Harmonizovaný systém

Harmonizovaný systém, HS, nomenklatura vám umožňuje přesně identifikovat váš produkt a zkontrolovat, které celní položky a pravidla platí. Klasifikace zboží je logickou strukturou, kterou jednotně používají celní orgány po celém světě.

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (HS), běžně označovaný jako harmonizovaný systém, je mezinárodní systém pro klasifikaci zboží vyvinutý Světovou celní organizací (WCO). Jedná se o široký klasifikační systém s přibližně 5000 šestimístnými kategoriemi produktů, který je organizován v hierarchické struktuře podle

 • sekce
 • kapitoly (2 číslice)
 • nadpisy (4 číslice)
 • dílčí položky (6 číslic)

a podpořena prováděcími pravidly a vysvětlivkami.     

Umožňuje hospodářským subjektům, celním úředníkům a zákonodárcům z kterékoli země identifikovat stejný výrobek pomocí číselného kódu.

Země používají systém HS jako základ pro celní sazby a sběr statistických údajů. Dále rozdělují šestimístné kategorie produktů HS na osm nebo více celních položek za účelem větší specifičnosti. Evropská unie používá osmimístné kódy.

Jak je nomenklatura HS strukturována?

 • 21 hlavních sekcí
  • 97 kapitol (2 číslice) 
   • položky (čtyřmístný kód) 
    • položky (6místný kód) 
     • 5000 skupin komodit

Příklad klasifikace produktu

 • třída II rostlinné produkty
  • kapitola 07 jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
   • nadpis: 0705 hlávkový salát (lactucasativa) a čekanka (cichorium spp.), čerstvá nebo chlazená
    • salát hlávkový
     • podokruh 070511: hlávkový salát obecný
     • podokruh 070519: ostatní
    • čekanka
     • podokruh 070521: čekanka salátová (Chicorium intybus var. foliosum)
     • podokruh 070529: ostatní

Poznámky k nomenklatuře HS

 • téměř všechny země světa sdílejí stejný výklad kódů HS
 • systém používá více než 200 zemí a ekonomik jako základ pro své celní sazby a pro shromažďování statistik mezinárodního obchodu – více než 98 % zboží v mezinárodním obchodu je klasifikováno podle harmonizovaného systému.
 • Kódy HS jsou neustále aktualizovány tak, aby odrážely technologické změny a vznik nových výrobků. Nejnovější změna vstoupila v platnost v roce 2022, takže stávající verze se nazývá verze nomenklatury HS 2022.
 • v praxi však mohou některé země přizpůsobit své postupy a právní předpisy v různých obdobích – to někdy vede k dočasným nesrovnalostem.
 • kombinovaná nomenklatura Evropské unie (EU) je osmimístný kódovací systém EU, který zahrnuje kódy HS s dalšími tříděními EU a právními poznámkami vytvořenými konkrétně k řešení potřeb EU.

Více

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy