Nyugat-Balkán

A stabilizációs és társulási folyamat elindítása óta az EU fokozatosan kötött kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokat – a továbbiakban: stabilizációs és társulási megállapodások (STM-ek) – a nyugat-balkáni partnerekkel.

  • Albánia (2009)
  • Észak-Macedónia (2004)
  • Montenegró (2010)
  • Szerbia (2013)
  • Bosznia-Hercegovina (2015)
  • Koszovó* (2016)

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244. sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.)

 

A stabilizációs és társulási megállapodások olyan eszközök, amelyek biztosítják a régió országainak gazdasági fejlődését és politikai stabilizációját, valamint az EU és a Nyugat-Balkán közötti szoros, hosszú távú társulás létrehozását.Valójában a stabilizációs és társulási megállapodások képezik az uniós vívmányokhoz való igazodás és az uniós piacba való fokozatos integráció jogi eszközét.

A stabilizációs és társulási megállapodások egy átmeneti időszak alatt szabadkereskedelmi övezetet hoztak létre, amely Koszovó kivételével minden ország számára megszűnt (2026).

A megállapodások előirányozzák a kétoldalú kereskedelemre vonatkozó vámok és nem vámjellegű korlátozások eltörlését, és a Harmonizált Rendszer valamennyi árucsoportjába tartozó árukra vonatkoznak.Csak néhány, egyes mezőgazdasági és halászati termékekre vonatkozó kivételt nem liberalizáltak teljes mértékben, és csökkentett vámok és/vagy preferenciális mennyiségi engedmények vonatkoznak rájuk.

 

A származási szabályokat a pán-euromediterrán egyezmény szabályozza.

Emellett a megállapodások versenyügyekre, a szellemi tulajdonjogok magas szintű védelmére és a vámügyekben folytatott megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak.További szabályokat is tartalmaznak, különösen a közbeszerzés, a jogszabályok közelítése számos területen, beleértve a szabványosítást, valamint a szolgáltatásokra és a letelepedésre vonatkozó rendelkezéseket.

Bővebben

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások