Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodás

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás 2020. augusztus 1-jén lépett hatályba.

Az EU-Vietnám beruházásvédelmi megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam megadta hivatalos hozzájárulását.

A kereskedelmi megállapodás

 • megszünteti a vámokat, a bürokráciát és más akadályokat, amelyekkel az európai vállalkozások a Vietnamba irányuló export során szembesülnek
 • megkönnyíti az olyan kulcsfontosságú áruk kereskedelmét, mint az elektronika, az élelmiszerek és a gyógyszerek
 • megnyitja Vietnam piacát az uniós szolgáltatások exportja előtt, például a közlekedés és a távközlés terén.

A beruházási megállapodás, amint hatályba lép,

 • a beruházási környezet további javítása
 • nagyobb biztonságot nyújt az európai és vietnami befektetők számára.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A kereskedelmi megállapodás a vállalkozások javát szolgálja:

 • az összes vám 99%-ának megszüntetése és a fennmaradó 1% részleges megszüntetése korlátozott nulla vámtételű kontingensek révén;
 • a szabályozási akadályok és az egymást átfedő bürokrácia csökkentése
 • a szellemitulajdon-jogok védelme, beleértve a különleges regionális élelmiszer- és italtermékeknek, például a Cognacnak, a Rioja boroknak vagy a Feta sajtnak odaítélt földrajzi jelzéseket is
 • a szolgáltatások és a közbeszerzési piacok megnyitása
 • annak biztosítása, hogy az elfogadott szabályok végrehajthatók legyenek.

Vietnam a megállapodás hatálybalépésének napján megszüntette az uniós árukra vonatkozó vámjainak 65%-át. Ez 2030-ig fokozatosan megszünteti a fennmaradó részt.

Az EU 2027-ig fokozatosan megszünteti a Vietnamból származó behozatalra kivetett vámokat.

Ez az aszimmetrikus megközelítés figyelembe veszi azt a tényt, hogy Vietnam fejlődő ország.

A kereskedelmi megállapodás számos kulcsfontosságú uniós exporttermékre megszünteti a vámokat

 • a legtöbb gépnek és berendezésnek már nem kell megfizetnie a legfeljebb 35%-os vietnami behozatali vámot, a többi pedig 2025 augusztusáig nem fog fizetni.
 • a 150 cm³-nél nagyobb motorral felszerelt motorkerékpárok esetében 2027 augusztusáig fokozatosan megszűnnek a 75%-os vietnami behozatali vámok.
 • a legtöbb személygépkocsi 2030 augusztusáig fokozatosan eltörli a 78%-os vietnami behozatali vámot
 • 2027 augusztusáig fokozatosan eltörlik a legfeljebb 32%-os vietnami behozatali vámokat
 • az uniós gyógyszerek mintegy felének már nem kell megfizetnie a legfeljebb 8%-os vietnami behozatali vámot, a fennmaradó összeg pedig 2027 augusztusáig már nem lesz így. Az uniós textilexportnak már nem kell 12%-os vietnami importvámot fizetnie.
 • az EU vegyianyag-exportjának közel 70%-a már nem köteles legfeljebb 5%-os vietnami importvámot fizetni, a többi pedig három, öt vagy hét év elteltével legfeljebb 25%-os vámmentességet élvezhet.

A vámok eltörlése mellett Vietnam beleegyezett abba is, hogy

 • az EU-ba irányuló exportjára kivetett jelenlegi kiviteli vámok eltörlése
 • nem növeli a maradó kevés vámot.

Milyen előnyökkel jár a kereskedelmi megállapodás az EU gazdálkodó közösségei számára?

Az agrár-élelmiszeripari termékek európai termelői és exportőrei profitálni fognak Vietnam növekvő piacából és a vámok fokozatos eltörléséből.

Termék

Jelenlegi vietnami
behozatali vám

A behozatali vámot
fokozatosan megszüntette:

Marhahús és bárány

20%

2023. augusztus

Fagyasztott sertéshús

15%

2027. augusztus

Friss sertéshús, vágási melléktermék, belsőség és sonka

Legfeljebb 25%

2029. augusztus

Baromfi és vágási melléktermék és belsőség

Legfeljebb 40%

2030. augusztus

Tejtermékek

Legfeljebb 15%

2025. augusztus

A legtöbb földrajzi jelzéssel ellátott sajt

Legfeljebb 15%

2023. augusztus

Borok és szeszes italok

50%, illetve 48%

2027. augusztus

Sör

35%

2030. augusztus

Élelmiszer-készítmények

Legfeljebb 40%

2027. augusztus

Sütőipari termékek és cukrászsütemények

Legfeljebb 40%

2025. augusztus

Csokoládé

30%

2027. augusztus

Tészta

20–38%

2027. augusztus

Bizonyos tészták hústöltelékkel

20–38%

2030. augusztus

Az agrár-élelmiszeripari termékek kiviteli feltételeinek részletes leírása megtalálható ebben a kézikönyvben. Kézikönyv a vietnami exportőrök számára.

A legérzékenyebb termékek esetében az EU csak korlátozott mértékben nyitja meg piacát a vietnami export előtt, hogy megakadályozza az uniós termelők hátrányos befolyásolását.

Az EU rögzített, korlátozott volumenű, nulla vámtételű vámkontingenseket biztosít Vietnam számára, éves növelés nélkül

 • dextrin és más átalakított keményítő
 • tojás és tojássárgája
 • etanol
 • fokhagyma
 • maniókakeményítő
 • mannit
 • gombafélék
 • rizs
 • szorbitol
 • cukor és magas cukortartalmú termékek
 • csemegekukorica.

A kereskedelmi megállapodás elismeri és védi az EU-ban vagy Vietnamban előállított borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőit.

Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések célja az emberi, állati és növényi élet és egészség védelme. Az ilyen intézkedések közé tartoznak a következők:

 • az alacsony/mentes kártevőktől vagy betegségektől mentes területek elismerése
 • az átláthatóság és az információcsere biztosítása
 • a kereskedelmi akadályok elkerülését szolgáló mechanizmusok.

További részletek az alábbi szakaszban találhatók.

Mekkora a vietnami piac? Mennyi kereskedelmi tevékenységet folytat az EU Vietnammal?

Több mint 97 millió lakosával Vietnam kulcsfontosságú uniós exportpiac Ázsiában.

Az EU számára Vietnam a világ 17. legnagyobb árukereskedelmi partnere, Délkelet-Ázsiában pedig a második legnagyobb.

Az EU számára Vietnam fontos nyersanyag- és egyéb nyersanyagforrás az áruk számára.

2019-ben Vietnám pozitív egyensúlyban volt az EU-val folytatott agrár-élelmiszeripari kereskedelemben

 • Az EU-ba irányuló vietnami kivitel – 2,16 milliárd EUR
 • Vietnamba irányuló uniós export: 1,14 milliárd EUR.

A kereskedelmi megállapodás valószínűleg tovább fogja növelni az EU és Vietnam közötti kereskedelmet ebben az ágazatban.

2018-ban az EU pozitív egyensúlyt ért el a Vietnammal folytatott szolgáltatáskereskedelem terén

 • Uniós szolgáltatásexport Vietnamba – 2,1 milliárd EUR
 • Vietnami szolgáltatásexport az EU-ba – 1,8 milliárd EUR.

Tarifák

Vietnamba irányuló kivitel esetén

A kereskedelmi megállapodás előtt Vietnam legfeljebb 50%-os importvámot alkalmazott az agrár-élelmiszeripari termékek uniós exportjára, és 78%-ot az ipari termékekre, például a személygépkocsikra és a gépekre. A kereskedelmi megállapodás értelmében Vietnám jogilag köteles fokozatosan csökkenteni vámtarifáit 2020 augusztusát követő három és 10 éven belül.

Az EU-ba irányuló behozatal esetében

2020. augusztus 1-jén a Vietnamból származó uniós behozatal mintegy 84%-a vámmentesen érkezik.

Az ebből hasznot húzó ágazatok közé tartoznak a következők:

• gyógyszerek

• a legtöbb petrolkémiai termék (a petrolkémiai termékekre kivetett egyes vámokat csak három év elteltével szüntetik meg).

Az EU 2030 novemberéig fokozatosan megszünteti a Vietnamból származó behozatalra vonatkozó szinte összes fennmaradó vámot.

Az EU még a kivezetési időszak lejárta után is alkalmazni fogja a vámokat néhány termékre, többek között egyes haltermékekre (tilapia, bonitó).

A kereskedelmi megállapodás 2-A. melléklete részletesen meghatározza a különböző árukategóriákra vonatkozó vámok öt évre szóló lebontásának szakaszait.

 

Az Ön konkrét termékére vonatkozó részletes vámlebontási ütemtervet a Saját Kereskedelmi Asszisztens ( Saját Kereskedelmi Asszisztens) találja.

 

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom a szabályokat?

A származási szabályokat az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszeréről szóló jegyzőkönyv (HL L 186., 2020.6.12., 1319. o.) határozza meg.

Termékem az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás értelmében „származó”-e?

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás szerinti alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifára, annak az EU-ból vagy Vietnamból kell származnia.

Egy termék akkor tekinthető az EU-ból vagy Vietnamból származónak, ha:

 • teljes egészében az EU-ban vagy Vietnamban létrejött vagy előállított
 • kizárólag az EU-ból vagy Vietnamból származó anyagokból állították elő, vagy
 • az EU-ban vagy Vietnamban nem származó anyagok felhasználásával állították elő, feltéve, hogy az ilyen anyagok a II. mellékletben meghatározott termékspecifikus szabályok betartásával kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül. Lásd a termékspecifikus származási szabályok „Bevezető megjegyzések” című I. mellékletét. A terméknek meg kell felelnie az árucsoportban meghatározott összes egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a változtatás tilalmára vonatkozó szabálynak. Vannak olyan további rugalmassági mechanizmusok is, amelyek segítenek a termékspecifikus szabályoknak való megfelelésben, például tűréshatárok vagy kumuláció révén.

 

A terméknek meg kell felelnie a fejezetben meghatározott összes egyéb alkalmazandó követelménynek is (pl. nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, a változtatás tilalmára vonatkozó szabály). A további rugalmassági mechanizmusok hozzájárulnak a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez (pl. tűréshatárok vagy kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • különleges műveletek – speciális gyártási folyamatra van szükség, például fonalak fonására – ezeket a szabályokat többnyire a textil-, ruha- és vegyipari ágazatban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

További rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályok – például a tűréshatár vagy a kumuláció – betartásához.

További rugalmasságot irányoznak elő a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak való megfelelés érdekében.

Tűréshatár

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodásban a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, amennyiben azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A termék tömegének vagy gyártelepi árának 10%-a a Harmonizált Rendszer 2. és 4–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, a 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével
 • A Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába tartozó textiltől és ruházattól eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 10%-át kell alkalmazni az A. melléklet 6. és 7. megjegyzésében („Bevezető megjegyzések a II. mellékletben szereplő listához”) meghatározottak szerint.

Ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó (értékben vagy tömegben kifejezett) felső határérték túllépésére.

A tűréshatár nem vonatkozik a teljes egészében az adott helyen létrejött termékekre.

Kumuláció

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás a származás kumulálásának négy módját írja elő. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy jelenleg csak az első alkalmazandó (kétoldalú kumuláció).

 • kétoldalú kumuláció: a Vietnamból származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), ha azokat valamely termék EU-ban történő előállítása során használják fel.
 • kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely preferenciális megállapodást kötött az EU-val, és amelyben a III. mellékletben felsorolt anyagok Vietnamból származó anyagoknak tekinthetők, amennyiben azokat tovább feldolgozzák vagy a IV. mellékletben felsorolt termékek valamelyikébe beépítik. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • A Koreai Köztársaságból származó szövetek Vietnamból származónak tekinthetők, amennyiben bizonyos feltételek mellett tovább feldolgozzák vagy beépítik az V. mellékletben felsorolt termékek valamelyikébe. Ez a kumuláció 2020. december 23-tól alkalmazandó.
 • Valamely Fél kérésére az olyan országból származó szövetek, amellyel mind az EU, mind Vietnam preferenciális kereskedelmi megállapodást alkalmaz, az EU-ból vagy Vietnamból származónak tekinthetők, amennyiben bizonyos feltételek mellett tovább feldolgozzák vagy beépítik a jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt termékek valamelyikébe. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.

Egyéb követelmények

Az Ön termékének meg kell felelnie a jegyzőkönyv minden egyéb alkalmazandó követelményének (például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a módosítás tilalmára vonatkozó szabálynak).

A módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból Vietnamba (és fordítva). Bizonyos műveletek akkor végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • jelölések, címkék, plombák vagy bármely más dokumentáció hozzáadása vagy felhelyezése az importáló ország sajátos belföldi követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban történő tartósítása
 • tárolás
 • a szállítmányok felosztása.

A vámhatóságok kérhetik a szabály betartásának igazolását, például:

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló ténybeli vagy konkrét bizonyítékok
 • magához az áruhoz kapcsolódó bármely bizonyíték.
Vámvisszatérítés

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás lehetővé teszi a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban kifizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Hogyan lehet kedvezményes vámtarifát igényelni?

Az exportőröknek és az importőröknek a származási eljárásokat kell követniük.

 

Az eljárásokat a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyvének B. szakasza határozza meg. Tisztázzák például, hogyan

 • a termék származásának feltüntetése
 • preferenciális elbánás igénylésére, vagy
 • a vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását.

További információk: Iránymutatás a származási szabályokról – EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás.

Az importőrök preferenciális tarifális elbánást igényelhetnek az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján.

A származás igazolása

Az uniós exportőrök nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból származik, ha olyan származásmegjelölő nyilatkozatot adnak ki, amelyet

 • a regisztrált exportőri rendszerben (REX) regisztrált exportőr. Ugyanez a REX-szám használható néhány más uniós preferenciális kereskedelmi megállapodás (például az EU Kanadával kötött kereskedelmi megállapodása) esetében is.
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t.

A Vietnamból származó termékek esetében az exportőrök a következő származási igazolásokat használhatják:

 • származási bizonyítvány
 • az alábbiak által kiállított származási nyilatkozat:

bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

miután Vietnam értesítette az EU-t egy ilyen rendszerről (ez még nem történt meg), a vonatkozó vietnami jogszabályokkal összhangban jóváhagyott vagy nyilvántartásba vett exportőr.

Mit kell tartalmaznia a származási igazolásnak?

Származásmegjelölő nyilatkozat

A származásmegjelölő nyilatkozatot a számlán vagy a terméket azonosító bármely kereskedelmi okmányon fel kell tüntetni.

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és megtalálható a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyvének IV. mellékletében. Az importáló ország nem követelheti meg, hogy az importőr nyújtsa be a származásmegjelölő nyilatkozat fordítását.

Benyújtás és érvényesség

 • A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításának időpontjától számított 12 hónapig érvényes.
 • A származásmegjelölő nyilatkozat általában egyetlen szállítmányra vonatkozik, de 12 hónapot meg nem haladó időtartam alatt azonos termékek több szállítmányára is vonatkozhat.

AzEU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás az azonos termékek többszörös szállítmányaira vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatra vonatkozó iránymutatása további magyarázatokkal szolgál.

Származási bizonyítvány

Vietnam illetékes hatóságai a VII. mellékletben szereplő minta felhasználásával származási bizonyítványt állítanak ki.

Benyújtás és érvényesség

A származási bizonyítványt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kivitel időpontját (a bejelentett szállítás időpontját) követő 3 munkanapon belül ki kell állítani.

Különleges helyzetekben visszamenőleges hatállyal is ki lehet állítani származási bizonyítványt.

 • a kivitel időpontjában tévedés, nem szándékos mulasztás vagy más érvényes ok miatt nem bocsátották ki.
 • származási bizonyítványt adtak ki, de azt behozatalkor technikai okok miatt nem fogadták el, vagy
 • az érintett termékek végső rendeltetési helye a kivitel időpontjában nem volt ismert. A származási bizonyítvány másodpéldánya például lopás, elvesztés, megsemmisülés esetén is kiállítható. Az engedély 12 hónapig érvényes.
A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek.

Az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzés az importáló és az exportáló Fél vámhatóságai közötti igazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a helyi vámhatóságok végzik

Az importáló Fél nem látogathat el az exportőrnél. Az ellenőrzés befejezését követően az exportáló Fél hatóságai elvégzik a származás végleges meghatározását, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

A termékre vonatkozó követelmények

Gyógyszeripari termékek

A gyógyszerek/gyógyszerek és orvostechnikai eszközök esetében a megállapodás biztosítja az alábbiak által kidolgozott nemzetközi szabványok, gyakorlatok és iránymutatások alkalmazását:

 • Egészségügyi Világszervezet (WHO)
 • Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
 • Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek regisztrálása technikai feltételeinek harmonizációját célzó nemzetközi konferencia
 • Gyógyszerészeti ellenőrzési egyezmény és gyógyszerészeti ellenőrzési együttműködési rendszer
 • Az orvostechnikai eszközök szabályozóinak nemzetközi fóruma.

Az EU és Vietnam közötti fokozott szabályozási együttműködéshez elengedhetetlen, hogy ezeket a testületeket a szabványok meghatározásához viszonyítási alapként ismerjék el. A megállapodás értelmében Vietnam vállalja, hogy haladéktalanul közzéteszi vagy a megfelelő korai szakaszban elérhetővé teszi a gyógyszerekre/gyógyszerekre vagy orvostechnikai eszközökre vonatkozó árképzési, visszatérítési vagy szabályozási szabályait. Vietnam egyszerűsíteni fogja a forgalombahozatali engedélyre vonatkozó követelményeket is. Ez csökkenteni fogja a késedelmeket és a költségeket a termékek Vietnamban történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban, és különösen fontos a kutatáson alapuló gyógyszerek esetében.

Alkoholtartalmú italok

Vietnam:

 • hét év alatt fokozatosan megszünteti a borra (50%) és a szeszes italokra (48%), a sörre (35%) pedig 10 év alatt kivetett magas vámokat.
 • az italok gyártására és forgalmazására vonatkozó engedélyekre vonatkozó korlátozások enyhítése
 • az uniós földrajzi árujelzők védelme.

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények – Egészségügyi és növény-egészségügyi szabályok

Mind az EU, mind Vietnam szigorú élelmiszer-biztonsági, állat- és növényegészségügyi jogszabályokkal rendelkezik. A kereskedelmi megállapodás célja, hogy megkönnyítse a mezőgazdasági termékek kivitelét, ugyanakkor biztosítsa az emberek, állatok és növények egészsége védelmének szükséges szintjét. A fokozott párbeszédnek és kereskedelemnek idővel a Felek közötti bizalom növekedéséhez kell vezetnie. Ezek a megállapodás e részének fő előnyei közé tartoznak.

Az EU mint egyetlen entitás

A megállapodásnak az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályokra vonatkozó rendelkezései és azok végrehajtása kiaknázzák az egészségügyi kérdésekre vonatkozó harmonizált uniós szabályok hozzáadott értékét. A megállapodás elő fogja segíteni az élelmiszerek Vietnamba irányuló uniós exportjának jóváhagyására vonatkozó egységes és átlátható keretet. Vietnam kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanazokat a behozatali követelményeket alkalmazza az összes uniós tagállamból származó hasonló termékekre. Ez fontos lépés az uniós exportkérelmek jóváhagyásának felgyorsítása és a megkülönböztető bánásmód elkerülése felé.

Előzetes jegyzékbe vétel

Miután Vietnam jóváhagyta az állati eredetű élelmiszerek egy kategóriáját, és biztos abban, hogy a szóban forgó tagállam illetékes hatósága képes ellenőrizni és nyomon követni az uniós élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelést, Vietnam automatikusan engedélyezi a behozatalt az adott uniós tagállam által benyújtott valamennyi létesítményből. Az exportáló részes fél létesítményeinek előzetes egyedi vizsgálat nélküli engedélyezése előzetes jegyzékbe vételnek minősül. El fogja kerülni az egyes uniós létesítmények nehézkes és költséges ellenőrzését.

Gyümölcs- és zöldségfélék kivitele

A megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelét vagy behozatalát.

Amikor az EU vagy Vietnam a károsítókra vonatkozó kockázatelemzést végez, ezt indokolatlan késedelem nélkül elvégzi, amikor megkapja az exportáló fél kérelmét. Nehézségek esetén az EU és Vietnam megállapodik a károsítókra vonatkozó kockázatelemzés elvégzésének ütemtervéről.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok és követelmények a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találhatók.

 

A kereskedelem technikai akadályai (TBT)

A műszaki követelmények az általunk vásárolt termékek többségét érintik. Ezeket a műszaki követelményeket olyan kötelező műszaki előírások és önkéntes szabványok határozhatják meg, amelyek meghatározzák a termék jellemzőit.

 • méret és alak
 • formatervezési minta
 • címkézését, jelölését és csomagolását,
 • működését és teljesítményét.

A kereskedelem technikai akadályát képezhetik az annak ellenőrzésére szolgáló eljárások is, hogy egy termék megfelel-e ezeknek a követelményeknek. Ezek az úgynevezett „megfelelőségértékelési eljárások” magukban foglalhatják a termékvizsgálatot, az ellenőrzést és a tanúsítást.

 

A kormányok általában közérdekből támasztanak ilyen technikai követelményeket. Például a következők védelme érdekében:

 • emberi egészség és biztonság
 • az állatok és növények életét és egészségét,
 • a környezet
 • a fogyasztókat a megtévesztő gyakorlatokkal szemben.

 

Bár az EU és Vietnam hasonló célokat követhet a műszaki szabályaik bevezetésekor, a termékek ellenőrzésére vonatkozó tényleges szabványok és eljárások eltérőek lehetnek, ami akadályozza a kereskedelmet. A kereskedelmi megállapodás célja, hogy javítsa az EU és Vietnam közötti együttműködést a termékekre vonatkozó műszaki követelmények terén, csökkentve a szükségtelen költségeket és megkönnyítve a termékkövetelményekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

Műszaki szabályok

Vietnam beleegyezett abba, hogy

 • a javasolt műszaki szabályok alternatíváinak értékelése és hatásvizsgálatuk elvégzése
 • a műszaki szabályok nemzetközi szabványokon alapulnak
 • a jelenlegi műszaki szabályok felülvizsgálata annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal.
Megfelelőségértékelés

Vietnam beleegyezett abba, hogy

 • a szállítói megfelelőségi nyilatkozat (SDoC) elfogadása a nemzeti jognak való megfelelés igazolásaként
 • annak biztosítása, hogy a vállalkozások választhassanak megfelelőségértékelési létesítményeket
 • annak biztosítása, hogy az akkreditáló testületek és a megfelelőségértékelő testületek függetlenek legyenek egymástól, és esetükben ne álljon fenn összeférhetetlenség
 • mérlegelje a vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervekhez való csatlakozás lehetőségét, vagy ösztönözze őket arra, hogy csatlakozzanak a megfelelőségértékelési eredmények harmonizálására és/vagy elfogadásának megkönnyítésére irányuló nemzetközi megállapodásokhoz vagy intézkedésekhez.
Szabványok

A megállapodás az alábbiakra vonatkozó kötelezettségvállalásokat tartalmaz:

 • a szabványügyi testületek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek a nemzetközi szabványok nemzetközi szabványügyi testületek általi előkészítésében
 • a nemzetközi szabványok felhasználása a hazai szabványok kidolgozásának alapjaként
 • a nemzetközi szabványügyi testületek munkája közötti átfedések vagy átfedések elkerülése
 • a nem nemzetközi szabványokon alapuló nemzeti és regionális szabványok rendszeres felülvizsgálata annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal
 • az önkéntes szabványokat kötelezővé tevő műszaki szabályok és megfelelőségértékelési eljárások bejelentése.
Átláthatóság

A megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a következőkre vonatkozóan:

 • annak biztosítása, hogy valamennyi műszaki előírás és kötelező megfelelőségértékelési eljárás díjmentesen nyilvánosan hozzáférhető legyen a hivatalos honlapokon
 • lehetővé teszi az uniós és vietnami vállalkozások és más érdekelt személyek számára, hogy egyenlő feltételek mellett vegyenek részt az új műszaki szabályokról szóló nyilvános konzultációkon;
 • válasz a másik Fél által a javasolt műszaki előírásokkal kapcsolatban tett észrevételekre.
Piacfelügyelet

A kereskedelmi megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy ne álljon fenn összeférhetetlenség az alábbiak között:

 • a piacfelügyeleti funkció és a megfelelőségértékelési funkció
 • az ellenőrzés vagy felügyelet hatálya alá tartozó piacfelügyeleti szervek és vállalkozások.

Lépjen velünk kapcsolatba

Gépkocsik – nem vámjellegű akadályok

A vámok eltörlése nem jelenti a kereskedelmi partner piacához való automatikus hozzáférést: Az uniós áruknak továbbra is meg kell felelniük a gépjárműipart szabályozó vietnami szabályoknak. A kereskedelmi megállapodás tartalmaz egy mellékletet, amely az autóipar szükségtelen nem vámjellegű akadályainak felszámolásáról szól, és amelynek célja a kereskedelem megkönnyítése. A melléklet 2023 augusztusában lép hatályba.

Vámkezelési okmányok és eljárások

A kereskedelmi megállapodás javítja a vámeljárásokat, és megkönnyíti és olcsóbbá teszi a vállalkozások számára a vámkezelést.

Az ellátási lánc biztonságának megerősítése érdekében az EU és Vietnam kölcsönösen elismeri az olyan kereskedelmi partnerségi programokat, mint az EU engedélyezett gazdálkodói programja.

Dokumentumok

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik, hogy milyen típusú dokumentumokat kell előkészítenie a termékek vámkezelésére. Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét.

 • kereskedelmi számla (az űrlapra és a tartalmára vonatkozó egyedi követelményeket a Saját Kereskedelmi Asszisztens adja meg)
 • csomagjegyzék
 • egyes árukra vonatkozó behozatali engedélyek
 • tanúsítványok arról, hogy az Ön terméke megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat.

Az egyértelműség kedvéért előfordulhat, hogy a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást előzetesen kérelmezi.

 

Harészletes tájékoztatást szeretne kapni azokról az okmányokról, amelyeket be kell mutatnia a terméke vámkezelése céljából, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztensre.

 

Eljárások

Ha meg szeretné tudni, hogyan igazolhatja termékei származását ahhoz, hogy kedvezményes vámtarifában részesülhessen, kérjük, olvassa el a származási szabályokról szóló fenti szakaszt. A vámeljárásokra vonatkozó általános információk.

Szellemi tulajdonjogok és földrajzi jelzések

A kereskedelmi megállapodás a szellemi tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

Földrajzi árujelzők

A földrajzi árujelzők olyan hagyományos élelmiszereken és italokon használt megjelölések, amelyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek vagy különleges hírnévre tesznek szert a gyártás helye miatt. Példaként említhető a Roquefort sajt, a Rioja bor és a pármai sonka. A földrajzi árujelzők felhívják a fogyasztók figyelmét arra, hogy a termék valódi, nem pedig hamis.

A megállapodás értelmében Vietnam megerősítette a földrajzi árujelzők védelmére vonatkozó meglévő intézkedéseit azáltal, hogy létrehozta a földrajzi árujelzők vietnami bejegyzési rendszerét. Ez illegálissá teszi, hogy a hamis termékeket a valódi árucikk nevével azonos néven értékesítsék.

Ennek eredményeként 169 uniós és 39 vietnami földrajzi árujelző a borokra, szeszes italokra és bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozóan Vietnamban az EU-hoz hasonló szintű védelmet élvez a másolással szemben. A vietnami fogyasztók jobban tisztában lesznek az uniós élelmiszerek, borok és szeszes italok autentikus minőségével.

Az uniós és vietnami földrajzi árujelzők teljes listája

Szabadalmak

A kereskedelmi megállapodás értelmében Vietnam hatékony mechanizmust fogadott el annak érdekében, hogy kártalanítsa a szabadalmak jogosultjait az első forgalombahozatali engedély megadásának indokolatlan késedelméből eredő rövidebb szabadalmi élettartamért.

Szerzői és szomszédos jogok

A kereskedelmi megállapodás összhangba hozza Vietnam szerzői jogi jogszabályait az EU és más országok szerzői jogával annak érdekében, hogy a műsorszolgáltatók és a nyilvános előadások szervezői jogdíjat fizessenek a hangfelvétel-előállítóknak és az előadóművészeknek.

Védjegyek

Az EU és Vietnam védelmezni fogja a jól ismert védjegyeket, összhangban az Európai Unió és Vietnam által megfogalmazott ajánlásokkal

 • Az ipari tulajdon oltalmára létrehozott Párizsi Unió
 • A Szellemi Tulajdon Világszervezete.

A vizsgálati adatok védelme

A gyógyszeripari és agrokémiai termékekre vonatkozó adatok öt évig védelem alatt állnak.

Ipari formatervezési minták

Vietnam legalább 15 évig csatlakozik az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról és a formatervezési minták oltalmáról szóló Hágai Megállapodáshoz. A vietnami növényfajták az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezménnyel (UPOV) összhangban oltalomban részesítik a növényfajta-oltalmat. Ez azt jelenti, hogy oltalomban részesülnek az új növényfajták, például azok, amelyek jobb terméshozamot biztosítanak vagy kártevőkkel szemben ellenállóak (például egyes rothadással szemben ellenálló rizsfajták).

Végrehajtás

A megállapodás minden szinten javítja a végrehajtás jogi keretét. A vietnami hatóságok és vámtisztviselők szintén több hatáskört és jobb eszközöket szereznek a jogsértések kezelésére.

A jogosultak kérhetik a vietnami vámhatóságoktól a szellemi tulajdonjogokat sértő áruk lefoglalását és megsemmisítését.

A Délkelet-ázsiai Szellemi Tulajdonjogok Helpdesk ügyfélszolgálata a szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetlen támogatást nyújt a kisvállalkozásoknak.

Szolgáltatások

A kereskedelmi megállapodás a szolgáltatások széles körét öleli fel, és további piaci hozzáférést biztosít a szolgáltatók és a feldolgozóipari beruházások számára.

Az EU és Vietnam megállapodott abban, hogy csökkentik vagy megszüntetik az alábbiakra vonatkozó bizonyos korlátozásokat:

 • hány vállalkozás képes szolgáltatásokat nyújtani?
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök értéke
 • a szolgáltatási műveletek száma vagy a szolgáltatáskimenetek mennyisége
 • hány embert lehet foglalkoztatni?
 • a helyben létrehozható külföldi tulajdonú leányvállalat típusa
 • külföldi részesedési/sajáttőke-határértékek.

Ez az ágazatok széles körére vonatkozik, beleértve a következőket:

 • távközlés
 • pénzügyi kiadások
 • számítógép és kapcsolódó
 • közlekedés
 • környezetvédelmi szempontból
 • üzleti tevékenység, beleértve a szakmai szolgáltatásokat is
 • postai úton
 • elosztás.

Az EU és Vietnam arról is megállapodott, hogy a kiszámítható üzleti környezet és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében bizonyos ágazatokban ugyanazokat a szabályokat és rendelkezéseket kell alkalmazni a belföldi és a külföldi szolgáltatókra.

Ez vonatkozik a következőkre:

 • postai szolgáltatások: a domináns piaci szereplők nem fognak versenyellenes gyakorlatokat folytatni; tisztességes engedélyezési eljárások; a szabályozó hatóság függetlensége
 • távközlési szolgáltatások: a fő szolgáltatóknak észszerű és átlátható feltételek mellett hozzáférést kell biztosítaniuk a többi üzemeltető számára meghatározott hálózati elemekhez; a szabályozó hatóság függetlensége; a számhordozhatóság
 • nemzetközi tengeri szállítás
 • számítástechnikai szolgáltatások
 • belföldi szabályozás: az engedélyezési eljárásokra és a szakmai képesítésekre vonatkozó átfogó rendelkezések; a szolgáltatás nyújtására vagy befektetésre vonatkozó engedélyt kérelmező befektetőket tisztességes bánásmódban kell részesíteni, és védeni kell őket az önkényes korlátozásoktól; a fellebbezéshez való jog
 • nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások: a vállalt szolgáltatások egyértelmű meghatározása; a kikötőkbe való bejutás tisztességes feltételei; és a rakománymegosztási megállapodások megszüntetése; az üres konténerek etetésének és újrapozicionálásának biztosítása bizonyos kikötőkben.

 

AZ EU

Vietnám

Szakmai szolgáltatások

 • építészeti szolgáltatások
 • számvitel
 • mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások
 • várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • nemzetközi kereskedelmi választottbírósági szolgáltatások
 • jogi szolgáltatások
 • számvitel
 • adózás
 • építészeti szolgáltatások
 • integrált mérnöki tevékenység
 • várostervezés és városkép
 • orvosi és fogászati szolgáltatások
 • állat-egészségügyi szolgáltatások
 • ápolói szolgáltatások, gyógytornászok és paramedicinális személyzet

Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások

Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen

Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen

Kutatás és fejlesztés

 • természettudományok és interdiszciplináris tudományok, kivéve az államilag finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat
 • Társadalom- és humán tudományok
 • természettudományok

Üzleti szolgáltatások

 • ingatlanszolgáltatások reklámozása
 • kölcsönzési szolgáltatások üzemeltető nélkül
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • gyártással kapcsolatos tanácsadás és konzultáció
 • nyomdai és kiadói tevékenység
 • konventi szolgáltatások
 • fordítás
 • tervezési szolgáltatások
 • belső kialakítási és egyéb speciális tervezési szolgáltatások
 • beszedési ügynöki szolgáltatások
 • hiteljelentési szolgáltatások
 • a szolgáltatások sokszorosítása
 • távközlési tanácsadási szolgáltatások
 • telefonos válaszadási szolgáltatások
 • reklámozás
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
 • gyártással kapcsolatos szolgáltatások

Postai szolgáltatások

Valamennyi kapcsolódó postai és futárszolgálat

Valamennyi postai szolgáltatás, kivéve a közszolgáltatásokat és a fenntartott szolgáltatásokat

 

Távközlési szolgáltatások

Jelek elektromágneses úton történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatások, a műsorszolgáltatás kivételével

Szolgáltatások (a műsorszolgáltatás kivételével), mint például

 • alapvető és hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások, létesítményalapú és nem létesítményalapú (vezetékes, mobil műholdas hálózatok)

Építőipari szolgáltatások

 

Valamennyi építési és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás (a W/120 ágazati osztályozási jegyzékben szerepel)

 • Valamennyi építési szolgáltatás (a W/120 ágazati osztályozási listán szerepel)

 

Elosztás

szolgáltatások

 • bizottsági ügynöki szolgálatok
 • nagykereskedelem
 • kiskereskedelmi szolgáltatások
 • franchise-szolgáltatások
 • bizottsági ügynöki szolgálatok
 • nagykereskedelem
 • kiskereskedelmi szolgáltatások
 • franchise-szolgáltatások

Környezetvédelmi szolgáltatások

 • szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
 • szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
 • a környezeti levegő és az éghajlat védelme, valamint a talaj és a vizek tisztítása
 • szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
 • zaj és vibráció mérséklése
 • a biodiverzitás és a táj védelme
 • egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
 • szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások,
 • hulladékártalmatlanítási szolgáltatások,
 • hulladékgyűjtés és -ártalmatlanítás, kivéve a hulladéklerakást
 • veszélyes hulladékok kezelése
 • közegészségügyi és hasonló szolgáltatások
 • kipufogógázok tisztítása
 • zajcsökkentő szolgáltatások
 • természet- és tájvédelmi szolgáltatások
 • környezeti hatásvizsgálati szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

 • biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
 • banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások
 • biztosítási és biztosítással kapcsolatos szolgáltatások
 • banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások

 

 

 • szálloda, éttermek és vendéglátás, kivéve a légi szállítási szolgáltatások keretében történő étkeztetést
 • utazási irodák és utazásszervezők szolgáltatásai (beleértve az utazásszervezőket is)
 • idegenvezetői szolgáltatások
 • szállodai és éttermi szolgáltatások, beleértve a szállás-, étkeztetési és italszolgáltatási szolgáltatásokat is
 • étel- és italszolgáltatási szolgáltatások, kivéve a kormány által működtetett étkeztetési létesítményekben nyújtott étkeztetési szolgáltatásokat
 • utazási irodák és utazásszervezők szolgáltatásai

Szabadidős, kulturális és sportszolgáltatások

 

 • szórakoztatás (színház, élő koncert, cirkusz és diszkó is)
 • Hír- és sajtóügynökségi szolgáltatások
 • könyvtárak, levéltárak, múzeumok és egyéb kulturális szolgáltatások
 • sporttal kapcsolatos szolgáltatások
 • szabadidős park- és strandszolgáltatás
 • szórakoztatás (beleértve a színházat, élő zenekart és cirkuszi szolgáltatásokat is)
 • elektronikus játékok üzletága

Közlekedés

 • tengeri és tengerészeti kiegészítő szolgáltatások
 • belvízi szállítás
 • légiközlekedési szolgáltatások
 • vasúti szállítási szolgáltatások
 • közúti szállítás 
 • minden szállítási módhoz kapcsolódó szolgáltatások
 • egyéb közlekedési módok

Egyéb szállítási szolgáltatások

 • tengeri és tengerészeti kiegészítő szolgáltatások
 • belvízi szállítás
 • légiközlekedési szolgáltatások
 • vasúti szállítási szolgáltatások
 • közúti szállítás
 • minden szállítási módhoz kapcsolódó szolgáltatások

Gyártás

 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • lábbelik
 • gépek
 • papírtermékek
 • számítástechnikai és elektromos gépek
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • papírtermékek
 • vegyi anyagok
 • egyes gépi berendezések
 • számítástechnikai és távközlési berendezések

E-kereskedelem

Az EU és Vietnam megállapodott a következőkről:

 • az elektronikus adatátvitelre nem vetnek ki vámot
 • a közöttük folytatott elektronikus kereskedelem fejlesztésének előmozdítása
 • párbeszéd fenntartása az elektronikus kereskedelem által felvetett szabályozási kérdésekről
 • Az e-kereskedelem nem sértheti a szellemitulajdon-jogokat
 • az e-kereskedelem fejlődésének összeegyeztethetőnek kell lennie a nemzetközi adatvédelmi normákkal.

Közbeszerzés

A megállapodás értelmében a közbeszerzés ugyanolyan átlátható lesz, eljárásai pedig ugyanolyan méltányosak lesznek, mint az EU által a fejlett és fejlettebb fejlődő országokkal aláírt kereskedelmi megállapodásokban meghatározottak.

A program a következőkre terjed ki:

 • valamennyi vietnami minisztérium központi szinten, beleértve az olyan infrastruktúrákat is, mint az utak és a kikötők, valamint az etnikai kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottság és a kormányfelügyelet
 • közjogi szervek Hanoiban és Ho Chi Minh városában, amelyek Vietnam nem központi kormányzati közbeszerzéseinek 50%-át teszik ki
 • a Vietnami Villamosenergia-szolgáltató (EVN) és a Vietnami Vasutak (VNR) fióktelepei;
 • Az Egészségügyi Minisztérium ellenőrzése alatt álló 34 közkórház
 • két nagy egyetem és két nagy kutatóintézet
 • szinte valamennyi építési szolgáltatás, beleértve a Közlekedési Minisztérium által végzett beszerzéseket és a kotrási szolgáltatásokat is.

A legfontosabb kérdések

Vietnam fejlődő ország, ezért a megállapodás értelmében megkülönböztetett elbánásban és átmeneti intézkedésekben részesül.

15 éves átmeneti időszak áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy a küszöbértékeket fokozatosan olyan szintre csökkentsék, amely összehasonlítható a nemzetközi általános közbeszerzési megállapodásban részes más országok által kínált szinttel. Például a központi kormányzati szervek beszerzéseire vonatkozó 1,5 millió szabványos lehívási jog (SDR) kezdeti küszöbértékét fokozatosan 130000 SDR-re kell csökkenteni.

Vietnam arról is megállapodott, hogy központi internetes portált fejleszt ki a közbeszerzési szerződések meghirdetésére. Legkésőbb 2030 augusztusáig működőképesnek kell lennie.

A kereskedelem és a fenntartható fejlődés

A gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem támogatása a fenntartható fejlődés megvalósításának három alapeleme. A kereskedelempolitikák széles körű hatást gyakorolhatnak a gazdaságra, a foglalkoztatásra, a munkaügyi normákra, a társadalmi kohézióra és a környezetre. Az EU biztosítani kívánja, hogy kereskedelempolitikája támogassa a fenntartható fejlődést az EU-n belül, a partnerországokban és világszerte.

A fő célkitűzések a következők:

 • a kereskedelmi és beruházási, munkaügyi és környezetvédelmi politikák közötti kölcsönös támogatás előmozdítása
 • annak biztosítása, hogy a kereskedelem és a beruházások növelése ne a munkavállalók és a környezetvédelem kárára történjen
 • annak biztosítása, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem hazai szintje összhangban legyen az alapvető nemzetközi normákkal és megállapodásokkal.

Munkaügyi normák

Az EU és Vietnam kötelezettséget vállal arra, hogy végrehajtja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által ratifikált egyezményeket. Vietnam kötelezettséget vállal arra is, hogy ratifikálja az alapvető jogokról szóló ILO-egyezményeket, amelyeket még nem írt alá, mint például:

 • az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának a teljes körű és produktív foglalkoztatásról és a tisztességes munkáról szóló 2006. évi miniszteri nyilatkozata
 • az ILO alapvető munkaügyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata,
 • az alapvető ILO-egyezmények.

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

Az EU és Vietnam elkötelezi magát azon többoldalú környezetvédelmi megállapodások hatékony végrehajtása mellett, amelyeknek részes felei, mint például:

 • az Egyesült Nemzetek Biológiai Sokféleség Egyezménye
 • az ENSZ veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménye (CITES)
 • az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) Befektetések Az EU és Vietnam megállapodnak abban, hogy javítják a piacra jutást a szolgáltatási ágazatokban és a nem szolgáltatási ágazatokban, például a feldolgozóiparban. A vietnami piachoz való jobb hozzáférésnek vonzania kell a külföldi befektetőket, és lehetőségeket kell teremtenie a vietnami gyártás fejlesztésére.

Beruházás

Az EU és Vietnam megállapodnak abban, hogy javítják a beruházások piacra jutását a szolgáltatási ágazatokban és a nem szolgáltatási ágazatokban, például a feldolgozóiparban. A vietnami piachoz való jobb hozzáférésnek vonzania kell a külföldi befektetőket, és lehetőségeket kell teremtenie a vietnami gyártás fejlesztésére.

A külföldi befektetésekre vonatkozó korlátozásokat enyhítették az alábbi területeken:

 • az élelmiszer-ágazat, például a hal- és akvakultúra-termékek feldolgozása
 • a műtrágyaágazat
 • kerámiák
 • hajómotorok összeszerelése
 • általános rendeltetésű gépekkel kapcsolatos szolgáltatások
 • mezőgazdasági gépek
 • háztartási készülékek
 • kerékpárok
 • üdítőital-gyártási engedélyek.

Az EU és Vietnam beruházásvédelmi megállapodást írt alá. A megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam megadta hivatalos hozzájárulását.

Hatálybalépését követően a beruházási megállapodás tovább javítja a beruházási környezetet, és nagyobb biztonságot nyújt a befektetők számára. A megállapodás a Vietnam és az uniós tagállamok között hatályban lévő 21 kétoldalú beruházási szerződés helyébe lép.

A beruházási megállapodás biztosítani fogja a beruházások magas szintű védelmét, ugyanakkor megőrzi az EU és Vietnam szabályozási jogát olyan jogszerű közpolitikai célok elérése érdekében, mint az egészség, a közbiztonság vagy a környezet védelme.

Alapvető garanciákat fog nyújtani az európai és vietnami befektetők számára arra vonatkozóan, hogy a kormányok tiszteletben tartják a külföldi beruházókkal szembeni bánásmód bizonyos alapelveit, amelyekre a beruházási döntések meghozatalakor támaszkodhatnak.

Ezek a garanciák a következőket foglalják magukban:

 • a hátrányos megkülönböztetés tilalma
 • nem fordulhat elő kisajátítás gyors és megfelelő kompenzáció nélkül
 • a befektetéshez kapcsolódó pénzeszközök átutalásának és hazaszállításának lehetősége
 • a tisztességes és méltányos bánásmód és a fizikai biztonság általános garanciája
 • kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kormányok tiszteletben tartják a beruházóval szembeni írásbeli és jogilag kötelező erejű szerződéses kötelezettségeiket.

A beruházási megállapodás értelmében a beruházóknak lehetőségük lesz a beruházásokkal kapcsolatos viták modern és megreformált rendezésére – a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerre.

A beruházási vitákkal foglalkozó új bírósági rendszer sarokkövei:

 • állandó beruházással foglalkozó elsőfokú bíróság
 • Fellebbezési Fórum.

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer intézményi jellege és a határozatok elleni fellebbezés lehetősége biztosítani fogja, hogy a beruházási megállapodást jogilag helyes és kiszámítható módon értelmezzék.

A beruházási megállapodás emellett költséghatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vitákat a felhasználók számára, és ezáltal hozzáférhetőbbé teszi a kisebb vállalkozások számára is. A rendelet a következőket írja elő:

 • a bírák fizetése, amelyet az EU és Vietnam (a nemzetközi bíróságokon alkalmazott norma), nem pedig a vitában részt vevő felek fizetnek;
 • egyértelmű eljárási határidők
 • önkéntes közvetítési mechanizmus a viták békés és gyors rendezésére
 • a kereset egyetlen bíróhoz való benyújtásának lehetősége (három tagozat helyett), ha a kereseteket kisebb vállalkozások nyújtják be, vagy a kártérítés összege viszonylag alacsony
 • annak lehetősége, hogy a vitarendezés első hivatalos lépései előtt videokonferencia útján kerüljön sor konzultációra, különösen akkor, ha egy kisebb vállalkozás érintett.

A beruházási megállapodás rendelkezik továbbá a megállapodás alapján létrehozott kétoldalú beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerről a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróságra való áttérésről, amint és amikor ilyen bíróság létrejön. Az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) jelenleg megbeszéléseket folytat a beruházó és az állam közötti vitarendezés multilaterális reformjáról, többek között a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróság létrehozásáról.

Hasznos linkek és kapcsolatok

Vietnami Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

Cím: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: bbt@moit.gov.vn Tel.: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Az Európai Unió vietnami küldöttsége

Cím: Emelet, nyugati szárny, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai utca, Ba Dinh körzet, Hanoi

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel.: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

További linkek:

Rövid leírás

 

Az Európai Unió és Vietnam szabadkereskedelmi megállapodást és beruházásvédelmi megállapodást kötött, amelyek 2020. augusztus 1-jén léptek hatályba.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások