Länsi-Balkan

Vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämisen jälkeen EU on asteittain tehnyt kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, joita kutsutaan vakautus- ja assosiaatiosopimuksiksi, kunkin Länsi-Balkanin kumppaninkanssa.

  • Albania (2009)
  • Pohjois-Makedonia (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bosnia ja Hertsegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukaisesti.)

 

Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat välineitä, joilla edistetään alueen maiden taloudellista kehitystä ja poliittista vakauttamista sekä EU:n ja Länsi-Balkanin läheisen ja pitkäaikaisen assosiaation luomista.  Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat oikeudellinen väline lainsäädännön mukauttamisessa EU:n säännöstöön ja asteittaisessa yhdentymisessä EU:n markkinoille.

Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat perustaneet siirtymäkauden ajaksi vapaakauppa-alueen, joka on nyt päättynyt Kosovoa lukuun ottamatta (2026). 

Sopimuksissa määrätään tullien ja muiden kuin tariffirajoitusten poistamisesta kahdenvälisessä kaupassa, ja ne kattavat harmonoidun järjestelmän kaikkiin ryhmiin kuuluvat tavarat.  Joitakin maatalous- ja kalastustuotteita koskevia poikkeuksia ei ole täysin vapautettu, ja niihin sovelletaan alennettuja tulleja ja/tai määrällisiä etuusmyönnytyksiä.

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

 

Alkuperäsääntöjä säännellään Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksella.

Lisäksi sopimuksiin sisältyy määräyksiä kilpailuasioista, teollis- ja tekijänoikeuksien korkeatasoisesta suojasta ja yhteistyön tehostamisesta tulliasioissa. Niihin sisältyy myös lisäsääntöjä, jotka koskevat erityisesti julkisia hankintoja, lainsäädännön lähentämistä monilla aloilla, kuten standardointia, sekä palveluja ja sijoittautumista koskevia säännöksiä.

Lue lisää

Jaa tämä sivu: