Kombinált Nómenklatúra

A Kombinált Nómenklatúra (KN) az EU nyolc számjegyű kódrendszere, amely a Harmonizált Rendszer (HR) kódjait és további uniós albontásokat tartalmazza. Az EU közös vámtarifáját szolgálja, és statisztikai adatokat szolgáltat az EU-n belüli, valamint az EU és a világ többi része közötti kereskedelemre vonatkozóan.

Hogyan működik?

A nómenklatúra minden albontását „KN-kódnak” nevezik. 8 számjegyű kódszámmal rendelkezik, amelyet leírás és vámtétel követ. Az esettől függően kiegészítő mértékegységet is tartalmazhat.

A behozatali és kiviteli nyilatkozatokban szereplő KN-alszámok határozzák meg

  • milyen vámtétel alkalmazandó egy adott árura?
  • hogyan kezelik az árukat a statisztikákban és a szabályozásokban?

Mi a nómenklatúra?

  • előzetes rendelkezések (a besorolás általános szabályai, a vámokra vagy nómenklatúrákra vonatkozó szabályok stb.)
  • árumegnevezések
  • a KN-albontásokra vonatkozó kiegészítő áruosztályokhoz/fejezetekhez fűzött megjegyzések és lábjegyzetek
  • szerződéses vámtételek – az EU WTO-n belüli tarifális kötelezettségvállalásai és egyes autonóm uniós vámok
  • kiegészítő mértékegység
  • vámmal kapcsolatos mellékletek (mezőgazdaság, kémia stb.) és különleges kódrendszer (98. és 99. árucsoport)

A dokumentumot a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. A nómenklatúrát évente frissítik és közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Segítségül használja a Kombinált Nómenklatúra magyarázó megjegyzéseit, amelyek minden termékkategóriára vonatkozóan részletes magyarázattal szolgálnak. Ne feledje, hogy a magyarázó megjegyzések jogilag nem kötelező erejűek.

Példa a termékbesorolásra

HR-árucsoport

2 számjegy

18 Kakaó- és kakaókészítmények

HR vámtarifaszám

4 számjegy

1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

HR-alszám

6 számjegy

1806 10 Kakaópor, cukor vagy édesítőanyag hozzáadásával

KN-alszám

8 számjegy

1806 10 15 Szaharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások