Klasifikace produktu

Každý produkt vyvážený z EU nebo dovážený do EU je zařazen pod celní kód. Klasifikace vám pomůže pochopit, jaké podmínky a sazby se na váš konkrétní výrobek vztahují. Kód celního sazebníku, rovněžnazývaný kód výrobku, poskytuje informace o

  • celní sazby a jiné dávky, které se na výrobek vztahují
  • veškerá použitelná ochranná opatření (např. antidumpingová opatření)
  • dovozní a vývozní formality a jiné nesazební požadavky (veterinární osvědčení, kontroly jakosti, označení CE atd.)

Globální klasifikační systém se nazývá harmonizovaný systém (HS). Jedná se o dohodu vypracovanou Světovou celní organizací (WCO), která zahrnuje přibližně 5 000 komoditních skupin. Je organizován v hierarchické struktuře podle

  • oddíl
  • kapitola (2 číslice)
  • položky (4 číslice)
  • podkapitoly (6 číslic)

Je podpořena pravidly pro výklad a vysvětlujícími poznámkami.Světová celní organizace (WCO) poskytuje seznam zemí uplatňujících harmonizovaný systém.

Kombinovaná nomenklatura Evropské unie (EU) je osmimístným kódovacím systémem EU, který zahrnuje kódy HS s dalšími členěními EU a právní poznámky vytvořené speciálně pro řešení potřeb EU.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy