Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Navracení cla

Některé soubory pravidel původu EU obsahují ustanovení, které omezuje používání systémů navracení cla na materiály dovážené vaším obchodním partnerem při výrobě dováženého výrobku.

Vrácení cla je náhrada v platbách, které byly původně vybrány při dovozu zboží vyrobeného v zahraničí; tyto platby mohly být určeny na cla, daně z prodeje nebo jiné poplatky.

Je třeba ověřit konkrétní podmínky týkající se této otázky a doklady potřebné k prokázání splnění tohoto pravidla podle příslušného souboru pravidel původu.

Share this page:

Rychlé odkazy