Kombinált Nómenklatúra

A Kombinált Nómenklatúra (KN) az EU nyolc számjegyű kódrendszere, amely további uniós albontásokkal együtt tartalmazza a Harmonizált Rendszer (HR) kódjait. Az EU közös vámtarifáját szolgálja, és statisztikákat biztosít az EU-n belüli, valamint az EU és a világ többi része közötti kereskedelemre vonatkozóan.

Hogyan működik mindez?

A nómenklatúra minden egyes albontása „KN-kód” néven ismert. 8 számjegyű kódszámmal rendelkezik, amelyet egy leírás és egy vámtétel követ. Az esettől függően kiegészítő mértékegységet is tartalmazhat.

A behozatali és kiviteli nyilatkozatokban feltüntetett KN-alszámok meghatározása

  • milyen vámtétel vonatkozik egy adott árura?
  • hogyan kezelik az árukat a statisztikákban és a szabályozásokban?

Mi szerepel a nómenklatúrában?

  • bevezető rendelkezések (általános besorolási szabályok, vámokra vagy nómenklatúrákra vonatkozó szabályok stb.)
  • árumegnevezések
  • az áruosztályokra/árucsoportokra vonatkozó kiegészítő megjegyzések és lábjegyzetek a KN-albontásokhoz
  • szerződéses vámtételek – az EU WTO-n belüli tarifális kötelezettségvállalásai és néhány autonóm uniós vám
  • kiegészítő mértékegység
  • vámokkal kapcsolatos mellékletek (mezőgazdaság, kémia stb.) és különleges kódrendszer (98. és 99. fejezet)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található. A nómenklatúrát évente frissítik és közzéteszik az EU Hivatalos Lapjában.

Segítségképpen használja a Kombinált Nómenklatúra magyarázó megjegyzéseit, amelyek részletes magyarázattal szolgálnak az egyes termékkategóriákhoz. Tartsa szem előtt, hogy a magyarázó megjegyzések jogilag nem kötelező erejűek.

Példa a termékbesorolásra

HR-árucsoport

2 számjegy

Kakaó- és kakaókészítmények

HR vámtarifaszám

4 számjegy

Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

HR-alszám

6 számjegy

Kakaópor, cukor vagy édesítőanyag hozzáadásával

KN-alszám

8 számjegy

1806 10 15 Szaharóztartalom nélkül vagy 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalommal (beleértve a szacharózban kifejezett invertcukrot is) vagy szacharózban kifejezett izoglükóz-tartalommal

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások