Investice

EU je hlavním světovým zdrojem přímých zahraničních investic a jejich hlavním cílem. Přímé zahraniční investice do zahraničí hrají zásadní úlohu při vytváření udržitelného hospodářského růstu, obchodních příležitostí, zaměstnanosti, technologického rozvoje a inovací. Přilákání vyšších toků přímých zahraničních investic má rovněž klíčový význam pro splnění cílů udržitelného rozvoje, zejména v rozvojových zemích. Podpora udržitelných investic do Afriky je navíc jedním z opatření navržených ve sdělení EU Směrem ke komplexní strategii s Afrikou.

EU má jeden z nejotevřenějších a nejtransparentnějších režimů přímých zahraničních investic na světě. Přímé zahraniční investice držené investory ze třetích zemí v EU činí přibližně 6 295 miliard EUR. Podniky nebo jednotlivci investují v jiné zemi do umístění své výroby do nákladově efektivních nebo vysoce kvalifikovaných míst, do získávání součástí nebo surovin nebo do přiblížení se svým zákazníkům. V případě EU to znamená přístup k vysoce integrovanému jednotnému trhu, který tvoří 500 milionů spotřebitelů.

EU zachovává vysoké standardy ochrany investic na svém území a na oplátku usiluje o podobné atraktivní investiční prostředí pro investice EU a investory v zahraničí.

Investice v EU

Chcete-li investovat v EU, naleznete zde příslušné odkazy na internetové stránky agentur členských států EU na podporu investic, které poskytují informace o investičních příležitostech, krocích, které je třeba podniknout, a příslušných pravidlech.

Investice v zahraničí

Objem PZI držený ve zbytku světa investory, kteří jsou rezidenty v EU, činil na konci roku 2017 7,412 miliardy EUR. Investiční politika EU je prováděna prostřednictvím jednání (např. Austrálie, Čína, Indonésie a Japonsko) a prováděním dvoustranných dohod nebo prostřednictvím spolupráce na mezinárodních fórech (např. OECD, UNCTAD, Smlouva o energetické chartě a WTO). Ve své investiční politice usiluje EU o:

  • zajištění rovných podmínek, aby investoři z EU měli přístup na zahraniční trhy, nebyli diskriminováni nebo znevýhodněni
  • usnadnění investic, aby investoři z EU mohli mít prospěch z předvídatelnějšího a transparentnějšího podnikatelského prostředí
  • podpora investic, které podporují udržitelný rozvoj, dodržování lidských práv a vysoké pracovní a environmentální normy
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy