Kumulace

Aby bylo možné zjistit, zda byl produkt v partnerské zemi dostatečně transformován, je důležité vědět, kdy lze materiály a vstupy považovat za pocházející z EU nebo z obchodní partnerské země. Mezi preferenční pravidla původu EU patří pojem kumulace, který Vám za určitých okolností umožňuje považovat za dovozce nebo vývozce nepůvodní materiály dovezené ze třetích zemí nebo zpracování provedené v jiné než partnerské zemi, které pochází z EU nebo z partnerské země. V preferenčních režimech EU jsou používány tři typy kumulace. Tyto tři typy se liší, pokud jde o počet zemí zapojených do operace a jaké druhy materiálů – původní i nepůvodní – mohou být kumulovány.

Dvoustranná kumulace

Dvoustranná kumulace se vztahuje na dvě strany: EU a její partnerská země. Umožňuje použít materiály pocházející z EU jako materiály pocházející z vaší partnerské země a naopak? Tato kumulace se vztahuje na všechny preferenční režimy EU.

Dvoustranná kumulace se vztahuje na tři hlavní pravidla popsaná v oddíle dostatečně transformované části zboží takto:

  • pokud je použito pravidlo o přidané hodnotě, dvoustranná kumulace umožňuje nezahrnout hodnotu materiálů pocházejících z EU do maximálního procentního limitu nepůvodních materiálů.
  • pokud je použita změna pravidel pro sazební zařazení, nemusíte ověřovat, zda došlo ke změně sazebního zařazení materiálů pocházejících z EU, které výrobce používá ve vaší partnerské zemi.
  • používá-li se výroba z některého pravidla pro určité výrobky, není třeba ověřovat, zda materiály pocházející z EU odkazují na pozdější stav výroby.

B) diagonální kumulace

Diagonální kumulace je stejná jako dvoustranná kumulace, ale je používána v dohodách s více než dvěma zeměmi. Umožňuje vám použít materiály pocházející z dané země ( jak je uvedeno v příslušném ustanovení o kumulaci), které se liší od vaší partnerské země, z níž chcete dovážet materiály pocházející z vaší partnerské země. Diagonální kumulaci lze použít pouze na produkty, které pocházejí z vymezené země, tj. z jiných zemí, které jsou členy dohody, a které jsou dále zpracovávány ve vaší partnerské zemi.

Diagonální kumulace se vztahuje na tři hlavní pravidla popsaná v oddíle dostatečně transformované části zboží takto:

  • pokud je použito pravidlo o přidané hodnotě, umožňuje-li diagonální kumulace nepřihlédnout k hodnotě materiálů pocházejících z definované země do maximálního procentního limitu nepůvodních materiálů
  • pokud je použita změna pravidel pro sazební zařazení, nemusíte ověřovat, zda došlo ke změně sazebního zařazení materiálů pocházejících z dané země při dovozu produktu z partnerské země.
  • používá-li se výroba z některého pravidla pro určité výrobky, není třeba ověřovat, zda materiály pocházející z dané země odkazují na pozdější stav výroby (tj. tkaniny).

C) Úplná kumulace

Úplná kumulace se nezabývá pouze materiály pocházejícími z EU nebo vymezené země (jak je uvedeno v příslušném ustanovení o kumulaci), ale rovněž umožňuje, aby vstupy, které jsou v EU nebo kterékoli z definovaných zemí nepůvodní, byly započítány jako původní obsah.

V rozporu s dvoustrannou nebo diagonální kumulací Vám plná kumulace dovoluje vzít v úvahu materiály pro kumulaci, které nepocházejí z EU nebo z partnerské země. Tyto nepůvodní materiály mohly být dovezeny producentem ve vaší partnerské zemi a použity ve výrobním procesu. V rámci plné kumulace lze tyto nepůvodní vstupy rovněž použít pro účely kumulace a započítat je jako pocházející z vaší partnerské země.

Plná kumulace se vztahuje na tři hlavní pravidla popsaná v oddíle dostatečně transformované části zboží takto:

  • pokud je použito pravidlo o přidané hodnotě, plná kumulace Vám dovoluje nebrat v úvahu hodnotu materiálů dovezených partnerskou zemí v maximální výši.
  • pokud je použita změna pravidla pro sazební zařazení, nemusíte ověřovat, zda došlo ke změně sazebního zařazení materiálů dovezených partnerskou zemí.
  • používá-li se výroba z určitých výrobků, nemusíte ověřovat, zda materiály, které jste dováželi z vaší partnerské země, odkazují na pozdější stav výroby (tj. tkaniny).

Pamatujte, že pokud je zpracování prováděné ve vaší partnerské zemi pouze jednou z operací prováděných na seznamu minimálních operací (odkaz na oddíl o minimálních operacích), nelze kumulaci použít.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy