Diensten

In deze rubriek worden de bedrijfsconcepten en -processen beschreven waarmee u vertrouwd moet zijn wanneer u overweegt diensten te verhandelen. Concepten met betrekking tot de handel in goederen worden in een afzonderlijk apart hoofdstuk uitgewerkt.

 

Om een volledig overzicht te krijgen, moet u ook verwijzen naar het hoofdstuk Markten, dat informatie biedt over handelsdiensten met een specifiek land.

De pijler „Dienstverlening” omvat:

  • Beginnen met de handel in diensten: dit deel helpt u na te gaan of uw bedrijf bereid is om handel te drijven in het buitenland en helpt u inzicht te krijgen in de basisbeginselen van het proces van in- en uitvoer van diensten.
  • Diensten — Belangrijkste concepten: in dit deel worden de belangrijkste begrippen beschreven die relevant zijn voor de handel in diensten.
  • Digitale handel: in dit deel wordt het concept geïntroduceerd en worden de belangrijkste punten van het EU-beleid inzake digitale handel gepresenteerd.
  • Statistieken: dit deel bevat de belangrijkste bron van gegevens over de handel in diensten tussen EU-landen en niet-EU-landen, gegroepeerd in sectoren.
Deze pagina delen:

Snelle links