Klasifikace počítačů a softwaru

Tato příručka vám pomůže správně klasifikovat počítače a software pro účely tarifu.

Počítače, části a součásti počítačů a počítačové programové vybavení uvedené v kapitole 84 a kapitole 85 Evropského třídění zboží (KN) mohou být zařazeny podle

 • jejich funkce
 • jejich návrh, konstrukce a výkonnost
 • zda mají více než jednu funkci, včetně funkcí nesouvisejících s počítačem
 • zda jsou součástí kompletního systému nebo samostatné samostatné jednotky

Kompletní počítače

Položky zařazené do čísla 8471 jako „zařízení pro automatizované zpracování dat“ - počítače - jsou stroje, které musí být schopné provádět všechny tyto operace:

 • uchovávání programů zpracování, které jsou na nich provozovány, a alespoň údajů potřebných k provozování programu
 • volně naprogramované v souladu s požadavky uživatele
 • provádění aritmetických výpočtů stanovených uživatelem
 • provádění programu zpracování bez lidského zásahu, u něhož musí změnit provádění prostřednictvím přijímání logických rozhodnutí v průběhu celého procesu.

Poznámka 5a ke kapitole 84 definuje pojem „zařízení pro automatizované zpracování dat“ pro účely čísla 8471. Výrobky, které jsou klasifikovány jako počítače, musí být v zásadě schopny používat standardní operační software a plnit funkce, jako je zpracování textu a aplikace pro tabulkovou tabulku. Musí obsahovat pevný disk.

Počítač může mít podobu systému tvořeného několika samostatnými jednotkami - například klávesnicí, monitorem, základní jednotkou atd. S některými výjimkami se jednotka považuje za součást počítačového systému, pokud splňuje všechny tyto podmínky:

 • typu používaného výhradně nebo hlavně v počítačovém systému
 • může být připojen k centrální procesorové jednotce (CPU) buď přímo, nebo prostřednictvím jedné či více dalších jednotek.
 • může přijímat nebo předávat data ve formě použitelné systémem, jako jsou kódy nebo signály.

Klávesnice, vstupní zařízení pro souřadnice X-Y, jako jsou joysticky a myšová zařízení, a diskové paměťové jednotky musí splňovat pouze poslední dvě podmínky.

Stolní a věžové systémy

Standardní stolní a věžové systémy musí mít alespoň

 • CPU - základní jednotka nebo „systémová skříňka“
 • vstupní jednotka - například klávesnice
 • výstupní jednotka - například monitor

Mohou zahrnovat i jiné jednotky, jako jsou tiskárny a skenery. Jako součást systému jsou rovněž považovány za součást systému vestavěné „extras“, jako jsou síťové karty a televizní karty. Stolní a věžové počítačové systémy se zařazují do podpoložky 8471 49 00 00.

Servery

Síťové souborové servery, které mají klávesnici i monitor, jsou stejně jako stolní počítačové systémy zařazeny do podpoložky 8471 49 00 00.

Síťové souborové servery, které nemají klávesnici ani monitor, se klasifikují jako samostatné samostatné jednotky. Samotná základní jednotka se zařazuje do podpoložky 8471 50 00 90. Je-li monitor přítomen (pouze D-sub 15pin - nikoli video), pak by to bylo samostatně zařazeno do kódu podpoložky 8528 52 10 00, zatímco klávesnice by byla samostatně zařazena do podpoložky 8471 60 60 90.

Servery tiskárny a systémy firewallu se nepovažují za počítačové servery, ale za přístroje pro přenos dat. „Zařazuje se do podpoložky 8517 62 00 00.

Malé přenosné počítače

Patří mezi ně přenosné počítače a notebooky a osobní digitální asistenti s podobnými schopnostmi jako notebooky. K zařazení do podpoložky 8471 30 00 00 musí mít hmotnost nižší než 10 kilogramů a mít alespoň

 • CPU
 • klávesnice
 • displej
 • prostředky nahrávacích programů

Chcete-li přenosný počítač správně klasifikovat, uveďte rovněž následující popisy položek.

Přenosná zařízení s palmovým držákem

Jedná se o elektronické osobní organizátory, kteří obvykle nemají úplný klávesnici. Obvykle mají předem definované funkce, jako je deník a adresář. „Zařazuje se do podpoložky 8543 70 90 99.

Ostatní přenosné počítače

Přenosné počítače, které nesplňují výše uvedené požadavky, mohou zahrnovat dotykovou obrazovku, zamlžitelné a průmyslové počítače. Maximální hmotnost není stanovena, ale ve stejném ustájení musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 • CPU
 • vstupní jednotka
 • výstupní jednotka

Dotyková obrazovka se obvykle považuje za vstupní i výstupní jednotku.

Tyto typy přenosného počítače se zařazují do podpoložky 8471 41 00 00.

Samostatné výpočetní jednotky - monitory, obrazovky a projektory

Výstupní zařízení, jako jsou monitory, obrazovky a počítačové projektory, se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního systému, jako je stolní počítač. Kód položky, do které jsou zařazeny, závisí především na

 • jejich typ - například obrazovka (CRT) nebo displej z tekutých krystalů (LCD)
 • jejich účel - pouze pro výstup počítače nebo pro dvojí použití

Upozorňujeme, že pokud jsou počítačové monitory a projektory samostatnými jednotkami, nejsou nikdy zařazeny do kódu čísla 471.

Plazmové monitory, LCD a jiné ploché panelové monitory

Je třeba rozhodnout, zda LCD monitor, který není kombinován s žádným jiným přístrojem, je zařazen do podpoložky 8528 52, nebo jako „ostatní“ monitor do podpoložky 8528 59 00.

Podpoložka 8528 52 zahrnuje: monitory, které se mohou přímo připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a jsou konstruovány pro použití s tímto zařízením, které nejsou monitorem CRT.

Podpoložka 8528 59 00 zahrnuje jiné monitory neuvedené výše.

Pro rozhodnutí, která podpoložka se použije, je nezbytné celkové posouzení funkcí prováděných monitorem, jakož i úroveň jejich výkonnosti. Toto posouzení může zohlednit prvky, jako je poměr stran, rozlišení, velikost obrazovky atd.

Následující prováděcí nařízení Komise zařadila různé monitory do dvou podpoložek 8528 52 a 8528 59

Monitory, které nejsou schopny přijímat signál přímo z počítače nebo které nemohou přijímat signál z počítače, se zařazují do kódu podpoložky 8528 59 00.

Prováděcí nařízení Komise č. 459/2014 řadí různé produkty do kódu podpoložky 8528 59 00 jako monitory. Výrobky, které obsahují rozhraní USB, které je určeno výhradně k přenosu mediálních souborů nebo k reprodukci zvuku nebo videozáznamu z paměťového média USB atd., se zařadí do kódu 8528 59 00. Tyto produkty jsou uvedeny v přílohách I, II a IV nařízení.

Monitory LCD nebo diod vyzařující světlo (LED), které zahrnují televizní tuner, se zařazují do podpoložek 8528 72 40 00 nebo 8528 72 80 00 jako televizní přijímací přístroje.

Monitory obrazovek (CRT) se zařazují do podpoložek 8528 42 00 00 nebo 8528 49 00.

Projektory

Pouze ty, které se mohou přímo připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a jsou konstruovány pro použití s tímto zařízením, se zařazují do podpoložky 8528 62 00 00.

Dvouúčelové projektory mohou zobrazovat signály z počítače a také z jiných zařízení, například

 • videorekordéry a DVD
 • televizní tunery
 • kamkordéry

Tyto typy projektorů s dvojím účelem jsou často označovány jako videoprojektory. Ploché panelové projektory používající technologie, jako je LCD a digitální zpracování světla (DLP) a jiné typy projektorů, jako je CRT, se zařazují do podpoložky 8528 69.

 • monochromatické přístroje - 8528 69 20 00
 • ostatní - 8528 69 80

LED videonahrávka

Jedná se o panelové panely modulů určené pro venkovní prohlížení, např. na sportovním stadionu, zábavním areálech atd. Jsou tvořeny několika moduly sestávajícími z dlaždic, každá dlaždice obsahuje červené, zelené a modré LED, panel je prezentován s videoprocesorem a signálním procesorem umožňujícím zobrazení obrázků a videa. „Zařazuje se do kódu podpoložky 8528 52 99 00. LED obkládačky, též připojené k obkládačkám bez videoprocesoru, a proto nemohou na obrazovku zobrazit zdroj obrazu, se však zařazují do kódu podpoložky 8529 90 92 99.

Prováděcí nařízení Komise 2015/712 a 875/2014 zařadila LED videostěnu do podpoložky 8528 59 39 (v současné době 8528 52 99) a LED dlaždice do podpoložky 8529 90 92.

LCD videostěna

Tyto LCD moduly jsou určeny pro konfiguraci více obrazovek až do úrovně 5x5, jsou určeny pro sledování uvnitř budov, jako je videoprezentace, veřejné informace, reklama na statické nebo pohyblivé obrazy atd. Integrovaný počítač je určen pro zpracování videa a ovládání sítě. LCD moduly se zařazují do podpoložky 8528 52 91 00.

Prováděcí nařízení Komise č. 877/2014 zařadilo LCD Video Wall do podpoložky 8528 59 31 (v současné době 8528 52 91).

Jiné typy obrazovky

Elektronické bílé tabule se zařazují do podpoložky 8471 60 70 00.

Neelektrické promítací plátny se zařazují do kapitoly 90 do podpoložky 9010 60 00 00.

Počítačové tiskárny a skenery

Počítačové tiskárny a skenery se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému. Upozorňujeme, že pokud jsou tiskárny - včetně multifunkčních strojů - samostatnými jednotkami, nejsou zařazeny do čísla 8471.

Počítačové tiskárny

Všechny typy tiskárny - laserové, inkoustové, termální přenosy, pásky apod. - se zařazují do podpoložky 8443 32 10 90, pokud jsou určeny jako výstupní přístroje pro počítače. Ostatní typy tiskáren se zařazují do podpoložky 8443 39 00 00.

Skenery

Ploché a filmové skenery se zařazují do podpoložky 8471 60 70 00.

Kombinované tiskárny a skenery

Multifunkční stroje, které kombinují laserovou tiskárnu, skener, kopírku a někdy fax, se zařazují do podpoložek 8443 31, 8443 32 nebo 8443 39.

Inkoustové náplně

Inkoustové kartuše s tiskovou hlavou se zařazují do podpoložky 8443 99 10 90.

Inkoustové kartuše bez tiskové hlavy se zařazují do kapitoly 39 do podpoložky 3923 30 10 00, pokud jsou prázdné, a do kapitoly 32 podpoložky 3215 90 70 90, pokud byly znovu naplněny. Náboje s „čipem“ k měření úrovně inkoustu se rovněž zařazují do podpoložky 3215 90 70 90.

Počítačové klávesnice, myšová zařízení a další vstupní výpočetní zařízení

Počítačová vstupní zařízení, jako jsou klávesnice, se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému.

Počítačové klávesnice

Počítačové klávesnice se zařazují do kódu podpoložky 8471 60 60 00.

Přídavná zařízení pro souřadnice X-Y

Vstupní jednotky, jako jsou myšová zařízení, stezky, grafické tablety a světelné pera, se zařazují do podpoložky 8471 60 70 00. Do této podpoložky patří jak standardní lanová zařízení, tak bezšňůrové jednotky.

Elektronické bílé desky jsou rovněž vstupními zařízeními a zařazují se do podpoložky 8471 60 70 00.

Počítačové uzly, adaptéry a jiné síťové jednotky

Síťové jednotky zahrnují stroje pro příjem, konverzi, vysílání a regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat. Patří mezi ně různé typy přepínacích a směrovacích přístrojů. Upozorňujeme, že pokud jsou síťové přístroje samostatnými jednotkami, nejsou zařazeny do čísla 8471.

Všechny tyto položky se zařazují do podpoložky 8517 62 00 00

 • modemy, včetně externích modemů a adaptérů digitálních sítí integrovaných služeb (ISDN)
 • jednotky vnější místní sítě (LAN), včetně adaptérů, mostů a uzlů
 • jednotky široké sítě (WAN), včetně bran a karet ISDN
 • síťové karty pro ethernet, tokenový kroužek a jiné síťové technologie

Bezdrátové pevné přístupové jednotky (Wi-Fi) se rovněž zařazují do této podpoložky. Jedná se o vysílací/přijímací jednotky, které umožňují bezdrátový přístup k pevným sítím. Mohou mít podobu desek tištěných spojů nebo kompletních jednotek v krytu.

Moduly bezdrátového globálního systému mobilní komunikace (GSM) a univerzální rádiové služby (GPRS)

Jedná se o vysílací/přijímací jednotky, které umožňují vzdálený bezdrátový přístup k zařízení osobního digitálního asistenta (PDA) prostřednictvím mobilních mobilních telefonních sítí. Zařazují se rovněž do podpoložky 8517 62 00 00.

Kabely vybavené přípojkami

Koaxiální kabely vybavené přípojkami se zařazují do podpoložky 8544 20 00 00.

Kabely používané k připojení modemů k telefonním zásuvkám se zařazují do podpoložky 8544 42 10 00.

Datové kabely a silové kabely používané pro napětí nepřesahující 1000 V se zařazují do podpoložky 8544 42 90 00.

Počítačová zvuková, obrazová a grafická zařízení

Webové kamery a jiné digitální fotoaparáty, které nezaznamenávají, neuchovávají ani neuchovávají obrazy, se zařazují jako televizní kamery do podpoložky 8525 80 19 90. Jsou konstruovány tak, aby vytvářely obrazy pro další přenos, kabelem nebo rádiem, do jiných přístrojů.

Ostatní digitální fotoaparáty

Jedná se o kamery, které zaznamenávají nebo ukládají snímky na paměťové kartě nebo modulu, disku, pásce nebo jiném paměťovém zařízení.

Digitální fotoaparáty pro statické snímky se schopností zachytit videosnímky se zařazují do kódu podpoložky 8525 80 91 nebo do kódu podpoložky 8525 80 99, pokud splňují tato kritéria:

 • při použití maximální úložné kapacity jsou schopny zaznamenat v kvalitě 800 x 600 pixelů 23 snímků za sekundu nebo vyšší, nejméně 30 minut v jedné sekvenci videozáznamu.
 • některé kamery mohou nepřetržitě zaznamenávat video po dobu delší než 30 minut, ale zachycené snímky jsou zaznamenávány v samostatných souborech, které trvají méně než 30 minut - pokud není kamera automaticky vypnuta po 30 minutách, zachycení snímků v samostatných souborech, které trvají méně než 30 minut, neovlivňuje délku nepřetržitého videozáznamu kamery.

Videokamery - digitální videokamery - se zařazují do podpoložky 8525 80 99 00, pokud soubory mohou být přeneseny do přístroje ze zařízení pro automatizované zpracování dat nebo z jiného vnějšího zařízení prostřednictvím rozhraní USB nebo DV-in.

Upozorňujeme, že pokud jsou internetové kamery, digitální fotoaparáty a digitální videokamery samostatnými jednotkami, nejsou nikdy zařazeny do čísla 8471.

Existuje několik prováděcích nařízení Komise týkajících se kamer

SDEU rovněž vydal rozsudek ve věci C-178/14 Vario Tek GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf, týkající se klasifikace videokamer bez funkce transfomu.

Řečníci

Řečníky mohou být pasivní nebo aktivní jednotky. Aktivní jednotky zahrnují zesilovač v krytu nebo skříni. Kód podpoložky, do které jsou reproduktory zařazeny, závisí na počtu „řidičských jednotek“ - skutečných reproduktorových kuželů nebo pásek - v každé skříni.

Reproduktory s jednou hnací jednotkou v každé skříni se zařazují do podpoložky 8518 21 00 00.

Reproduktory s více než jednou hnací jednotkou v každé skříni se zařazují do podpoložky 8518 22 00 90.

Upozorňujeme, že jsou-li reproduktory - a mikrofony - samostatnými jednotkami, nejsou nikdy zařazeny do čísla 8471.

MP3 přehrávače

Přehrávače MP3 se klasifikují jako přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku. Kód podpoložky, do kterého jsou zařazeny, závisí na tom, zda mají zabudované rádiové nebo video zařízení, či nikoli.

Přehrávače MP3 bez rádia se zařazují do podpoložky 8519 81 95 90. Ty, které jsou vybaveny vestavěným rádiem, se zařazují do podpoložky 8527 13 99 00. Mohou-li nahrávat nebo přehrávat video, zařazují se do podpoložky 8521 90 00 90 bez ohledu na to, zda mají rádio či nikoli.

Grafické karty

Mohou se jednat o základní 2D grafické adaptéry, 2D/3D karty nebo 3D grafické urychlovače, které fungují prostřednictvím již existující grafické karty nebo pomocí grabbingu nebo editační karty. Zařazují se do podpoložky 8471 80 00 00.

Zvukové karty

Zvukové karty samotné se zařazují do podpoložky 8471 80 00 00.

Televizní tunerové karty

Sestavy karet televizních tunerů PCI se zařazují do podpoložky 8528 71 11 00. Výrobky obsažené v pouzdře se považují za výrobky, které ztratily svůj charakter jako elektronické sestavy, a zařazují se do podpoložky 8528 71 19 00.

Ostatní samostatné výpočetní jednotky

Různé další počítačové jednotky se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému.

Základní jednotky

Základní jednotky nebo „systémové schránky“ by měly obsahovat alespoň centrální procesorovou jednotku (CPU) a hlavní paměť. Zařazují se do podpoložky 8471 50 00 00.

Vnější pohony

Centrálními paměťovými jednotkami, jako je Redundant Array of Independent Disks (RAID) systémy pro sítě, mohou být magnetické disky, pásky nebo optické disky. „Zařazuje se do podpoložky 8471 70 20 00.

Razicí řídicí jednotky bez pohonu se zařazují do podpoložky 8471 70 98 00.

Vnější pohony pro použití s jedním počítačem se klasifikují podle typu pohonu takto:

 • optické disky, jako jsou disky CD, DVD a MO (magneto-optické) se zařazují do podpoložky 8471 70 30 00 bez ohledu na to, zda jsou určeny pouze pro čtení, nebo pro čtení a psaní (CD disky mohou získávat signály z CD-ROM, audio CD a foto CD a zahrnují jack pro sluchátka, řízení objemu nebo tlačítko start/stop)
 • pevné disky, včetně odnímatelných disků a mikrodisků, se zařazují do podpoložky 8471 70 50 00.
 • floppy, včetně superfloppy, se zařazují do podpoložky 8471 70 70 00
 • páskové disky se zařazují do podpoložky 8471 70 80 00
 • pera - přenosná paměťová zařízení USB - se zařazují do podpoložky 8523 5110 00

Duplikátory CD a DVD

Samostatné stroje pro hromadné kopírování CD nebo DVD se zařazují do podpoložky 8521 90 00 90.

Čtečky karet

Následující typy čteček karet se zařazují do podpoložky 8471 90 00 00

 • čtecí zařízení pro magnetické karty
 • čtečky čipových karet (čipová karta je karta, která do ní zabudována jeden nebo více elektronických integrovaných obvodů - mikroprocesoru, paměti s přímým přístupem (RAM) nebo permanentní paměti (ROM) - ve formě „čipů“, které mohou obsahovat kontakty, magnetický proužek nebo zabudovanou anténu, ale nezahrnují žádné jiné aktivní nebo pasivní prvky obvodu)
 • čtečky paměťových karet - včetně kompaktního Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediální karty (MMC), paměťové karty, XD Pikture Card a PC Card

Moduly globálního polohového systému (GPS)

Tyto jednotky poskytují funkci určování polohy zařízením, jako jsou osobní digitální asistenti (PDA) a notebooky prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení. „Zařazuje se do podpoložky 8526 91 20 20, jsou-li ve formě soupravy, nebo do podpoložky 8526 91 20 90.

Externí uzly USB

Ty se zařazují do kódu podpoložky 8517 62 00.

Čepy

Dongle jsou zařízení rozhraní USB, která poskytují prostředek komunikace (Bluetooth nebo WI-FI) s počítačem. Hřbety se zařazují do podpoložky 8517 62 00 00.

Hardwarová šifrovací zařízení připojená k počítači prostřednictvím rozhraní USB pro deaktivaci do softwaru nebo za účelem ochrany dat v počítači se zařazují do podpoložky 8471 80 00 00.

Šifrovací zabezpečovací zařízení

Jedná se o generátory přístupových kódů, které uživatelům umožňují přihlásit se do sítě na dálku. Nemohou být připojeny přímo k počítači. Šifrovací bezpečnostní zařízení jsou zařazena do podpoložky 8543 70 90 99.

Vnitřní modernizace a části

Mnoho částí, součástí a příslušenství počítačů je zařazeno do čísla 8473. Některé položky se však považují za úplné jednotky, nikoli za části a součásti, a zařazují se do jiných čísel.

Části

Následující položky se zařazují jako části a součásti, a nikoli jako úplné jednotky do čísla 8473.

Centrální procesorové jednotky (CPU) jsou tvořeny dvěma nebo více elektronickými integrovanými obvody. Mohou být zabaleny s určitými dalšími součástmi, obvykle s chladičem a někdy s chladicím ventilátorem. Mezi některé příklady patří zpracovatelé. Zařazují se do podpoložky 8473 30 20 00.

Filtry CPU samotné se zařazují do podpoložky 8473 30 80 00.

Základní desky, které nejsou zcela osazeny CPU a pamětí s přímým přístupem (RAM), se považují za elektronické součástky a zařazují se do podpoložky 8473 30 20 00.

Pouzdra počítače — též s napájecím zdrojem - se zařazují do podpoložky 8473 30 80 00.

Barebonové jednotky se obvykle skládají z počítače, základní desky a napájecího zdroje. Zařazují se do podpoložky 8473 30 80 00.

Paměťové moduly konstruované pouze nebo hlavně pro počítače a počítačové jednotky, které jsou zařazeny do čísla 8471, se zařazují do čísla 8473. Paměťové moduly určené pouze nebo hlavně pro použití s přístroji, které jsou zařazeny pod jiné číslo, se zařazují jako součást přístroje. Paměťové moduly konstruované pro použití s rozsahem přístrojů se zařazují do čísla 8548.

Standardní dynamická paměť s přímým přístupem (DRAM) a moduly technologie polovodičů z oxidu kovu (MOS), jako je jeden paměťový modul v potrubí (SIMM) a paměťový modul s dvojím in-line (DIMM), se zařazují do podpoložky 8473 30 20 00.

Ostatní standardní paměťové moduly, včetně nevolatilních typů, jako jsou moduly statické paměti s přímým přístupem (SRAM), se zařazují do podpoložky 8473 30 20 00.

Kompletní jednotky

Následující položky se zařazují jako úplné jednotky, a nikoli jako části a součásti pod různými kódy čísel.

Napájecí zdroje (PSU), které jsou speciálně vyrobeny a vhodné pro použití s počítačovými jednotkami, jako jsou základní systémy nebo tiskárny, se zařazují do podpoložky 8504 40 30 90.

Kombinované ventilátory a topné jednotky CPU pro osobní počítače se zařazují do podpoložky 8414 59 20 90.

Základní desky, které jsou úplné s CPU a RAM, se považují za úplnou počítačovou základní jednotku a zařazují se do podpoložky 8471 50 00 90.

Vnitřní pohony se klasifikují podle typu pohonu takto:

 • optické disky, jako jsou CD, DVD a MO, se zařazují do podpoložky 8471 70 30 00 bez ohledu na to, zda jsou určeny pouze pro čtení nebo pro čtení a psaní.
 • pevné disky, včetně odnímatelných disků, se zařazují do podpoložky 8471 70 50 00
 • čtečky karet pro polovodičová média se zařazují do podpoložky 8471 70 98 00
 • floppy, včetně superfloppy, se zařazují do podpoložky 8471 70 70 00
 • páskové disky se zařazují do podpoložky 8471 70 80 00

Jiné expanzní karty se rovněž klasifikují jako kompletní jednotky, nikoli jako součástky. Následující expanzní karty se zařazují do podpoložky 8471 80 00 00

 • vstupní/výstupní karty (I/O)
 • sériové a paralelní přístavní karty
 • USB karty a adaptéry
 • SCSI (rozhraní malého počítačového systému) a karty řídícího zařízení IDE (integrovaná řídicí elektronika)

Do této podpoložky patří rovněž různé další typy počítačových expanzních karet.

Paměťové moduly konstruované pro použití s přístroji, kromě počítačů a počítačových jednotek zařazených do čísla 8471, se zařazují do podpoložky 8548 90.

Stroje se specifickou funkcí, které nejsou počítačem

„Počítačová součást“ je nedílnou součástí počítače. Různé součásti počítače se klasifikují jako samostatné jednotky, pokud netvoří součást kompletního počítačového systému.

„Počítačový doplněk“ dává počítač další funkci, ale není nedílnou součástí. Jedná se o vyměnitelnou součást nebo zařízení určené k přizpůsobení stroje

 • provádí konkrétní operaci
 • poskytovat konkrétní službu
 • zvětšit rozsah svých operací

Části a součásti počítačů

Poznámka 2 ke třídě XVI stanoví právní základ pro klasifikaci (počítačových) částí.

Mnoho součástí počítače je zařazeno do čísla 8473.

Část, která je nedílnou součástí počítače, ale spadá konkrétně pod číslo kapitoly 84 nebo kapitoly 85, se zařazuje do tohoto čísla. Například vzhledem k tomu, že koaxiální kabel je výslovně zahrnut do čísla 8544, je zařazen do tohoto čísla, a nikoli jako součást počítače do čísla 8473. Existují však určité položky, na které se toto pravidlo nevztahuje, protože se jedná o názvy částí a součástí. Jsou uvedeny v poznámce 2a ke třídě XVI a

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Některé části a součásti jsou vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s konkrétním druhem stroje - nebo s několika stroji zařazenými do stejného čísla –, ale nejsou výslovně zahrnuty v číslech kapitol 84 nebo 85. Zařazují se buď do jednoho z výše uvedených čísel, nebo do stejného čísla jako stroj nebo stroje, pro které jsou vhodné.

Části a součásti, které jsou rovněž vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zbožím zařazeným do čísla 8517 a do čísel 8525 až 8528, se vždy zařazují do čísla 8517. Toto pravidlo je stanoveno v poznámce 2b ke třídě XVI.

Všechny ostatní části a součásti vhodné pro použití s několika stroji zařazenými do různých čísel se zařazují podle potřeby do jednoho z těchto čísel:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Není-li vhodný žádný z výše uvedených kódů čísel, zařazují se do čísel 8487 nebo 8548. Toto pravidlo je stanoveno v poznámce 2c ke třídě XVI.

Počítačová příslušenství

Mnoho počítačových doplňků je zařazeno do čísla 8473, které se konkrétně zabývá částmi, součástmi a příslušenstvím strojů, které zahrnují počítače. Pouze několik čísel kapitol 84 a 85 zahrnuje počítačové doplňky. Je-li zboží nebo předměty, pro které je příslušenství určeno, zařazeny do čísla, které nezahrnuje příslušenství, pak se příslušenství samo o sobě zařadí jinde v sazebníku podle své funkce nebo materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Programové vybavení

Klasifikace programového vybavení závisí na médiích, na nichž byl zaznamenán, a na povaze programového vybavení. Sdělovací prostředky zahrnují:

 • CD, DVD, Laserdisc, Minidisc a jiné laserové čtecí disky. Přestože existují rozdíly ve výrobě a nahrávání - nebo psaní - procesy, jsou všechny navrženy tak, aby byly čteny určitým druhem laserového systému, jakmile budou zaznamenány.
 • diskety
 • magnetické pásky
 • magnetické proužky
 • paměťové karty
 • náboje pro videoherní konzole

Pro účely sazebního zařazení zahrnují kategorie softwaru:

 • programy a údaje
 • zvukové nahrávky
 • počítačové hry
 • filmy, obrázky a obrazové soubory
 • hry pro videoherní konzole

Programy a údaje

Patří mezi ně programy pro zpracování textu, tabulkové pořady, programy na vydávání stolních počítačů, malířské programy nebo programy kreslení, plánovače cest, encyklopedie, podnikové nebo telefonní seznamy, katalogy, přístroje, diskety systémů a záložní disky. Programy a data se klasifikují podle nosičů, na nichž jsou nahrávány. Pokud jsou zaznamenány na

 • CD, Laserdisc, Minidisc nebo jiné laserové čtecí disky, poté jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 20 00
 • DVD, poté jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 10 00
 • magnetické pásky a diskety, poté jsou zařazeny do podpoložky 8523 29 19 00

Zvukové nahrávky

Patří mezi ně hudební disky, jazykové kurzy, nahrávky divokých zvířat, zvukové kouty nadšenců, mluvené knihy atd. Zvukové nahrávky se klasifikují podle nosičů nahraných. Pokud jsou zaznamenány na

 • Minidiskové poté "zařazují do podpoložky 8523 29 19 00
 • jakýkoli jiný laserový čtecí disk - např. CD, SACD nebo DVD - poté se zařazuje do podpoložek 8523 49 10 nebo 8523 49 20 00

Počítačové hry

Patří mezi ně letové simulátory, "shoot "em ups", sportovní hry, závodní hry v automobilech, strategické hry atd. pro použití pouze na zařízení pro automatizované zpracování dat (počítač). Počítačové hry jsou klasifikovány podle nosičů nahraných. Pokud jsou zaznamenány na

 • CD, Laserdisc, Minidisc nebo jiný laserový čtecí disk, poté jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 20 00
 • pak se zařazují do podpoložky 8523 29 19 00

Filmy, obrázky a obrazové soubory

Patří mezi ně filmy, videa, fotoCD, sbírky klipů, shromažďované fotografie a karaokeové disky. Filmy, obrázky a obrazové soubory se klasifikují podle nosičů nahraných. Pokud jsou zaznamenány na

 • DVD pak jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 10 00
 • jakýkoli jiný laserový čtecí disk, poté se zařazuje do podpoložky 8523 49 20 00
 • pak se zařazují do podpoložky 8523 29 19 00

Hry pro videoherní konzole

Ty se klasifikují podle médií, na nichž jsou nahrávány. Pokud jsou zaznamenány na

 • DVD, poté jsou zařazeny do podpoložky 8523 49 10 00
 • jakýkoli jiný laserový čtecí disk, poté se zařazuje do podpoložky 8523 49 20 00
 • náboje, poté jsou zařazeny společně s herními konzoly do kapitoly 95 do podpoložky 9504 50 00

Software na paměťových kartách a magnetických proužkových kartách

Software, který je nahráván na paměťovou kartu - například kompaktní Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediální karta (MMC), paměťová karta, XD Picture Card, PC Card nebo PCMCIA Card - se zařazuje do podpoložky 8523 52 00 00.

Software, který je nahraný na magnetickou páskovou kartu, se zařazuje do podpoložky 8523 21 00 00.

Prázdná média

Prázdná média zahrnují

 • CD, DVD, Minidisc a jiné laserové čtecí disky
 • paměťové karty flash
 • magnetické pásky a disky
 • odnímatelné pevné disky
 • mikropohonné jednotky
 • diskety, pouze disketové cookie a superfloppy disků

CD, DVD, Minidisc a jiné laserové čtecí disky

Blanky (nenahrazené disky) se zařazují do podpoložky 8523 41. V závislosti na objemu disků se zařazují do podpoložek 8523 41 10, 8543 41 30 nebo 8523 41 90.Blank Minidiscs. Pro záznam a vymazání používají magnetickou optickou technologii. Mají magnetickou vrstvu a jsou pevnými magnetickými disky. Slepé uličky se zařazují do podpoložky 8523 29 15 00.

 • ostatní slepé uzly magnetooptických disků - ty se zařazují do podpoložky 8523 29 15 00.
 • Disky DVD-R - technologie těchto disků se považuje za podobnou disku CD-R v tom, že používají laserovou technologii jak pro čtení, tak pro psaní - disky DVD-R jsou zařazeny do podpoložky 8523 41.

DVD+RW disky. Používají technologii výměny fáze pro záznam a vymazání a zařazují se do podpoložky 8523 41.

Paměťové karty flash

Tyto karty obsahují dva nebo více integrovaných elektronických obvodů flash memory namontovaných na podložce. Existují různé typy flash paměťových karet, jako je kompaktní flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimediální karta (MMC), paměťová karta, XD Pikture Card, PC Card a PCMCIA Card. Paměťové karty flash (bleskové paměťové karty) se zařazují do kódu podpoložky 8523 51 10 00, pokud nejsou zaznamenány. Zaznamenaná aktiva se zařazují do podpoložky 8523 51 90.

Magnetické pásky a disky

Patří mezi ně kompaktní kazety, VHS a miniDV a zařazují se do podpoložky 8523 29 15 00.

Odnímatelné pevné disky - pouze disk, nikoli kompletní pohon

Tento typ disku je obvykle dodáván s některými softwarovými službami předem nabíjenými, takže je zařazen jako zaznamenaný software do podpoložky 8523 80 10 00.

Mikropohonné jednotky

Jedná se o miniaturní pevné disky pro použití na PC kartě nebo podobném otvoru. Zařazují se do podpoložky 8471 70 50 00.

Diskety

Patří sem standardní diskety, pouze disketové cookie a superfloppy disketové disky - například typ LS120. Všechny jsou zařazeny do podpoložky 8523 29 15 00.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy