Lähteet ja tekijänoikeudet

Tulossivulla on tietoa useista lähteistä. Ks. jäljempänä luettelo tulossivun osioista ja niiden lähteestä.

Pääluokka Kuvaus Lähde Päivitystaajuus
Tariffit Sovellettavat tullit (EU:n ulkopuolisten maiden osalta) Mendel* Jokaista maata päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Tariffit EU:n tullit Verotuksen ja tulliliiton pääosasto, Taric-tietokanta Päivitä päivittäin
Tariffit Tullien poistaminen Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tariffit Maantieteelliset merkinnät Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Tariffit Kaupan suojatoimenpiteet Kauppapolitiikan pääosasto Kun uutta toimenpidettä sovelletaan
Alkuperäsäännöt Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt Kauppapolitiikan pääosasto Kun uudet sopimukset tulevat voimaan
Verot Verot ja lisätullit (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel* Jokaista maata päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Verot Sisäiset verot (EU:n jäsenvaltiot) TARIC SA Joka kolmas kuukausi päivitetään kunkin maan osalta.
Menettelyt ja muodollisuudet Tuontimuodollisuudet (EU:n ulkopuoliset maat) Mendel* Jokaista maata päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein.
Tuontiin liittyvät vaatimukset Tuontivaatimukset (EU:n jäsenvaltiot) TARIC SA Joka kolmas kuukausi päivitetään kunkin maan osalta.
Oppaat Vientioppaat Kauppapolitiikan pääosasto, terveys- ja kuluttaja -asioiden pääosasto Seurataan jatkuvasti, jotta voidaan tarkistaa, että tiedot ovat ajan tasalla
Kaupan esteet Kaupan esteet EU:n ulkopuolisissa maissa Kauppapolitiikan pääosasto Kun este päivitetään tai luodaan
Kauppavirtoja koskevat tilastot Tuotteisiin liittyvät tilastot Eurostat (Comext-tietokanta) Kuukausittain

*Tariffit-osion ”verot” tai ”Menettelyt ja muodollisuudet” -osion tietoja ei saa käyttää jälleenmyyntiin (tai konsulttipalvelujen tarjoamiseen), uudelleenjakoon, tietokantojen rakentamiseen, tallentamiseen eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin viitekäyttöön jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Moldovassa, Montenegrossa, Pohjois-Makedoniassa, Serbiassa, Turkissa ja Ukrainassa sijaitsevan Euroopan unionin käyttäjän omien kansainvälisten liiketoimintaprosessien tukemiseksi. Muu käyttö on kielletty, ellei tietojen omistaja ole nimenomaisesti hyväksynyt sitä kirjallisesti: Tekijänoikeus: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Saksa, sähköposti: A2M@mendel-verlag.de

Jos tietokonetta, jolla selaimesi on käytössä, ei ole suoraa yhteyttä internetiin Euroopan unionissa jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa (tai Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Moldovassa, Montenegrossa, Pohjois-Makedoniassa, Serbiassa, Turkissa ja Ukrainassa) sijaitsevan ja niihin sijoittautuneen internetpalvelun tarjoajan kautta, et saa katsella tietoja missään tarkoituksessa.

Jaa tämä sivu: