Kombinerade nomenklaturen

Kombinerade nomenklaturen (KN) är EU:s åttasiffriga kodningssystem, som omfattar numren i Harmoniserade systemet (HS) med ytterligare underavdelningar på EU-nivå. Det tjänar EU:s gemensamma tulltaxa och tillhandahåller statistik för handel inom EU och mellan EU och resten av världen.

Hur fungerar det?

Varje underavdelning i nomenklaturen betecknas som ett ”KN-nummer”. Det har ett 8-siffrigt kodnummer följt av en beskrivning och en tullsats. Beroende på fallet kan det innehålla en extra enhet.

KN-undernummer, som anges i deklarationer för import och export, avgör

  • vilken tullsats som är tillämplig på en viss vara
  • hur varorna behandlas i statistiken och förordningarna

Vad finns i kontoplanen?

  • inledande bestämmelser (allmänna regler för klassificering, bestämmelser om tullar eller nomenklaturer etc.)
  • beskrivning av varorna
  • kompletterande anmärkningar till avsnitt/kapitel och fotnoter som rör underuppdelningar i KN
  • konventionella tullsatser – EU:s tullåtaganden i WTO och vissa autonoma EU-tullar
  • kompletterande enheter
  • en uppsättning bilagor med taxor (jordbruk, kemi etc.) och ett särskilt kodningssystem (kapitlen 98 och 99).

Hitta den i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. Nomenklaturen uppdateras varje år och offentliggörs i EU:s officiella tidning.

För att hjälpa dig ska du använda de förklarande anmärkningarna till den kombinerade nomenklaturen som innehåller detaljerade förklaringar för varje produktkategori. Tänk på att de förklarande anmärkningarna inte är rättsligt bindande.

Exempel på produktklassificering

HS-nummer

2 siffror

18 Kakao och kakaoberedningar

HS-nummer

4 siffror

1806 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

HS-undernummer

6 siffror

1806 10 Kakaopulver med tillsats av socker eller sötningsmedel

Undernummer i Kombinerade nomenklaturen

8 siffror

1806 10 15 Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 % viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

Dela sidan:

Genvägar