Lähteet ja tekijänoikeudet

Tulossivulla on tietoa useista lähteistä. Jäljempänä on luettelo hakutulossivun kohdista ja niiden lähde.

Jakso Kuvaus Lähde Päivitystiheys
Tullit Sovellettavat tariffit (EU:n ulkopuolisten maiden osalta) Mendel* Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Tullit EU:n tullit Verotuksen ja tulliliiton pääosasto, Taric-tietokanta Päivitetään päivittäin
Tullit Tullien poistaminen Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tullit Maantieteelliset merkinnät Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tullit Kaupan suojatoimenpiteet Kauppapolitiikan pääosasto Kun uutta toimenpidettä sovelletaan
Alkuperäsäännöt Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Verot Verot ja lisätullit (EU:n ulkopuolisten maiden osalta) Mendel* Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Verot Sisäiset verot (EU:n jäsenvaltioille) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään kolmen kuukauden välein.
Menettelyt ja muodollisuudet Tuontimuodollisuudet (EU:n ulkopuolisten maiden osalta) Mendel* Kunkin maan tiedot päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Tuontiin liittyvät vaatimukset Tuontivaatimukset (EU:n jäsenvaltioille) TARIC SA Kunkin maan tiedot päivitetään kolmen kuukauden välein.
Ohjaimet Vientiopas Kauppapolitiikan pääosasto, Santen pääosasto Seurataan jatkuvasti sen tarkistamiseksi, että tiedot ovat ajan tasalla
Kaupan esteet Kaupan esteet EU:n ulkopuolisissa maissa Kauppapolitiikan pääosasto Kun este päivitetään tai luodaan
Kauppavirtatilastot Tuotekohtaiset tilastot Eurostat (Comext-tietokanta) Kuukausittain

*Tariffi-, Taxes- tai Procedures and Formalities -osion tietoja ei saa käyttää jälleenmyyntiin (tai konsulttipalvelujen tarjoamiseen), uudelleenjakeluun, tietokantojen rakentamiseen, tallentamiseen tai muuhun tarkoitukseen kuin viitekäyttöön, jonka suorittaa Euroopan unionin käyttäjä, joka on henkilökohtaisesti sijoittautunut johonkin Euroopan unionin jäsenvaltioon, Turkkiin, Pohjois-Makedoniaan, Albaniaan, Montenegroon tai Serbiaan käyttäjän omien kansainvälisten liiketoimintaprosessien tueksi. Kaikki muu käyttö on kielletty, ellei tietojen omistaja ole nimenomaisesti kirjallisesti hyväksynyt sitä: Tekijänoikeus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksa, sähköposti: A2M@mendel-verlag.de

Jos tietokonetta, jolla selaimesi käytetään, ei ole suoraan liitetty internetiin Euroopan unionin jäsenvaltiossa (tai Turkissa, Pohjois-Makedoniassa, Albaniassa, Montenegrossa ja Serbiassa) sijaitsevan ja sinne sijoittautuneen Internet-palveluntarjoajan kautta, ette saa katsoa näitä tietoja missään tarkoituksessa.

Jaa tämä sivu:

Linkit