Harmonizovaný systém

Harmonizovaný systém, HS, podle nomenklatury můžete přesně identifikovat váš výrobek a zkontrolovat, jaké celní položky a pravidla se použijí. Je logickou strukturou pro klasifikaci zboží, kterou jednotně používají celní orgány po celém světě.

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (HS), běžně označovaný jako harmonizovaný systém, je mezinárodní systém pro klasifikaci zboží vyvinutý Světovou celní organizací (WCO). Jedná se o široký systém klasifikace zhruba 5,000 šestimístných kategorií výrobků uspořádaných v hierarchické struktuře

 • sekce
 • kapitoly (2 číslic)
 • okruhy (4 číslic)
 • podokruhy (6 číslic)

a to za podpory prováděcích pravidel a vysvětlivek.     

Umožňuje hospodářským subjektům, celním úředníkům a zákonodárcům jakékoli země identifikovat tentýž výrobek prostřednictvím číselného kódu.

Země používají systém HS jako základ pro celní sazby a sběr statistických údajů. Dále rozdělují šestimístné skupiny výrobků harmonizovaného systému na osm nebo více celních položek pro větší specifičnost. Evropská unie používá osmimístné kódy.

Jak je nomenklatura HS strukturována?

 • 21 hlavní oddíly
  • 97 kapitol (2 číslic)
   • názvy (4místný kód)
    • podokruhy (6místný kód)
     • 5,000 komoditních skupin

Příklad klasifikace výrobku

 • oddíl II rostlinné produkty
  • kapitola 07 jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
   • okruh: 0705 hlávkový salát (lactucativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené
    • salát
     • podokruh 070511: hlávkový salát
     • podokruh 070519: ostatní
    • čekanka
     • podokruh 070521: čekanka salátová (Cichorium intybus var. foliosum)
     • podokruh 070529: ostatní

Poznámky k nomenklatuře HS

 • téměř všechny země na světě mají stejný výklad, pokud jde o kódy HS.
 • systém používá více než 200 zemí a hospodářství jako základ pro celní sazby a pro shromažďování statistik mezinárodního obchodu – více než 98 % zboží v mezinárodním obchodu je klasifikováno podle HS.
 • Kódy HS jsou neustále aktualizovány tak, aby odrážely změny v technologii a vznik nových výrobků – poslední změna vstoupila v platnost v roce 2017, současná verze je proto uvedena jako nomenklatura HS z roku 2017.
 • v praxi však některé země mohou své postupy a právní předpisy v různých okamžicích přizpůsobit, což někdy vede k dočasným nesrovnalostem.
 • kombinovaná nomenklatura Evropské unie (EU) je osmimístným kódovým systémem EU, který zahrnuje kódy HS a další subdivize a právní poznámky EU vytvořené za účelem řešení potřeb EU.

Více

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy