Nyugat-Balkán

A stabilizációs és társulási folyamat elindítása óta az EU fokozatosan kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokat – úgynevezett stabilizációs és társulási megállapodásokat – kötött valamennyi nyugat-balkáni partnerrel.

  • Albánia (2009)
  • Észak-Macedónia (2004)
  • Montenegró (2010)
  • Szerbia (2013)
  • Bosznia-Hercegovina (2015)
  • Koszovó* (2016)

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244. sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.)

 

A stabilizációs és társulási megállapodások olyan eszközök, amelyek biztosítják a régió országainak gazdasági fejlődését és politikai stabilizálását, valamint az EU és a Nyugat-Balkán közötti szoros, hosszú távú társulás létrehozását.  Valójában a stabilizációs és társulási megállapodások képezik az uniós vívmányokkal való összehangolás és az uniós piacba való fokozatos integráció jogi eszközét.

A stabilizációs és társulási megállapodások egy átmeneti időszak alatt szabadkereskedelmi területet hoztak létre, amely Koszovó kivételével (2026) mára valamennyi ország számára véget ért. 

E megállapodások előirányozzák a vámtételek és a nem vámjellegű korlátozások megszüntetését a kétoldalú kereskedelemben, és a harmonizált rendszer valamennyi árucsoportjában felsorolt árukra vonatkoznak.  Néhány mezőgazdasági és halászati termékre vonatkozóan csak néhány kivétel nincs teljes mértékben liberalizálva, és azokra csökkentett vámok és/vagy preferenciális mennyiségi engedmények vonatkoznak.

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

 

A származási szabályokat a pán-euromediterrán egyezmény szabályozza.

Emellett a megállapodások tartalmaznak versenyjogi kérdésekre, a szellemi tulajdonjogok magas szintű védelmére és a vámügyekben folytatott megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket is. További szabályokat is tartalmaznak, nevezetesen a közbeszerzést, a jogszabályok közelítését számos területen, többek között a szabványosítást, valamint a szolgáltatásokra és a letelepedésre vonatkozó rendelkezéseket.

Továbbiinformációk

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások