Klasifikace počítačů a softwaru

Tato příručka vám pomůže správně klasifikovat počítače a programové vybavení pro účely sazby.

Počítače, části a součásti počítačů a počítačové programové vybavení uvedené v kapitole 84 a kapitole 85 Evropské klasifikace výrobků (KN) mohou být zařazeny podle

 • jejich funkce
 • jejich návrh, stavba a výkonnost
 • zda mají více než jednu funkci, včetně funkcí nesouvisejících s počítačem
 • zda jsou součástí úplného systému nebo samostatné jednotky

Kompletní počítače

Výrobky zařazené do čísla 8471 jako „zařízení pro automatizované zpracování dat“ – počítače – jsou stroje, které musí být schopny provádět všechny následující operace:

 • ukládání zpracovatelských programů, které na nich probíhají – a alespoň těch dat, která jsou nezbytná pro provoz programu
 • volně naprogramované v souladu s požadavky uživatele
 • provádění aritmetických výpočtů specifikovaných uživatelem
 • provádět bez lidského zásahu program zpracování, u něhož musí změnit svůj výkon přijímáním logických rozhodnutí v průběhu celého procesu

Poznámka 5a ke kapitole 84 definuje pojem „zařízení pro automatizované zpracování dat“ pro účely čísla 8471. Výrobky zařazené jako počítače musí být v zásadě schopny používat standardní operační software a plnit funkce, jako je zpracování textu a tabulkové aplikace. Musí obsahovat pevný disk.

Počítač může mít podobu systému sestávajícího z několika samostatných jednotek – například klávesnice, monitoru, základní jednotky atd. Až na některé výjimky se jednotka považuje za součást počítačového systému, pokud splňuje všechny tyto podmínky:

 • je typu používaného výhradně nebo hlavně v počítačovém systému
 • může být připojen k centrální procesorové jednotce (CPU) buď přímo, nebo prostřednictvím jedné nebo více dalších jednotek.
 • může přijímat nebo předávat data ve formě použitelné systémem, jako jsou kódy nebo signály.

Klávesnice, vstupní souřadnicová zařízení X-Y, jako jsou joystiky a myší, a diskové paměťové jednotky musí splňovat pouze poslední dvě podmínky.

Stolní a věžové systémy

Standardní stolní a věžové systémy musí mít alespoň

 • CPU – základní jednotka nebo „systémová skříň“
 • vstupní jednotka – například klávesnice
 • výstupní jednotka – například monitor

Mohou zahrnovat i jiné jednotky, jako jsou tiskárny a skenery. Součástí systému jsou rovněž „extras“, jako jsou síťové karty a televizní karty. Stolní a věžové počítačové systémy se zařazují do podpoložky 8471 49 00 00.

Servery

Servery síťových souborů, které mají jak klávesnici, tak monitor, jsou stejně jako stolní počítače zařazeny do podpoložky 8471 49 00 00.

Servery síťových souborů, které nemají klávesnici ani monitor, se klasifikují jako samostatné jednotky. Samotná základní jednotka se zařazuje do podpoložky 8471 50 00 90. Je-li přítomen monitor (pouze D-sub15-pin – nikoli video), pak by byl zařazen samostatně pod podpoložku 8528 52 10 00, zatímco klávesnice by byla zařazena samostatně do podpoložky 8471 60 60 90.

Tiskařské servery a firewallové systémy nejsou považovány za počítačové servery, ale za zařízení pro přenos dat. Jsou zařazeny do podpoložky 8517 62 00 00.

Malé přenosné počítače

Patří mezi ně notebooky a notebooky a osobní digitální asistenti s podobnými schopnostmi jako notebooky. Aby mohly být zařazeny do podpoložky 8471 30 00 00, musí mít hmotnost nižší než 10 kilogramů a nejméně

 • CPU
 • klávesnice
 • zobrazit
 • prostředky pro nahrávání programů

Pro správnou klasifikaci přenosného počítače viz také následující popisy položek.

Přenosná zařízení držená palmou

Jedná se o elektronické osobní organizátory, kteří obvykle nemají úplnou klávesnici. Obvykle mají předem definované funkce, jako je deník a adresář. Byly zařazeny do podpoložky 8543 70 90 99.

Ostatní přenosné počítače

Přenosné počítače, které nesplňují výše uvedené požadavky, mohou zahrnovat dotykovou obrazovku, lehčí a průmyslové počítače. Není zde žádná maximální hmotnost, ale ve stejném krytu musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 • CPU
 • vstupní jednotka
 • výstupní jednotka

Dotyková obrazovka se obvykle počítá jako vstupní i výstupní jednotka.

Tyto typy přenosných počítačů se zařazují do podpoložky 8471 41 00 00.

Samostatné výpočetní jednotky – monitory, obrazovky a projektory

Výstupní zařízení, jako jsou monitory, obrazovky a počítačové projektory, se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního systému, jako je stolní počítač. Kód podpoložky, do kterého jsou zařazeny, závisí hlavně na

 • jejich typ – například obrazovka (CRT) nebo displej z kapalných krystalů (LCD)
 • jejich účel – pouze pro výstup počítače nebo pro dvojí použití

Upozorňujeme, že pokud jsou počítačové monitory a projektory samostatné jednotky, nejsou nikdy zařazeny do čísla 471.

Monitory plazmy, LCD a jiných plochých panelových displejů

Je třeba rozhodnout, zda LCD monitor nekombinovaný s žádným jiným přístrojem je zařazen do podpoložky 8528 52, nebo jako „ostatní“ monitor do podpoložky 8528 59 00.

Do podpoložky 8528 52 patří: monitory schopné přímého připojení k zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a konstruované pro použití s tímto zařízením, které nejsou monitorem CRT.

Do podpoložky 8528 59 00 patří jiné monitory, než které jsou uvedeny výše.

K rozhodnutí o tom, která podpoložka se použije, je nezbytné celkové posouzení funkcí vykonávaných monitorem, jakož i míry jejich výkonu. Toto posouzení může zohlednit prvky, jako je poměr stran, rozlišení, velikost obrazovky atd.

Následující prováděcí nařízení Komise zařadila různé monitory do dvou podpoložek 8528 52 a 8528 59

Monitory, které nejsou schopné přijímat signál přímo z počítače nebo které vůbec nemohou přijímat signál z počítače, se zařazují do podpoložky 8528 59 00.

Prováděcí nařízení Komise č. 459/2014 zařazuje různé produkty do podpoložky 8528 59 00 jako monitory. Výrobky, které obsahují rozhraní USB, které je určeno výhradně pro přenos mediálních souborů nebo pro reprodukci zvuku nebo videozáznamu z paměťového klíče USB atd., se zařazují do podpoložky 8528 59 00. Viz tyto produkty v příloze I, II a IV nařízení.

LCD monitory nebo monitory s diodami vyzařujícími světlo (LED), které zahrnují televizní tuner, se zařazují do podpoložky 8528 72 40 00 nebo 8528 72 80 00 jako televizní přijímací přístroje.

Monitory CRT se zařazují do podpoložek 8528 42 00 00 nebo 8528 49 00.

Projektory

Pouze ty, které lze přímo připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a jsou s ním konstruovány, se zařazují do podpoložky 8528 62 00 00.

Projektory s dvojím účelem mohou zobrazovat signály z počítače a také z jiných zařízení, například

 • videorekordéry a DVD
 • televizní tunery
 • kamkordéry

Tyto typy projektorů s dvojím účelem se často označují jako videoprojektory. Ploché panelové projektory, které používají technologie jako LCD a digitální zpracování světla (DLP) a jiné typy projektoru, jako je CRT, se zařazují do podpoložky 8528 69

 • monochromatické přístroje – 8528 69 20 00
 • ostatní – 8528 69 80

LED videostěna

Jedná se o panely obrazovky modulů určené pro venkovní sledování, například na sportovním stadionu, zábavních místech atd. Jednotky se skládají z několika modulů vyrobených z dlaždic, každý dlaždice obsahuje červenou, zelenou a modrou LED LED, panel je prezentován s videoprocesorem a procesorem signálu umožňujícím zobrazení obrazu a videa. Jsou zařazeny do podpoložky 8528 52 99 00. LED dlaždice, též připojené k obkládačkám bez videoprocesoru, a proto nejsou schopny zobrazit zdroj videa přímo na obrazovku, se zařazují do podpoložky 8529 90 92 99.

Prováděcí nařízení Komise 2015/712 a 875/2014 zařadila LED videostěnu do podpoložky 8528 59 39 (v současnosti 8528 52 99) a LED dlaždic do podpoložky 8529 90 92.

Obrazová stěna LCD

Tyto LCD moduly jsou určeny pro vícenásobnou konfiguraci obrazovky až do výše 5x5 a jsou určeny pro prohlížení ve vnitřních prostorách, jako je prezentace videa, informování veřejnosti, reklama na statické nebo pohyblivá obrazová reklama atd. Integrovaný počítač je určen pro zpracování videa a řízení sítě. LCD moduly se zařazují do podpoložky 8528 52 91 00.

Prováděcím nařízením Komise č. 877/2014 byla LCD Video Wall zařazena do podpoložky 8528 59 31 (v současnosti 8528 52 91).

Jiné typy obrazovek

Elektronické tabule se zařazují do podpoložky 8471 60 70 00.

Neelektrické projekční obrazovky se zařazují do kapitoly 90 do podpoložky 9010 60 00 00.

Počítačové tiskárny a skenery

Počítačové tiskárny a skenery se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému. Poznámka: Jsou-li tiskárny – včetně multifunkčních strojů – samostatnými jednotkami, nejsou nikdy zařazeny do čísla 8471.

Počítačové tiskárny

Všechny typy tiskáren – laser, inkoustový tisk, tepelný přenos, pásky atd. – se zařazují do podpoložky 8443 32 10 90, pokud jsou určeny jako výstupní zařízení pro počítače. Ostatní typy tiskáren se zařazují do podpoložky 8443 39 00 00.

Snímače (skenery)

Ploché a filmové skenery se zařazují do podpoložky 8471 60 70 00.

Kombinované tiskárny a skenery

Multifunkční stroje, které kombinují laserovou tiskárnu, skener, kopírku a někdy fax, se zařazují do podpoložek 8443 31, 8443 32 nebo 8443 39.

Inkoustové náboje

Inkoustové kazety s tiskovou hlavou se zařazují do podpoložky 8443 99 10 90.

Inkoustové kazety bez tiskové hlavy se zařazují do kapitoly 39 do podpoložky 3923 30 10 00, jsou-li prázdné, a do kapitoly 32 do podpoložky 3215 90 70 90, pokud byly znovu naplněny. Náboje s „čipem“ pro měření úrovně inkoustů se rovněž zařazují do podpoložky 3215 90 70 90.

Počítačové klávesnice, myší a jiná výpočetní vstupní zařízení

Počítačová vstupní zařízení, jako jsou klávesnice, se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému.

Počítačové klávesnice

Počítačové klávesnice se zařazují do podpoložky 8471 60 60 00.

Vstupní souřadnicová zařízení X-Y

Vstupní jednotky, jako jsou myšová zařízení, trackbally, grafické tablety a světelná pera, se zařazují do podpoložky 8471 60 70 00. Do této podpoložky patří jak standardní kabelová zařízení, tak bezšňůrové jednotky.

Elektronické tabule jsou rovněž vstupními zařízeními a zařazují se do podpoložky 8471 60 70 00.

Počítačové uzly, adaptéry a jiné síťové jednotky

Síťové jednotky zahrnují stroje pro příjem, konverzi, přenos a regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat. Zahrnují různé typy přepínacích a směrovacích přístrojů. Upozorňujeme, že pokud jsou síťové přístroje samostatnými jednotkami, nejsou nikdy zařazeny do čísla 8471.

Všechny následující položky se zařazují do podpoložky 8517 62 00 00:

 • modemy, včetně externích modemů a adaptérů digitálních sítí integrovaných služeb (ISDN)
 • vnější místní síťové jednotky (LAN), včetně adaptérů, mostů a uzlů
 • jednotky široké sítě (WAN), včetně brány a karet ISDN
 • síťové karty pro ethernet, token ring a jiné síťové technologie

Bezdrátové pevné přístupové jednotky (Wi-Fi) se rovněž zařazují do tohoto kódu. Jedná se o vysílací/přijímací jednotky, které umožňují bezdrátový přístup k pevným sítím. Mohou mít podobu desek plošných spojů nebo kompletních jednotek pod jedním krytem.

Moduly bezdrátového globálního systému pro mobilní komunikaci (GSM) a všeobecné rozhlasové služby (GPRS)

Jedná se o vysílací/přijímací jednotky, které umožňují vzdálený bezdrátový přístup k osobnímu digitálnímu asistentovi (PDA) prostřednictvím mobilních mobilních telefonních sítí. Jsou rovněž zařazeny do podpoložky 8517 62 00 00.

Kabely vybavené konektory

Koaxiální kabely vybavené konektory se zařazují do podpoložky 8544 20 00 00.

Kabely používané k připojení modemů k telefonním zásuvkám se zařazují do podpoložky 8544 42 10 00.

Datové kabely a silové kabely používané pro napětí nepřesahující 1000 V se zařazují do podpoložky 8544 42 90 00.

Počítačová zvuková, obrazová a grafická zařízení

Internetové kamery a jiné digitální fotoaparáty, které nezaznamenávají, neukládají ani neukládají snímky, se zařazují jako televizní kamery do podpoložky 8525 80 19 90. Jsou konstruovány tak, aby vytvářely snímky pro další přenos, přes linku nebo rádiem, do jiných přístrojů.

Ostatní digitální fotoaparáty

Jedná se o kamery, které zaznamenávají nebo ukládají snímky na paměťovou kartu nebo modul, disk, pásku nebo jiné paměťové zařízení.

Digitální fotoaparáty pro statické snímky se schopností zachycovat videokamery se zařazují do podpoložky 8525 80 91 nebo do podpoložky 8525 80 99, pokud splňují následující kritéria:

 • jsou schopny při maximální kapacitě paměti zaznamenávat alespoň 30 minut v jediném sledu videosekvence v kvalitě 800 x 600 pixelů při 23 snímcích za sekundu.
 • některé kamery mohou nepřetržitě zaznamenávat videonahrávky po dobu delší než 30 minut, avšak pořízené snímky jsou zaznamenávány v samostatných souborech, které trvají méně než 30 minut – pokud není kamera po 30 minutách automaticky vypnuta, zachycení snímků v samostatných souborech, které trvají méně než 30 minut, nemá vliv na trvání nepřetržité funkce kamery pro záznam obrazu.

Videokamery – digitální videokamery – se zařazují do podpoložky 8525 80 99 00, pokud lze soubory do přístroje přenášet ze zařízení pro automatizované zpracování dat nebo jiného vnějšího zařízení prostřednictvím rozhraní USB nebo DV-in.

Je třeba poznamenat, že pokud jsou internetové kamery, digitální fotoaparáty a digitální videokamery samostatné jednotky, nejsou nikdy zařazeny do čísla 8471.

Existuje několik prováděcích nařízení Komise týkajících se kamer

SDEU rovněž vydal rozsudek ve věci C-178/14 Vario Tek GmbH v. Hauptzollamt Dusseldorf ve věci klasifikace videokamer bez funkce zoom.

Řečníci

Řečníky mohou být pasivní nebo aktivní oddělení. Aktivní jednotky obsahují zesilovač v krytu nebo skříni. Kód podpoložky, do níž jsou reproduktory zařazeny, závisí na počtu „poháněcích jednotek“ – skutečných kuželů reproduktorů nebo stuh – v každém skříni.

Reproduktory s jednou hnací jednotkou v každé skříni se zařazují do podpoložky 8518 21 00 00.

Reproduktory s více než jednou hnací jednotkou v každé skříni se zařazují do podpoložky 8518 22 00 90.

Upozorňujeme, že jsou-li reproduktory – a mikrofony – samostatnými jednotkami, nejsou nikdy zařazeny do čísla 8471.

MP3 přehrávače

MP3 přehrávače se klasifikují jako přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku. Kód podpoložky, do kterého jsou zařazeny, závisí na tom, zda mají nebo nemají vestavěné rádiové nebo videozařízení.

Přehrávače MP3 bez rádia se zařazují do podpoložky 8519 81 95 90. Zařízení se vestavěným rádiem se zařazují do podpoložky 8527 13 99 00. Pokud mohou nahrávat nebo přehrávat videa, jsou zařazeny do podpoložky 8521 90 00 90 bez ohledu na to, zda mají rozhlas, či nikoli.

Grafické karty

Může se jednat o základní 2D grafické adaptéry, 2D/3D karty nebo urychlovače 3D grafiky, které fungují prostřednictvím existující grafické karty nebo prostřednictvím zabírání nebo editační karty. Jsou zařazeny do podpoložky 8471 80 00 00.

Zvukové karty

Zvukové karty se samy o sobě zařazují do podpoložky 8471 80 00 00.

Televizní tunerové karty

Sestavy tunerových karet televizních PCI se zařazují do podpoložky 8528 71 11 00. Výrobky obsažené v pouzdře se považují za výrobky, které ztratily charakter elektronických sestav, a zařazují se do podpoložky 8528 71 19 00.

Ostatní samostatné výpočetní jednotky

Různé jiné počítačové jednotky se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému.

Základní jednotky

Základní jednotky neboli „systémové schránky“ by měly obsahovat alespoň centrální procesorovou jednotku (CPU) a hlavní paměť. Jsou zařazeny do podpoložky 8471 50 00 00.

Vnější pohony

Centrální paměťové jednotky, jako je redundant Array of Independent Disks (RAID) pro sítě, mohou být magnetické disky, pásky nebo optické disky. Jsou zařazeny do podpoložky 8471 70 20 00.

Razidové řídicí jednotky bez pohonu se zařazují do podpoložky 8471 70 98 00.

Vnější disky pro použití s jedním počítačem se klasifikují podle typu pohonu takto:

 • optické disky, jako jsou CD, DVD a MO (magneto-optické) disky, se zařazují do podpoložky 8471 70 30 00 bez ohledu na to, zda jsou určeny pouze pro čtení nebo čtení a psaní (CD disky mohou získávat signály z CD-Roms, audio CD a fotografických CD a zahrnovat zvedák pro sluchátka, řízení objemu nebo tlačítko start/stop).
 • disky s pevnými disky, včetně odnímatelných diskových jednotek a mikromotorů, se zařazují do podpoložky 8471 70 50 00.
 • houkačky, včetně super floppy, se zařazují do podpoložky 8471 70 70 00.
 • páskové pohony se zařazují do podpoložky 8471 70 80 00
 • jednotky s perem – přenosná paměťová zařízení USB – se zařazují do podpoložky 8523 5110 00

Kopírky CD a DVD

Samostatné stroje pro kopírování disků CD nebo DVD se zařazují do podpoložky 8521 90 00 90.

Čtečky karet

Následující typy čteček karet se zařazují do podpoložky 8471 90 00 00:

 • čtecí zařízení pro magnetické karty
 • čtečky čipových karet (čipová karta je karta, která do ní zabudovala jeden nebo více elektronických integrovaných obvodů – mikroprocesor, paměť s přímým přístupem (RAM) nebo paměť pouze pro čtení (ROM) – ve formě „čipů“, které mohou obsahovat kontakty, magnetický proužek nebo zabudovanou anténu, ale nezahrnují žádné jiné aktivní nebo pasivní prvky obvodů)
 • čtečky paměťových karet – včetně Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimediální karty (MMC), Memory Stick, XD Picture Card a PC Card

Moduly globálního polohového systému (GPS)

Tyto jednotky poskytují funkci určující polohu zařízením, jako jsou osobní digitální asistenti (PDA) a notebooky, prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení. Jsou zařazeny do podpoložky 8526 91 20 20, pokud jsou ve formě sestavy, nebo do podpoložky 8526 91 20 90.

Externí USB uzly

Ty se zařazují do podpoložky 8517 62 00.

Punčochy

Dongly jsou zařízení rozhraní USB, která poskytují prostředek komunikace (Bluetooth nebo WI-FI) s počítačem. Punčochy se zařazují do podpoložky 8517 62 00 00.

Hardwarová šifrovací zařízení připojená k počítači prostřednictvím rozhraní USB pro deaktivaci na software nebo pro ochranu dat v počítači se zařazují do podpoložky 8471 80 00 00.

Šifrovací bezpečnostní zařízení

Jedná se o generátory přístupových kódů, které uživatelům umožňují přihlásit se do sítě na dálku. Nemohou být přímo připojeny k počítači. Šifrovací bezpečnostní zařízení se zařazují do podpoložky 8543 70 90 99.

Interní modernizace a díly

Mnohé části, součásti a příslušenství počítačů jsou zařazeny do čísla 8473. Některé položky se však považují za úplné jednotky, nikoli za části a součásti a zařazují se do jiných čísel.

Části

Následující položky se zařazují jako části a součásti, a nikoli jako úplné jednotky do čísla 8473.

Centrální procesorové jednotky (CPU) jsou tvořeny dvěma nebo více elektronickými integrovanými obvody. Mohou být zabaleny s určitými dalšími složkami, obvykle s tepelnou jímkou a někdy s chladicím ventilátorem. Mezi příklady patří zpracovatelé. Jsou zařazeny do podpoložky 8473 30 20 00.

Tepelné chladiče CPU se samy o sobě zařazují do podpoložky 8473 30 80 00.

Základní desky, které nejsou plně naplněny CPU a pamětí s přímým přístupem (RAM), se považují za elektronické součásti a zařazují se do podpoložky 8473 30 20 00.

Pouzdra počítače – též s napájecím zdrojem – se zařazují do podpoložky 8473 30 80 00.

Holé kostní jednotky se obvykle skládají z počítače, základní desky a napájecího zdroje. Jsou zařazeny do podpoložky 8473 30 80 00.

Paměťové moduly konstruované pouze pro použití nebo hlavně s počítači a počítačovými jednotkami zařazenými do čísla 8471 se zařazují do čísla 8473. Paměťové moduly používané pouze nebo hlavně s přístroji, které jsou zařazeny do jiného čísla, se zařazují jako součást přístroje. Paměťové moduly konstruované pro použití s řadou přístrojů se zařazují do čísla 8548.

Standardní dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM) a moduly technologie polovodičových polovodičů z oxidu kovu (MOS), jako je jedno-line paměťový modul (SIMM) a paměťový modul s duálním in-line (DIMM), se zařazují do podpoložky 8473 30 20 00.

Ostatní standardní paměťové moduly, včetně netěkavých typů, jako jsou moduly statické paměti s přímým přístupem (SRAM), se zařazují do podpoložky 8473 30 20 00.

Kompletní jednotky

Následující položky se zařazují jako úplné jednotky, a nikoli jako části a součásti pod různými kódy čísel.

Napájecí zdroje (PSU), které jsou speciálně vyrobené a vhodné pro použití v počítačových jednotkách, jako jsou základní systémy nebo tiskárny, se zařazují do podpoložky 8504 40 30 90.

Kombinované jednotky CPU a tepelné chladiče pro osobní počítače se zařazují do podpoložky 8414 59 20 90.

Základní desky, které jsou úplné s CPU a RAM, se považují za úplnou základní počítačovou jednotku a zařazují se do podpoložky 8471 50 00 90.

Vnitřní pohony se klasifikují podle typu pohonu takto:

 • optické disky, jako CD, DVD a MO, se zařazují do podpoložky 8471 70 30 00 bez ohledu na to, zda jsou určeny pro čtení nebo čtení a psaní.
 • disky s pevnými disky, včetně odnímatelných diskových jednotek, se zařazují do podpoložky 8471 70 50 00.
 • čtečky karet pro polovodičová média se zařazují do podpoložky 8471 70 98 00
 • houkačky, včetně super floppy, se zařazují do podpoložky 8471 70 70 00.
 • páskové pohony se zařazují do podpoložky 8471 70 80 00

Jiné expanzivní karty se rovněž zařazují jako úplné jednotky, a nikoli jako části a součásti. Následující expanzivní karty se zařazují do podpoložky 8471 80 00 00

 • vstupní/výstupní karty (I/O)
 • sériové a paralelní portské karty
 • USB karty a adaptéry
 • Karty SSI (malé počítačové systémy) a IDE (integrovaná hnací elektronika)

Do této podpoložky se zařazují také různé ostatní typy počítačových expanzních karet.

Paměťové moduly konstruované pro použití s jinými přístroji než s počítači a počítačovými jednotkami zařazenými do čísla 8471 se zařazují do podpoložky 8548 90.

Stroje se specifickou funkcí, které nejsou počítačem

„Počítačová část“ je nedílnou součástí počítače. Různé součásti počítačů se zařazují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému.

„Počítačové příslušenství“ poskytuje počítač další funkci, ale není nedílnou součástí. Jedná se o vyměnitelnou část nebo zařízení, které jsou konstruovány k přizpůsobení stroje

 • proveďte konkrétní operaci
 • poskytovat konkrétní službu
 • rozšířit rozsah svých operací

Části počítače

Poznámka 2 ke třídě XVI stanoví právní základ pro klasifikaci částí a součástí (počítačových).

Mnoho nedílných součástí počítačů je zařazeno do čísla 8473.

Část a součást, která je nedílnou součástí počítače, ale která je výslovně zahrnuta do čísla kapitoly 84 nebo kapitoly 85, se zařazuje do tohoto čísla. Například vzhledem k tomu, že koaxiální kabely jsou výslovně zahrnuty do čísla 8544, je zařazen do tohoto čísla, a nikoli jako část a součást počítače do čísla 8473. Existují však některá čísla, na která se toto pravidlo nevztahuje, protože jsou označenými částmi a součástmi. Jsou uvedeny v poznámce 2a ke třídě XVI a jsou

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Některé části a součásti jsou vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s určitým druhem stroje – nebo s několika stroji zařazenými do stejného čísla – ale nejsou výslovně zahrnuty do čísla kapitoly 84 nebo kapitoly 85. Ty se zařazují buď do jednoho z výše uvedených čísel, nebo do stejného čísla jako stroj nebo stroje, pro které jsou vhodné.

Části a součásti, které jsou stejně vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zbožím zařazeným do čísla 8517 a čísel 8525 až 8528, se vždy zařazují do čísla 8517. Toto pravidlo je stanoveno v poznámce 2b ke třídě XVI.

Všechny ostatní části a součásti, které jsou vhodné pro použití s více stroji zařazenými do různých čísel, se zařazují podle potřeby do jednoho z následujících čísel:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Není-li žádný z výše uvedených kódů čísla vhodný, zařazují se do čísel 8487 nebo 8548. Toto pravidlo je stanoveno v poznámce 2c ke třídě XVI.

Počítačová příslušenství

Mnoho počítačových příslušenství je zařazeno do čísla 8473, které se konkrétně zabývá částmi, součástmi a příslušenstvím strojů, včetně počítačů. Pouze několik čísel kapitoly 84 a kapitoly 85 zahrnuje počítačové příslušenství. Jestliže je předmět nebo předměty, pro které je příslušenství určeno, zařazeny do čísla, které nezahrnuje příslušenství, pak se samotné příslušenství zařazuje na jiném místě v sazebníku podle jejich funkce nebo základního materiálu.

Software

Klasifikace softwaru závisí na nosičích, na kterých byl nahráván, a na povaze softwaru. Sdělovací prostředky zahrnují:

 • Disky CD, DVD, Laserdisc, Minidisc a jiné laserové čtecí disky. I když existují rozdíly ve výrobních a záznamových procesech – nebo při psaní –, jsou všechny navrženy tak, aby po jejich zaznamenání byly čteny určitým typem laserového systému.
 • diskety
 • magnetické pásky
 • karty s magnetickým proužkem
 • paměťové karty
 • náboje pro videoherní konzole

Pro účely sazebního zařazení zahrnují kategorie softwaru

 • programy a údaje
 • zvukové nahrávky
 • počítačové hry
 • filmy, obrázky a obrazové soubory
 • hry pro videoherní konzole

Programy a údaje

Patří mezi ně programy pro zpracování textů, tabulkové pořady, programy pro vydávání stolních počítačů, programy malířství nebo kreslení, plánovače tras, encyklopedie, obchodní nebo telefonní seznamy, katalogy, řidiči zařízení, systémové bot disky a záložní disky. Programy a údaje se klasifikují podle médií, na nichž jsou nahrávány. Pokud jsou zaznamenány dne

 • Disky CD, Laserdisc, Minidisc nebo jiné laserové čtecí disky, pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 20 00
 • DVD, pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 10 00
 • magnetické pásky a disky, pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 29 19 00

Zvukové nahrávky

Patří mezi ně hudební disky, jazykové kurzy, nahrávky volně žijících živočichů, vyučující nadšení, mluvící knihy atd. Zvukové záznamy se klasifikují podle nosičů, na nichž jsou nahrávány. Pokud jsou zaznamenány dne

 • Minidisc, pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 29 19 00
 • jakýkoli jiný laserový disk – například CD, SACD nebo DVD – pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 10 nebo 8523 49 20 00

Počítačové hry

Patří mezi ně letové simulátory, výhonky, sportovní hry, automobilové závodní hry, strategické hry atd. pro použití pouze v zařízení pro automatizované zpracování dat (počítač). Počítačové hry se klasifikují podle médií, na nichž jsou nahrávány. Pokud jsou zaznamenány dne

 • CD, Laserdisc, Minidisc nebo jiný laserový čtecí disk, pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 20 00
 • disky se zařazují do podpoložky 8523 29 19 00

Filmy, obrázky a obrazové soubory

Patří mezi ně filmy, videa, fotografické CD, sbírky výtvarných snímků, sbírky fotografií a disky z karaoke. Filmy, obrázky a obrazové soubory jsou klasifikovány podle médií, na nichž jsou nahrávány. Pokud jsou zaznamenány dne

 • DVD jsou pak zařazeny do podpoložky 8523 49 10 00
 • jakýkoli jiný laserový disk, poté se zařazuje do podpoložky 8523 49 20 00
 • disky se zařazují do podpoložky 8523 29 19 00

Hry pro videoherní konzole

Ty jsou klasifikovány podle sdělovacích prostředků, na nichž jsou nahrávány. Pokud jsou zaznamenány dne

 • DVD, pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 10 00
 • jakýkoli jiný laserový disk, pak je zařazen do podpoložky 8523 49 20 00
 • náboje, pak jsou společně s herními konzolemi zařazeny do kapitoly 95 do podpoložky 9504 50 00

Software pro paměťové karty a magnetické karty

Software, který je zaznamenán na paměťové kartě – například Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card nebo PCMCIA Card – se zařazuje do podpoložky 8523 51 90 00.

Software nahraný na kartě s magnetickým proužkem se zařazuje do podpoložky 8523 21 00 00.

Prázdná média

Prázdná média zahrnují

 • Disky CD, DVD, Minidisc a jiné laserové čtecí disky
 • paměťové karty typu flash
 • magnetické pásky a disky
 • odnímatelné pevné disky
 • mikromotory
 • disky, pouze cookie s kopírovacími disky a tzv. superfloppy disky

Disky CD, DVD, Minidisc a jiné laserové čtecí disky

Prázdné disky (nenahrazené disky) se zařazují do podpoložky 8523 41. V závislosti na objemu disků jsou zařazeny do podpoložek 8523 41 10, 8543 41 30 nebo 8523 41 90.Blank Minidiscs. Používají magnetickou optickou technologii pro záznam a vymazávání. Mají magnetickou vrstvu a jsou pevnými magnetickými disky. Polotovary Minidiscs se zařazují do podpoložky 8523 29 15 00.

 • ostatní slepé magnetooptické disky – ty se zařazují do podpoložky 8523 29 15 00.
 • Disky DVD-R – předpokládá se, že technologie těchto disků je podobná disku CD-R v tom smyslu, že používají laserovou technologii jak pro čtení, tak pro psaní – disky DVD-R se zařazují do podpoložky 8523 41.

Disky DVD+RW. Používají technologii fázové změny pro záznam a vymazávání a zařazují se do podpoložky 8523 41.

Paměťové karty typu flash

Tyto karty obsahují dva nebo více elektronických obvodů s bleskovou pamětí namontovaných na základně. Existují různé typy paměťových karet typu flash, včetně tzv. Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card a PCMCIA Card. Paměťové karty typu flash se zařazují do podpoložky 8523 51 10 00, nejsou-li zaznamenány. Zaznamenané jsou zařazeny do podpoložky 8523 51 90.

Magnetické pásky a disky

Patří mezi ně kompaktní kazety, VHS a miniDV a zařazují se do podpoložky 8523 29 15 00.

Odnímatelné pevné disky – pouze disky, nikoli kompletní disk

Tento typ disku se obvykle dodává s některými přednaloženými softwarovými službami, takže je zařazen jako nahraný software do podpoložky 8523 80 10 00.

Mikromotory

Jedná se o miniaturní pevné diskové jednotky pro použití v PC kartě nebo podobném otvoru. Jsou zařazeny do podpoložky 8471 70 50 00.

Diskety

Patří mezi ně standardní disky, pouze cookie na bázi disků a disky super-floppy – např. typ LS120. Všechny jsou zařazeny do podpoložky 8523 29 15 00.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy