Zásady ochrany autorského práva

Stránka s výsledky vyhledávání týkajícího se služeb a investic obsahuje informace z více zdrojů. Níže je uveden seznam zemí a držitelů autorských práv.

Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví EU, je možné, že budete muset požádat o povolení přímo držitele práv. Viz příslušné všeobecné podmínky pro tyto zdroje níže.

Canada

Zdroj Všeobecné podmínky Doplňující informace
Alcohol and Gaming Commission of Ontario Copyright
Barreau du Quebec Information use conditions
Barreau du Quebec information use conditions
Commission d’accès à l’information du Québec Copyright
Government of Alberta Open Government Licence
Government of Alberta Open Government License
Government of British Columbia Open Government Licence
Government of Canada Open Government Licence
Government of Canada Open Government Licence
Government of Canadaovernment of Canada Open Government Licence
Government of Manitoba Open Government Licence
Government of Manitoba OpenMB License
Government of New Brunswick Open Government Licence
Government of Newfoundland and Labrador Open Data
Government of Newfoundland and Labrador Open Government Licence
Government of Northwest Territories Open Government Licence
Government of Nova Scotia Open Data
Government of Nova Scotia Open Government Licence
Government of Nunavut Open Data
Government of Ontario Open Government Licence
Government of Ontario Open Government License
Government of Prince Edward Island Open Data
Government of Prince Edward Island Open Government Licence
Government of Quebec Open Government Licence
Government of Quebec Québec Free and Open Source Licence
Government of Saskatchewan Copyright
Government of Saskatchewan Terms of use
Internal Trade Secretariat Corporation © Privacy Policy
Internal Trade Secretariat Corporation © Open Government Licence
International Bar Association Terms and conditions
Law Society of Ontario Terms and conditions
Law Society of Saskatchewan Terms of use
National Committee on Accreditation Terms of use
Nunavut Water Board Copyright and Use of Information
Nunavut Water Board Terms of use
The Law Society of British Columbia Terms of use
The Law Society of Manitoba Terms of use
Yukon Government Open Government Licence

United Kingdom

Zdroj Všeobecné podmínky Doplňující informace
Bar Standards Board Terms and conditions
Finacial Reporting Council Website Terms of Use (including Disclaimer and Copyright) Reproduced with the kind permission of the FRC and not for further replication or publication.
International Federation of Accountants Terms of use
Law Society of Northern Ireland Terms and conditions
Law Society of Scotland Terms and conditions
Solicitors Regulation Authority Information publication policy
The Faculty of Advocates Legal notices
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales Legal notice and terms of use
UK Government Open Government Licence v3.0 Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Politika Komise týkající se dalšího použití se řídí jejím rozhodnutím ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise. Pokud není uvedeno jinak (např. v jednotlivých upozorněních o autorských právech), je obsah, který je ve vlastnictví EU na této internetové stránce, předmětem licence na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). To znamená, že další použití je povoleno za předpokladu, že je řádně uveden zdroj a označeny jakékoli změny. Software nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, zapsané průmyslové vzory, loga a názvy, jsou z politiky Komise v oblasti dalšího použití vyloučeny a licence se na ně nevztahuje.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy