Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Накратко споразумението

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам влезе в сила на 1 август 2020 г.

Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам ще влезе в сила, след като всички държави — членки на ЕС, са дали своето официално съгласие.

Търговското споразумение

 • премахва митата, бюрокрацията и други пречки, пред които са изправени европейските предприятия при износа си за Виетнам
 • улеснява търговията с ключови стоки като електроника, хранителни и фармацевтични продукти
 • отваря виетнамския пазар за износ на услуги от ЕС, например в областта на транспорта и телекомуникациите.

Инвестиционното споразумение, след като влезе в сила, ще:

 • по-нататъшно подобряване на инвестиционния климат
 • осигуряване на по-голяма сигурност за европейските и виетнамските инвеститори.

Какви са ползите за вашето предприятие?

Търговското споразумение е от полза за предприятията чрез

 • премахване на 99 % от всички мита и частично премахване на оставащите 1 % чрез ограничени квоти с нулеви мита;
 • намаляване на регулаторните пречки и припокриващата се бюрокрация
 • защита на правата върху интелектуалната собственост, включително географските указания, предоставени на специални регионални хранителни продукти и напитки, като например вината Cognac, Rioja или сиренето Feta
 • отваряне на пазарите на услуги и обществени поръчки
 • гарантиране, че договорените правила могат да бъдат прилагани.

Виетнам премахна 65 % от митата си върху стоките от ЕС в деня на влизане в сила на споразумението. Тя постепенно ще премахне остатъка до 2030 г.

До 2027 г. ЕС постепенно ще премахне своите мита върху вноса от Виетнам.

При този асиметричен подход се взема предвид фактът, че Виетнам е развиваща се страна.

Търговското споразумение премахва митата върху редица ключови продукти за износ от ЕС

 • повечето машини и уреди вече не трябва да плащат виетнамски вносни мита в размер до 35 %, а останалите вече няма да плащат виетнамски вносни мита до август 2025 г.
 • за мотоциклетите с двигатели, по-големи от 150 cm³, виетнамските вносни мита в размер на 75 % постепенно ще бъдат премахнати до август 2027 г.
 • за повечето автомобили виетнамските вносни мита в размер на 78 % постепенно ще бъдат премахнати до август 2030 г.
 • до август 2027 г. виетнамските вносни мита ще бъдат постепенно премахнати до 32 %.
 • около половината от фармацевтичните продукти в ЕС вече не трябва да плащат виетнамски вносни мита в размер до 8 %, а останалите вече няма да трябва да плащат виетнамски вносни мита в размер на 12 % до август 2027 г.
 • почти 70 % от износа на химикали от ЕС вече не трябва да плащат виетнамски вносни мита в размер до 5 %, а останалата част ще може да влиза без мита в размер до 25 % след три, пет или седем години.

Освен премахването на митата Виетнам се съгласи и с

 • да премахне съществуващите си износни мита върху износа си за ЕС
 • не увеличават малкото мита, които ще останат.

Как търговското споразумение ще бъде от полза за земеделските общности в ЕС?

Европейските производители и износители на селскостопански хранителни продукти ще се възползват от разрастващия се пазар на Виетнам и от постепенното премахване на митата.

 

Настоящо
вносно мито от Виетнам


Постепенно премахване на вносното мито с

Говеждо и агнешко месо

20 %

Август 2023 г.

Замразено свинско месо

15 %

Август 2027 г.

Прясно свинско месо, карантия и бутове

До 25 %

Август 2029 г.

Домашни птици и карантии

До 40 %

Август 2030 г.

Млечни продукти

До 15 %

Август 2025 г.

Повечето сирена с географско указание

До 15 %

Август 2023 г.

Вина и спиртни напитки

Съответно 50 % и 48 %

Август 2027 г.

Бира

35 %

August2030

Хранителни продукти

До 40 %

Август 2027 г.

Хлебарски и сладкарски изделия

До 40 %

Август 2025 г.

Шоколад

30 %

Август 2027 г.

Макаронени изделия

20 — -38 %

Август 2027 г.

Някои макаронени изделия с пълнеж от месо

20 — -38 %

Август 2030 г.

Подробно описание на условията за износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост можете да намерите в настоящия наръчник. Наръчник за износителите за Виетнам.

За най-чувствителните продукти ЕС ще отвори своя пазар за виетнамския износ само в ограничена степен, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху производителите от ЕС.

ЕС предоставя на Виетнам тарифни квоти с нулево мито с фиксиран, ограничен обем без годишно увеличение за

 • декстрин и модифицирани скорбяла и нишесте
 • яйца и яйчни жълтъци
 • етанол
 • чесън
 • нишесте от маниока
 • манитол
 • гъби
 • ориз
 • сорбитол
 • захар и продукти с високо съдържание на захар
 • сладка царевица.

Търговското споразумение признава и защитава географските означения за вина, спиртни напитки, селскостопански и хранителни продукти, произведени в ЕС или Виетнам.

Санитарните и фитосанитарните мерки имат за цел да защитят живота и здравето на хората, животните и растенията. Тези мерки включват:

 • признаване на райони с ниски/свободни от вредители или болести райони
 • осигуряване на прозрачност и обмен на информация
 • механизми за избягване на пречките пред търговията.

Повече подробности са дадени в раздела по-долу.

Колко голям е виетнамският пазар? Колко търговия прави ЕС с Виетнам?

С население над 97 милиона души Виетнам е ключов експортен пазар на ЕС в Азия.

За ЕС Виетнам е 17-ият по големина партньор в търговията със стоки в света и вторият по големина партньор в Югоизточна Азия.

За ЕС Виетнам е важен източник на суровини и други суровини за стоки.

През 2019 г. Виетнам има положителен баланс в търговията със селскостопански хранителни продукти с ЕС.

 • Виетнамски износ за ЕС — 2.16 милиарда евро
 • Износът на ЕС за Виетнам — 1.14 милиарда евро.

Търговското споразумение вероятно ще доведе до по-нататъшен растеж на търговията между ЕС и Виетнам в този сектор.

През 2018 г. ЕС има положителен баланс в търговията с услуги с Виетнам

 • Износ на услуги от ЕС за Виетнам — 2.1 милиарда евро
 • Виетнамски износ на услуги за ЕС — 1.8 милиарда евро.

Тарифи

За износ за Виетнам

Преди търговското споразумение Виетнам е прилагал вносни мита в размер до 50 % върху износа от ЕС на продукти на хранително-вкусовата промишленост и до 78 % върху промишлени стоки, като автомобили и машини. Съгласно търговското споразумение Виетнам е правно задължен постепенно да намали своите мита в рамките на три и 10 години след август 2020 г.

За внос в ЕС

Считано от 1 август 2020 г., приблизително 84 % от вноса в ЕС от Виетнам е безмитен.

Секторите, които се възползват от това, включват:

• фармацевтични продукти

• повечето нефтохимични продукти (някои тарифи за нефтохимични продукти ще бъдат постепенно премахнати едва след три години).

До ноември 2030 г. ЕС постепенно ще премахне почти всички останали мита, приложими за вноса от Виетнам.

ЕС ще продължи да прилага мита върху няколко продукта дори след края на периода на постепенно прекратяване, включително за някои рибни продукти (тилапия, ивичест тон).

Премахването на митата в приложение 2-А към търговското споразумение определя подробно етапите за премахване на митата за различните категории стоки за период от пет години.

 

Подробен график за премахване на митата за вашия конкретен продукт можете да намерите в „Моят търговски асистент“.

 

Правила за произход

 

За да отговаряте на условията за преференциално третиране, вашият продукт ще трябва да отговаря на правилата за произход съгласно споразумението. Моля, проверете интерактивнияинструмент за самооценка на правилата за произход (ROSA) в моя търговски асистент, за да оцените дали вашият продукт отговаря на правилата за произход и да разберете как да подготвите правилните документи.

Обща информация относноправилата за произходи процедурите, свързани с произхода, може да бъде намерена в настоящия раздел.

Произходът е „икономическата националност“ на търгуваните стоки. Ако сте нови за темата, можете да намерите въведение към основните понятия в раздела за стоките.

Правила за произход

Къде мога да намеря правилата?

Правилата за произход са определени в Протокола относно определението на понятието „продукти с произход“ и метода на административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (ОВ L 186, 12.06.2020 г., стр. 1319).

Моят продукт „с произход“ ли е съгласно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам?

За да може вашият продукт да отговаря на условията за по-ниска или нулева преференциална тарифа съгласно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам, той трябва да е с произход от ЕС или Виетнам.

Счита се, че даден продукт е с произход от ЕС или Виетнам, ако е

 • изцяло получени в ЕС или Виетнам
 • произведени изключително от материали с произход от ЕС или Виетнам, или
 • произведени в ЕС или Виетнам чрез използване на материали без произход, при условие че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка чрез изпълнение на специфичните за продуктите правила, посочени в приложение II. Вж. приложение I „Уводни бележки“ към специфичните за отделните продукти правила за произход. Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата, например недостатъчна обработка или преработка или правилото за непромяна. Съществуват и някои допълнителни възможности за гъвкавост, които спомагат за спазването на специфичните за отделните продукти правила, например допустими отклонения или кумулация.

 

Продуктът трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания, посочени в главата (напр. недостатъчна обработка или преработка, правило за непромяна). Допълнителните възможности за гъвкавост помагат за спазване на специфичните за отделните продукти правила (например допустими отклонения или кумулация).

 

Примери за основните видове специфични за продуктите правила в търговските споразумения на ЕС

 • правилото за добавената стойност — стойността на всички материали без произход в даден продукт не може да надвишава определен процент от неговата цена франко завода
 • промяна в тарифното класиране — производственият процес води до промяна в тарифното класиране между материалите без произход и крайния продукт — например производство на хартия (глава 48 от Хармонизираната система) от целулоза без произход (глава 47 от Хармонизираната система)
 • специфични операции — изисква се специфичен производствен процес, например изпридане на влакна в прежда — тези правила се използват предимно в текстилния, шивашкия и химическия сектор.

Съвети, които да ви помогнат да спазвате правилата за отделните продукти

Налице е допълнителна гъвкавост, която да ви помогне да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Предвижда се допълнителна гъвкавост, за да можете да спазвате специфичните за отделните продукти правила, като например толеранс или кумулация.

Толеранс

В Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам правилото за толеранс позволява на производителя да използва материали без произход, които обикновено са забранени от специфичното правило за продукта, при условие че тяхното нетно тегло или стойност не надвишава:

 • 10 % от теглото или цената франко завода на продукта за селскостопански и преработени селскостопански продукти, включени в глави 2 и 4—24 от Хармонизираната система, различни от преработените рибни продукти от глава 16
 • 10 % от цената на продукта франко завода за промишлени продукти, различни от текстил и облекла за текстил и облекла, класирани в глави от 50 до 63 от ХС, се прилагат специфичните отклонения, посочени в бележка 6 и бележка 7 от приложение А „Уводни бележки към списъка в приложение II“.

Това допустимо отклонение не може да се използва за надвишаване на който и да е праг на максималната стойност (независимо дали като стойност или тегло) на материалите без произход, изброени в специфичните за отделните продукти правила.

Допустимото отклонение не се прилага за изцяло получени продукти.

Кумулация

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам предвижда четири начина за кумулиране на произхода. Моля, имайте предвид обаче, че понастоящем се прилага само първият (двустранна кумулация).

 • двустранна кумулация: материалите с произход от Виетнам могат да се считат за материали с произход от ЕС (и обратно), когато се използват в производството на продукт в ЕС.
 • кумулация с държава от АСЕАН, която има преференциално споразумение с ЕС, при която материалите, изброени в приложение III, могат да се считат за материали с произход от Виетнам, когато са допълнително преработени или вложени в един от продуктите, изброени в приложение IV. Понастоящем тази кумулация не се прилага
 • Тъканите с произход от Република Корея могат да се считат за продукти с произход от Виетнам, когато са допълнително преработени или вложени в един от продуктите, изброени в приложение V, получени във Виетнам при определени условия. Тази кумулация се прилага от 23 декември 2020 г.
 • По искане на някоя от страните тъканите с произход от държава, с която и ЕС, и Виетнам прилагат преференциално търговско споразумение, могат да се считат за продукти с произход от ЕС или Виетнам, когато са допълнително преработени или вложени в един от продуктите, изброени в приложение V към Протокола, получени в тази страна при определени условия. Понастоящем тази кумулация не се прилага.

Други изисквания

Вашият продукт трябва също така да отговаря на всички други приложими изисквания на Протокола (като недостатъчна обработка или преработка или правилото за непромяна).

Правило за непромяна

Продуктите с произход трябва да бъдат транспортирани от ЕС до Виетнам (и обратно), без да бъдат допълнително преработени в трета държава. Някои операции могат да се извършват в трета държава, ако продуктите остават под митнически надзор, като например:

 • добавяне или поставяне на маркировки, етикети, пломби или всякаква документация, за да се гарантира спазването на специфичните национални изисквания на държавата вносител
 • консервиране на продуктите в добри условия
 • съхранение
 • разделяне на пратките.

Митническите органи могат да поискат доказателство за спазване на правилото, като например:

 • транспортни документи по договор, като например товарителници
 • фактически или конкретни доказателства, основани на маркировката или номерирането на опаковките
 • всякакво доказателство, свързано със самите стоки.
Възстановяване на мита

Възстановяването на платени преди това мита върху материали без произход, използвани за производството на продукт, който се изнася по преференциална тарифа, е разрешено съгласно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам.

Процедури, свързанис произхода

Как да поискате преференциална тарифа

Износителите и вносителите трябва да следват процедурите, свързани с произхода.

 

Процедурите са определени в раздел Б от Протокола относно правилата за произход към споразумението. Те изясняват, например как

 • за деклариране на произхода на продукта
 • да претендира преференции или
 • митническите органи могат да проверят произхода на даден продукт.

Прочетете повече: Насоки относно правилата за произход — Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам.

Вносителите могат да поискат преференциално тарифно третиране въз основа на декларация за произход, предоставена от износителя.

Доказателство за произход

Износителите от ЕС могат сами да декларират, че техният продукт е с произход от ЕС, като предоставят изявление за произход, което може да бъде изготвено от

 • износител, регистриран в Системата за регистрирани износители (REX). Същият номер REX може да се използва и за някои други преференциални търговски споразумения на ЕС (например търговското споразумение на ЕС с Канада).
 • всеки износител, при условие че общата стойност на пратката не надвишава 6,000 EUR.

За продукти с произход от Виетнам износителите могат да използват следните доказателства за произход:

 • сертификат за произход
 • декларация за произход, изготвена от

всеки износител, при условие че общата стойност на продуктите не надвишава 6,000 EUR

след като Виетнам е уведомил ЕС за такава система (това все още не е направено), износител, одобрен или регистриран в съответствие с приложимото законодателство на Виетнам.

Какво следва да съдържа доказателството за произход?

Изявление за произход

Изявлението за произход следва да фигурира върху фактура или търговски документ, идентифициращ продукта.

Текстът на декларацията за произход може да бъде изготвен на всеки от официалните езици на ЕС и може да бъде намерен в приложение IV към Протокола относно правилата за произход към споразумението. Държавата вносител не може да изисква от вносителя да представи превод на изявлението за произход.

Подаване и валидност

 • Изявлението за произход остава валидно за срок от 12 месеца от датата на изготвянето му.
 • Обикновено изявлението за произход е за една пратка, но може да обхваща и множество пратки с идентични продукти за период, не по-дълъг от 12 месеца.

Внасоките на ССТ между ЕС и Виетнам относно изявлението за произход за множество пратки с идентични продукти се предоставят допълнителни обяснения.

Сертификат за произход

Сертификат за произход се издава от компетентните органи на Виетнам, като се използва образецът на приложение VII.

Подаване и валидност

Сертификат за произход се издава във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 3 работни дни след датата на износ (декларираната дата на изпращане).

Сертификат за произход може да бъде издаден със задна дата в специфични ситуации

 • той не е бил издаден към момента на износа поради грешки, неволни пропуски или други основателни причини
 • сертификат за произход е бил издаден, но не е бил приет при вноса по технически причини, или
 • крайното местоназначение на въпросните продукти не е било известно към момента на износа. Възможно е да се издаде дубликат на сертификат за произход, например в случай на кражба, загуба, унищожаване. То е валидно за срок от 12 месеца.
Проверка на произхода

Митническите органи могат да проверят дали внасян продукт действително е с произход, или отговаря на други изисквания за произход.

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам се основава на следните принципи:

 • проверката се основава на административно сътрудничество между митническите органи на страната вносител и страната износител
 • проверките на произхода на продуктите се извършват от местните митници

Не се разрешават посещения на страната вносител при износителя. След приключване на проверката органите на страната износител извършват окончателното определяне на произхода и информират за резултатите органите на страната вносител.

Изисквания към продуктите

Фармацевтични продукти

За фармацевтичните/лекарствените продукти и медицинските изделия споразумението гарантира използването на международни стандарти, практики и насоки, разработени от

 • Световна здравна организация
 • Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
 • Международен съвет за хармонизация на техническите изисквания за лекарствени продукти за хуманна употреба
 • Конвенция за фармацевтичните инспекции и Схема за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции
 • Международен форум на регулаторите на медицински изделия.

Признаването на тези органи като еталон за определяне на стандарти е от съществено значение за засиленото регулаторно сътрудничество между ЕС и Виетнам. Съгласно споразумението Виетнам се съгласява своевременно да публикува или да предостави на разположение на подходящ ранен етап своите правила относно ценообразуването, възстановяването на разходите или регулирането на фармацевтичните/лекарствените продукти или медицинските изделия. Виетнам също така ще опрости изискванията за разрешение за търговия. Това ще намали забавянията и разходите за предоставяне на продукти във Виетнам и е от особено значение за лекарствата, основани на научни изследвания.

Алкохолни напитки

Виетнам ще

 • постепенно премахване на високите тарифи за вино (50 %) и спиртни напитки (48 %) за период от седем години и за бира (35 %) за период от 10 години
 • облекчени ограничения на лицензите за производство на напитки и за дистрибуция
 • защита на географските означения на ЕС.

Изисквания за здраве и безопасност — санитарни и фитосанитарни правила

Както ЕС, така и Виетнам имат строги закони в областта на безопасността на храните, здравето на животните и растенията. Търговското споразумение има за цел да улесни износа на селскостопански продукти, като същевременно гарантира необходимото равнище на защита на здравето на хората, животните и растенията. Засиленият диалог и търговията следва своевременно да доведат до повишаване на доверието между страните. Това са някои от основните ползи от тази част от споразумението.

ЕС като единен субект

Разпоредбите на споразумението относно санитарните и фитосанитарните правила и тяхното прилагане ще се възползват от добавената стойност на хармонизираните правила на ЕС в областта на санитарните въпроси. Споразумението ще улесни създаването на единна и прозрачна рамка за одобряване на износа на хранителни продукти от ЕС за Виетнам. Виетнам се ангажира да прилага едни и същи изисквания за внос по отношение на сходни продукти, идващи от всички държави — членки на ЕС. Това е важна стъпка за ускоряване на одобряването на заявленията за износ от ЕС и за избягване на дискриминационно третиране.

Предварително включване в списъка

След като Виетнам одобри дадена категория хранителни продукти от животински произход и е уверен, че компетентният орган на въпросната държава членка има капацитета да проверява и наблюдава съответствието с изискванията на ЕС за безопасност на храните, Виетнам автоматично ще позволява внос от всички предприятия, представени от тази държава — членка на ЕС. Това одобрение на предприятия в страната износител без предварителни индивидуални инспекции е известно като предварителен списък. По този начин ще се избегнат тромави и скъпоструващи проверки на отделни предприятия в ЕС.

Износ на плодове и зеленчуци

Споразумението съдържа разпоредби за улесняване на износа или вноса на плодове и зеленчуци.

Когато ЕС или Виетнам извършват анализ на риска от вредители, те ще направят това без ненужно забавяне, когато получат искането от страната износител. В случай на трудности ЕС и Виетнам ще се споразумеят за график за извършване на анализа на риска от вредители.

 

Вижте специфичните правила и изисквания за вашия продукт в моя търговски асистент.

 

Технически пречки пред търговията (ТПТ)

Техническите изисквания засягат повечето продукти, които купуваме. Тези технически изисквания могат да бъдат създадени чрез задължителни технически регламенти и доброволни стандарти, които определят продуктите

 • размер и форма
 • дизайн
 • етикетирането, маркировката и пакетирането на продукта;
 • функция и ефективност.

Процедурите за проверка на съответствието на даден продукт с тези изисквания също могат да представляват техническа пречка пред търговията. Тези така наречени „процедури за оценяване на съответствието“ могат да включват изпитване, инспекция и сертифициране на продуктите.

 

Обикновено държавите въвеждат такива технически изисквания с оглед на обществения интерес. Например, за да защитим

 • здраве и безопасност на човека
 • живота и здравето на животните и растенията;
 • околната среда
 • потребителите от заблуждаващи практики.

 

Въпреки че ЕС и Виетнам могат да споделят сходни цели, когато въвеждат своите технически регламенти, действителните стандарти и процедури за проверка на продуктите могат да се различават, което създава пречка пред търговията. Търговското споразумение има за цел да подобри начина, по който ЕС и Виетнам работят заедно по техническите изисквания за продуктите, като намали ненужните разходи и улесни достъпа до информация относно изискванията за продуктите.

Технически регламенти

Виетнам се съгласи да

 • оценка на алтернативите на предложените технически регламенти и извършване на оценка на тяхното въздействие
 • технически регламенти, основаващи се на международни стандарти
 • преразглеждане на действащите технически регламенти, за да бъдат приведени в съответствие с международните стандарти.
Оценяване на съответствието

Виетнам се съгласи да

 • приемане на декларацията за съответствие на доставчика (ДСД) като показваща съответствие с националното законодателство
 • гарантиране, че предприятията имат избор на съоръжения за оценяване на съответствието
 • гарантиране, че органите по акредитация и органите за оценяване на съответствието са независими един от друг и нямат конфликт на интереси
 • обмислете възможността за присъединяване към международни споразумения или договорености за хармонизиране и/или улесняване на приемането на резултатите от оценяването на съответствието между органите за изпитване, инспекция и сертификация.
Стандарти

Споразумението включва ангажименти за:

 • насърчаване на органите по стандартизация да участват в изготвянето на международни стандарти от международни органи по стандартизация
 • използване на международните стандарти като основа за разработване на вътрешни стандарти
 • избягване на дублиране или припокриване с работата на международните органи по стандартизация
 • редовно преразглеждане на националните и регионалните стандарти, които не се основават на международни стандарти, с оглед привеждането им в съответствие с международните стандарти
 • нотифицира техническите регламенти и процедурите за оценяване на съответствието, които правят доброволните стандарти задължителни.
Прозрачност

Споразумението съдържа ангажименти за

 • да се гарантира, че всички технически регламенти и задължителни процедури за оценяване на съответствието са публично достъпни безплатно на официалните уебсайтове
 • даване на възможност на предприятия и други заинтересовани лица от ЕС и Виетнам да участват в обществени консултации относно нови технически регламенти на равни начала
 • отговор на коментарите, направени от другата страна по предложението за технически регламенти.
Надзор на пазара

Търговското споразумение съдържа разпоредби, с които се гарантира, че няма конфликт на интереси между:

 • функцията по надзор на пазара и функцията по оценяване на съответствието
 • органите за надзор на пазара и предприятията, които подлежат на контрол или надзор.

Свържете се с нас

Автомобили — нетарифни бариери

Премахването на митата не означава автоматичен достъп до пазара на търговския партньор: Стоките от ЕС все още трябва да отговарят на правилата на Виетнам за регулиране на автомобилния сектор. Търговското споразумение съдържа приложение, посветено на преодоляването на ненужните нетарифни бариери в автомобилния сектор, което има за цел да улесни търговията. Приложението влиза в сила през август 2023 г.

Документи и процедури за митническо оформяне

Търговското споразумение подобрява митническите процедури, като прави по-лесно и по-евтино за предприятията да извършват митнически операции.

За да се засили сигурността на веригата на доставки, ЕС и Виетнам ще сключат взаимно признаване на програмите за търговско партньорство, като например програмата на ЕС за одобрени икономически оператори.

Документи

В ръководствата стъпка по стъпка са описани различните видове документи, които трябва да подготвите за митническото оформяне на вашите продукти. В зависимост от вашия продукт митническите органи могат да изискат всички или някои от елементите по-долу.

 • търговска фактура (вижте специфичните изисквания по отношение на формата и съдържанието ѝ в моя търговски асистент)
 • опаковъчен лист
 • лицензии за внос на някои стоки
 • сертификатите, показващи, че вашият продукт отговаря на задължителните разпоредби за продуктите, като например изискванията за здраве и безопасност, етикетирането и опаковането
 • доказателство за произход — декларация за произход.

За по-голяма сигурност можете да кандидатствате предварително за обвързваща тарифна информация и/или обвързваща информация за произхода.

 

За подробна информация относно документите, които трябва да представите за митническо оформяне на вашия продукт, отидете на моя търговски асистент.

 

Процедури

За да разберете как да докажете произхода на вашите продукти, за да можете да се ползвате от преференциална тарифа, моля, вижте раздела относно правилата за произход по-горе. Обща информация за митническите процедури.

Правата на интелектуална собственост и географските указания

Търговското споразумение съдържа и правила за защита и прилагане на правата върху интелектуалната собственост.

Географски означения

Географските означения са знаци, използвани върху традиционни храни и напитки, които имат специални качества или се ползват с особена репутация поради това къде се произвеждат. Примери за това са сиренето Roquefort, виното Rioja и шунката Parma. Географските указания информират потребителите, че продуктът е истински, а не фалшив.

В рамките на споразумението Виетнам укрепи съществуващите договорености за защита на географските означения, като създаде система за регистрацията им във Виетнам. Това прави продажбата на фалшиви продукти под същото име като оригиналния артикул незаконно.

В резултат на това 169 от ЕС и 39 виетнамски географски означения за вина, спиртни напитки и някои селскостопански продукти се ползват с нива на защита от копиране във Виетнам, сравними с тези в ЕС. Виетнамските потребители ще бъдат по-добре запознати с автентичните качествени хранителни продукти, вина и спиртни напитки в ЕС.

Пълен списък на географските означения от ЕС и Виетнам

Патенти

Съгласно търговското споразумение Виетнам се съгласи с ефективен механизъм за компенсиране на притежателите на патенти за по-краткия срок на патентите в резултат на необосновано забавяне на издаването на първото разрешение за пускане на пазара.

Авторско право и сродни права

Търговското споразумение привежда виетнамското законодателство в областта на авторското право в съответствие с това на ЕС и други държави, така че радио- и телевизионните оператори и организаторите на публични изпълнения да плащат лицензионни възнаграждения на продуцентите на звукозаписи и изпълнители.

Търговски марки

ЕС и Виетнам ще защитават добре познатите търговски марки в съответствие с препоръките, изложени в

 • Парижки съюз за закрила на индустриалната собственост
 • Световната организация за интелектуална собственост.

Защита на данните от изпитването

Данните за фармацевтичните и агрохимичните продукти ще бъдат защитени в продължение на пет години.

Промишлени дизайни

Виетнам ще се присъедини към Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни и за защита на промишлените дизайни в продължение на най-малко 15 години. Сортовете растения Виетнам ще защитава правната закрила на сортовете растения в съответствие с Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV). Това означава, че новите растителни сортове, например тези, които дават по-добри добиви или са устойчиви на вредители (като някои сортове ориз, устойчиви на гниене), ще бъдат защитени.

Принудително изпълнение

Споразумението подобрява правната рамка за правоприлагане на всички равнища. Виетнамските органи и митнически служители също получават повече правомощия и по-добри инструменти за справяне с нарушенията.

Притежателите на права ще могат да поискат от митническите органи на Виетнам да конфискуват и унищожат стоки, които нарушават правата върху интелектуалната собственост.

Информационното бюро за правата върху интелектуалната собственост в Югоизточна Азия предлага телефонна линия за оказване на пряка подкрепа на малките предприятия в областта на интелектуалната собственост.

Услуги

Търговското споразумение обхваща широк спектър от услуги и осигурява допълнителен достъп до пазара за доставчиците на услуги и за инвестиции в производството.

ЕС и Виетнам се споразумяха да намалят или премахнат някои ограничения върху

 • колко предприятия могат да предоставят услуги
 • стойността на сделките или активите в сферата на услугите
 • брой на операциите по предоставяне на услуги или количество на крайните продукти от услугите
 • колко души могат да бъдат наети на работа
 • вид дъщерно дружество, притежавано в чужбина, което може да бъде създадено на местно равнище
 • ограничения на чуждестранното дялово участие/собствения капитал.

Това се отнася за широк кръг от сектори, включително:

 • телекомуникации
 • финансови
 • компютър и свързани с него
 • транспорт
 • околна среда
 • бизнес, включително професионални услуги
 • пощенски
 • разпространение.

ЕС и Виетнам се споразумяха също така да гарантират, че за местните и чуждестранните доставчици на услуги в определени сектори се прилагат едни и същи правила и разпоредби, така че да се създаде предвидима бизнес среда и еднакви условия на конкуренция.

Това се отнася за

 • пощенски услуги: доминиращите участници на пазара няма да участват в антиконкурентни практики; справедливи процедури за лицензиране; независимост на регулатора
 • далекосъобщителни услуги: основните доставчици трябва да предоставят на другите оператори достъп до специфични мрежови елементи при разумни и прозрачни условия; независимост на регулатора; преносимост на номера
 • международен морски транспорт
 • компютърни услуги
 • вътрешно регулиране: всеобхватни разпоредби относно процедурите за лицензиране и професионалните квалификации; инвеститорите, кандидатстващи за лиценз за предоставяне на услуга или за инвестиране, трябва да бъдат третирани справедливо и защитени от произволни ограничения; право на обжалване
 • услуги в областта на международния морски транспорт: ясни определения на услугите, за които е поет ангажимент; справедливи условия за достъп до пристанищата; и прекратяване на споразуменията за съвместно ползване на товари; осигуряване на захранването и преместването на празните контейнери в определени пристанища.

 

ЕС

Виетнам

Професионални услуги

 • архитектурни услуги
 • счетоводство
 • инженерни и интегрирани инженерни услуги
 • услуги по градоустройствено планиране и ландшафтна архитектура
 • консултантски услуги в областта на мениджмънта
 • услуги по международен търговски арбитраж
 • правни услуги
 • счетоводство
 • данъчно облагане
 • архитектурни услуги
 • интегрирано инженерство
 • градоустройствено планиране и градоустройствен ландшафт
 • медицински и стоматологични услуги
 • ветеринарни услуги
 • медицински сестри, физиотерапевти и парамедицински персонал

Компютърни и свързани услуги

Всички свързани услуги в тази област

Всички свързани услуги в тази област

Научноизследователска и развойна дейност

 • природни и интердисциплинарни науки, с изключение на публично финансираните услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност
 • социални и хуманитарни науки
 • естествени науки

Бизнес услуги

 • реклама на услуги, свързани с недвижими имоти
 • отдаване под наем или на лизинг без оператори
 • проучване на пазара
 • консултантски услуги в областта на мениджмънта
 • консултации и консултации, свързани с производството
 • печатане и издателска дейност
 • услуги, свързани с конгреси
 • превод
 • услуги по проектиране
 • услуги по вътрешен дизайн и други специализирани услуги по дизайн
 • услуги на агенции за събиране на вземания
 • услуги по отчитане на кредити
 • дублиращи се услуги
 • консултантски услуги в областта на телекомуникациите
 • телефонни телефонни услуги
 • реклама
 • проучване на пазара
 • консултантски услуги в областта на мениджмънта
 • технически изпитвания и анализи
 • услуги, свързани с производството

Пощенски услуги

Всички свързани пощенски и куриерски услуги

Всички пощенски услуги, с изключение на обществените услуги и резервираните услуги

 

Далекосъобщителни услуги

Услуги, състоящи се в предаване и приемане на сигнали чрез електромагнитни средства, с изключение на разпръскване

Услуги (с изключение на радио- и телевизионно разпространение), като:

 • основни услуги и услуги с добавена стойност, както съоръжения, така и услуги, които не са базирани на съоръжения (фиксирани, мобилни спътникови мрежи)

Строителни услуги

 

Всички строителни и свързани инженерни услуги (изброени в списъка за секторна класификация W/120)

 • Всички строителни услуги (изброени в списъка за секторна класификация W/120)

 

Разпределение

услуги

 • услуги по търговско посредничество
 • търговски услуги по продажби на едро
 • услуги по търговия на дребно
 • услуги по франчайзинг
 • услуги по търговско посредничество
 • търговски услуги по продажби на едро
 • услуги по търговия на дребно
 • услуги по франчайзинг

Услуги, свързани с околната среда

 • услуги, свързани с отпадъчни води
 • управление на твърди/опасни отпадъци, без трансграничен превоз на опасни отпадъци
 • опазване на атмосферния въздух и климата и почистване на почвата и водите
 • възстановяване и почистване на почвите и водите
 • намаляване на шума и вибрациите
 • опазване на биологичното разнообразие и ландшафта
 • други екологични услуги и спомагателни услуги
 • канализационни услуги,
 • услуги по обезвреждане на отпадъци,
 • услуги по събиране и обезвреждане на отпадъци, с изключение на услуги по депониране
 • управление на опасни отпадъци
 • санитарни и сходни услуги;
 • услуги по пречистване на отработили газове
 • услуги по намаляване на шума
 • опазване на природата и ландшафта
 • услуги по оценка на въздействието върху околната среда

Финансови услуги

 • застрахователни и свързани със застраховането услуги
 • банкови и други финансови услуги
 • застрахователни и свързани със застраховането услуги
 • банкови и други финансови услуги

 

 

 • хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, с изключение на кетъринг при въздушен транспорт
 • услуги на туристически агенции и туроператори (включително водачи на туристически групи)
 • екскурзоводски услуги
 • хотелиерство и ресторантьорство, включително услуги по настаняване, кетъринг храни и напитки
 • услуги по сервиране на храни и напитки, с изключение на услуги по сервиране на ястия в съоръжения за хранене, управлявани от правителството
 • услуги на туристически агенции и туроператори

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

 

 • развлекателни услуги (включително театри, концерти на живо, циркове и дискотеки)
 • услуги на информационни и новинарски агенции
 • услуги на библиотеки, архиви, музеи и други културни услуги
 • услуги в областта на спорта
 • паркове за отдих и плажове
 • развлекателни услуги (включително услуги, предоставяни от театри, изпълнители на живо и циркове)
 • търговия с електронни игри

Транспорт

 • спомагателни услуги в морския и морския сектор
 • транспорт по вътрешни водни пътища
 • услуги в областта на въздушния транспорт
 • услуги в областта на железопътния транспорт
 • автомобилен транспорт 
 • спомагателни услуги за всички видове транспорт
 • други видове транспорт

Други транспортни услуги

 • спомагателни услуги в морския и морския сектор
 • транспорт по вътрешни водни пътища
 • услуги в областта на въздушния транспорт
 • услуги в областта на железопътния транспорт
 • автомобилен транспорт
 • спомагателни услуги за всички видове транспорт

Производство

 • храни и напитки
 • облекло
 • обувки
 • машини
 • хартиени продукти
 • компютърни и електрически машини
 • храни и напитки
 • облекло
 • хартиени продукти
 • химикали
 • някои видове машиностроително оборудване
 • компютърно и телекомуникационно оборудване

Електронна търговия

ЕС и Виетнам се споразумяха

 • да не се налагат мита върху предаването на данни по електронен път
 • насърчаване на развитието на електронната търговия между тях
 • поддържане на диалог по регулаторните въпроси, свързани с електронната търговия
 • Електронната търговия не следва да накърнява правата върху интелектуалната собственост
 • развитието на електронната търговия трябва да бъде съвместимо с международните стандарти за защита на данните.

Обществени поръчки

Съгласно споразумението обществените поръчки ще бъдат също толкова прозрачни, а процедурите за възлагане на обществени поръчки — също толкова справедливи, колкото са определени в търговските споразумения, които ЕС е подписал с развитите и по-напредналите развиващи се страни.

Той обхваща

 • всички виетнамски министерства на централно равнище, включително за инфраструктура като пътища и пристанища, както и комисията по етническите малцинства и правителствения инспекторат
 • публични органи в Hanoi и Ho Chi Minh City, които представляват 50 % от обществените поръчки на нецентралното държавно управление във Виетнам
 • клонове на националния електроенергиен оператор на Виетнам (EVN) и на виетнамските железници (VNR);
 • 34 държавни болници, контролирани от Министерството на здравеопазването
 • два големи университета и два основни научноизследователски института
 • почти всички строителни услуги, включително възлагането на обществени поръчки в рамките на Министерството на транспорта, и драгажните услуги.

Основни въпроси

Виетнам е развиваща се страна, така че съгласно споразумението той ще се ползва от диференцирано третиране и преходни мерки.

Тя ще разполага с преходен период от 15 години, за да намали постепенно праговете до равнище, сравнимо с това, предлагано от други държави, които са членове на Международното общо споразумение за обществените поръчки. Например първоначалният праг от 1.5 милиона стандартни права на тираж (СПТ) за стоки и услуги за обществени поръчки, извършвани от субекти на централното държавно управление, постепенно се намалява до 130 000 СПТ.

Виетнам също така се съгласи да разработи централен интернет портал за обявяване на договорите за обществени поръчки. Той трябва да започне да функционира не по-късно от август 2030 г.

Търговия и устойчиво развитие

Подпомагането на икономическия растеж, социалното развитие и опазването на околната среда са три основни елемента за постигане на устойчиво развитие. Търговските политики могат да имат широкообхватни последици за икономиката, заетостта, трудовите стандарти, социалното сближаване и околната среда. ЕС иска да гарантира, че неговата търговска политика подкрепя устойчивото развитие в рамките на ЕС, в страните партньори и в световен мащаб.

Основните цели са:

 • насърчаване на взаимното подпомагане между политиките в областта на търговията и инвестициите, труда и околната среда
 • гарантиране, че увеличаването на търговията и инвестициите не е за сметка на работниците и опазването на околната среда
 • гарантиране, че вътрешните равнища на опазване на околната среда и защита на труда са в съответствие с основните международни стандарти и споразумения.

Трудови стандарти

ЕС и Виетнам се ангажират да прилагат конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), които са ратифицирали. Виетнам също така се ангажира да ратифицира конвенциите на МОТ относно основните права, които все още не е подписал, като например

 • декларация на министрите от Икономическия и социален съвет на ООН от 2006 г. за осигуряване на пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички
 • декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда;
 • основните конвенции на МОТ.

Околна среда и изменение на климата

ЕС и Виетнам се ангажират да прилагат ефективно многостранните споразумения в областта на околната среда, по които са страни, като например:

 • Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие
 • Конвенцията на Организацията на обединените нации по международната търговия със застрашени видове (CITES)
 • Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). ЕС и Виетнам се споразумяват да подобрят достъпа до пазара за инвестиции в секторите на услугите и извън сектора на услугите, като например производството. По-добрият достъп до виетнамския пазар следва да привлече чуждестранни инвеститори и да създаде възможности за развитие на производството във Виетнам.

Инвестиции

ЕС и Виетнам се споразумяват да подобрят достъпа до пазара за инвестиции в секторите на услугите и извън сектора на услугите, като например производството. По-добрият достъп до виетнамския пазар следва да привлече чуждестранни инвеститори и да създаде възможности за развитие на производството във Виетнам.

Ограниченията върху чуждестранните инвестиции бяха облекчени в:

 • хранително-вкусовият сектор, като например преработката на риба и продукти от аквакултури
 • секторът на торовете
 • керамика
 • монтаж на корабни двигатели
 • услуги, свързани с машини с общо предназначение
 • селскостопански машини
 • домакински уреди
 • велосипеди
 • лицензи за производство на безалкохолни напитки.

ЕС и Виетнам подписаха споразумение за защита на инвестициите. Той ще влезе в сила, след като всички държави — членки на ЕС, са дали своето официално съгласие.

След като влезе в сила, инвестиционното споразумение ще подобри допълнително инвестиционния климат и ще предложи повече сигурност на инвеститорите. Той ще замени 21-те двустранни инвестиционни договора, които са в сила между Виетнам и държавите — членки на ЕС.

Инвестиционното споразумение ще гарантира високо равнище на защита на инвестициите, като същевременно се запази правото на ЕС и Виетнам да приемат регулаторни мерки за постигане на легитимни цели на обществената политика, като например защитата на здравето, обществената безопасност или околната среда.

Тя ще предостави на европейските и виетнамските инвеститори основни гаранции, че правителствата ще спазват някои основни принципи на третиране, на което могат да разчитат чуждестранните инвеститори при вземането на инвестиционни решения.

Тези гаранции включват:

 • недискриминация
 • недопускане на отчуждаване, без да е осигурено бързо и адекватно обезщетение;
 • възможността за прехвърляне и репатриране на средства, свързани с инвестиция
 • обща гаранция за справедливо и равноправно третиране и физическа сигурност
 • ангажимент, че правителствата ще спазват своите собствени писмени и правно обвързващи договорни задължения към даден инвеститор.

Съгласно инвестиционното споразумение инвеститорите ще имат възможност за модерен и реформиран начин за разрешаване на спорове, свързани с инвестиции — инвестиционната съдебна система.

Крайъгълните камъни на новата инвестиционна съдебна система са:

 • постоянен инвестиционен съд от първа инстанция
 • апелативен съд за обжалване.

Институционалният характер на инвестиционната съдебна система и възможността за обжалване на решения ще гарантират, че инвестиционното споразумение се тълкува по правилен от правна гледна точка и предвидим начин.

Инвестиционното споразумение също така прави споровете по-рентабилни и по-бързи за потребителите, а оттам и по-достъпни за по-малките предприятия. В него се предвижда:

 • заплатите на съдиите, които се плащат от ЕС и Виетнам (норма в международните съдилища), а не от страните по спора;
 • ясни процедурни срокове
 • доброволен механизъм за медиация за уреждане на спорове по взаимно съгласие и бързо
 • възможността за предявяване на искове пред едноличен съдия (вместо подразделение на трима), когато исковете се предявяват от по-малки предприятия или размерът на обезщетението е относително малък
 • възможността за провеждане на консултации чрез видеоконферентна връзка, особено ако става въпрос за по-малък бизнес, преди първите официални стъпки за уреждане на спорове.

Инвестиционното споразумение включва и разпоредба относно прехода от двустранната инвестиционна съдебна система, създадена съгласно споразумението, към многостранен инвестиционен съд, когато такъв съд възникне. Понастоящем в Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) се провеждат дискусии относно многостранната реформа на уреждането на спорове между инвеститор и държава, включително относно създаването на многостранен инвестиционен съд.

Полезни връзки и контакти

Виетнамско министерство на промишлеността и търговията

Адрес: 54 HAI Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

Имейл: bbt@moit.gov.vn Тел.: (+ 84) 24 2220 2108

Факс: (+ 84) 24 2220 2525

Делегация на Европейския съюз във Виетнам

Адрес: 24-ти етаж, западно крило, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, окръг Ba Dinh, Hanoi

Имейл: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Тел.: (+ 84) 24 3941 0099

Факс: (+ 84) 24 3946 1701

Допълнителни връзки:

Кратко описание

 

Европейският съюз и Виетнам имат споразумение за свободна търговия и споразумение за защита на инвестициите, които влязоха в сила на 1 август 2020 г.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки