel Verlag GmbH & Co. kg, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksa, sähköposti: info@mendel-verlag.de

Jos tietokoneella, jolla selaimesi toimii, ei ole suoraa yhteyttä internetiin Euroopan unionissa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa (tai Turkissa, Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa, Montenegrossa tai Serbiassa) sijaitsevan ja siellä rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan kautta, sinulla ei ole oikeutta katsella jäljempänä esitettyjä tietoja mihinkään tarkoitukseen.

Share this page:

Linkit