Länsi-Balkan

Vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämisen jälkeen EU on tehnyt asteittain kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, joista käytetään nimitystä ”vakautus- ja assosiaatiosopimukset” kunkin Länsi-Balkanin kumppanimaankanssa.

  • Albania (2009)
  • Pohjois-Makedonia (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Serbia (2013)
  • Bosnia ja Hertsegovina (2015)
  • Kosovo* (2016)

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.)

 

Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat välineitä, joilla edistetään alueen maiden taloudellista kehitystä ja poliittista vakauttamista sekä tiiviin ja pitkän aikavälin assosiaation luomista EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välille.  Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat itse asiassa oikeudellinen väline lainsäädännön lähentämiseksi EU:n säännöstöön ja asteittaiseksi yhdentymiseksi EU:n markkinoille.

Vakautus- ja assosiaatiosopimukset ovat luoneet siirtymäkauden aikana vapaakauppa-alueen, joka on nyt päättynyt Kosovoa lukuun ottamatta (2026). 

Sopimuksissa määrätään tullien ja muiden kuin tariffirajoitusten poistamisesta kahdenvälisessä kaupassa, ja ne kattavat harmonoidun järjestelmän kaikkiin ryhmiin kuuluvat tavarat.  Vain muutamia poikkeuksia, jotka koskevat joitakin maatalous- ja kalastustuotteita, ei ole täysin vapautettu, ja niihin sovelletaan alennettuja tulleja ja/tai etuuskohteluun oikeuttavia määrällisiä myönnytyksiä.

 

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

 

Alkuperäsäännöistä määrätään Paneurooppa-Välimeri-yleissopimuksessa.

Lisäksi sopimuksiin sisältyy määräyksiä kilpailuasioista, teollis- ja tekijänoikeuksien korkeatasoisesta suojasta ja tehostetusta yhteistyöstä tulliasioissa. Niihin sisältyy myös muita sääntöjä, jotka koskevat erityisesti julkisia hankintoja, lainsäädännön lähentämistä monilla aloilla, standardointi mukaan luettuna, sekä palveluja ja sijoittautumista koskevia säännöksiä.

Lue lisää

Jaa tämä sivu: