Zdroje a autorská práva

Stránka s výsledky obsahuje informace z více zdrojů. Níže viz seznam oddílů stránky s výsledky a jejich zdroj.

Oddělení Popis Zdroj Záznamů
Tarify Uplatňované celní sazby (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za 3 měsíce je každá země aktualizována.
Tarify Cla EU GŘ TAXUD, databáze TARIC Denně aktualizováno
Tarify Odstraňování cel GŘ pro obchod Po vstupu nových dohod v platnost
Tarify Zeměpisná označení GŘ pro obchod Po vstupu nových dohod v platnost
Tarify Opatření na ochranu trhu GŘ pro obchod Je-li použito nové opatření
Pravidel původu Specifická pravidla původu produktu GŘ pro obchod Po vstupu nových dohod v platnost
Daně Daně a dodatečná cla (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za 3 měsíce je každá země aktualizována.
Daně Vnitřní daně (pro členské státy EU) TARIC SA Každé tři měsíce je každá země aktualizována.
Postupy a náležitosti Dovozní formality (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně jednou za 3 měsíce je každá země aktualizována.
Dovozní požadavky Dovozní požadavky (pro členské státy EU) TARIC SA Každé tři měsíce je každá země aktualizována.
Příručky Pokyny pro vývoz GŘ pro obchod, GŘ Sante Průběžně monitorováno za účelem kontroly aktuálních informací
Obchodní překážky Překážky obchodu v zemích mimo EU GŘ pro obchod Když je překážka aktualizována nebo vytvořena
Statistika obchodních toků Statistika týkající se produktů Eurostat (databáze Comext) Každý měsíc

*Informace v třídě sazebníku, oddělení daní nebo v sekci Postupy a formality nesmějí být použity k dalšímu prodeji (nebo k poskytování poradenských služeb), přerozdělování, budování databází, uchovávání nebo pro jiné účely, než je referenční použití uživatelem z Evropské unie, který se nachází osobně na území některého z členských států Evropské unie, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Černé Hory, Severní Makedonie, Srbska, Türkiye a Ukrajiny na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Jakékoli jiné použití je zakázáno, pokud to vlastník údajů výslovně písemně neschválí: Autorská práva: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Německo, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Pokud počítač, na kterém je prohlížeč v provozu, není přímo připojen k internetu v Evropské unii prostřednictvím poskytovatele internetových služeb, který se nachází v členském státě Evropské unie (nebo v Albánii, Bosně a Hercegovině, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku, Türkiyi a Ukrajině) a je v něm zabudovaný, nesmíte údaje zde pro jakýkoli účel prohlížet.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy