Zdroje a autorská práva

Stránka s výsledky obsahuje informace z více zdrojů. Viz níže seznam oddílů na stránce s výsledky a jejich příslušné zdroje.

Sekce Popis Zdroj Aktualizační frekvence
Tarify Uplatňované celní sazby (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně každé tři měsíce je aktualizována každá země.
Tarify Tarify EU GŘ TAXUD, databáze TARIC Aktualizováno každý den
Tarify Demontáž cel GŘ pro obchod Kdy vstoupí v platnost nové dohody
Tarify Zeměpisná označení GŘ pro obchod Kdy vstoupí v platnost nové dohody
Tarify Opatření na ochranu obchodu GŘ pro obchod Pokud se použije nové opatření
Pravidla původu Specifická pravidla původu produktu GŘ pro obchod Kdy vstoupí v platnost nové dohody
Daně Daně a dodatečná cla (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně každé tři měsíce je aktualizována každá země.
Daně Vnitřní daně (pro členské státy EU) TARIC SA Každé 3 měsíce dochází k aktualizaci každé země.
Postupy a formality Dovozní formality (pro země mimo EU) Mendel* Nejméně každé tři měsíce je aktualizována každá země.
Požadavky na dovoz Dovozní požadavky (pro členské státy EU) TARIC SA Každé 3 měsíce dochází k aktualizaci každé země.
Průvodce Průvodce vývozem GŘ pro obchod, GŘ Sante Neustále monitorováno, aby bylo možné zkontrolovat, zda jsou informace aktuální
Překážky obchodu Překážky obchodu v zemích mimo EU GŘ pro obchod Když je bariéra aktualizována nebo vytvořena
Statistika obchodních toků Statistiky týkající se produktů Eurostat (databáze Comext) Každý měsíc

* Informace v sekci Cíle, v sekci Daně nebo v sekci Postupy a formality nesmí být použity pro další prodej (nebo při poskytování poradenských služeb), redistribuci, vytváření databází, uchovávání nebo pro jiné účely než pro referenční použití uživatelem, který se osobně nachází v některém z členských států Evropské unie, Albánii, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku, Türkiye a Ukrajině na podporu vlastních mezinárodních obchodních procesů uživatele. Veškeré další použití je zakázáno, pokud to majitel údajů výslovně písemně neschválí: Autorské právo: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Německo, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Pokud počítač, na kterém váš prohlížeč běží, není přímo připojen k internetu v Evropské unii, prostřednictvím poskytovatele internetových služeb se sídlem v členském státě Evropské unie (nebo Albánii, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku, Türkiye a Ukrajině) je zakázáno prohlížet zde uvedené údaje za jakýmkoli účelem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy