Zdroje a autorská práva

Stránka s výsledky obsahuje informace z více zdrojů. Níže je uveden seznam oddílů stránky s výsledky a jejich zdroj.

Oddíl Popis Zdroj Četnost aktualizace
Sazby Uplatňované celní sazby (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za 3 měsíce probíhá aktualizace každé země.
Sazby Cla EU GŘ TAXUD, databáze TARIC Každý den aktualizováno
Sazby Odstraňování cel GŘ pro obchod Kdy vstoupí v platnost nové dohody
Sazby Zeměpisná označení GŘ pro obchod Kdy vstoupí v platnost nové dohody
Sazby Opatření na ochranu obchodu GŘ pro obchod Je-li uplatněno nové opatření
Pravidla původu Specifická pravidla původu produktu GŘ pro obchod Kdy vstoupí v platnost nové dohody
Daně Daně a dodatečná cla (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za 3 měsíce probíhá aktualizace každé země.
Daně Vnitrostátní daně (pro členské státy EU) TARIC SA Každé tři měsíce probíhá aktualizace každé země.
Postupy a formality Dovozní formality (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za 3 měsíce probíhá aktualizace každé země.
Požadavky na dovoz Dovozní požadavky (pro členské státy EU) TARIC SA Každé tři měsíce probíhá aktualizace každé země.
Průvodce Exportovat průvodce GŘ pro obchod, GŘ Sante Neustále monitorované za účelem kontroly informací, které jsou aktuální
Překážky obchodu Překážky obchodu v zemích mimo EU GŘ pro obchod Při aktualizaci nebo vytvoření bariéry
Statistika obchodních toků Statistika týkající se výrobků Eurostat (databáze Comext) Každý měsíc

*Informace v oddíle věnovaném celním poplatkům, v oddíle Daně nebo v oddíle Postupy a formality nesmějí být použity k dalšímu prodeji (nebo k poskytování poradenských služeb), redistribuci, výstavbě databází, ukládání ani k jinému účelu, než je referenční použití uživatelem z Evropské unie, který se nachází osobně v některém z členských států Evropské unie, Turecka, Severní Makedonie, Albánie, Černé Hory, Srbska, Moldavska a Ukrajiny na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud to majitel údajů výslovně písemně neschválí: Autorská práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Německo, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Pokud počítač, na němž je váš prohlížeč v provozu, není přímo připojen k internetu v Evropské unii prostřednictvím poskytovatele internetových služeb, který se nachází v členském státě Evropské unie (nebo v Turecku, Severní Makedonii, Albánii, Černé Hoře, Srbsku, Moldavsku a na Ukrajině) a je v něm registrován, pak je vám zakázáno prohlížet údaje v tomto prohlížeči za jakýmkoli účelem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy