Услуги

В този раздел са представени бизнес концепциите и процесите, с които трябва да се запознаете, когато обмисляте търговски услуги. Понятията, свързани с търговията със стоки, са разработени в отделен специален раздел.

 

За да получите пълна представа, трябва да направите справка и в раздела „Пазари“, в който се предлага информация за търговски услуги с конкретна държава.

Стълбът „Услуги“ обхваща:

 • Започване на търговия с услуги: този раздел ви помага да прецените дали вашето дружество е готово да търгува в чужбина и ви помага да разберете основните положения на процеса на внос/износ на услуги
 • Услуги — основни понятия: в този раздел се описват подробно основните понятия, свързани с търговията с услуги
 • Цифрова търговия: този раздел въвежда концепцията и представя основните моменти от политиката на ЕС в областта на цифровата търговия
 • Статистика: в настоящия раздел са представени основните източници на данни за търговията с услуги между държави от ЕС и държави извън ЕС, групирани по сектори
Споделяне на тази страница:

Бързи връзки

Често задавани въпроси

 1. Какво мито се дължи, ако софтуер, разработен в ЕС, се изнася в трета държава и е вграден в друг продукт, например автомобил, когато този продукт се внася в ЕС?
 2. Какво е задължението за заплащане на стойността на услуги като инженеринг, развойна дейност, художествени произведения или дизайн, разработени в ЕС, изнесени в трета държава и след това внесени например в дрехи, велосипеди обратно в ЕС?
 3. Има ли дължими мита върху внесения софтуер от трети държави?
 4. Какво представлява моят търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 5. Какво означава „условие за достъп до пазара“ за услуги?
 6. За кои условия за достъп до пазара мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 7. Къде мога да намеря информация за държавите, които не са обхванати от моя търговски сътрудник в областта на услугите и инвестициите?
 8. За кои сектори на услугите мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 9. За кои държави мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 10. Какво означава „начин на предоставяне“ на услугите?