Услуги

В този раздел са представени бизнес концепциите и процесите, с които трябва да се запознаете, когато обмисляте търговски услуги. Понятията, свързани с търговията със стоки, са разработени в отделен специален раздел.

 

За да получите пълна представа, трябва да направите справка и в раздела „Пазари“, в който се предлага информация за търговски услуги с конкретна държава.

Стълбът „Услуги“ обхваща:

  • Започване на търговия с услуги: този раздел ви помага да прецените дали вашето дружество е готово да търгува в чужбина и ви помага да разберете основните положения на процеса на внос/износ на услуги
  • Услуги — основни понятия: в този раздел се описват подробно основните понятия, свързани с търговията с услуги
  • Цифрова търговия: този раздел въвежда концепцията и представя основните моменти от политиката на ЕС в областта на цифровата търговия
  • Статистика: в настоящия раздел са представени основните източници на данни за търговията с услуги между държави от ЕС и държави извън ЕС, групирани по сектори
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки