Търговски договори

Трябва да гарантирате, че вашият търговски договор е в писмена форма и съдържа следните основни елементи:

  • име и количество на стоката, която внасяте
  • описание на стоката, включително спецификациите, качеството и т.н.
  • начин на плащане за стоката
  • адрес и срок на доставка и получаване на стоката
  • условия за доставка на стоката
  • обща стойност на стоките в която и да е валута, равностойността на която трябва да бъде посочена в EUR
  • начин на транспортиране

Моля, имайте предвид, че вашият договор може да съдържа и други елементи.

За повече информация за митниците посетете уебсайта на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки