Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo je tým obchodního oddělení Evropské komise pod vedením vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod. Jednotné kontaktní místo je prvním kontaktním místem pro všechny zúčastněné strany v EU, které čelí potenciálním překážkám obchodu ve třetích zemích nebo které zjistí nesoulad s pravidly udržitelnosti týkajícími se obchodu a udržitelného rozvoje nebo všeobecného systému preferencí.

Jednotné kontaktní místo vytvořilo dva formuláře pro podávání stížností, jeden týkající se přístupu na trh/překážky obchodu a druhý týkající se otázek udržitelnosti, jakož i podrobné pokyny k jejich vyplnění. Pokud jde o záležitosti týkající se protinátlakového nástroje a předložte příslušné informace, navštivte jednotné kontaktní místo proti nátlaku.

Chcete podat stížnost k jednotnému kontaktnímu místu? Kontaktujte nás!

Jednotné kontaktní místo vám může pomoci při přípravě stížnosti – na jednotné kontaktní místo se můžete obrátit přímo na adrese trade-single-entry-point@ec.europa.eu. V rámci postupu před oznámením vám může jednotné kontaktní místo pomoci rozhodnout, zda stížnost podat, a v případě potřeby vás postupem pro podání stížnosti poradit.

Jak jednotné kontaktní místo postupuje v návaznosti na stížnosti?

Jakmile jednotné kontaktní místo obdrží prostřednictvím kontaktních formulářů, zajistí zjednodušený postup pro posouzení vaší stížnosti. To zahrnuje posouzení Vaší záležitosti příslušnými odborníky z GŘ TRADE v koordinaci s dalšími útvary Evropské komise a případně delegacemi EU. Po dokončení posouzení vás jednotné kontaktní místo kontaktuje přímo, abyste vysvětlili výsledek a možná následná opatření.

Kontaktujte nás

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy