Kombinerade nomenklaturen

Kombinerade nomenklaturen (KN) är EU:s åttasiffriga kodsystem, som består av numren i Harmoniserade systemet (HS) med ytterligare EU-underavdelningar. Den tjänar EU:s gemensamma tulltaxa och tillhandahåller statistik för handeln inom EU och mellan EU och resten av världen.

Hur fungerar det?

Varje underavdelning i nomenklaturen kallas ”KN-nummer”. Det har ett 8-siffrigt kodnummer följt av en beskrivning och en tullsats. Beroende på omständigheterna kan den innehålla en extra mängdenhet.

KN-undernummer, som anges i deklarationer för import och export, avgör

  • vilken tullsats som ska tillämpas på en viss vara
  • hur varorna behandlas i statistik och förordningar

Vad står det i nomenklaturen?

  • inledande bestämmelser (allmänna regler för klassificering, regler om tullar eller nomenklaturer osv.)
  • varubeskrivningar
  • kompletterande anmärkningar till avdelningar/kapitel och fotnoter avseende underuppdelningar i KN
  • konventionella tullsatser – EU:s tullåtaganden i WTO och vissa autonoma EU-tullar
  • extra mängdenheter
  • en uppsättning tullrelaterade bilagor (jordbruk, kemi osv.) och ett särskilt kodningssystem (kapitlen 98 och 99)

Det finns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87. Nomenklaturen uppdateras årligen och offentliggörs i EU:s officiella tidning.

Använd de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen som innehåller detaljerade förklaringar för varje produktkategori. KOM ihåg att de förklarande anmärkningarna inte är rättsligt bindande.

Exempel på produktklassificering

HS-kapitel

2 siffror

18 kakao- och kakaoberedningar

HS-nummer

4 siffror

1806 choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

HS-undernummer

6 siffror

1806 10 kakaopulver med tillsats av socker ellersötningsmedel

Undernummer i KN

8 siffror

1806 10 15 inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 % sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

Dela sidan:

Genvägar