Jednotné kontaktní místo

Jednotné kontaktní místo je tým v rámci obchodního oddělení Evropské komise pod vedením vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod. Jednotné kontaktní místo je prvním kontaktním místem pro všechny zúčastněné strany v EU, které čelí potenciálním překážkám obchodu ve třetích zemích nebo které zjistí nedodržování pravidel udržitelnosti týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje nebo všeobecného systému preferencí našich obchodních partnerů.

Jednotné kontaktní místo vytvořilo dva formuláře pro podávání stížností, jeden týkající se přístupu na trh/obchodních překážek a druhý týkající se otázek udržitelnosti – a také pokyny pro jejich vyplnění.

Chcete podat stížnost prostřednictvím jednotného kontaktního místa? Kontaktujte nás!

Jednotné kontaktní místo vám může pomoci při přípravě stížnosti – můžete se obrátit přímo na jednotné kontaktní místo na adrese trade-single-entry-point@ec.europa.eu. V rámci postupu před oznámením vám jednotné kontaktní místo může pomoci rozhodnout, zda stížnost podat, a v případě potřeby vám poradit postupem pro podávání stížností.

Jak jednotné kontaktní místo reaguje na stížnosti?

Po obdržení prostřednictvím kontaktních formulářů zajistí jednotné kontaktní místo zjednodušený postup pro posouzení vaší stížnosti. To zahrnuje posouzení Vaší otázky příslušnými odborníky v GŘ TRADE, případně v koordinaci s dalšími útvary Evropské komise a delegacemi EU. Po dokončení posouzení vás jednotné kontaktní místo přímo kontaktuje, abyste vysvětlili výsledek a možná následná opatření.

Kontaktujte nás

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy