Produktklassificering

Varje produkt som exporteras från eller importeras till EU klassificeras enligt ett KN-nummer. Klassificeringen hjälper dig att förstå vilka villkor och taxor som gäller för din specifika produkt. Tulltaxenumret,även kallat produktkod, ger information om

  • de tullsatser och andra avgifter som gäller för produkten.
  • eventuella skyddsåtgärder (t.ex. antidumpning)
  • import- och exportformaliteter och andra icke-tariffära krav (hälsointyg, kvalitetskontroll, CE-märkning osv.)

Det globala klassificeringssystemet kallas Harmoniserade systemet (HS). Det är ett arrangemang som utvecklats av Världstullorganisationen (WCO) och som omfattar omkring 5,000 varugrupper. Den är organiserad i en hierarkisk struktur genom att

  • sektion
  • kapitel (2 siffror)
  • rubriker (4 siffror)
  • underrubriker (6 siffror)

Den stöds av tolkningsregler och förklarande anmärkningar.Världstullorganisationen (WCO) tillhandahåller en förteckning över länder som tillämpar Harmoniserade systemet.

Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EU) är EU:s åttasiffriga kodsystem, som omfattar HS-numren med ytterligare underuppdelningar och rättsliga anmärkningar som särskilt skapats för att tillgodose EU:s behov.

Dela sidan:

Genvägar