Възстановяване на мита

Някои набори от правила за произход на ЕС съдържат разпоредба, която ограничава използването на системи за възстановяване на мита върху материалите, внасяни от вашия търговски партньор за производството на вашия продукт.

Възстановяването на мита е възстановяване на плащанията, които първоначално са били събрани при вноса на изделия, произведени в района на горското стопанство; тези плащания можеха да бъдат предназначени за мита, данъци върху продажбите или други такси.

Необходимо е да проверите специфичните условия по този въпрос и документите, необходими за доказване на изпълнението на това правило по съответния набор от правила за произход.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки