Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodás

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás 2020. augusztus 1-jén lépett hatályba.

Az EU-Vietnám beruházásvédelmi megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam ahhoz hivatalos hozzájárulását adta.

A kereskedelmi megállapodás

 • megszünteti a vámokat, a bürokráciát és egyéb akadályokat, amelyekkel az európai cégek a Vietnamba irányuló export során szembesülnek
 • megkönnyíti az olyan kulcsfontosságú áruk kereskedelmét, mint az elektronika, az élelmiszer-ipari termékek és a gyógyszerek
 • megnyitja Vietnam piacát az uniós szolgáltatások exportja előtt, például a közlekedés és a távközlés terén.

A beruházási megállapodás hatálybalépését követően

 • a beruházási környezet további javítása
 • nagyobb biztonságot nyújt az európai és vietnami befektetőknek.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A kereskedelmi megállapodás a következők révén előnyös a vállalkozások számára:

 • az összes vám 99%-ának eltörlése és a fennmaradó 1% részleges eltörlése korlátozott nulla vámtételű kontingensek révén;
 • a szabályozási akadályok és az egymást átfedő bürokrácia csökkentése
 • a szellemitulajdon-jogok védelme, beleértve a különleges regionális élelmiszer- és italtermékek, például a Cognac, a Rioja borok vagy a Feta sajt számára megadott földrajzi árujelzőket is
 • a szolgáltatások és a közbeszerzési piacok megnyitása
 • az elfogadott szabályok betartatásának biztosítása.

Vietnam a megállapodás hatálybalépésének napján megszüntette az uniós árukra kivetett vámok 65%-át. 2030-ig fokozatosan megszünteti a fennmaradó részt.

Az EU 2027-ig fokozatosan megszünteti a Vietnamból származó behozatalra kivetett vámokat.

Ez az aszimmetrikus megközelítés figyelembe veszi azt a tényt, hogy Vietnam fejlődő ország.

A kereskedelmi megállapodás számos kulcsfontosságú uniós exporttermék esetében megszünteti a vámokat

 • a legtöbb gépnek és berendezésnek már nem kell 35%-os vietnami behozatali vámot fizetnie – a többi gép és berendezés 2025 augusztusáig már nem lesz így.
 • az 150 cm³-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárok esetében 2027 augusztusáig fokozatosan megszűnik a 75%-os vietnami behozatali vám
 • a legtöbb személygépkocsi esetében 2030 augusztusáig fokozatosan eltörlik a 78%-os vietnami behozatali vámokat
 • a gépjárműalkatrészekre vonatkozó vietnami importvámok 2027 augusztusáig akár 32%-ot is elérhetnek.
 • az uniós gyógyszerkészítmények mintegy felének már nem kell 8%-os vietnami importvámot fizetnie – a fennmaradó rész 2027 augusztusáig már nem lesz így, az uniós textilexportnak már nem kell 12%-os vietnami importvámot fizetnie.
 • az uniós vegyianyag-export közel 70%-ának már nem kell 5%-os vietnami importvámot fizetnie – a fennmaradó rész akár 25%-os vámmentességet is élvezhet három, öt vagy hét év elteltével.

A vámok eltörlése mellett Vietnam beleegyezett abba, hogy

 • eltörli az EU-ba irányuló exportjára kivetett meglévő kiviteli vámokat
 • nem növeli a fennmaradó néhány vámot.

Milyen előnyökkel jár a kereskedelmi megállapodás az EU gazdálkodó közösségei számára?

Az agrár-élelmiszeripari termékek európai termelői és exportőrei számára előnyös lesz a növekvő vietnami piac és a vámok fokozatos eltörlése.

 

Jelenlegi vietnami
behozatali vám

A behozatali vám
fokozatos megszüntetése:

Marhahús és bárány

20%

2023. augusztus

Fagyasztott sertéshús

15%

2027. augusztus

Sertéshús, vágási melléktermék, belsőség és sonka frissen

Legfeljebb 25%

2029. augusztus

Baromfi és belsőség

Legfeljebb 40%

2030. augusztus

Tejtermékek

Legfeljebb 15%

2025. augusztus

A legtöbb földrajzi jelzéssel ellátott sajt

Legfeljebb 15%

2023. augusztus

Borok és szeszes italok

50%, illetve 48%

2027. augusztus

Sör

35%

2030. augusztus

Élelmiszer-készítmények

Legfeljebb 40%

2027. augusztus

Pékség és cukrászsütemény

Legfeljebb 40%

2025. augusztus

Csokoládé

30%

2027. augusztus

Tészta tészta

20–38%

2027. augusztus

Bizonyos tészta hústöltettel

20–38%

2030. augusztus

Az agrár-élelmiszeripari termékek exportfeltételeinek részletes leírása ebben a kézikönyvben található. Kézikönyv a Vietnamba irányuló exportőrök számára.

A legérzékenyebb termékek esetében az EU csak korlátozott mértékben nyitja meg piacát a vietnami export előtt, hogy az ne érintse hátrányosan az uniós termelőket.

Az EU rögzített, korlátozott mennyiségű nulla vámtételű vámkontingenseket biztosít Vietnamnak, éves emelés nélkül

 • dextrin és más átalakított keményítő
 • tojás és tojássárgája
 • etanol
 • fokhagyma
 • maniókakeményítő
 • mannit
 • gomba
 • rizs
 • szorbit (szorbit)
 • cukor és magas cukortartalmú termékek
 • csemegekukorica.

A kereskedelmi megállapodás elismeri és oltalmazza az EU-ban vagy Vietnamban előállított borokra, szeszes italokra, mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó földrajzi jelzéseket.

Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések célja az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme. Ezek az intézkedések magukban foglalják a következőket:

 • az alacsony/mentes kártevő- vagy betegségmentes területek elismerése
 • az átláthatóság és az információcsere biztosítása
 • a kereskedelmi akadályok elkerülésére szolgáló mechanizmusok.

További részletek az alábbi szakaszban találhatók.

Mekkora a vietnami piac? Mennyi kereskedelmi tevékenységet folytat az EU Vietnammal?

Vietnam több mint 97 millió lakossal az EU egyik legfontosabb ázsiai exportpiaca.

Az EU számára Vietnam a világ 17. legnagyobb árukereskedelmi partnere, Délkelet-Ázsiában pedig a második legnagyobb.

Az EU számára Vietnam fontos nyersanyag- és egyéb inputforrás az áruk számára.

2019-ben Vietnam pozitív mérleget ért el az EU-val folytatott agrár-élelmiszeripari kereskedelemben

 • Az EU-ba irányuló vietnami export: 2,16 milliárd EUR
 • Az EU Vietnamba irányuló exportja: 1,14 milliárd EUR.

A kereskedelmi megállapodás valószínűleg tovább fogja növelni az EU és Vietnam közötti kereskedelmet ebben az ágazatban.

2018-ban az EU pozitív mérleget ért el a Vietnammal folytatott szolgáltatáskereskedelemben.

 • Az uniós szolgáltatások Vietnamba irányuló exportja: 2,1 milliárd EUR
 • Vietnami szolgáltatások exportja az EU-ba: 1,8 milliárd euró.

Vámtarifák

A Vietnamba irányuló export esetében

A kereskedelmi megállapodást megelőzően Vietnam legfeljebb 50%-os importvámot vetett ki az agrár-élelmiszeripari termékek uniós exportjára, és 78%-os importvámot az ipari termékekre, például a személygépkocsikra és a gépekre. A kereskedelmi megállapodás értelmében Vietnam jogilag köteles 2020 augusztusától számított három és tíz éven belül fokozatosan csökkenteni vámtarifáit.

Az EU-ba irányuló behozatal esetében

2020. augusztus 1-jétől a Vietnamból származó uniós behozatal mintegy 84%-a vámmentes.

Az ebből hasznot húzó ágazatok közé tartoznak a következők:

• gyógyszerek

• a legtöbb petrolkémiai termék (a petrolkémiai termékekre kivetett bizonyos vámok csak három év elteltével szűnnek meg).

Az EU 2030 novemberéig fokozatosan megszünteti a Vietnamból származó behozatalra vonatkozó fennmaradó vámokat.

Az EU néhány termékre – többek között egyes haltermékekre (tilapia, bonitó) – a kivezetési időszak végét követően is továbbra is vámot fog alkalmazni.

A kereskedelmi megállapodás 2-A. melléklete részletesen meghatározza a különböző árukategóriákra vonatkozó vámok öt évre szóló lebontásának szakaszait.

 

Az Ön konkrét termékére vonatkozó részletes vámlebontási ütemterv megtalálható az én kereskedelmi asszisztensemben.

 

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, olvassa el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív „Származási szabályok önértékelési eszközét (ROSA)” menüpontban, hogy felmérje, hogy terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítse el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha újdonság a témával kapcsolatban, az árukról szóló részben bemutathatja a főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom meg a szabályokat?

A származási szabályokat az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszeréről szóló jegyzőkönyv (HL L 186., 2020.6.12., 1319. o.) határozza meg.

A termékem „származó” az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás szerint?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifában részesüljön, az EU-ból vagy Vietnamból kell származnia.

Egy termék akkor minősül az EU-ból vagy Vietnamból származónak, ha

 • teljes egészében az EU-ban vagy Vietnamban létrejött vagy előállított
 • kizárólag az EU-ból vagy Vietnamból származó anyagokból állították elő, vagy
 • az EU-ban vagy Vietnamban nem származó anyagok felhasználásával állítják elő, feltéve, hogy ezek az anyagok a II. mellékletben meghatározott termékspecifikus szabályok betartásával kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül. Lásd a termékspecifikus származási szabályok „Bevezető megjegyzések” című I. mellékletét. A terméknek a fejezetben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is meg kell felelnie, például a nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás vagy a változtatás tilalmára vonatkozó szabály tekintetében. A termékspecifikus szabályoknak való megfelelést elősegítő további rugalmassági mechanizmusok is léteznek, például tűréshatárok vagy kumuláció.

 

A terméknek a fejezetben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is meg kell felelnie (pl. nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, változtatásmentességi szabály). A további rugalmassági mechanizmusok segítenek a termékspecifikus szabályoknak való megfelelésben (pl. tűréshatárok vagy kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (harmonizált rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalká fonására – ezeket a szabályokat többnyire a textil-, ruházati és vegyiparban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A termékspecifikus szabályoknak – például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak – való megfelelés érdekében további rugalmasság áll rendelkezésre.

További rugalmasságot irányoz elő a termékspecifikus szabályok – például a tolerancia vagy a kumuláció – betartásának elősegítésére.

Tűréshatár

Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodásban a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, amennyiben azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A Harmonizált Rendszer 2. és 4–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével a termék tömegének vagy gyártelepi árának 10%-a
 • A HR 50–63. árucsoportjába sorolt textil- és ruházati cikkektől eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 10%-a alkalmazandó az A. melléklet „Bevezető megjegyzések a II. mellékletben található listához” című 6. megjegyzésében és 7. megjegyzésében meghatározott különleges tűréshatárok szerint.

Ez a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbérték (akár értékben, akár tömegben) meghaladására.

A tűréshatár nem vonatkozik a teljes egészében létrejött vagy előállított termékekre.

Kumulációs kumuláció

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás négyféle származási módot ír elő. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy jelenleg csak az első alkalmazandó (kétoldalú kumuláció)

 • kétoldalú kumuláció: a Vietnamból származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak (és fordítva), ha egy termék előállítása során az EU-ban használják őket.
 • kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely preferenciális megállapodást kötött az EU-val, és amelyben a III. mellékletben felsorolt anyagok Vietnamból származó anyagoknak tekinthetők, amennyiben azokat tovább feldolgozzák vagy a IV. mellékletben felsorolt termékek valamelyikébe beépítik. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • A Koreai Köztársaságból származó szövetek akkor tekinthetők Vietnamból származónak, ha bizonyos feltételek mellett továbbfeldolgozzák vagy beépítik az V. mellékletben felsorolt, Vietnamban előállított termékek valamelyikébe. Ez a kumuláció 2020. december 23-tól alkalmazandó.
 • Valamely Fél kérésére az olyan országból származó szövetek, amellyel az EU és Vietnam egyaránt preferenciális kereskedelmi megállapodást alkalmaz, az EU-ból vagy Vietnamból származónak tekinthetők, amennyiben bizonyos feltételek mellett továbbfeldolgozzák vagy beépítik a jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt, az adott Fél területén előállított termékek valamelyikébe. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.

Egyéb követelmények

Az Ön termékének meg kell felelnie a jegyzőkönyv minden egyéb alkalmazandó követelményének is (például a nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, vagy a változtatás tilalmára vonatkozó szabály).

A módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell az EU-ból Vietnamba szállítani (és fordítva). Bizonyos műveleteket harmadik országban is végre lehet hajtani, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • jelölések, címkék, plombák vagy bármely dokumentáció hozzáadása vagy elhelyezése az importáló ország sajátos hazai követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban való megőrzése
 • tárolás:
 • a szállítmányok felosztása.

A vámhatóságok kérhetik a szabálynak való megfelelés igazolását, például

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok
 • magához az áruhoz kapcsolódó bármilyen bizonyíték.
Vámvisszatérítés

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás lehetővé teszi a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

A származásra vonatkozó eljárások

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származásra vonatkozó eljárásokat.

 

Az eljárásokat a megállapodás származási szabályairól szóló jegyzőkönyv B. szakasza határozza meg. Tisztázzák például, hogy

 • a termék származásának feltüntetése
 • preferenciális elbánást igényel, vagy
 • a vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását.

További információk: Iránymutatás a származási szabályokról – EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás.

Az importőrök preferenciális tarifális elbánást igényelhetnek az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján.

A származás igazolása

Az uniós exportőrök önmaguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból származik, ha olyan származásmegjelölő nyilatkozatot adnak ki, amelyet az alábbiak állíthatnak ki:

 • a regisztrált exportőrök rendszerében (REX) regisztrált exportőr. Ugyanez a REX-szám használható néhány más uniós preferenciális kereskedelmi megállapodás (például az EU Kanadával kötött kereskedelmi megállapodása) esetében is.
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t.

A Vietnamból származó termékek esetében az exportőrök a következő származási igazolásokat használhatják:

 • származási bizonyítvány
 • az alábbiak által kiállított származási nyilatkozat:

bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

miután Vietnam értesítette az EU-t egy ilyen rendszerről (ez még nem történt meg), a vonatkozó vietnami jogszabályokkal összhangban jóváhagyott vagy nyilvántartásba vett exportőr.

Mit kell tartalmaznia a származási igazolásnak?

Származásmegjelölő nyilatkozat

A származásmegjelölő nyilatkozatot fel kell tüntetni a számlán vagy a terméket azonosító bármely kereskedelmi okmányon.

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és a megállapodáshoz csatolt, a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv IV. mellékletében található. Az importáló ország nem követelheti meg, hogy az importőr nyújtsa be a származásmegjelölő nyilatkozat fordítását.

Benyújtás és érvényesség

 • A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításának napjától számított 12 hónapig érvényes.
 • A származásmegjelölő nyilatkozat általában egy szállítmányra vonatkozik, de legfeljebb 12 hónapig azonos termékek több szállítmányára is vonatkozhat.

További magyarázatokkal szolgál az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás az azonos termékek több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatra vonatkozóan.

Származási bizonyítvány

Vietnam illetékes hatóságai a VII. mellékletben szereplő minta felhasználásával származási bizonyítványt állítanak ki.

Benyújtás és érvényesség

A származási bizonyítványt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kivitel időpontját (a szállítás bejelentett időpontját) követő 3 munkanapon belül ki kell állítani.

A származási bizonyítvány bizonyos helyzetekben visszamenőlegesen is kiállítható.

 • a kivitel időpontjában tévedés, nem szándékos mulasztás vagy más érvényes ok miatt nem állították ki.
 • a származási bizonyítványt kiállították, de behozatalkor technikai okok miatt nem fogadták el, vagy
 • az érintett termékek végső rendeltetési helye a kivitel időpontjában nem volt ismert. A származási bizonyítvány másodpéldánya kiadható például lopás, elvesztés vagy megsemmisülés esetén. Az engedély 12 hónapig érvényes.
A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek.

Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzés az importáló és az exportáló Fél vámhatóságai közötti igazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a helyi vámhatóságok végzik

Az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek. Az ellenőrzés lezárását követően az exportáló Fél hatóságai elvégzik a származás végleges meghatározását, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

A termékekre vonatkozó követelmények

Gyógyszeripari termékek

A gyógyszerkészítmények/gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a megállapodás biztosítja a nemzetközi szabványok, gyakorlatok és iránymutatások alkalmazását

 • Egészségügyi Világszervezet (WHO)
 • Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
 • Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek regisztrálása technikai feltételeinek harmonizációját célzó nemzetközi konferencia
 • A Gyógyszerfelügyeleti Egyezmény és a Gyógyszerfelügyeleti Együttműködési Rendszer
 • Az orvostechnikai eszközök szabályozóinak nemzetközi fóruma.

E testületek szabványalkotási referenciaértékként való elismerése elengedhetetlen az EU és Vietnam közötti fokozott szabályozási együttműködéshez. A megállapodás értelmében Vietnam vállalja, hogy a megfelelő korai szakaszban haladéktalanul közzéteszi vagy rendelkezésre bocsátja a gyógyszerészeti/gyógyszerészeti termékek vagy orvostechnikai eszközök árképzésére, visszatérítésére vagy szabályozására vonatkozó szabályait. Vietnam a forgalombahozatali engedélyre vonatkozó követelményeket is egyszerűsíteni fogja. Ez csökkenteni fogja a termékek Vietnamban történő rendelkezésre bocsátásának késedelmét és költségeit, és különösen fontos a kutatáson alapuló gyógyszerek esetében.

Alkoholtartalmú italok

Vietnam:

 • a borra (50%) és a szeszes italokra (48%) kivetett magas vámok fokozatos megszüntetése hét év alatt, a sörre (35%) pedig 10 év alatt
 • az italok gyártására és forgalmazására vonatkozó engedélyek korlátozása
 • az uniós földrajzi árujelzők védelme.

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények – Egészségügyi és növény-egészségügyi szabályok

Mind az EU, mind Vietnam szigorú jogszabályokkal rendelkezik az élelmiszer-biztonság, valamint az állat- és növényegészségügy területén. A kereskedelmi megállapodás célja, hogy megkönnyítse a mezőgazdasági termékek kivitelét, miközben biztosítja az emberi, állati és növényi egészség védelmének szükséges szintjét. A fokozott párbeszédnek és kereskedelemnek idővel a Felek közötti bizalom erősödéséhez kell vezetnie. Ezek a megállapodás e részének egyik fő előnye.

Az EU mint egyetlen szervezet

A megállapodásnak az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályokra vonatkozó rendelkezései és azok végrehajtása kihasználja az egészségügyi kérdésekre vonatkozó harmonizált uniós szabályok hozzáadott értékét. A megállapodás elő fogja segíteni az élelmiszerek Vietnamba irányuló uniós kivitelének jóváhagyására vonatkozó egységes és átlátható keret létrehozását. Vietnam kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanazokat a behozatali követelményeket alkalmazza az összes uniós tagállamból származó hasonló termékekre. Ez fontos lépés az uniós exportkérelmek jóváhagyásának felgyorsítása és a megkülönböztető bánásmód elkerülése felé.

Előzetes jegyzékbe vétel

Amint Vietnam jóváhagyta az állati eredetű élelmiszerek valamely kategóriáját, és megbizonyosodik arról, hogy a szóban forgó tagállam illetékes hatósága képes ellenőrizni és nyomon követni az uniós élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelést, Vietnam automatikusan engedélyezi az adott uniós tagállam által benyújtott valamennyi létesítményből történő behozatalt. Az exportáló Fél létesítményeinek előzetes egyedi ellenőrzés nélküli jóváhagyása előzetes jegyzékbe vételnek minősül. Elkerüli az egyes uniós létesítmények nehézkes és költséges ellenőrzését.

Gyümölcs- és zöldségexport

A megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelét vagy behozatalát.

Amikor az EU vagy Vietnam károsítókra vonatkozó kockázatelemzést végez, azt indokolatlan késedelem nélkül, az exportáló fél kérelmének kézhezvételekor elvégzi. Nehézségek esetén az EU és Vietnam megállapodik a károsítókra vonatkozó kockázatelemzés elvégzésének ütemtervéről.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok és követelmények a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találhatók.

 

A kereskedelem technikai akadályai (TBT)

A műszaki követelmények az általunk vásárolt termékek többségét érintik. Ezeket a műszaki követelményeket kötelező műszaki előírások és önkéntes szabványok alkothatják, amelyek meghatározzák a terméket

 • méret és alak
 • kialakítás
 • címkézését, jelölését és csomagolását,
 • funkció és teljesítmény.

Az annak ellenőrzésére szolgáló eljárások, hogy egy termék megfelel-e ezeknek a követelményeknek, a kereskedelem technikai akadályát is jelenthetik. Ezek az úgynevezett „megfelelőségértékelési eljárások” magukban foglalhatják a termékvizsgálatot, -ellenőrzést és -tanúsítást.

 

A kormányok általában közérdekből támasztanak ilyen technikai követelményeket. Például a következők védelme érdekében:

 • emberi egészség és biztonság
 • az állatok és növények életét és egészségét,
 • a környezet
 • a fogyasztókat a megtévesztő gyakorlatokkal szemben.

 

Bár az EU és Vietnam céljai hasonlóak lehetnek műszaki szabályaik bevezetésekor, a termékek ellenőrzésére vonatkozó tényleges szabványok és eljárások eltérőek lehetnek, ami akadályozza a kereskedelmet. A kereskedelmi megállapodás célja, hogy javítsa az EU és Vietnam együttműködését a termékekre vonatkozó műszaki követelmények terén, csökkentve a szükségtelen költségeket és megkönnyítve a termékkövetelményekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférést.

Műszaki előírások

Vietnam beleegyezett abba, hogy

 • a javasolt műszaki szabályok alternatíváinak értékelése és hatásvizsgálat elvégzése
 • a műszaki előírások nemzetközi szabványokon alapulnak
 • a jelenlegi műszaki előírások felülvizsgálata annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal.
Megfelelőségértékelés

Vietnam beleegyezett abba, hogy

 • a szállító megfelelőségi nyilatkozatának (SDoC) elfogadása a nemzeti jognak való megfelelés igazolására
 • annak biztosítása, hogy a vállalkozások választhassanak a megfelelőségértékelési eszközök közül
 • biztosítani kell, hogy az akkreditáló testületek és a megfelelőségértékelő testületek egymástól függetlenek legyenek, és ne legyenek összeférhetetlenségük
 • mérlegeljék a vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervekhez való csatlakozást, vagy ösztönözzék őket arra, hogy csatlakozzanak a megfelelőségértékelési eredmények harmonizálására és/vagy elfogadásának megkönnyítésére irányuló nemzetközi megállapodásokhoz vagy rendelkezésekhez.
Szabványok

A megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a következők tekintetében:

 • a szabványügyi testületek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek a nemzetközi szabványok nemzetközi szabványügyi testületek általi előkészítésében
 • nemzetközi szabványok alkalmazása a hazai szabványok kidolgozásának alapjaként
 • a nemzetközi szabványügyi testületek munkájának megkettőzésének vagy átfedésének elkerülése
 • rendszeresen felülvizsgálják a nem nemzetközi szabványokon alapuló nemzeti és regionális szabványokat annak érdekében, hogy összhangba hozzák azokat a nemzetközi szabványokkal;
 • értesítést küldenek azokról a műszaki előírásokról és megfelelőségértékelési eljárásokról, amelyek kötelezővé teszik az önkéntes szabványokat.
Átláthatóság

A megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a következők tekintetében:

 • annak biztosítása, hogy valamennyi műszaki előírás és kötelező megfelelőségértékelési eljárás a nyilvánosság számára ingyenesen hozzáférhető legyen a hivatalos weboldalakon
 • lehetővé teszi az uniós és vietnami vállalkozások és más érdekelt személyek számára, hogy egyenlő alapon vegyenek részt az új műszaki szabályokkal kapcsolatos nyilvános konzultációkon
 • válasz a másik Fél által a javasolt műszaki előírásokkal kapcsolatban tett észrevételekre.
Piacfelügyelet

A kereskedelmi megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség az alábbiak között:

 • a piacfelügyeleti és a megfelelőségértékelési funkció
 • az ellenőrzés vagy felügyelet alá tartozó piacfelügyeleti szervek és vállalkozások.

Lépjen velünk kapcsolatba

Személygépkocsik – Nem vámjellegű akadályok

A vámok eltörlése nem jelenti a kereskedelmi partner piacához való automatikus hozzáférést: Az uniós áruknak továbbra is meg kell felelniük a gépjárműipart szabályozó vietnami szabályoknak. A kereskedelmi megállapodás melléklete az autóipar szükségtelen, nem vámjellegű akadályainak kezeléséről szól, és célja a kereskedelem megkönnyítése. A melléklet 2023 augusztusában lép hatályba.

Vámkezelési okmányok és eljárások

A kereskedelmi megállapodás javítja a vámeljárásokat, és megkönnyíti és olcsóbbá teszi a vállalkozások számára a vámkezelést.

Az ellátási lánc biztonságának megerősítése érdekében az EU és Vietnam megkezdi a kereskedelmi partnerségi programok, például az engedélyezett gazdálkodókra vonatkozó uniós program kölcsönös elismerését.

Dokumentumok

A lépésenkénti útmutatók ismertetik, hogy milyen típusú dokumentumokat kell előkészítenie termékei vámkezelésére. Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét:

 • kereskedelmi számla (a formájával és tartalmával kapcsolatos konkrét követelmények meghatározása kereskedelmi asszisztensemben)
 • csomagolási lista
 • egyes árucikkekre vonatkozó behozatali engedélyek
 • tanúsítványok arról, hogy a termék megfelel a kötelező termékszabályozásnak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat.

Az egyértelműség kedvéért előfordulhat, hogy előzetesen kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást kíván igényelni.

 

Atermék vámkezeléséhez szükséges dokumentumokkal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a „My Trade Assam” menüpontra.

 

Eljárások

Ha megtudhatja, hogyan tudja bizonyítani termékei származását, hogy Ön kedvezményes vámtarifában részesülhessen, kérjük, olvassa el a származási szabályokról szóló fenti szakaszt. Általános információk a vámeljárásokról.

Szellemi tulajdonjogok és földrajzi jelzések

A kereskedelmi megállapodás a szellemi tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

Földrajzi árujelzők

A földrajzi árujelzők olyan hagyományos élelmiszereken és italokon használt megjelölések, amelyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy előállítási helyüknek köszönhetően különleges hírnévnek örvendenek. Példaként említhető a Roquefort sajt, a Rioja bor és a pármai sonka. A földrajzi jelzések lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy a termék valódi és nem hamis.

A megállapodás értelmében Vietnam megerősítette a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó jelenlegi rendszerét azáltal, hogy létrehozta a földrajzi árujelzők vietnami bejegyzésére szolgáló rendszert. Ez jogellenessé teszi a hamisított termékek ugyanazon név alatt történő értékesítését, mint az eredeti árucikk.

Ennek eredményeként 169 uniós és 39 vietnami földrajzi árujelző borra, szeszes italra és bizonyos mezőgazdasági termékekre az EU-hoz hasonló szintű védelmet élvez a másolással szemben Vietnamban. A vietnami fogyasztók jobban tudatában lesznek a hiteles, minőségi uniós élelmiszeripari termékeknek, boroknak és szeszes italoknak.

Az uniós és vietnami földrajzi árujelzők teljes jegyzéke

Szabadalmak

A kereskedelmi megállapodás értelmében Vietnam olyan hatékony mechanizmusról állapodott meg, amely kártalanítja a szabadalmak jogosultjait az első forgalombahozatali engedély megadása ésszerűtlen késedelme miatt rövidebb szabadalmi élettartamért.

Szerzői és szomszédos jogok

A kereskedelmi megállapodás összhangba hozza Vietnam szerzői jogi jogszabályait az EU és más országok szerzői jogi jogszabályaival, hogy a műsorszolgáltatók és a nyilvános előadások szervezői jogdíjat fizessenek a hangfelvétel-előállítóknak és az előadóművészeknek.

Védjegyek

Az EU és Vietnam oltalomban részesíti a jól ismert védjegyeket, összhangban a

 • Párizsi Unió az ipari tulajdon oltalmára
 • A Szellemi Tulajdon Világszervezete.

A vizsgálati adatok védelme

A gyógyszerészeti és agrokémiai termékekre vonatkozó adatok öt évig védelmet élveznek.

Ipari minták

Vietnam legalább 15 évig csatlakozik az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról és a formatervezési minták oltalmáról szóló Hágai Megállapodáshoz. Vietnam az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi egyezménnyel (UPOV) összhangban védi a növényfajta-oltalmi jogokat. Ez azt jelenti, hogy az új növényfajtákat, például a jobb terméshozamot biztosító vagy kártevőkkel szemben ellenálló fajtákat (például egyes, rothadásnak ellenálló rizsfajtákat) oltalomban részesítik.

Végrehajtás

A megállapodás minden szinten javítja a végrehajtás jogi keretét. A vietnami hatóságok és vámtisztviselők is több hatáskört és jobb eszközöket kapnak a jogsértések kezelésére.

A jogosultak felkérhetik a vietnami vámhatóságokat, hogy foglalják le és semmisítsék meg a szellemitulajdon-jogokat sértő árukat.

A délkelet-ázsiai szellemitulajdon-jogi információs szolgálat a kisvállalkozások számára a szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetlen támogatást nyújtó segélyszolgálatot kínál.

Szolgáltatások nyújtása

A kereskedelmi megállapodás a szolgáltatások széles körét öleli fel, és további piaci hozzáférést biztosít a szolgáltatók és a feldolgozóipari beruházások számára.

Az EU és Vietnam megállapodott a vonatkozó korlátozások csökkentéséről vagy megszüntetéséről

 • hány vállalkozás nyújthat szolgáltatásokat?
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök értéke
 • a szolgáltatási műveletek száma vagy a szolgáltatások kimeneteinek mennyisége
 • hány főt foglalkoztatnak?
 • a helyileg létrehozható külföldi tulajdonú leányvállalat típusa
 • külföldi részesedési/sajáttőke-korlátozások.

Ez az ágazatok széles körére vonatkozik, beleértve a következőket:

 • távközlés – Távközlés
 • pénzügyi támogatás
 • számítógép és kapcsolódó eszközök
 • szállítás
 • környezetvédelem
 • üzleti tevékenység, beleértve a szakmai szolgáltatásokat
 • postai úton
 • forgalmazás.

Az EU és Vietnam arról is megállapodott, hogy a kiszámítható üzleti környezet és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében bizonyos ágazatokban ugyanazokat a szabályokat és rendeleteket kell alkalmazni a belföldi és a külföldi szolgáltatókra.

Ez a következőkre vonatkozik:

 • postai szolgáltatások: az erőfölényben lévő piaci szereplők nem fognak versenyellenes gyakorlatokat folytatni; tisztességes engedélyezési eljárások; a szabályozó hatóság függetlensége
 • távközlési szolgáltatások: a vezető szolgáltatóknak ésszerű és átlátható feltételek mellett kell biztosítaniuk a többi üzemeltető számára az egyes hálózati elemekhez való hozzáférést; a szabályozó függetlensége; számhordozhatóság
 • nemzetközi tengeri szállítás
 • számítógépes szolgáltatások
 • nemzeti szabályozás: az engedélyezési eljárásokra és a szakmai képesítésekre vonatkozó átfogó rendelkezések; a szolgáltatásnyújtásra vagy befektetésre engedélyt kérő befektetőket tisztességes bánásmódban kell részesíteni, és meg kell védeni az önkényes korlátozásoktól; a fellebbezéshez való jog
 • nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások: a vállalt szolgáltatások egyértelmű meghatározása; a kikötőkbe való belépés tisztességes feltételei; és véget vetnek a rakománymegosztási megállapodásoknak; az üres konténerek betáplálása és újrapozicionálása bizonyos kikötőkben.

 

AZ EU

Vietnam

Szakmai szolgáltatások

 • építészeti szolgáltatások
 • a számvitel elszámolása
 • mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások
 • településtervezési és tájépítészeti szolgáltatások
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • nemzetközi kereskedelmi választottbírósági szolgáltatások
 • jogi szolgáltatások
 • a számvitel elszámolása
 • adózás, adózás
 • építészeti szolgáltatások
 • integrált mérnöki tevékenység
 • várostervezés és városi táj
 • gyógyászati és fogorvosi szolgáltatások
 • állat-egészségügyi szolgáltatások
 • ápolói, fizioterapeuta- és paramedicinális szolgáltatások

Számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások

Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen

Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen

Kutatás és fejlesztés

 • természettudományok és interdiszciplináris tudományok, kivéve az államilag finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat
 • Társadalom- és humán tudományok
 • természettudományok

Üzleti szolgáltatások

 • ingatlanszolgáltatások reklámozása
 • kölcsönzési szolgáltatások üzemeltető nélkül
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • a gyártással kapcsolatos tanácsadás és tanácsadás
 • nyomdai és kiadói tevékenység
 • konvenciós szolgáltatások
 • fordítás
 • tervezési szolgáltatások
 • belső formatervezési és egyéb speciális formatervezési szolgáltatások
 • beszedési ügynöki szolgáltatások
 • hiteljelentési szolgáltatások
 • a szolgáltatások megkettőzése
 • távközlési tanácsadási szolgáltatások
 • telefonos válaszadási szolgáltatások
 • hirdetések reklámozása
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
 • gyártással kapcsolatos szolgáltatások

Postai szolgáltatások

Valamennyi kapcsolódó postai és futárszolgálat

Valamennyi postai szolgáltatás, kivéve a közszolgáltatásokat és a fenntartott szolgáltatásokat

 

Távközlési szolgáltatások

Jelek elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatás, a műsorszolgáltatás kivételével

Szolgáltatások (kivéve a műsorszolgáltatást), mint például:

 • alapvető és hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások, létesítményalapú és nem létesítményalapú (helyhez kötött, mobil műholdas hálózatok)

Építőipari szolgáltatások

 

Valamennyi építési és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás (a W/120 Ágazati besorolási jegyzékben szerepel)

 • Valamennyi (a W/120 Ágazati besorolási jegyzékben felsorolt) építési szolgáltatás

 

Elosztás

szolgáltatások nyújtása

 • a Bizottság tisztviselői szolgálatai
 • nagykereskedelem
 • kiskereskedelmi szolgáltatások
 • franchise szolgáltatások
 • a Bizottság tisztviselői szolgálatai
 • nagykereskedelem
 • kiskereskedelmi szolgáltatások
 • franchise szolgáltatások

Környezetvédelmi szolgáltatások

 • szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
 • szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
 • a környezeti levegő és az éghajlat kezelése, valamint a talaj és a vizek tisztítása
 • szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
 • zaj és vibráció mérséklése
 • a biodiverzitás és a táj védelme
 • egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
 • szennyvízkezelési szolgáltatások,
 • hulladékártalmatlanítási szolgáltatások,
 • hulladékgyűjtés és -ártalmatlanítás, kivéve a hulladéklerakóval kapcsolatos szolgáltatásokat
 • veszélyes hulladék kezelése
 • közegészségügyi és hasonló szolgáltatások
 • kipufogógázok tisztítása
 • zajcsökkentő szolgáltatások
 • természet és tájvédelmi szolgáltatások
 • környezeti hatásvizsgálati szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

 • biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
 • banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások
 • biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
 • banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások

 

 

 • szállodák, éttermek és vendéglátás, kivéve a légi közlekedési szolgáltatások során nyújtott étkeztetést
 • utazási irodák és utazásszervezők (beleértve az utazásszervezőket is)
 • idegenvezetői szolgáltatások
 • szállodai és éttermi szolgáltatások, beleértve a szállás-, étkeztetési és italszolgáltatásokat
 • étel- és italfelszolgálás, kivéve a kormány által működtetett étkeztetési szolgáltatásokat
 • utazási irodák és utazásszervezői szolgáltatások

Szabadidős, kulturális és sportszolgáltatások

 

 • szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
 • Hír- és sajtóügynökségi szolgáltatások
 • könyvtárak, levéltárak, múzeumok és egyéb kulturális szolgáltatások
 • sporttal kapcsolatos szolgáltatások
 • szabadidős park- és strandszolgáltatás
 • szórakoztatás (színház, élő koncert és cirkuszszolgáltatás)
 • elektronikus játékokkal foglalkozó vállalkozás

Szállítás

 • tengeri és tengeri kiegészítő szolgáltatások
 • belvízi szállítás
 • légi közlekedési szolgáltatások
 • vasúti szállítási szolgáltatások
 • közúti szállítás 
 • minden szállítási módhoz kapcsolódó szolgáltatások
 • egyéb közlekedési módok

Egyéb szállítási szolgáltatások

 • tengeri és tengeri kiegészítő szolgáltatások
 • belvízi szállítás
 • légi közlekedési szolgáltatások
 • vasúti szállítási szolgáltatások
 • közúti szállítás
 • minden szállítási módhoz kapcsolódó szolgáltatások

Gyártás

 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • lábbelik
 • gép
 • papírtermékek
 • számítástechnikai és elektromos gépek
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • papírtermékek
 • vegyi anyagok
 • egyes gépi berendezések
 • számítástechnikai és távközlési berendezések

E-kereskedelem

Az EU és Vietnam megállapodott

 • az elektronikus továbbításra nem vetnek ki vámot
 • a közöttük zajló elektronikus kereskedelem fejlesztésének előmozdítása
 • párbeszéd folytatása az elektronikus kereskedelem által felvetett szabályozási kérdésekről
 • Az e-kereskedelem nem sértheti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat
 • az e-kereskedelem fejlesztésének összhangban kell lennie a nemzetközi adatvédelmi normákkal.

Közbeszerzés

A megállapodás értelmében a közbeszerzés olyan átlátható és tisztességes lesz, mint az EU által a fejlettebb és fejlettebb fejlődő országokkal aláírt kereskedelmi megállapodások.

Magában foglalja a következőket:

 • valamennyi vietnami minisztérium központi szinten, beleértve az olyan infrastruktúrákat, mint az utak és a kikötők, valamint az etnikai kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságot és a kormányfelügyeletet
 • állami szervek Hanoiban és Ho Chi Minh városban, amelyek Vietnam nem központi kormányzati közbeszerzéseinek 50%-át teszik ki
 • a Vietnami Villamosenergia (EVN) és a Vietnam Railways (VNR) nemzeti villamosenergia-üzemeltető fióktelepei;
 • 34, az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó közkórház
 • két nagy egyetem és két nagy kutatóintézet
 • szinte minden építési szolgáltatás, beleértve a Közlekedési Minisztérium keretében történő beszerzést és a kotrási szolgáltatásokat is.

A legfontosabb kérdések

Vietnam fejlődő ország, így a megállapodás értelmében megkülönböztetett elbánásban és átmeneti intézkedésekben részesül.

15 éves átmeneti időszak áll rendelkezésére ahhoz, hogy az értékhatárokat fokozatosan a nemzetközi általános közbeszerzési megállapodásban részes más országok által kínálthoz hasonló szintre csökkentse. Például fokozatosan 130 000 SDR-re kell csökkenteni a központi kormányzati szervek által végzett beszerzésekhez szükséges árukra és szolgáltatásokra vonatkozó kezdeti 1,5 millió szabványos lehívási jog (SDR) küszöbértékét.

Vietnam arról is megállapodott, hogy központi internetes portált hoz létre a közbeszerzési szerződések meghirdetésére. Legkésőbb 2030 augusztusáig működőképesnek kell lennie.

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

A gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem támogatása a fenntartható fejlődés megvalósításának három alapvető eleme. A kereskedelempolitikák széles körű hatást gyakorolhatnak a gazdaságra, a foglalkoztatásra, a munkaügyi normákra, a társadalmi kohézióra és a környezetre. Az EU biztosítani kívánja, hogy kereskedelempolitikája támogassa a fenntartható fejlődést az EU-n belül, a partnerországokban és világszerte.

A fő célkitűzések a következők:

 • a kereskedelem- és beruházás-, munkaügyi és környezetvédelmi politikák közötti kölcsönös támogatás előmozdítása
 • annak biztosítása, hogy a kereskedelem és a beruházások növekedése ne a munkavállalók és a környezetvédelem kárára történjen
 • annak biztosítása, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem hazai szintje összhangban legyen az alapvető nemzetközi normákkal és megállapodásokkal.

Munkaügyi normák

Az EU és Vietnam kötelezettséget vállalt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által megerősített egyezményeinek végrehajtására. Vietnam kötelezettséget vállal arra is, hogy megerősíti az alapvető jogokról szóló, még alá nem írt ILO-egyezményeket, mint például

 • az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 2006. évi miniszteri nyilatkozata a teljes és termékeny foglalkoztatásról és a tisztességes munkáról mindenki számára
 • az ILO alapvető munkaügyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata,
 • az alapvető ILO-egyezmények.

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

Az EU és Vietnam kötelezettséget vállal arra, hogy hatékonyan végrehajtja az olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodásokat, mint például

 • az Egyesült Nemzetek Biológiai Sokféleség Egyezménye
 • a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló ENSZ-egyezmény (CITES)
 • az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének (UNFCCC) beruházása Az EU és Vietnam megállapodnak abban, hogy javítják a szolgáltatási és a nem szolgáltatási ágazatokba, például a feldolgozóiparba történő beruházások piacra jutását. A vietnami piachoz való jobb hozzáférésnek vonzóvá kell tennie a külföldi befektetőket, és lehetőségeket kell teremtenie a vietnami gyártás fejlesztésére.

Beruházások

Az EU és Vietnam megállapodnak abban, hogy javítják a beruházások piacra jutását a szolgáltatási ágazatokban és a nem szolgáltatási ágazatokban, például a feldolgozóiparban. A vietnami piachoz való jobb hozzáférésnek vonzóvá kell tennie a külföldi befektetőket, és lehetőségeket kell teremtenie a vietnami gyártás fejlesztésére.

A külföldi befektetésekre vonatkozó korlátozásokat enyhítették az alábbi területeken:

 • az élelmiszer-ágazat, például a hal- és akvakultúra-termékek feldolgozása
 • a műtrágyaágazat
 • kerámiák
 • hajómotorok összeszerelése
 • általános rendeltetésű gépekhez kapcsolódó szolgáltatások
 • mezőgazdasági gépek
 • háztartási készülékek
 • kerékpárok kerékpárjai
 • üdítőitalok gyártására vonatkozó engedélyek.

Az EU és Vietnam beruházásvédelmi megállapodást írt alá. A megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam ahhoz hivatalos hozzájárulását adta.

Hatálybalépését követően a beruházási megállapodás tovább javítja a befektetési környezetet, és nagyobb biztonságot nyújt a befektetőknek. A megállapodás a Vietnam és az uniós tagállamok között hatályban lévő 21 kétoldalú beruházási megállapodás helyébe lép.

A beruházási megállapodás biztosítani fogja a beruházások magas szintű védelmét, ugyanakkor fenntartja az EU és Vietnam szabályozási jogát olyan legitim közpolitikai célok elérése érdekében, mint az egészség, a közbiztonság vagy a környezet védelme.

Az európai és vietnami befektetők számára alapvető garanciákat nyújt majd arra vonatkozóan, hogy a kormányok tiszteletben tartják azokat az alapvető elveket, amelyekre a külföldi befektetők befektetési döntéseik meghozatalakor támaszkodhatnak.

Ezek a garanciák a következőket foglalják magukban:

 • megkülönböztetésmentesség
 • nem fordulhat elő kisajátítás gyors és megfelelő kompenzáció nélkül
 • a befektetéshez kapcsolódó pénzeszközök átutalásának és hazatelepítésének lehetősége
 • a tisztességes és méltányos bánásmód és a fizikai biztonság általános garanciája
 • kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kormányok tiszteletben tartják a beruházókkal szemben fennálló írásos és jogilag kötelező szerződéses kötelezettségeiket.

A beruházási megállapodás értelmében a befektetőknek lehetőségük lesz arra, hogy modern és megreformált módon rendezzék a beruházással kapcsolatos vitákat – a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszert.

A beruházási vitákkal foglalkozó új bírósági rendszer sarokkövei a következők:

 • az Elsőfokú Bíróság állandó beruházási bírósága
 • a Fellebbviteli Fórum (Fellebbviteli Bíróság)

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer intézményi jellege és a határozatok elleni fellebbezés lehetősége biztosítani fogja, hogy a beruházási megállapodást jogilag helyes és kiszámítható módon értelmezzék.

A beruházási megállapodás emellett költséghatékonyabbá és gyorsabbá teszi a jogvitákat a felhasználók számára, és így a kisebb vállalkozások számára is hozzáférhetőbbé teszi őket. Rendelkezik a következőkről:

 • a bírák fizetését az EU-nak és Vietnamnak (a nemzetközi bíróságokon alkalmazott normának), nem pedig a vitában részt vevő feleknek kell kifizetniük;
 • egyértelmű eljárási határidők
 • önkéntes közvetítési mechanizmus a viták békés és gyors rendezésére
 • lehetőség arra, hogy (három tag helyett) egyéni bíróhoz forduljanak, ha a keresetet kisebb vállalkozások nyújtják be, vagy a kártérítés összege viszonylag alacsony
 • a viták rendezésének első hivatalos lépései előtt videokonferencia útján is lehetőség van konzultációk tartására, különösen kisebb vállalkozások esetében.

A beruházási megállapodás arról is rendelkezik, hogy a megállapodás alapján létrehozott kétoldalú beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerről a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróságra kell áttérni, amint és amikor létrejön ilyen bíróság. Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) jelenleg megbeszéléseket folytat a beruházó és állam közötti vitarendezés multilaterális reformjáról, többek között egy multilaterális beruházási bíróság létrehozásáról.

Hasznos linkek és kapcsolatok

Vietnami Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

Cím: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mailben: bbt@moit.gov.vn Tel.: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Az Európai Unió vietnami küldöttsége

Cím: Emelet, nyugati szárny, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai utca, Ba Dinh körzet, Hanoi

E-mailben: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel.: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

További linkek:

Rövid leírás

 

Az Európai Uniónak és Vietnamnak van szabadkereskedelmi megállapodása és beruházásvédelmi megállapodása, amelyek 2020. augusztus 1-jén léptek hatályba.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások