Unilaterale handelsregelingen

Voert u uit of importeert u van een ontwikkelingsland naar een ontwikkeld land? Dankzij een unilaterale handelsovereenkomst kunnen uw goederen profiteren van verlaagde of geen tarieven.

Wat is een unilaterale handelsovereenkomst?

Unilaterale handelsovereenkomsten zijn eenzijdige, niet-wederkerige handelspreferenties die door ontwikkelde landen aan ontwikkelingslanden worden toegekend, met als doel hen te helpen de uitvoer te verhogen en de economische ontwikkeling te stimuleren.

Zij zijn bedoeld om:

  • de uitvoer en economische ontwikkeling in de begunstigde landen bevorderen
  • ondersteunen van hun inspanningen om armoede terug te dringen, goed bestuur te bevorderen en duurzame ontwikkeling te ondersteunen
  • de naleving van internationale normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieubescherming aanmoedigen

 

Wat betekent dat voor u?

  • in het kader van preferentiële regelingen kunt u vanuit een ontwikkelingsland naar een ontwikkeld land exporteren/importeren door lagere of helemaal geen rechten te betalen.
  • uw goederen moeten als van oorsprong uit het begunstigde land worden aangemerkt volgens de oorsprongsregels die zijn vastgesteld in het kader van de specifieke preferentiële regeling.
  • productdekking, landendekking en specifieke regels verschillen sterk per overeenkomst/regeling

Voorwaarden

Vaak zijn unilaterale handelsovereenkomsten afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten, duurzame ontwikkeling en goed bestuur in de begunstigde landen. Als er sprake is van ernstige en systematische schendingen, kan het verstrekkende land deze uitkering intrekken totdat de situatie voldoende verbetert.

Leverende landen

Aanbieders van preferentiële handelsovereenkomsten zijn onder meer: de EU, Armenië, Australië, Canada, Chili, China, IJsland, India, Japan, Kazachstan, Zuid-Korea, Kirgizië, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Rusland, Zwitserland, Taiwan, Tadzjikistan, Thailand, Türkiye en de VS.

Lijst van preferentiële handelsregelingen in de wereld

Deze pagina delen:

Snelle links