Länsi-Balkan

Vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämisen jälkeen EU on asteittain tehnyt kahdenväliset vapaakauppasopimukset (vakautus- ja assosiaatiosopimukset) kunkin Länsi-Balkanin kumppaninkanssa.

  • Albania (2009)
  • Pohjois-Makedonia (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bosnia ja Hertsegovina (2015)
  • Kosovo * (2016)

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.)

 

Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat välineitä, jotka mahdollistavat alueen maiden taloudellisen kehityksen ja poliittisen vakauttamisen sekä EU:n ja Länsi-Balkanin tiiviin ja pitkäaikaisen assosiaation luomisen.Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat itse asiassa oikeudellinen väline, jolla lainsäädäntö yhdenmukaistetaan EU:n säännöstön kanssa ja yhdennetään asteittain EU:n markkinoihin.

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksilla on perustettu vapaakauppa-alue siirtymäkaudella, joka on nyt päättynyt kaikkien paitsi Kosovon osalta (2026).

Sopimuksissa määrätään tullien ja tullien ulkopuolisten rajoitusten poistamisesta kahdenvälisessä kaupassa, ja ne kattavat harmonoidun järjestelmän kaikkiin ryhmiin kuuluvat tavarat.Joitakin maatalous- ja kalastustuotteita koskevia poikkeuksia ei ole vapautettu kokonaan, vaan niihin sovelletaan alennettuja tulleja ja/tai etuuskohteluun perustuvia määrällisiä myönnytyksiä.

 

Alkuperäsääntöjä säännellään Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksella.

Lisäksi sopimuksiin sisältyy määräyksiä, jotka koskevat kilpailuasioita, teollis- ja tekijänoikeuksien korkeatasoista suojaa ja tiiviimpää yhteistyötä tulliasioissa.Niihin sisältyy myös lisämääräyksiä, jotka koskevat erityisesti julkisia hankintoja, lainsäädännön lähentämistä monilla aloilla, mukaan lukien standardointi, sekä palveluja ja sijoittautumista koskevia säännöksiä.

Lue lisää

Jaa tämä sivu:

Linkit