Classificeren van computers en software

Deze gids helpt u computers en software correct te classificeren met het oog op de toepassing van het tarief.

Computers, computeronderdelen en computerprogrammatuur bedoeld bij hoofdstuk 84 en hoofdstuk 85 van de Europese classificatie van goederen (GN) kunnen worden ingedeeld op basis van

 • hun functie
 • het ontwerp, de bouw en de prestaties ervan
 • of zij meer dan één functie hebben gekregen, met inbegrip van functies die geen verband houden met computers
 • of zij deel uitmaken van een compleet systeem of van een afzonderlijke eenheid

Complete computers

Producten die onder post 8471 worden ingedeeld als „automatische gegevensverwerkende machines” — computers — zijn machines die alle onderstaande bewerkingen moeten kunnen verrichten

 • opslag van de verwerkingsprogramma’s die daarop draaien, en ten minste van de gegevens die nodig zijn om een programma uit te voeren
 • vrij geprogrammeerd zijn in overeenstemming met de behoeften van de gebruiker
 • uitvoeren van rekenkundige berekeningen, gespecificeerd door de gebruiker
 • uitvoeren, zonder menselijke tussenkomst, van een verwerkingsprogramma waarvoor zij de uitvoering ervan moeten wijzigen door gedurende het hele proces logische beslissingen te nemen

Aantekening 5 bis op hoofdstuk 84 definieert het begrip „automatische gegevensverwerkende machine” in de zin van post 8471. In wezen moeten als computers ingedeelde goederen in staat zijn standaardbesturingssoftware te gebruiken en functies te vervullen zoals tekstverwerking en spreadsheettoepassingen. Zij moeten voorzien zijn van een harde schijf.

Een computer kan de vorm aannemen van een systeem dat uit verschillende afzonderlijke eenheden bestaat, bijvoorbeeld een toetsenbord, monitor, basiseenheid enz. Op enkele uitzonderingen na wordt een eenheid als onderdeel van een computersysteem behandeld als zij aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • van een type dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een computersysteem
 • het kan rechtstreeks of via een of meer andere eenheden op de centrale verwerkingseenheid (CPU) worden aangesloten.
 • het kan gegevens aanvaarden of leveren in een vorm die bruikbaar is voor het systeem, zoals codes of signalen.

Toetsenborden, invoerapparaten met X-Y-coördinaten zoals joysticks en muisapparaten, en schijvengeheugeneenheden hoeven alleen aan de laatste twee voorwaarden te voldoen.

Desktop- en torensystemen

Standaarddesktop- en torensystemen moeten ten minste voorzien zijn van:

 • CPU — de basiseenheid of „systeemdoos”
 • invoereenheid — bijvoorbeeld een toetsenbord
 • uitvoereenheid — bijvoorbeeld een monitor

Zij kunnen ook andere eenheden omvatten, zoals printers en scanners. Als onderdeel van het systeem worden ook „extra’s”, zoals netwerkkaarten en televisiekaarten, behandeld. Computersystemen voor desktopcomputers en torens worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 49 00 00.

Servers

Netwerkbestandsservers met zowel een toetsenbord als een monitor worden, net als desktopcomputersystemen, ingedeeld onder onderverdeling 8471 49 00 00.

Netwerkbestandsservers die niet zowel een toetsenbord als een monitor hebben, worden als afzonderlijke eenheden geclassificeerd. De basiseenheid zelf wordt ingedeeld onder onderverdeling 8471 50 00 90. Indien er een monitor aanwezig is (alleen D-sub 15-pin — geen video), zou dit afzonderlijk worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 52 10 00, terwijl een toetsenbord afzonderlijk zou worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 60 90.

Printerservers en firewall-systemen worden niet behandeld als computerservers, maar als datacommunicatieapparatuur. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00.

Kleine draagbare computers

Hiertoe behoren laptopcomputers en notebookcomputers en persoonlijke digitale assistenten met soortgelijke mogelijkheden als laptops. Om onder onderverdeling 8471 30 00 00 te worden ingedeeld, moeten zij minder dan 10 kg wegen en ten minste

 • CPU
 • toetsenbord
 • weergave
 • middelen voor het laden van programma’s

Om een draagbare computer correct in te delen, zie ook de volgende beschrijvingen.

Portafels voor palmolie

Dit zijn elektronische persoonlijke organisatoren die doorgaans geen volledig toetsenbord hebben. Zij hebben doorgaans vooraf gedefinieerde functies, zoals een agenda en een adresboek. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8543 70 90 99.

Andere draagbare computers

Draagbare computers die niet aan de bovenstaande eisen voldoen, kunnen aanraakschermen, luggbare en industriële computers omvatten. Er is geen maximumgewicht, maar moeten in dezelfde behuizing ten minste het volgende bevatten:

 • CPU
 • invoereenheid
 • uitvoereenheid

Een aanraakscherm telt gewoonlijk zowel als een invoer- als een uitvoereenheid.

Deze soorten draagbare computers worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 41 00 00.

Afzonderlijke computereenheden — monitors, schermen en projectietoestellen

Uitvoerapparaten zoals monitors, schermen en projectietoestellen worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld indien zij geen deel uitmaken van een compleet systeem zoals een desktopcomputer. De onderverdeling waaronder zij worden ingedeeld, hangt hoofdzakelijk af van:

 • het type ervan — bijvoorbeeld kathodestraalbuizen (CRT) of lcd-beeldschermen met vloeibare kristallen (LCD)
 • het doel ervan — uitsluitend voor computeroutput of duaal gebruik

Er zij op gewezen dat wanneer computermonitors en projectietoestellen afzonderlijke eenheden zijn, deze nooit onder post 471 worden ingedeeld.

Monitors voor plasmabeeldschermen, LCD en andere platte beeldschermen

Er moet worden beslist of een lcd-monitor die niet is gecombineerd met andere apparaten, wordt ingedeeld onder onderverdeling 8528 52, dan wel als „andere” monitor onder onderverdeling 8528 59 00.

Onderverdeling 8528 52 omvat: monitors die rechtstreeks kunnen worden aangesloten op en ontworpen voor gebruik met een automatische gegevensverwerkende machine bedoeld bij post 8471, niet zijnde een CRT-monitor.

Onderverdeling 8528 59 00 omvat andere dan de hierboven genoemde monitors.

Om te bepalen welke onderverdeling van toepassing is, is een algemene beoordeling van de door de monitor uitgeoefende functies en hun prestatieniveau noodzakelijk. Bij deze beoordeling kan rekening worden gehouden met kenmerken zoals beeldverhouding, resolutie, schermgrootte enz.

In de volgende uitvoeringsverordeningen van de Commissie zijn verschillende monitors ingedeeld in de twee onderverdelingen 8528 52 en 8528 59.

Monitors die niet in staat zijn een signaal rechtstreeks van een computer te ontvangen of die in het geheel geen signaal van een computer kunnen ontvangen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 00.

Uitvoeringsverordening 459/2014 van de Commissie indeelt verschillende producten als monitors onder postonderverdeling 8528 59 00. Producten met een USB-interface die uitsluitend is ontworpen voor het overbrengen van mediabestanden of voor het weergeven van audio of video van een USB-geheugenstick enz., worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 00. Zie deze producten in de bijlagen I, II en IV bij de verordening.

Monitors met LCD of luminescentiediode (leds) die een televisietuner bevatten, worden ingedeeld onder de onderverdelingen 8528 72 40 00 respectievelijk 8528 72 80 00 als ontvangtoestellen voor televisie.

Beeldschermen voor kathodestraalbuizen (CRT) worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 42 00 00 of 8528 49 00.

Projectietoestellen

Die welke alleen rechtstreeks kunnen worden aangesloten op en ontworpen zijn voor gebruik met een automatische gegevensverwerkende machine bedoeld bij post 8471, worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 62 00 00.

Projectietoestellen voor tweeledig gebruik kunnen signalen weergeven die afkomstig zijn van een computer en ook van andere apparaten, zoals

 • video- en dvd-recorders
 • televisietuners
 • camcorders

Deze soorten projectietoestellen met een tweeledig doel worden vaak videoprojectoren genoemd. Vlakke projectietoestellen die gebruikmaken van technologieën als LCD en digitale lichtverwerking (DLP) en andere projectietoestellen, zoals CRT, worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 69.

 • monochrome toestellen — 8528 69 20 00
 • overige — 8528 69 80

LED-videomuur

Het gaat om modulebeeldpanelen die ontworpen zijn om in de openlucht te zien, zoals in een sportstadion, amusement enz. De eenheden bestaan uit verschillende modules van tegels, elke tegels bevat rode, groene en blauwe LED, het paneel wordt aangeboden met een videoprocessor en een signaalprocessor waarmee beelden en video kunnen worden weergegeven. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 52 99 00. Led-tegels, al dan niet aangesloten in tegels zonder videoprocessor en daardoor niet rechtstreeks op het beeldscherm kunnen worden weergegeven, worden echter ingedeeld onder onderverdeling 8529 90 92 99.

In de Uitvoeringsverordeningen 2015/712 en 875/2014 van de Commissie zijn een led-videomuur ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 39 (momenteel 8528 52 99) en een led-tegel onder onderverdeling 8529 90 92.

LCD-videomuur

Deze LCD-modules zijn bedoeld voor meervoudige schermconfiguratie tot bijvoorbeeld 5x5, zijn ontworpen voor het bekijken binnenshuis, zoals videopresentatie, openbare informatie, stilstaande of bewegende beeldreclame enz. De geïntegreerde computer is ontworpen voor videoverwerking en -controle van het netwerk. De LCD-modules worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 52 91 00.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 877/2014 van de Commissie is een lcd-videoverbinding ingedeeld onder onderverdeling 8528 59 31 (momenteel 8528 52 91).

Andere soorten beeldschermen

Elektronische whiteboards worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00.

Niet-elektrische projectieschermen worden onder hoofdstuk 90 ingedeeld onder onderverdeling 9010 60 00 00.

Computerprinters en scanners

Computerprinters en scanners worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld indien zij geen deel uitmaken van een volledig computersysteem. Indien printers — multifunctionele machines daaronder begrepen — afzonderlijke eenheden zijn, worden zij nooit ingedeeld onder post 8471.

Computerprinters

Alle soorten printer — laser, inkjet, thermische overdracht, lint enz. — worden ingedeeld onder onderverdeling 8443 32 10 90, zolang zij bestemd zijn als uitvoerinrichtingen voor computers. Andere soorten printers worden ingedeeld onder onderverdeling 8443 39 00 00.

Scanners

Scanners van het type „flatbed” en „film” worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00.

Gecombineerde printers en scanners

Multifunctionele machines die een laserprinter, scanner, fotokopieerapparaat en soms een fax combineren, worden ingedeeld onder de onderverdelingen 8443 31, 8443 32 of 8443 39.

Inktpatronen

Inktpatronen met printkop worden ingedeeld onder onderverdeling 8443 99 10 90.

Inktpatronen zonder printkop worden ingedeeld onder hoofdstuk 39 onder onderverdeling 3923 30 10 00 indien zij „leeg zijn”, en onder hoofdstuk 32 onder onderverdeling 3215 90 70 90 indien zij opnieuw zijn gevuld. Patronen met een „chip” voor het meten van het inktniveau worden eveneens ingedeeld onder onderverdeling 3215 90 70 90.

Computertoetsenborden, muisapparaten en andere computerinvoerapparaten

Computerinvoerapparaten, zoals toetsenborden, worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld als zij geen deel uitmaken van een compleet computersysteem.

Computertoetsenborden

Computertoetsenborden worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 60 00.

Invoerapparaten voor X-Y-coördinaten

Invoereenheden zoals muistoestellen, trackballen, grafische tabletten en lichtpennen worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00. Deze onderverdeling omvat zowel standaardgordels als draadloze eenheden.

Elektronische whiteboards zijn ook invoerapparaten en worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 60 70 00.

Computerhubs, -adapters en andere netwerkeenheden

Netwerkeenheden omvatten machines voor het ontvangen, omzetten, verzenden en regenereren van spraak, beelden of andere gegevens. Zij omvatten verschillende soorten schakel- en routeringsapparatuur. Er zij op gewezen dat wanneer netwerkapparaten afzonderlijke eenheden zijn, zij nooit onder post 8471 worden ingedeeld.

Alle volgende posten worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00:

 • modems, met inbegrip van externe modems en digitale netwerkadapters voor geïntegreerde diensten (ISDN)
 • eenheden voor externe lokale netwerken (LAN), met inbegrip van adapters, bruggen en hubs
 • eenheden van het wide area network (WAN), met inbegrip van gateways en ISDN-kaarten
 • netwerkkaarten voor ethernet, token en andere netwerktechnologie

Draadloze eenheden voor vaste toegang (WiFi) worden eveneens ingedeeld onder deze onderverdeling. Dit zijn zenders/ontvangers die draadloze toegang tot vaste netwerken mogelijk maken. Zij kunnen de vorm aannemen van printplaten of complete eenheden in een behuizing.

Modules voor draadloze Global System for Mobile Communication (GSM) en General Packet Radio Service (GPRS)

Dit zijn zenders/ontvangers die draadloze toegang op afstand mogelijk maken tot persoonlijke digitale assistenten (PDA) via cellulaire mobiele telefoonnetwerken. Zij worden ook ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00.

Kabels voorzien van verbindingsstukken

Coaxiale kabels met verbindingsstukken worden ingedeeld onder onderverdeling 8544 20 00 00.

Kabels voor het aansluiten van modems op telefooncontactdozen worden ingedeeld onder onderverdeling 8544 42 10 00.

Gegevenskabels en stroomkabels voor een spanning van niet meer dan 1,000 volt worden ingedeeld onder onderverdeling 8544 42 90 00.

Apparaten voor computergeluid, beeld- en grafische apparatuur

Webcams en andere digitale camera’s die geen beelden registreren, opslaan of opslaan, worden ingedeeld als televisiecama’s onder onderverdeling 8525 80 19 90. Zij zijn ontworpen om beelden te vormen voor doorzending, via de lijn of via de radio, naar andere apparaten.

Andere digitale fototoestellen

Dit zijn camera’s die beelden registreren of opslaan op een geheugenkaart of module, schijf, band of ander opslagapparaat.

Digitale stilstaande beeldcamera’s met videovangstmogelijkheden worden ingedeeld onder onderverdeling 8525 80 91 of onder onderverdeling 8525 80 99 indien zij aan de volgende criteria voldoen:

 • zij zijn, gebruikmakend van de maximale opslagcapaciteit, in staat om ten minste 30 minuten in één enkele videoreeks op te nemen van 800 x 600 pixels of meer bij 23 beelden per seconde en ten minste minuten in één enkele videosequentie.
 • sommige camera’s kunnen gedurende meer dan 30 minuten continu video opnemen, maar de opgenomen beelden worden opgenomen in afzonderlijke bestanden die minder dan 30 minuten duren — tenzij de camera na 30 minuten automatisch wordt uitgeschakeld, heeft het opnemen van beelden in afzonderlijke bestanden die minder dan 30 minuten duren, geen invloed op de duur van de continue video-opnamecapaciteit van de camera.

Videocamera’s — digitale camcorders — worden ingedeeld onder onderverdeling 8525 80 99 00 indien de bestanden via een automatische gegevensverwerkende machine of een ander extern apparaat via de USB of DV-in-interface naar het apparaat kunnen worden overgebracht.

Er zij op gewezen dat wanneer webcams, digitale camera’s en digitale camcorders afzonderlijke eenheden zijn, zij nooit onder post 8471 worden ingedeeld.

Er bestaan verschillende uitvoeringsverordeningen van de Commissie met betrekking tot camera’s

Het HvJ-EU heeft ook een arrest gewezen in zaak C-178/14, Vario Tek GmbH tegen Hauptzollamt Dusseldorf, over de indeling van videocamera zonder zoomfunctie.

Sprekers

Sprekers kunnen passieve of actieve eenheden zijn. Actieve eenheden omvatten een versterker in de behuizing of kast. De code voor de indeling van luidsprekers hangt af van het aantal „aandrijvingen” — de eigenlijke luidsprekerkegels of -linten — in elke kast.

Luidsprekers met één aandrijving in elke kast worden ingedeeld onder onderverdeling 8518 21 00 00.

Luidsprekers met meer dan één aandrijving in elke kast worden ingedeeld onder onderverdeling 8518 22 00 90.

Er zij op gewezen dat wanneer luidsprekers en microfoons afzonderlijke eenheden zijn, zij nooit onder post 8471 worden ingedeeld.

Mp3-spelers

Mp3-spelers worden ingedeeld als toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid. De onderverdeling waaronder zij worden ingedeeld, hangt af van de vraag of zij al dan niet een ingebouwd radio- of videotoestel hebben.

Mp3-spelers zonder radio worden ingedeeld onder onderverdeling 8519 81 95 90. Die met ingebouwde radio worden ingedeeld onder onderverdeling 8527 13 99 00. Als zij video kunnen opnemen of afspelen, worden zij ingedeeld onder onderverdeling 8521 90 00 90, ongeacht of zij al dan niet een radio hebben gekregen.

Grafische kaarten

Het kan gaan om basale 2D-grafische adapters, 2D/3D of 3D-grafische versnellers die werken met een bestaande grafische kaart of via een kaart voor het ophangen of bewerken. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00.

Geluidskaarten

Geluidskaarten als zodanig worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00.

TV-tunerkaarten

Assemblages van printkaarten voor televisie worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 71 11 00. Producten in een behuizing worden geacht hun karakter als elektronische assemblages te hebben verloren en worden ingedeeld onder onderverdeling 8528 71 19 00.

Andere afzonderlijke rekeneenheden

Verschillende andere computereenheden worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld indien zij geen deel uitmaken van een volledig computersysteem.

Basiseenheden

Basiseenheden, of „systeemboxen”, moeten ten minste een centrale verwerkingseenheid (CPU) en een hoofdgeheugen bevatten. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 50 00 00.

Externe aandrijvingen

Centrale geheugeneenheden, zoals Redundant Array of Independent Disks (RAID) -systemen voor netwerken, kunnen magneetschijven, banden of optische schijven zijn. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 20 00.

Raïdbesturingseenheden zonder aandrijving worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 98 00.

Externe aandrijvingen voor gebruik met één computer worden als volgt ingedeeld naar het type aandrijving.

 • optische aandrijvingen, zoals cd-drives, dvd’s en MO-(magneto-optische) aandrijvingen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 30 00, ongeacht of zij alleen uitlezen of lezen en schrijven (cd-drives kunnen signalen van cd-Roms, audiocd’s en fotocd’s opvragen en voorzien zijn van een jack voor oortelefoons, een volumecontrole of een start-/stopknop)
 • harde schijven, verwijderbare schijfschijven en microschijven daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 50 00.
 • floppy drives, super floppy daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 70 00.
 • bandenschijven worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 80 00.
 • penschijven — draagbare USB-geheugenapparaten — worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 5110 00.

Cd- en dvd-duplicatoren

Op zichzelf staande machines voor het bulkkopiëren van cd- of dvd-schijven worden ingedeeld onder onderverdeling 8521 90 00 90.

Kaartlezers

De volgende soorten kaartlezers worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 90 00 00:

 • Magneetkaartlezers
 • smartcardlezers (een smartcard is een kaart die daarin een of meer elektronische geïntegreerde schakelingen heeft ingebouwd — een microprocessor, een willekeurig toegankelijk geheugen (RAM) of een read-only-geheugen (ROM) — in de vorm van „chips” die contacten, een magneetstrip of een ingebouwde antenne kunnen bevatten, maar geen andere actieve of passieve schakelelementen bevatten)
 • geheugenkaartlezers — met inbegrip van Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card en PC Card

Modules van het mondiaal plaatsbepalingssysteem (Global Positioning System — GPS)

Deze eenheden leveren een functie voor het bepalen van de positie van apparaten zoals persoonlijke digitale assistenten (PDA’s) en laptops door middel van een kabel of draadloze verbinding. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8526 91 20 20 indien zij de vorm van een samenstel hebben, of onder onderverdeling 8526 91 20 90.

Externe USB-hubs

Deze worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00.

Tongjes

Dongles zijn USB-interfaces die een communicatiemiddel (Bluetooth of WI-FI) met een computer bieden. Dongles worden ingedeeld onder onderverdeling 8517 62 00 00.

Hardwareencryptieapparatuur die via een USB-interface op een computer is aangesloten om deze te deactiveren met software of om de gegevens van de computer te beschermen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00.

Apparatuur voor encryptiebeveiliging

Dit zijn toegangscodegeneratoren die gebruikers in staat stellen op afstand in te loggen op een netwerk. Zij kunnen niet rechtstreeks op een computer worden aangesloten. Encryptiebeveiligingsapparatuur wordt ingedeeld onder onderverdeling 8543 70 90 99.

Interne upgrades en onderdelen

Veel delen en toebehoren van computers worden ingedeeld onder post 8473. Sommige posten worden echter als complete eenheden en niet als delen behandeld en onder andere posten ingedeeld.

Onderdelen

De volgende posten worden onder post 8473 ingedeeld als delen en niet als complete eenheden.

Centrale verwerkingseenheden (CPU’s) bestaan uit twee of meer elektronische geïntegreerde schakelingen. Ze kunnen worden verpakt met bepaalde andere onderdelen, meestal een warmteput en soms een koelventilator. Enkele voorbeelden zijn verwerkers. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

Hitsinks van CPU als zodanig worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 80 00.

Moederplanken die niet volledig zijn gevuld met CPU en een willekeurig toegankelijk geheugen (RAM) worden behandeld als elektronische delen en ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

Computerbehuizingen — met of zonder stroomvoorziening — worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 80 00.

Bareboteenheden bestaan gewoonlijk uit een computerkast, een moederbord en een stroomvoorziening. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 80 00.

Geheugenmodules die uitsluitend of hoofdzakelijk zijn ontworpen voor gebruik met computers en computereenheden die zijn ingedeeld onder post 8471, worden ingedeeld onder post 8473. Geheugenmodules die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor toestellen die onder een andere post zijn ingedeeld, worden ingedeeld als deel van het toestel. Geheugenmodules die zijn ontworpen voor gebruik met een reeks apparaten worden ingedeeld onder post 8548.

Standaard dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen (DRAM) en modules van metaaloxide-halfgeleidertechnologie (MOS), zoals een-in-line geheugenmodules (SIMM) en duale in-line geheugenmodules (DIMM), worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

Andere standaardgeheugenmodules, met inbegrip van niet-vluchtige, zoals statische willekeurig toegankelijke geheugenmodules (SRAM), worden ingedeeld onder onderverdeling 8473 30 20 00.

Complete eenheden

De volgende posten worden onder verschillende codes ingedeeld als complete eenheden en niet als delen.

Voedingseenheden (PSU’s) die speciaal vervaardigd zijn en geschikt zijn voor gebruik met computereenheden zoals basissystemen of printers, worden ingedeeld onder onderverdeling 8504 40 30 90.

Gecombineerde CPU-ventilatoren en heatsinkeenheden voor personal computers worden ingedeeld onder onderverdeling 8414 59 20 90.

Moederplanken met een CPU en RAM worden als een complete computerbasiseenheid beschouwd en ingedeeld onder onderverdeling 8471 50 00 90.

Interne aandrijvingen worden als volgt ingedeeld op basis van het type aandrijving.

 • optische aandrijvingen, zoals cd, dvd en MO, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 30 00, ongeacht of zij alleen lezen, lezen en schrijven zijn.
 • harde schijven, verwijderbare schijfschijven daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 50 00.
 • kaartlezers voor dragers van halfgeleidermateriaal worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 98 00.
 • floppy drives, super floppy daaronder begrepen, worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 70 00.
 • bandenschijven worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 80 00.

Andere uitbreidingskaarten worden ook ingedeeld als complete eenheden en niet als onderdelen. De volgende uitbreidingskaarten worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 80 00 00:

 • in- en uitvoerkaarten (I/O)
 • seriële en parallelle havenkaarten
 • USB-kaarten en adapters
 • SCSI (Small computer system interface) en IDE (Integrated Drive Electronics) controlekaarten

Diverse andere soorten computerexpansiekaarten worden eveneens onder deze onderverdeling ingedeeld.

Geheugenmodules die zijn ontworpen om te worden gebruikt met andere apparaten dan computers en computereenheden die zijn ingedeeld onder post 8471, worden ingedeeld onder onderverdeling 8548 90.

Machines met een specifieke functie die geen computers zijn

Een „computeronderdeel” is een integraal onderdeel van een computer. Verschillende computeronderdelen worden als afzonderlijke eenheden ingedeeld indien zij geen deel uitmaken van een compleet computersysteem.

Een „computeraccessoire” geeft een computer een aanvullende functie, maar is geen integraal onderdeel. Het is een verwisselbaar onderdeel of verwisselbaar apparaat dat is ontworpen om een machine aan te passen aan

 • een bepaalde handeling uitvoeren
 • een bepaalde dienst verrichten
 • uitbreiding van het scala aan activiteiten

Computeronderdelen

Aantekening 2 op afdeling XVI bevat de rechtsgrondslag voor de indeling van onderdelen (computers).

Veel geïntegreerde computeronderdelen worden ingedeeld onder post 8473.

Een deel dat een integrerend deel van een computer vormt, maar specifiek onder een post van hoofdstuk 84 of hoofdstuk 85 valt, wordt onder die post ingedeeld. Omdat bijvoorbeeld coaxiale kabels specifiek onder post 8544 vallen, wordt deze onder deze post ingedeeld en niet als computeronderdeel onder post 8473. Deze regel is echter niet van toepassing op bepaalde posten, omdat zij delen zijn. Zij worden genoemd in aantekening 2a op afdeling XVI en zijn

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Sommige delen zijn geschikt om uitsluitend of hoofdzakelijk te worden gebruikt voor een bepaalde machine of voor verschillende machines die onder dezelfde post zijn ingedeeld, maar vallen niet specifiek onder een post van hoofdstuk 84 of hoofdstuk 85. Deze worden ingedeeld onder een van de hierboven genoemde posten of onder dezelfde post als de machine of machines waarvoor zij geschikt zijn.

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor goederen bedoeld bij post 8517 en onder de posten 8525 tot en met 8528, worden altijd ingedeeld onder post 8517. Deze regel is opgenomen in aantekening 2b op afdeling XVI.

Andere delen waarvan kan worden onderkend dat zij kunnen worden gebruikt bij verschillende machines die onder verschillende posten zijn ingedeeld, worden naar gelang van het geval ingedeeld onder een van de volgende posten:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Indien geen van de bovenstaande codes geschikt is, worden zij ingedeeld onder post 8487 of 8548. Deze regel wordt uiteengezet in aantekening 2 quater op afdeling XVI.

Computertoebehoren

Veel toebehoren van computers worden ingedeeld onder post 8473, die specifiek betrekking heeft op delen en toebehoren van machines waartoe computers behoren. Slechts enkele posten van hoofdstuk 84 en hoofdstuk 85 omvatten computeraccessoires. Indien het artikel of de artikelen waarvoor het toebehoren is bestemd, worden ingedeeld onder een post die geen accessoires omvat, worden het toebehoren zelf naar gelang van hun functie of het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, elders in het tarief ingedeeld.

Software

De classificatie van software hangt af van de media waarop de software is opgenomen en van de aard van de software. De media omvatten:

 • Cd, dvd, Laserdisc, Minidisc en andere laserleesschijven. Hoewel er verschillen zijn in de fabricage- en opname- of schrijfprocessen, zijn deze allemaal ontworpen om door een soort lasersysteem te worden gelezen zodra ze zijn geregistreerd.
 • diskettes
 • magneetbanden
 • magneetstripkaarten
 • geheugenkaarten
 • patronen voor videospelconsoles

Voor de toepassing van de tariefindeling wordt onder „software” verstaan:

 • programma’s en gegevens
 • geluidsopnamen
 • computerspellen
 • films, foto’s en beeldbestanden
 • spellen voor videospelconsoles

Programma’s en gegevens

Het gaat onder meer om tekstverwerkingsprogramma’s, spreadsheets, programma’s voor desktopuitgeverijen, schilder- of tekenprogramma’s, routeplanners, encyclopedie, bedrijven- of telefoongidsen, catalogi, machinechauffeurs, systeemschijven en back-upschijven. Programma’s en gegevens worden ingedeeld op basis van de media waarop ze zijn opgenomen. Als ze worden geregistreerd op

 • Cd, laserschijf, minischijf of andere laserleesschijven worden vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 20 00.
 • Dvd, vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 00
 • magneetband en floppy schijf, dan worden ze ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00.

Geluidsopnamen

Het gaat onder meer om muziekschijven, taalcursussen, wildopnames, het trainen van enthousiasts, printboeken enzovoort. Geluidsopnamen worden ingedeeld naar de media waarop ze zijn opgenomen. Als ze worden geregistreerd op

 • Minischijf dan worden ze ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00.
 • elke andere laserleesschijf — bijvoorbeeld cd, SACD of dvd — wordt dan ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 of 8523 49 20 00.

Computerspellen

Het gaat onder meer om vluchtsimulatoren, „schoot „em ups”, sportspelen, carracespellen, strategische spelletjes, enz. alleen voor gebruik op een automatische gegevensverwerkende machine (computer). Computerspellen worden ingedeeld op basis van de media waarop ze zijn opgenomen. Als ze worden geregistreerd op

 • Cd, Laserdisc, Minidisc of andere laserleesschijven worden vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 20 00.
 • floppy disk worden vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00.

Films, foto’s en beeldbestanden

Het gaat onder meer om films, video’s, fotocd’s, clipkunstcollecties, fotocollecties en karaoke-schijven. Films, foto’s en beeldbestanden worden ingedeeld op basis van de media waarop ze zijn opgenomen. Als ze worden geregistreerd op

 • Dvd wordt dan ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 00.
 • elke andere laserleesschijf die dan onder onderverdeling 8523 49 20 00 wordt ingedeeld
 • floppy disk worden vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 19 00.

Spellen voor videospelconsoles

Deze worden ingedeeld op basis van de media waarop ze worden opgenomen. Als ze worden geregistreerd op

 • Dvd, vervolgens ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 10 00
 • elke andere laserleesschijf, dan worden zij ingedeeld onder onderverdeling 8523 49 20 00.
 • patronen, vervolgens samen met spelconsoles ingedeeld onder hoofdstuk 95 onder onderverdeling 9504 50 00

Software op geheugenkaarten en magneetstripkaarten

Software die is opgenomen op een geheugenkaart — bijvoorbeeld Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card of PCMCIA-kaart — wordt ingedeeld onder onderverdeling 8523 51 90 00.

Software die op een magneetstrip is opgenomen, wordt ingedeeld onder onderverdeling 8523 21 00 00.

Blanco media

Blanco media omvatten

 • Cd, dvd, Minidisc en andere laserleesschijven
 • flashgeheugenkaarten
 • magneetbanden en -schijven
 • verwijderbare harde schijven
 • microschijven
 • diskettes, uitsluitend floppy disk cookie en super floppy disks

Cd, dvd, Minidisc en andere laserleesschijven

Blanco schijven (niet-opgenomen schijven) worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 41. Afhankelijk van de capaciteit van de schijven worden zij ingedeeld onder de onderverdelingen 8523 41 10, 8543 41 30 of 8523 41 90.Blank Minidiscs. Deze maken gebruik van magnetische optische technologie voor het opnemen en wissen van gegevens. Ze hebben een magnetische laag gekregen en zijn starre magneetschijven. Blanco Minidiscs worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.

 • andere blanco magneto-optische schijven — deze worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.
 • Dvd-R-schijven — de technologie van deze schijven wordt geacht vergelijkbaar te zijn met de cd-R-schijf, aangezien zij zowel voor lezen als voor schrijven gebruik maken van lasertechnologie — DVD-R-schijven worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 41.

Dvd + RW-schijven. Deze maken gebruik van de faseveranderingstechnologie voor registratie en wissing en worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 41.

Flashgeheugenkaarten

Deze kaarten bevatten twee of meer op een onderstel gemonteerde elektronische schakelingen met flashgeheugen. Er zijn verschillende soorten flashgeheugenkaarten, waaronder Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card en PCMCIA-kaart. Flashgeheugenkaarten worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 51 10 00 indien zij niet zijn opgenomen. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 51 90.

Magneetbanden en -schijven

Hiertoe behoren compacte cassettes, VHS en mini-DV en worden ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.

Verwijderbare harde schijven — alleen schijf, niet de volledige aandrijving

Dit type schijf wordt gewoonlijk geleverd met een aantal softwarevoorzieningen die vooraf zijn geladen, zodat het als opgenomen software wordt ingedeeld onder onderverdeling 8523 80 10 00.

Microschijven

Dit zijn miniatuurharde schijven voor gebruik in een pc-kaart of een soortgelijke lezer. Zij worden ingedeeld onder onderverdeling 8471 70 50 00.

Diskettes

Deze omvatten standaard floppy disks, floppy disk cookie en super floppy disks — bijvoorbeeld LS120. Zij worden allemaal ingedeeld onder onderverdeling 8523 29 15 00.

Deze pagina delen:

Snelle links